Antecontract de vanzare -cumparare

Sentinţă civilă 8 din 09.01.2009


ANTECONTRACTUL DE VANZARE – CUMPARARE

CAUZA  DE  DEZICERE

CLAUZA  REZOLUTORIE

Texte legale : art.1020-1021 Cod civil

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Racari, reclamantul M.E. a chemat in judecata pe parata D.I. solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta,  sa constate ca intre ei a intervenit vanzarea- cumpararea unei suprafete de teren ce a facut obiectul unui antecontract de vanzare-cumparare incheiat intre aceleasi parti.

Prin sentinta civila nr.8/09.01.2009, instanta a respins cererea retinand ca intre parti  a fost incheiat un antecontract de vanzare-cumparare, prin care parata s-a obligat  sa-I vandal reclamantului terenul, cu inserarea unei clause conform careia, daca promitentul vanzator nu va mai fi de acord cu incheierea antecintractului, va restitui cumparatorului dublul sumei primate, iar in cazul in care cumparatorul nu va mai fi de acord, acesta va pierde suma achitata.

Retine instanta ca aceasta reprezinta o clauza de dezicere, avand valoarea unei clause rezolutorii.  Mai retine instanta ca prevederile art. 1020-1021 Cod civil nu sunt aplicabile in conventiile in care partile, de comun accord, au inserat si o clauza de dezicere.

Asadar, aceasta avand valoarea unei clause rezolutorii, invocarea sa este la indemana oricareia dintre parti, rezolutiunea rezultand din dreptul prevazut in conventie sin u din neexecutarea obligatiilor contractuale de catre una dintre parti.

Concluzioneaza instanta ca, neprezentarea vreuneia dintre parti la notariat pentru incheierea contractului in forma autentica nu poate fi comparata cu pronuntarea unei sentinte care sa tina loc de act authentic, in lipsa consimtamantului beneficiarului clauzei de dezicere.

Sentinta a fost mentinuta prin decizia civila nr.832/18.05.2009, pronuntata de Tribunalul Dambovita.

Instanta de control a retinut faptul ca, desi recurentul-reclamant a achitat diferenta de prêt stabilit la incheierea la incheierea promisiunii de vanzare-cumparare, precum si de faptul ca acesta ar fi edificat o casa de locuit, totsi acestea nu prezinta relevanta fata de asumarea riscului inserarii clauzei de dezicere.