Revendicare imobiliarasiobligatia de a face

Sentinţă civilă din 05.07.2010


Pe rol fiind judecarea acţiunii civile  privind  revendicare imobiliară şi  obligatia de a face formulată de  reclamantul  C  V  domiciliat în judetul în contradictoriu cu paratul  O  S domiciliat în

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul C  V  personal şi asistat de avocat D  şi paratul O  Ş  personal  şi asistat de avocat  .

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se arată că acţiunea a fost timbrată cu suma de lei  cu chitanţa fisc nr. şi timbru judiciar de lei  taxe anulate la dosar.

Avocat I D  depune la dosar interogatoriu pentru a fi luat paratului.

Avocat depune interogatoriu pentru a fi luat  reclamantului.

Se ia interogatoriu paratului , apoi reclamantului, răspunsurile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Avocat I  D  depune la dosar  o schiţă cu terenul ocupat de pârât, linia  roşie este linia de  hotar, schiţa  este  facută de reclamant  aşa cum este terenul. Depune  şi un proces verbal, nu mai are alte  probe, apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Avocat apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Instanţa , în baza art 150 cod pr. civilă, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat I  D  arată că reclamantul prin acţiunea formulată a solicitat să i se respecte dreptul de proprietate pentru cei 9 m.p. ocupaţi de  parat şi obligarea acestuia la demolarea  anexelor şi construirea  unui gard despărţitor. Prin sentinţa civilă nr. s-a stabilit ca linia de hotar să fie conform anexei 2 B la raportul de expertiză întocmit de expert M  I . In anul 2005 la data de 1 iulie executorul judecatoresc se deplaseaza  şi executa silit hotarârea. Neputând fi executată pe teren, întrucât erau construcţii, s-au înfipt 2  stâlpi mai înalţi şi s-a tras  o sârmă. S-a constatat că linia de hotar  este pe terenul paratului, ceea ce face  ca acesta  să-şi  demoleze anexele. In anul 2006 s-a făcut sesizare la Parchet  că a făcut gardul,  a fost amendat. In  anul 2008  s-a promovat o acţiune la şi  prin sentinţa  civilă nr. s-a  constatat că autorizatie de construcţie este ilegală. Cu ocazia  cercetării la faţa locului  s-a văzut că paratul  ocupă 9 m.p.  şi anexele depăşesc linia de hotar. La interogatoriu paratul a minţit în legătură cu  anexele, astfel la  întrebarea nr. 4 a spus că a avut autorizatie din 2004 , în realitate a căpătat-o în 2008 care a fost anulată de  . În întâmpinarea  formulată  s-a invocat  excepţia privind autoritatea de lucru judecat, însă sentinţa civilă  nr nu are nici o legatură  cu acţiunea  promovata acum. Solicită  admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată.

Avocat solicită respingerea  acţiunii  ca nefondată. Se susţine ca paratul a ocupat 9 m.p. însă linia de hotar este dată de  gardul despărţitor şi de  peretele imobilului reclamantului. La expertiză  reclamantul a fost de acord  cu acest lucru, casa reclamantului fiind  pe linia de hotar paratul nu avea cum să-i ocupe terenul. Referitor la cel de al doilea capăt de cerere, există  autoritate de lucru judecat, prin acţiunile promovate în care s-au  dat  sentinţa civilă nr. s-a solicitat  acelaşi lucru, cereri care au fost respinse tot pe  autoritatea de lucru judecat. Referitor la cel de al treilea capăt de cerere , arată că există un gard despărţitor, nu are unde  să se efectueze un altul. Solicită respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamantul  C  V  domiciliat în  ,  a chemat in judecata pe paratul  O S  domiciliat în solicitind ca prin hotarirea care se va da piritul sa fie obligat sa-i respecte dreptul de proprietate si posesie pentru o suprafata de teren de 9 m.p. ocupati abuziv si sa fie obligat sa-si retraga zidurile laterale ale constructiilor anexa pe care le-a construit pe terenul sau si apoi pina la limita de 0,60 cm de linia de hotar stabilita , iar in caz de refuz sa fie obligat la plata cheltuielilor pe care le va face cu demolarea constructiilor si sa fie obligat piritul sa contribuie cu 1/2 la construirea gardului despartitor dintre cele doua proprietati , cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt a actiunii reclamantul arata ca prin sentinta civila nr.  pronuntata de in dosarul civil nr.  s-a admis actiunea reclamantilor O  S  si O  V  si cererea reconventionala a sa in calitate de pirit si s-a dispus ca familia O sa refaca acoperisul la constructiile anexa in sensul retragerii acestuia la limita de hotar conform anexei 3 la raportul de expertiza executat de expert M  I

La data de 01.07.2005 in urma deplasarii executorului judecatoresc la fata locului pentru executarea silita s-a stabilit o linie de hotar intre cele doua proprietati prin intinderea unui fir de sirma pe deasupra cladirilor intre cele doua tevi metalice ce tin loc de tarusi.

Cu aceasta ocazie s-a mai stabilit ca familia O  a acaparat cu constructiile anexa din terenul sau circa 9 m.p. construind ziduri laterale care au fost lipite de peretele casei sale.

Mai arata ca de la data respectiva si pina in prezent a incercat prin toate caile legale sa rezolve situatia insa de fiecare data nu a reusit , motiv pentru care a fost nevoit sa formuleze prezenta actiune.

Arata ca a sesizat care a efectuat un control la anexele piritului fiind realizate fara autorizatie astfel ca acesta a fost somat sa intre in legalitate.

Ulterior , prin ordonanta piritul a fost sanctionat cu amenda administrativa pentru fals in declaratii pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Mai arata ca – Sectia contencios prin sentinta civila nr a anulat autorizatia de construire eliberata piritului cu nr. .

Actiunea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art.480,483 cod civil , art.584 cod civil si art.610 cod civil , precum si art.1 si 3 din legea 50/1991 republicata.

La actiune reclamantul a atasat copii de pe : a Judecatoriei , procesul verbal al executorului , ordonanta  , schita imobilului si planul de situatie al imobilelor partilor, precum si sentinta civila nr.  , filele 5-15 dosar.

Prin intimpinare piritul a solicitat respingerea a actiunii formulata de reclamant.

A aratat ca nu a ocupat abuziv nici o suprafata de teren din proprietarea reclamantului si ca linia de hotar dintre cele doua proprietati este cea existenta si propusa de expertul M  I  D  care a intocmit raportul de expertiza in dosarul in care s-a pronuntat sentinta civila nr. .

Aceasta linie de hotar a fost stabilita de comun acord cu reclamantul in prezenta expertului , inainte de pronuntarea hotaririi , la data respectiva incheindu-se un proces verbal in prezenta expertului care a fost insusit si semnat si de reclamant.

Cu privire la capatul 2 din actiune, privind retragerea zidurilor laterale ale constructiilor anexa piritul invoca autoritate de lucru judecat aratind ca in legatura cu aceste solicitari instanta s-a pronuntat deja prin sentinta civila nr.  care este definitiva si irevocabila , dosar in care reclamantul formulase cerere reconventionala cu privire la aceste constructii.

Mai arata piritul ca reclamantul a mai formulat doua cereri de chemare in judecata tot pentru ridicarea peretilor constructiilor anexa iar prin sentinta civila nr.  a Judecatoriei , definitiva si irevocabila i s-a respins actiunea constatindu-se existenta autoritatii de lucru judecat.

Referitor la catul 3 din actiune privind obligrea la 1/2 din contravaloarea unui gard despartitor ce ar trebui sa se construiasca pentru delimitarea proprietatilor partilor solicita respingerea avind in vedere mentiunile facute cu privire la  revendicare nefiind vorba de construirea vreunui alt gard atit timp cit linia de hotar exista deja.

La intimpinare piritul a atasat copie de pe autorizatia de construire nr. , se pe sentinta civila nr. a Judecatoriei  , raport de expertiza expert M I  D ,proces verbal incheiat de expert,planul de situatie anexele 2 si 3 , sentinta civila nr.  a Judecatoriei , un raport de expertiza executat de expert P  E ,un proces verbal de verificare la fata locului al  , documentatie tehnica, memoriu tehnic , incheiere de carte funciara pentru imobil, rezolutia  .

Prin raspunul la intimpinare , fila 69 dosar , reclamantul a aratat ca precizarea piritului cu privire la revendicarea terenului de 900 m.p.este combatuta de consemnarile executorului judecatoresc care in urma verificarilor si executarii sentintei civile sus mentionate a stabilit linia de hotar cu tarusi metalici la capete , a intins un fir de sirma intre ei stabilind ca piritul i-a contropit 9 m.p. la partea din spatele casei sale pe terenul pe care a construit ilegal si fara autorizatie constructiile anexe.

Pentru dovedirea situatiei reale a solicitat efectuarea unei cercetari la fata locului.

Privind capatul 2 de cerere arata ca nu exista autoritate de lucru judecat deoarece nu solicita decit ridicarea peretilor laterali ai anexei care se afla amplasati pe terenul sau.

In legatura cu capatul 3 de cerere arata ca este normal si legal ca la construirea gardului ce delimiteaza proprietatile lor sa participe si piritul.

A mai aratat ca piritul cauta sa induca in eroare instanta precizind ca a incercat sa modifice acoperisul anexa asa cum s-a stabilit prin sentinta civila nr.  , a obtinut autoriuzatie , dar ca ar fi primit un refuz din partea sa, ceea ce nu este adevarat.

La termenul din instanta a pus in discutie cererile partilor , respectiv exceptia si proba cu cercetare locala la fata locului, acestea solicitind ca pe exceptie instanta sa se pronunte la data judecarii fondului iar cu privire la celelalte probe s-a solicitat pe linga cercetarea la fata locului si proba cu interogator.

Cercetarea la fata locului s-a efectut la data de conform procesului verbal aflat la fila 73 dosar.

Raspunsurile la interogator au fost luate la data de 11.06.2010.

Analizind materialul probator administrat in cauza , instanta retine urmatoarele :

Partile locuiesc pe strada si se invecineaza , linia de hotar dintre proprietatile acestora avind o lungime de 13,75 m pina la fereastra amplasata pe imobilul proprietatea reclamantului , linia de hotar aflindu-se la distanta de 0,60 cm fata de peretele casei acestuia , diferenta de 19,40 m de la fereastra (coltul casei) pina in fundul curtii linia de hotar fiind data de peretele constructiilor reclamantului.

Aceasta linie de hotar a fost constata de expertul M  I  D  si a facut obiectul unor neintelegeri si procese ce s-au intins pe o perioada de aproximativ 10 ani de zile.

Astfel,prin sentinta civila nr.  , a admis in parte actiunea formulata de O S  si Or t V  in prezent decedata , impotriva piritului C  V  , a admis in parte cererea reconventionala formulata de pirit si a confirmat raportul de expertiza , expert M  I  D  , conform anexei doi la lucrare , stabilind linia de hotar dintre proprietatile partilor conform propunerii facuta de expert.

Prin aceiasi sentinta s-a dispus obligarea reclamantului O  sa refaca acoperisul la constructiile anexa in sensul retragerii acestuia la limita de hotar conform anexei 3 la raportul de expertiza.

Totodata s-au respins capetele de cerere formulate de piritul C  V  privind ridicarea constructiilor de catre familia O  si obligarea lor la contravaloarea acoperisului.

Ulterior pina la raminerea definitiva si irevocabila a sentintei , si dupa aceea , partile au fost angajate intr-un numar mare de litigii , fiind pe rol dosare avind obiect (obligatia de a face , contestatie la executare , anulare autorizatie de constructie, reclamatii la Parechet si altele) situatii care au tinut partile intr-o stare de tensiune permanenta, fiecare sustinind ca are dreptate si neputindu-se pune de acord cu privire la definitivarea executarii sentintei civile s-au gasirea unei solutii care sa le convina si sa puna capat litigiilor.

Cu ocazia cercetarii la fata locului s-a constatat ca intre proprietatile partilor exista linia de hotar asa cum a fost descrisa in raportul de expertiza de expertul M  I D  in dosarul in care s-a pronuntat sentinta civila nr.  si ca in prezent punerea in executare a acestei sentinte nu s-a realizat deoarece piritul nu a fost de acord.

Se mai retine ca  impotriva executarii silite pornita la cererea reclamantului C V , O  S  si O  V  in prezent decedata , au formulat contestatie la executare care s-a admis de Judecatoria Rm.sarat prin sentinta civila n .

In motivarea sentintei sus mentionate s-a retinut ca la punerea in executare a sentintei civile nr.  executorul judecatoresc nu a respectat dimensiunile stabilite de expertul M  I  D  din schita anexa omologata de instanta in sensul ca tarusii  fixati de executor sint deplasati fata de linia de hotar in proprietatea familiei O cu 5 cm in fata imobilelor de pe strada si 11 cm  in spatele imobilelor.

S-a retinut ca daca linia de hotar s-ar trasa conform masuratorii executorului aceasta ar traversa o constructie proprietatea contestatorilor ( ) al carei perete se afla pe hotarul dinspre proprietatile partilor.

Ca urmare s-a dispus desfiintarea procesului verbal de executare deoarece nu a respectat dispozitiile din sentinta civila nr.  , respectiv propunerea expertului 

La stabilirea si propunerea liniei de hotar expertul a avut in vedere procesul verbal pe care il incheiase anterior , respectiv la data de in prezenta partilor prin care acestea de comun acord au stabilit aceasta linie de hotar , procesul verbal fiind insusit si semnat corespunzator si de reclamant.

La data cercetarii la fata locului reclamantul a precizat ca  a formulat o plingere la impotriva piritului pentru ca s-a opus la executarea silita  si ca dosarul inca nu este definitivat.

A aratat ca daca piritul nu s-ar opune la executarea hotaririi , nu ar mai avea pretentii impotriva acestuia.

Cu privire la revendicarea celor 9 m.p.instanta apreciaza ca cererea nu este intemeiata atit timp cit in probele dosarului si din constatarile la fata locului s-a vazut ca nu exista semne de cotropire dupa pronuntarea sentintei civile nr.  iar linia de hotar dintre proprietatile partilor este cea existenta pe teren de mai multi ani.

Asa cum s-a aratat nu exista semne de cotropire si nici modificarea constructiilor anexa , astfel incit neexistind aceste elemente specifice actiunii in revendicare, cererea nu poate fi admisa .

Asa cum s-a aratat situatia se poate rezolva si pretentiile reclamantului pot fi satisfacute dupa ce se definitiveaza executarea silita dar reclamantul nu a asteptat rezultatul cercetarilor privind nerespectarea hotaririi judecatoresti si a formulat o noua actiune impotriva piritului pentru revendicare , care asa cum s-a retinut mai sus, este neintemeiata.

Cu privire la capatul 2 de cerere este intemeiata exceptia autopritatii de lucru judecat invocata de pirit deoarece privind constructiile anexa instanta s-a pronuntat definitiv si irevocabil prin sentinta civila nr.  cind a admis in parte cererea reconventionala formulata de C  Va cind l-a obligat pe piritul O  la refeacerea acoperisului constructiilor si cind i-a respins piritului C  V  cererea privind ridicarea constructiilor.

De altfel , ulterior, C  Va  a mai formulat o actiune impotriva piritului tot cu privire la ridicarea anexelor la care instanta prin sentinta civila nr.  i-a respins actiunea  constatind ca in cauza exista autoritate de lucru judecat.

C V  a mai formulat inca o actiune tot cu privire la constructiile anexa si a gardului despartitor , dosar nr.  , actiune la care insa ulterior a renuntat (incheierea de la fila 45 dosar).

Cu privire la suportarea cheltuielilor pentru efectuarea gardului despartitor aceasta obligatie poate sa apara in sarcina piritului dar nu in momentul acesta , ci dupa definitivarea executarii silite daca se va constata ca se impune efectuarea unui gard despartitor.

In concluzie , instanta va admite exceptia invocata de pirit si pe cale de consecinta va constata ca in cauza exista autoritate de lucru judecat privind constructiile anexa cu consecinta respingerii capatului 2 de cerere din actiune pentru aceste motiv.

Pe fond se va respinge ca neintemeiata actiunea sub celelalte doua capete de cerere , revendicare si suportarea cheltuielilor in cuantum de 1/2 pentru realizarea gardului , nefiind incidente dispozitiile art.480 si urmatoarele cod civil si art.610 cod civil.

In baza art.274 cod procedura civila reclamantul va fi obligat la 1306 lei cheltuieli de judecata catre pirit.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste:

Admite exceptia autoritatii de lucru judecat ridicat de piritul O  S  in privinta capatului de cerere privind ridicarea constructiilor anexa (zidurile laterale) cu consecinta respingerii capatului doi din actiunea reclamantului C V  pentru acest motiv.

Respinge ca neintemeiata actiunea (capetele de cerere in revendicare si suportarea cotei de 1/2 la constructia gardului) formulata de reclamantul  C  V  domiciliat în în contradictoriu cu paratul  O S  domiciliat în 

Obliga reclamantul C  V  la 1306 lei cheltuieli de judecata catre pirit.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi 

1