Plângere împotriva rezoluţiei procurorului

Sentinţă penală 1680 din 15.09.2008


Dosar nr. 5722/302/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORUL 5 BUCUREŞTI

SECTIA I PENALA

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 1680

Şedinţa publică de la 15 Septembrie 2008

Pe rol pronunţarea în  cauza penală privind pe petentul CG şi pe intimaţii I Ţ V D, I I,  D M,  A D, având ca obiect plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.).

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din18.08.2008, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la datele de 25.08.2008, 1.09.2008, 5.09.2008 şi apoi la 15.09.2008, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti, la data de 30.01.2007, sub nr. 950/302/2007, petentul C G a formulat plângere împotriva ordonanţei nr. 2083/II-2/2006 şi a rezoluţiei nr. 2730/P/2006 emise de Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că în cauză s-a efectuat o cercetare superficială, ignorându-se dispoziţiile legale în vigoare, nu s-a verificat de către organul de urmărire penală dacă actele depuse sunt conforme cu originalul,  nu s-a verificat legalitatea plăţilor făcute de asociaţie către A, nu s-a luat în considerare procesul-verbal al adunării generale, intimaţii I Ţ V D, I I,  DM,  A D trebuind să fie trimişi în judecată pentru gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare şi falsuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

I.La data de 10.04.2006, petentul C G, locatar al bl. Bucureşti, a formulat plângere penală, înregistrată sub nr. 2730/P/2006,  împotriva numiţilor A D, administrator AL, D M, preşedintele asociaţiei, precum şi Ionescu Ţ V D, contabil, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, prevăzute de art. 214, 215 şi 2151 C.pen (fila 13, vol. I, dosar u.p.).

În susţinerea plângerii sale, acesta afirmă că numita A D, dată fiind calitatea pe care o avea în cadrul asociaţiei de proprietari, a întocmit state de plată, pe numele unor persoane care nu aveau nici contract de muncă şi nici convenţii civile cu asociaţia. De asemenea, aceasta a angajat firma S.C. ,,SF” S.R.L. să repare acoperişul blocului, deşi societatea nu şi-a prezentat oferta, aşa cum au procedat celelalte firme concurente, şi nici nu avea în obiectul său de activitate efectuarea unor lucrări de hidroizolaţie. În plus, preţul lucrării este de cinci ori mai mare decât ar fi trebuit, în condiţiile în care lucrarea este de proastă calitate, iar materialele de construcţii au avut termenul de valabilitate expirat. Mai mult decât atât, A D, în complicitate cu celelalte două persoane, respectiv D M şi I Ţ ,V D, au folosit banii asociaţiei în scopuri personale, pentru a-şi procura obiecte precum geluri de duş, CD-uri etc.

Prin rezoluţia din data de 14.11.2006 (filele 3,4, vol. I, dosar u.p.), în dosar nr. 2730/P/2006, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 Bucureşti, a confirmat referatul de neîncepere a urmăririi penale faţă de A D, D M şi I Ţ V D, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, fals şi uz de fals, prevăzute de art. 214, 215, 2151, 290 şi 291 C.pen., întocmit de S 18 P (fila 12, vol. I, dosar u.p.).

A.S-a reţinut că AL, în mod curent încheia cu diverse persoane particulare contracte de prestări civile, care -  chiar dacă nu erau redate prin înscrisuri -  totuşi plăţile erau evidenţiate în facturi (filele 26, 133, vol I, dosar u.p.). În acest sens sunt şi declaraţiile martorilor I G (fila 25, vol I, dosar u.p.), angajat să desfunde subsolul blocului, precum şi ale  martorului G N, instalatorul blocului.

Cât priveşte susţinerile petentului că făptuitorii au sustras sume de bani din evidenţa contabilă a asociaţiei, în scopuri personale, probele administrate în cursul urmăririi penale contrazic afirmaţiile sale. Astfel, banii nu au fost destinaţi achiziţionării unor produse destinate uzului personal al organelor de conducere, precum CD, gel de duş etc., ci au fost folosiţi pentru cumpărarea unor pixuri cu gel şi a altor obiecte necesare funcţionării asociaţiei, potrivit bonurilor fiscale, depuse în fotocopie la dosarul cauzei (fila 134, vol. I, dosar u.p.).

B.În legătură cu neregularităţile privind procedura de angajare a firmei S.C. ,,S F” S.R.L., organele de urmărire penală au constatat că sunt îndeplinite cerinţele legale, deoarece această societate a fost aleasă să se ocupe cu asigurarea hidroizolaţiei terasei, în urma înregistrării ofertei sale (fila 64, vol I, dosar u.p.), alături de alte patru firme, precum S.C. ,,S T’’ S.R.L., S.C. ,,G’’ S.R.L., S.C. ,,ONU C’’ S.R.L., S.C. ,,G & C” S.R.L.(filele 65-70, vol. I, dosar u.p.). Opţiunea asociaţiei în favoarea S.C. ,,S F” S.R.L. s-a datorat preţurilor mai mici practicate de aceasta, în raport cu celelalte firme care şi-au înregistrat ofertele.

Reparaţia terasei s-a făcut la solicitarea exclusivă a locatarilor (filele 55-63 vol. I, dosar u.p.), în cadrul Adunării Generale privind discutarea şi aprobarea sarcinilor stabilite în Adunarea din data de 03.02.2004 (filele 49-55 vol. I, dosar u.p.), deoarece terasa se afla într-o stare avansată de degradare (filele 71-79, vol. I, dosar u.p.). Cu excepţia petentului din prezenta cauză, toţi locatarii şi-au dat acordul ca terasa blocului să fie hidroizolată (fila 55, vol. I, dosar u.p.). Astfel, s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 18/09.07.2004, între A L  şi  S.C. ,,SF” S.R.L. (filele 80-81, vol. I, dosar de u.p. ), în cadrul căruia, iniţial, părţile s-au înţeles ca lucrarea să se facă cu materialele firmei, pentru ca ulterior, din motive financiare, s-a convenit ca o parte din materiale, precum amorsa, să fie asigurate de asociaţie. Acesta este şi motivul pentru care iniţial termenul de garanţie prevăzut în art. 8 din contract era de 10 ani (fila 80), pentru ca ulterior să fie de 1 an (fila 81). Potrivit ofertei S.C. ,,S F” S.R.L., termenul de garanţie varia, în funcţie de modul cum se realizau reparaţiile: dacă se lucra cu materialele clientului, termenul era de 1 an (termen de garanţie doar pentru recepţia lucrării), dacă se lucra cu materialele firmei, termenul era de 10 ani. Cum iniţial s-a hotărât ca reparaţiile să se facă cu materialele firmei, în contractul iniţial (fila 80, vol. I, dosar u.p.), termenul prevăzut este de 10 ani, însă ulterior, când s-au modificat clauzele contractuale, asociaţia fiind cea care şi-a procurat materialele de construcţii, termenul este 1 an (fila 81, vol. I, dosar u.p.).

C.O altă ilegalitate reclamată de petent a fost aceea  că S.C. ,,S F” S.R.L. nu a avut  printre obiectele sale de activitate construcţia de edificii, astfel încât susţine acesta, societatea a fost angajată prin înşelăciune din partea administratorei A D. În acest sens, organele de urmărire penală au constatat, că - deşi societatea de mai sus nu are printre obiectele sale de activitate şi efectuarea lucrări construcţii - totuşi, prin actul adiţional la actul constitutiv, în urma hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr. 2/23.01.2004 (fila 123, vol. I, dosar u.p.), s-a convenit completarea obiectului de activitate cu 7470 Cod CAEN - ,,activităţi de întreţinere şi curăţire a clădirilor”, potrivit certificatului de înscriere menţiuni (fila 121, vol. I, dosar u.p.). Cum din cadrul activităţilor de întreţinere a clădirilor fac parte şi lucrările de hidroizolaţie, S.C. ,,SF” S.R.L. nu şi-a depăşit obiectul de activitate atunci când a fost angajată de A L.

D.De asemenea, organele de urmărire penală nu au reţinut în sarcina făptuitorilor nici existenţa unor indicii temeinice privind infracţiunile de fals şi uz de fals, prevăzute de art. 290 şi art. 291 C.pen., deoarece nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestora, în condiţiile în care infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, presupune nu numai acţiunea de falsificare, ci şi folosirea înscrisului falsificat de către făptuitor sau altă persoană căreia i-a fost încredinţat înscrisul.

II.Deoarece susţinerile sale au fost respinse de către procurorul de caz, petentul din prezenta cauză s-a adresat prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5 Bucureşti, formulând plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale, conform art. 275 C.proc.pen. În data de 10.01.2007, prim-procurorul a emis ordonanţa nr. 2083/II-2/2006 prin care a respins plângerea (filele 1,2, vol. I, dosar u.p.).

III.Împotriva soluţiei date de prim-procuror, petentul s-a adresat Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, în baza art. 2781 C.proc.pen., care, în cadrul dosarului nr. 950/302/2007, a pronunţat sentinţa penală nr. 728/30.03.2007 (filele 35-37, dosar fond), prin care a respins cererea şi a menţinut soluţia dată prin rezoluţia nr. 2730/P/2006 din data de 14.11.2006, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti (filele 3,4, vol. I, dosar u.p.).

Ulterior, Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală, prin decizia penală nr.1325/R/07.06.2007 (filele 17-21, dosar recurs), a admis recursul formulat de recurentul-petent C G împotriva sentinţei penale nr. 728/30.03.2007 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, a casat hotărârea recurată, iar pe fond a admis plângerea şi, în baza art. 2781 alin. 8 lit. b) C.proc.pen., a desfiinţat rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale şi a trimis cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale faţă de făptuitorii A D, D M şi I Ţ V D, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, prevăzute de art. 214, 215, 2151, 290 şi 291 C.pen. (filele 17-21, dosar recurs). Motivul casării a fost faptul că, în cursul urmăririi penale, s-a dispus efectuarea unei adrese către A l  (fila 30, vol. I, dosar u.p.) prin care s-a solicitat efectuarea unei verificări contabile punctuale cu privire la activitatea făptuitorilor, în perioada 2003-2006, iar organele de urmărire penală au dat rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale, fără a mai aştepta răspunsul la respectiva adresă.

IV.După desfiinţarea rezoluţiei procurorului, prin decizia Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, organele de cercetare penală  au emis din nou rezoluţie de începere a urmăririi penale faţă de făptuitorii A D, D Marian şi I Ţ V D, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, prevăzute de art. 214, 215, 2151, 290 şi 291 C.pen (fila 21 vol. II, dosar u.p.). Însă, la data de 31.08.2007, procurorul a confirmat rezoluţia de începere a urmăririi penale faţă de intimaţi doar sub aspectul săvârşirii infracţiunii de gestiune frauduloasă prevăzută de art. 214 alin. 1 C.pen. şi a infirmat rezoluţia pentru toate celelalte acuzaţii (fila 20 vol. II, dosar u.p.).

Pe parcursul derulării cercetării penale după casare, la data de 28.12.2007, petentul C G a solicitat organelor de urmărire penală extinderea cercetării penale cu privire la numita Ionescu Ioana, preşedinte al comisiei de cenzori în cadrul A l  sub aspectul săvârşirii infracţiunii de  înşelăciune, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, prevăzute de art. 215, 2151, 290 şi 291 C.pen (fila 114, vol. II, dosar u.p.).

Prin rezoluţia nr. 2730/P/2006, din data de 14.04.2008 (filele 9-11, vol. II, dosar u.p.), procurorul a confirmat referatul organului de cercetare penală cu propunere de scoatere de sub urmărire penală a învinuiţilor A D, D M şi I Ţ V D sub aspectul săvârşirii infracţiunii de gestiune frauduloasă prevăzute de  art. 214 alin. 1 C.pen., şi de neîncepere a urmăririi penale faţă de făptuitoarea I I, sub aspectul săvârşirii infracţiunii înşelăciune, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, prevăzute de art. 215, 2151, 290 şi 291 C.pen (filele 17-19, vol. II, dosar u.p.).

V.Împotriva acestei rezoluţii, petentul a formulat plângere, în baza art. 275 C.proc.pen., la prim-procurorul parchetului. Nemulţumit de soluţionarea defavorabilă a plângerii sale (filele 1-3, vol. II, dosar u.p.), petentul a formulat prezenta cerere, prin care, în conformitate cu art. 2781 C.proc.pen., solicită desfiinţarea rezoluţiei emise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, la data de 14.04.2008, în dosar nr. 2730/P/2006.

VI.Reanalizând plângerea sub toate aspectele invocate de către petent, instanţa constată că în ceea ce-i priveşte pe intimaţii  A D, D Marian şi I ŢV D în mod corect organele de urmărire penală au emis rezoluţia nr. 2730/P/2006 prin care au dispus scoaterea de sub urmărire penală, sub aspectul săvârşirii infracţiuniide gestiune frauduloasă, prevăzute de art. 214 alin. 1 C.pen.

Potrivit art. 9 alin. 1 C.proc.pen., acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. Conform art. 11 pct. 1 lit. b) rap. la art. 10 alin. 1 lit. d) C.proc.pen., la propunerea organului de cercetare penală sau din oficiu, procurorul dispune scoaterea de sub urmărire penală, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii.

A.Fapta învinuiţilor A D, D M şi I Ţ V D de a angaja firma S.C. ,,S F” S.R.L., în scopul efectuării unor reparaţii de hidroizolare pe terasa blocului nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de gestiune frauduloasă, prevăzută de art. 214 alin. 1 din C.pen..

Potrivit art. 214 alin. 1 din C.pen., infracţiunea de gestiune frauduloasă reprezintă fapta penală prin care se pricinuieşte o pagubă unei persoane, cu rea-credinţă, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia.

În prezenta cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de gestiune frauduloasă, din punct de vedere al laturii obiective.

Astfel, instanţa constată, pe baza probatoriului administrat în cauză, că prin fapta intimaţilor de a încheia contractul de prestări servicii nr. 18/09.07.2004 cu S.C. ,,S F” S.R.L., nu s-a produs nicio pagubă în patrimoniul asociaţiei de locatari. Dimpotrivă, toţi locatarii, cu excepţia petentului C G, s-au declarat mulţumiţi de lucrările efectuate (filele 32-51, vol II, dosar u.p.).

Susţinerile petentului, cum că preţul lucrării depăşeşte cu mult  valoarea reală a muncii prestate şi a calităţii reparaţiei, nu pot fi reţinute de către instanţă, deoarece, pe de o parte locatarii nu s-au mai plâns de infiltraţii pe terasă, deşi au trecut mai bine de patru ani (declaraţiile martorilor S R, G D, L L G, I A, DO G, I, D Ş, D P D G, R V V, C A, P Vasilica, S V etc. – filele 32-51) – deci lucrarea este de calitate corespunzătoare, iar pe de altă parte, sumele plătite cu titlu de preţ al lucrării sunt justificate de situaţia cu costurile, plăţile şi recuperarea sumelor privind repararea terasei blocului, în anul 2004 (filele 94-104, vol. II, dosar u.p.). Chiar şi I I, cenzor în cadrul asociaţiei, relevă faptul că lunar sau chiar săptămânal, verifica, în anul 2004, situaţia financiară a asociaţiei şi nu a constatat nimic ilegal în administrarea fondurilor (filele 28,29, vol I, dosar u.p.). În acest sens sunt şi declaraţiile de făptuitori ale intimaţilorA D, D M şi I Ţ V D (filele 15, 16, 20, 21, 23, vol. I, dosar u.p.), care afirmă că materialele de construcţii, pentru efectuarea reparaţiilor au fost cumpărate de către asociaţie, la solicitarea locatarilor, pentru a reduce costurile, chitanţele de plată fiind depuse în copie la dosar (filele 99-100, vol. I, dosar u.p.). Şi într-adevăr, toate încercările organelor de conducere ale asociaţiei de a reduce costurile au dat roade, deoarece alţi locatari, care efectuaseră pe cont propriu lucrări de reparaţie la terasă, anterior încheierii contractului de antrepriză nr. 18/09.07.2004, au susţinut că preţul pe care l-au plătit a fost mai mare decât cel practicat de către S.C. ,,S F” S.R.L. (declaraţia martorului R V V – fila 40, vol. II, dosar u.p., precum şi declaraţia martorei P L – fila 47, vol. II, dosar de u.p.). Cumpărând materialele direct de la producător, pe cont propiu, conform răspunsului cenzorului la adresa S 18 P (fila 53, vol. II, dosar u.p.), asociaţia a redus costurile la minimun, fiind mult mai avantajos să cumpere materialele în regie proprie direct de la producător (facturile fiscale de la filele 90-93, vol. II, dosar u.p.), deoarece dacă ar fi folosit materialele puse la dispoziţie de S.C. ,,S F” S.R.L., ar fi trebuit să suporte în preţ şi comisionul firmei.

 B. Deşi petentul contestă în plângerea sa şi rezoluţia din data de 31.08.2007 (fila 20, vol. II, dosar u.p.), alături de rezoluţia din data de 14.04.2008 (filele 9-11, vol. II, dosar u.p.), instanţa va analiza şi aceste susţineri, deoarece petentului nu i-a fost comunicată în mod separat rezoluţia respectivă de către organele de urmărire penală, aşa cum ar fi trebuit, astfel încât să o poată ataca, în termenul legal, în condiţiile art. 228 alin. 61 C.proc.pen. De aceea, pentru a nu împiedica petentul să dispună de dreptul său de acces la o instanţă, în conformitate cu disp. art. 6 CEDO şi Deciziei Curţii Constituţionale nr. 486/1997, instanţa va avea în vedere şi rezoluţia dată de procuror în data de 31.08.2007, prin care a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimaţii A D, D M şi I Ţ V D sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de  înşelăciune, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, prevăzute de art. 215, 2151, 290 şi 291 C.pen.

În cauza de faţă, nu sunt incidente niciuna dintre infracţiunile prevăzute de art. 215, 2151, 290 şi 291 C.pen., deoarece nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale vreuneia dintre infracţiunile indicate. Astfel, nu se poate reţine infracţiunea de delapidare, în baza art. 2151 C.pen., deoarece intimaţii nu au folosit în scopuri personale sumele de bani aparţinând asociaţiei de locatari. Aşa cum au reţinut şi organele de urmărire penală, contrar a ceea ce susţine petentul, intimaţii nu şi-au achiziţionat bunuri de consum personal folosind banii asociaţiei, precum geluri de duş sau CD-uri, ci potrivit facturilor fiscale, depuse în fotocopie la dosarul cauzei (fila 134, vol. I, dosar u.p.), au cumpărat obiecte de papetărie, necesare pentru ţinerea evidenţei contabile din cadrul asociaţiei, precum pixuri cu gel, CD-uri pentru stocarea informaţiei. Astfel, nu este întrunit niciunul dintre elementele materiale al infracţiunii de delapidare, prevăzut de verbum regens, precum ,,însuşire’’, ,,folosire’’ sau ,,traficare’’.

C.Cât priveşte infracţiunea de înşelăciune, prevăzută de art. 215 C.pen., în speţa de faţă, intimaţii nu au exercitat nicio acţiune de inducere în eroare a locatarilor asociaţiei. Dimpotrivă, reparaţiile de hidroizolaţie s-au realizat în urma solicitărilor repetate ale acestora, cu acordul lor expres, potrivit procesului-verbal, încheiat în cadrul Adunării Generale din data de 29.07.2004 (filele 49-55, vol. I, dosar u.p.). De asemenea, prin încheierea contractului de antrepriză cu S.C. ,,S F” S.R.L., organele de conducere ale asociaţiei au respectat prevederile legale privind înregistrarea ofertei firmelor din domeniu, optând, în final, pentru cea pe care au considerat-o cea mai bună, din punct de vedere financiar.

 D.În plus, nu sunt întrunite elementele constitutive nici pentru infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290 C.pen.) şi uz de fals (art. 291 C.pen), deoarece nu există niciun mijloc de probă în acest sens. Or, pentru a se dispune începerea urmăririi penale, trebuie să existe cel puţin indicii temeinice în sensul săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală, indicii ce nu există în prezenta cauză, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 290 şi 291 C.pen.

E.În legătură cu susţinerile petentului, privind faptul că în mod eronat organele de urmărire penală nu au ţinut cont de dispoziţiile deciziei penale nr. 1325/R/07.06.2007, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală (filele 17-21, dosar recurs), în sensul că au dispus neînceperea urmăririi penale faţă de învinuiţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 215, 2151, 290 şi 291 C.pen., instanţa apreciază că decizia de mai sus este obligatorie pentru procurorul de caz doar în ceea ce priveşte măsurile dispuse în conformitate cu art. 2781 alin. 8 lit. b) C.proc.pen., şi anume pronunţarea unei soluţii în faza de urmărire penală, având în vedere răspunsul asociaţiei la adresa emisă de S 18 P (fila 53, vol. II, dosar u.p.). Or, organele de urmărire penală s-au conformat dispoziţiilor instanţei de recurs, administrând respectivul mijloc de probă. 

F.În ceea ce priveşte menţiunile din rezoluţia procurorului dată în data de 14.04.2008, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitoarea I I, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de  înşelăciune, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, prevăzute de art. 215, 2151, 290 şi 291 C.pen., instanţa apreciază că nu sunt îndeplinite dispoziţiile art. 228 alin. 1 C.proc.pen., fiind incident în cauză art. 10 alin. 1 lit. d) C.proc.pen.

În primul rând, dispoziţiile din rezoluţia procurorului trebuie privite în strânsă legătură cu atribuţiile pe care le presupune calitatea de preşedinte al comisiei de cenzori în cadrul A l. Potrivit declaraţiilor intimatului DM (fila 15, vol. I, dosar u.p.), atribuţiile cenzorului se rezumă strict la verificarea corectitudinii datelor trecute în dosarul de decontare emis de administrator, care cuprinde toate facturile şi procesele-verbale emise de asociaţie, după care este prezentat preşedintelui, care îl avizează prin semnătură şi ştampilă. Astfel, din moment ce în patrimoniul A l, nu s-a înregistrat nicio pagubă, după  cum a reţinut instanţa în cele de mai sus, nu poate fi reţinută în sarcina făptuitoarei infracţiunea de înşelăciune, prevăzută de art. 215 C.pen., care reprezintă o infracţiune de pagubă, nefiind îndeplinită urmarea imediată a infracţiunii (,,producerea unei pagube’’).

În al doilea rând nu sunt îndeplinite nici elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare, prevăzute de art. 2151 C.pen., deoarece -  din întreg probatoriul administrat în cauză -  nu rezultă că se pot imputa făptuitoarei acţiuni de ,,folosire’’, ,,traficare’’ sau ,,însuşire’’ a bunurilor asociaţiei.

G.Cât priveşte infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290 C.pen.) şi uz de fals (art. 291 C.pen.), instanţa apreciază că prima infracţiune, o absoarbe pe cea de-a doua, atâta timp cât ambele se impută chiar persoanei care este presupusă că a săvârşit falsul respectiv. Deci, în prezenta cauză, infracţiunea prevăzută de art. 290 C.pen. o exclude pe cea prevăzută de art. 291 C.pen., astfel încât nu pot fi incidente ambele infracţiuni, ci eventual doar cea prevăzută de art. 290 C.pen..

În ceea ce priveşte infracţiunea de fals sub semnătură privată, nu poate fi reţinută, deoarece din întreg probatoriul administrat în cauză nu rezultă vreun act de alterare sau de contrafacere  a unor înscrisuri.

 Prin urmare, în raport de cele mai sus expuse, în baza art. 2781 alin. 8 lit. a) C.proc.pen., instanţa va respinge plângerea ca neîntemeiată şi va menţine dispoziţiile din rezoluţiile date de procuror în data de 31.08.2007 şi din data de 14.04.2008. Îl va obliga pe petent la plata sumei de  25 lei  cheltuieli judiciare către stat, în temeiul art.192 alin.2 C.proc.pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art.2781 al. 8 lit.a Cpp, respinge plângerea petentului  C G împotriva  rezoluţiei  nr. 2730/P/2006 din 14.11.2006 a P J S 5 B,  în contradictoriu cu intimaţii A D,  D M, I Ţ V  D, şi I I  ca neîntemeiată, menţinând  dispoziţiile rezoluţiei atacate.

Obligă petentul la plata sumei de  25 lei  cheltuieli judiciare către stat Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.