Reincredintare minor

Sentinţă civilă din 06.04.2010


Pe rol pronuntarea asupra actiunii civile de fata avand obiect  reîncredintare minor formulata de reclamanta T.A. domiciliata in …… in contradictoriu cu paratul L.A. domiciliat in ……..

Dezbaterile cauzei au avut loc în sedinta publică din data de 23 februarie 2010 când s-au pus concluzii în fond ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, însă în vederea reexaminării actelor şi lucrărilor dosarului , pentru a da posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise si pentru a se intocmi un referat de evaluare de catre …… s-a amânat pronunţarea astăzi 08 martie 2010 când în urma deliberării, se pronunţă următoarea sentinţă civila:

JUDECATA

Asupra actiunii civile de fata.

Prin cererea  inregistrata la aceasta instanta  sub nr. …..,

reclamanta …… domiciliata in …… a chemat in judecata pe  paratul L.A. domiciliat in …….. solicitind ca prin sentinta ce se va pronunta  sa se dispuna incredintarea miorului  …… , cu obligarea paratului la pensie de intretinere in favoarea minorului .

In  motivarea de fapt a  actiunii se arata  din relatiile de  familie  a rezultat miorul ……nascut la data de…...

Precizeaza reclamanta  ca  prin sentinta civila nr. … din 7.05.2008  pronuntata de  Judecatoria …..s-a dispus  defacerea casatoriei  , iar minorul a  fost incredintat  paratului .

Considera ca in prezent au  aparut imprejuari  noi din care  rezulta  ca este interesul superior al  minorului  sa-i  fie incredintat spre crestere si educare  deoarece paratul  nu-i mai poate  asigura  condtiile  necesare  unei dezvoltari corespunzatoare, si pezinta toate garantiile morale  si materiale i vederea  incredintarii copilului. Precizeaza reclamanta ca  s-a stabilit  la domiciliul parintilor sai  unde  locuieste  deja cu minorul  in care beneficiaza de conditii optime  pentru dezvoltarea  personalitatii  miorului .

In drept isi intemeiaza actiunea pe dispozitiile art. 44,86, 94, si l00  cod familie .

In dovedirea actiunii reclamata a depus copie xerox de pe certificatul de  nastere  al minorului sentinta civila nr. …. din 7 mai 2008  ramasa definitiva si irevocabila , referat de ancheta sociala .

Paratul  a depus intimpinare prin care invoca inadmisibilitatea  actiunii  formulata de reclamanta ,  precizind ca  reclamanta  si-a abandonat  copilul  de 3 ani  a plecat in strainatate  si nu sa mai interesat de minor.

Precizeaza paratul ca reclamanta dorea sa  scape  de minor  manifestindu-se  violent fata de el, si ca nu este adevarat ca parintii reclamantei „ ar indragi  nespus „ pe minor,nu este adevarata ca reclamanta are conditii optime  materiale si morale  pentru resterea copilului.

Mai arata paratul  ca locuieste  in Rm.Sarat  in imobilul sorei sale  avind  2 camere ,iar conform certificatelor medicale  este clinic sanatos , este apt pentru cresterea si educarea minorului, solicita respingerea actiunii reclamantei.

In sprijinul  intimpinarii  paratul a depus  in  copii xerox acte medicale ,  copie xerox sentinta civila nr. …. din 20 martie 2008 pronuntata de  Tribunalul Vaslui . copie xerox  sentinta civila nr. …din 9  iunie 2009  pronuntata de  Judecatoria Birlad .

Dosarul a  fost inregistrat la  Judecatoria  …. care prin sentinta civila nr.  l693 /2009  s-a declinat competenta de solutionare conform art. l58  cod pr. civila  in favoarea  Judecatoriei ….., competenta  teritorial sa  solutioneze  cauza.

Examinind actele si lucrarile de la dosar  instanta retine urmatoarele .

Din relatiile de casatorie  ale partilor  a rezultat minorul  …..nascut la data de 5.07.2004 .

Prin sentinta civila nr…… din 7.05.2008  pronuntata de Judecatoria Birlad  s-a dispus desfacerea  casatoriei  din culpa comuna  , iar minorul …..a fost  incredintat  paratului ,  reclamanta  fiind plecata din  tara.

Din declaratia martorei …..  instanta retine ca  aceasta  in calitate de sora a paratului  l-a ajutat pe parat  la cresterea copilului  insa  in cusul anului 2007  martora a ramas in domiciliul  parintilor impreuna cu minorul paratul plecind  la munca in tara.

In aceste conditii martora ….  a  mers la o  casa de copii in Birlad unde a lasat  minorul  .

Ulterior fata de acesta s-a luat masura de protectuie speciala a plasamentului  in regim de urgenta prin  dispozitia  …. din 3.l0.2007  si ulterior  prin sentinta civila nr. … /20.03.2008 a Tribunalului Vaslui  s-a dispus inlocuirea masurii de protrectie specaiala  a plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului  la familia T.V.  ,  fiind respinsa cererea paratului de  reincadrare  a minorului  in familia sa , datorita profilului psihologic al acestuia din care rezulta instalbilitatea afectiva si psihica a paratului concluzionindui-se ca acesta nu este apt  din punct de vedere  psihologic  de a se ocupa  de cresterea si ingrijirea minorului .

Prin sentinta civila nr. … /30.06.2009 ,a Tribunalului Vaslui  ramasa defintiva si irevocabila prin decizia nr.  …. /l4.l0.2009 ,  a Curtii de Apel Iasi  a fost admisa  actiunea formulata de reclamanta  in contradictoriu cu DGASPC , paratul T.V.si T.M.dispunindu-se incetarea masurii de protectie speciala a plasamentului minorului  Marius Marian  si  reintegrarea acestuia in familia  mamei reclamante.

Din declaratiile martorilor  audiati  in cauza de fata  ,ce a format obiectul dosarului nr. …./287/2009 ,al Judecatoriei Rm.Sarat instanta  retine  ca  in prezent reclamanta  locuieste in tara  se ocupa de cresterea minorului ,  paratul vizitindu-l  pe acesta  in mod  sporadic .

Din referatul  de ancheta sociala  instanta retine de asemenea  ca reclamanta are conditii optime  pentru cresterea si educarea minorului .

De asemenea  urmare  audierii  miorului in camera de consiliu in prezenta  psihologului  instanta  retine ca  acesta  este atasat  de reclamanta  s-a integrat in  viata de  familie  si in mediul social  in care  in prezent se dezvolta  .

De asemenea , minorul si-a manifestat dorinta  de a ramine  in continuare cu mama.

Fata de  toate  aceste considerente  avind in vedere  si virsta  minorului  ,instanta apreciaza ca  este in interesul acestuia  sa ramina in continuare  cu mama ,urmind a admite actiunea  si in baza art. l00  cod  familie va incredinta reclamantei spre crestere si educare  pe minorul ….. nascut la data de  .. .

In baza art. 86-94 cod  familie ,  instanta va obliga  paratul la … lei lunar pensie de intretinere in favoarea minorului  incepind cu data introducerii actiunii ,…. si pana la majoratul acestuia.

La stabilirea cuantumului pensiei de intretinere instanta a avut in vedere precizarile paratului la termenul din data de … , in sensul ca  realizeaza un venit lunar net  in cuantum de 800 lei .

Vazind  si  dispsozitiile art. 278 pct. 3 cod pr. civila.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Admite actiunea civila avand obiect reîncredintare minor formulata de reclamanta T.A. domiciliata in …..in contradictoriu cu paratul L.A.domiciliat in mun….

Incredinteaza  reclamantei  spre crestere si educare  minorul  M.M nascut la data de de 05.07.2004.

Obliga paratul la 200 lei  pensie de intretinere  in favoarea minorului  incepind cu data introducerii actiunii 07.04.2009  si pana  majoratul  acestuia.

Cu apel in termen de l5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi ….

Presedinte Grefier

RED

dact.