Civil.Actiune in constatare

Sentinţă civilă din 26.03.2010


Pe rol fiind judecarea acţiunii în constatare formulată de  reclamantul I  S  G  domiciliat în  comuna în contradictoriu cu  paratul S  Ş domiciliat în comuna 

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a  lipsit reclamantul I  S  G  pentru care a răspuns avocat L.D , lipsind paratul S  Ş .

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se arată că acţiunea a fost timbrată cu suma  274 lei cu chitanţa fisc  din data de  3.01.2010 şi timbru judiciar de  4 lei, taxe anulate la dosar.

Avocat L.D  precizează că  are numai un martor prezent, cel de al doilea este bolnav şi nu se poate prezenta în instanţă.

Sub prestare de jurământ a fost audiat martora  C  E , depoziţia acesteia  fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Avocat L.D  precizează că renunţă la cel de al doilea  martor, apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Instanţa în baza art 150 cod pr. civilă constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat L.D  solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, să se constate că reclamantul a cumpărat de la parat suprafaţa de  157 m.p.  şi o casă de  locuit construită pe acest teren. S-a  încheiat o chitanţă de mână, s-a plătit preţul, urmand a se prezenta la notariat să încheie actul în formă autentică. Deşi a fost notificat , paratul nu a dat curs  acesteia  , astfel că reclamantul a formulat prezenta acţiune.  Solicită a se da o hotărâre  care să tină loc de act de vânzare cumpărare. Nu solicită cheltuieli de judecată.

J U D E C A T A

Asupra  actiunii civile de fata.

Reclamantul I  S  G  domiciliat în  comuna a chemat in judecata pe  paratul S  Ş domiciliat în comuna solicitind ca prin sentinta ce se va da ,  sa se contate  ca a cumparat de la parat ,  suprafata de teren  de l57 mp  si casa de locuit  construita pe acest teren  in suprafata de 27,.82 mp si sa se dispuna ca  hotarirea  sa tina loc de contract.

In motivarea de fapt a actiunii ,  reclamantul arata ca a cumparat de la parat la data de l.04.2000 , pe baza  de inscris sub semnatura privata terenul in suprafata de l57 mp  si o casa construita pe acest teren situata in comuna  contra unui pret de l2.000.000 lei vechi.

Arata ca  la data intocmirii inscrisului  paratul i-a facut dovada  ca  este proprietarul terenului prezentindu-i un contract de vinzare cumparare  autentificat la nr. 

La data intocmirii chitantei au convenit ca ulterior paratul sa se prezinte la Biroul Notarial pentru autentificarea actului insa  paratul a refuzat in perioada respectiva  fiind plecat la munca.

La sfirsitul anului  2009 a putut sa ia legatura personal cu paratul caruia i-a solicitat prezentarea la biroul notarial insa acesta  a refuzat spunindu-i ca nu are  timp  si ca nu mai  are datoria de a se mai prezenta  la biroul notarial atat  timp  cat i-a  vindut imobilul .

Mai arata reclamantul ca la data de 8.0l.20l0 ,paratul a fost notificat  pentru a se prezenta la biroul notarial  insa acesta din nou a refuzat.

Actiunea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. l073 si lll cod pr. civila.

La actiune reclamantul a  atasat copii de pe inscrisul sub semnatura privata ,  un act eliberat de  Biroul notarial  „ Sarat , copie de pe contractul de vinzare cumparare ,  nr. si certificatul de atestare fiscala  filele 4-9 dosar.

Paratul desi legal citat nu s-a prezentat in instanta si nu a depus nici intimpinare.

La cererea reclamantului  instanta a administrat probe cu inscrisuri si martori .

Au fost solicitate relatii de la  OPCI ce s-au depus la fila l7 si a fost audiata  martora C  E .

Analizind actele si lucrarile  dosarului instanta retine urmatoarele.

La data de l.04.2000  reclamantul si paratul  au intocmit un inscris sub semnatura privata , intitulat chitanta ,  prin care au consemnat  vinzarea cumpararea imobilului  teren mp  si casa  construita pe acest teren  situata  in comuna .Paratul in calitate de vinzator la data respectiva a prezentat  reclamantului dovada proprietatii  asupra imobilului  respectiv contractul de vinrare cumparare autentificat la nr. 437 /8.04.l98l  la fostul Notariat de Stat Local prin care cumparase acest  imobil de la numitii  V  I si V  E .

Pretul imobilului  a fost  suma de l2.000.000 lei vechi pe care reclamantul I  S u G l-a platit paratului integral  la  data  incheierii chitantei.

La data  conventiei  a fost prezenta martora  C  E  care a semnat chitanta  in calaitate de martor asistent.

Din probele  administrate  respectiv  declaratia martorei  rezulta ca dupa intocmirea inscrisului reclamantul  a luat  efectiv in stapinire imobilul  pentru care a platit pana in prezent toate taxele si impozitele catre stat.

Din relatiile  depuse de OPCI rezulta ca  de la  data de l.0l.l990  si pana la data de l.03.20l0 pe numele de S  S  nu au fost inscrise sarcini cu privire la imobilul situat in comuna 

Dupa intocmirea chitantei  paratul  a refuzat sa se mai prezinte la biroul notarial pentru autentificarea  contractului de vinzare cumparare aceasta imprejurare fiind dovedita de reclamant cu inscrisul de la fila 5 dosar.

Conform art. l073 din codul civil , privind executarea in natura  a obligatiilor  creditorul este indreptatit  sa  obtina  prin mijloace  legale  executarea obligatiei  de catre debitorul sau.

Pe de alta parte , potrivit art. 5 din titlul XII  din legea 247/2005  privind  reforma  in domeniile  proprietatii si justitiei ,  in cazul in care dupa incheierea  unui antecontract  cu privire al un teren cu sau fara constructii ,  una din  parti refuza  ulterior sa incheie  contractul  partea care  si-a indeplinit obligatiile  poate  sesiza  instanta de judecata in vederea  pronuntarii  unei hotariri  care sa tina loc de contract.

Rezulta ca  este deschisa aceasta cale  in conditiile refuzului  uneia din parti antecontractului de  as  mai  fi indeplinit obligatia.

Achiesarea in aceste cazuri la pretentiile reclamantului este o institutie recunoscuta  de procedura civila  si nu presupune  neaparat ca nu a existat  un refuz anterior ,  partea  schimbindu-si conduita  abia dupa  promovarea  cererii de chemare in judecata ,  iar respingerea actiunii ,  in  asemenea context  ar insemna  o atingere adusa  liberului acces la justitie  ceea ce  nu este permis.

In concluzie ,instanta  va admite  actiunea civila de fata ,  si pe cale de consecinta va constata  ca reclamantul  a cumparat de la  parat  suprafata de teren , de mp  si casa de locuit  situata pe acest teren  in comuna , pe baza  de inscris  sub semnatura privata  , la data de l.04.2000  contra unui pret de  l2.000.000 lei  rol .

Se va  dispune ca prezenta  hotarire sa tina loc de contract.

Se va lua act ca reclamantul  nu solicita cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Admite actiunea civila în constatare formulată de  reclamantul I  S  G  domiciliat în  comuna în contradictoriu cu  paratul S Ş domiciliat în comuna si in consecinta:

Constata  ca reclamantul  a cumparat de la  parat  suprafata de teren , de mp si casa de locuit  situata pe acest teren  in comuna  , pe baza  de inscris  sub semnatura privata  , la data de l.04.2000  contra unui pret  de  lei  rol

Prezenta  hotarire  tine loc de contract.

Ia  act  ca reclamantul  nu solicita  cheltuieli de  judecata.

Cu recurs  in termen de l5 zile de la comunicare .

Pronuntata in sedinta publica azi