Inscriere in fals in baza art. 184 din codul de procedura civila

Sentinţă civilă 1736 din 11.02.2010


Prin sentinta civila nr.1736/ 11 februarie 2010 pronuntata de Judecatoria Ploiesti, instanta a admis actiunea formulata de catre formulata de reclamanta CORDA CARMEN DORINA cu domiciliul în comuna Balta Doamnei, sat Lacu Turcului nr.70, jud.Prahova în contradictoriu cu pârâta OANCEA GHERGHINA domiciliata în comuna Balta Doamnei, sat Lacu Turcului nr.71, jud.Prahova.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca reclamanta CORDA CARMEN DORINA a solicitat instantei, în contradictoriu cu pârâta OANCEA GHERGHINA, ca prin hotarârea ce o va pronunta, sa dispuna constatarea falsului  cu  privire  la  actul  de  "dare cu plata " nr. 160/11.05.1971 si  cu  privire  la  actul  de  "dare la schimb" cu nr. 161/12.05.2971,  pe  calea  inscrierii  in  fals  reglementate  de  art. 184 din codul de  procedura civila.

La  cerere  a  atasat  in  copie  urmatoarele  inscrisuri: act d e  dare  cu  plata  nr. 160/11.05.1971, act  d e dare  la  schimb  nr. 161/12.05.1971, adresa  nr. 7982/1513/09.12.2008 aOCPI,  adresa  primariei comunei  Balta Doamnei nr. 219/02.02.2006 si  cu  nr. 907/22.03.2007, practica judiciara si  acte  depuse in  cauze conexe existente  intre prezentele parti, (filele 1-32).

La  teremenul  din  data  de  18.05.2009, reclamanta  a  depus  un  memoriu, cu  motivarea  in  fapt  a  cauzei, acte  atasate,  si  precizari formulate  in  alte  cauze  sau  memorii  formulate anterior ( filele 40-75).

În motivarea în fapt a cererii s-a aratat ca autorii  sai Teodor Breaban  si  Matra Breaban,  prin  actul  de  vanzare-cumparare nr. 43851/1942  au  devenit  proprietarii  casei de locuit, curtii, gradinii  si  a terenului  arabil  in  suprafata  de  6,98 ha din com. Balta Doamnei, sat Lacul Turcului nr. 70, ca  prin  cererea nr. 73/1964 si  apoi  prin  Decretul nr. 115/1959 terenul  a  fost  inscris  in  CAP, respectiv. IAS. In  baza  actului de  dare  cu  plata de  teren de  construire pentru membrii cooperatori dintre  CAP Unirea si Oancea I. Constantin, cu  privire  la  un  teren  de  800 mp, situate  in  satul lacul Turcului, com Balta Doamnei, inscris in registrul  de  transcriptiuni si  inscriptiuni sub nr. 160/11.05.1971,  si  prin  actul  de  dare la  schimb,  nr.  161/12.05.1971 emis  de  CAP Unirea, comuna Balta Doamnei jud. Prahova, Oancea Constantin, autorul paratei, este  informat  ca  i s-a repartizat  o  suprafata  de  704 mp, intravilan in curtea  lui Marta Breaban, din intravilanul satului Lacul Turcului,, prin forma  de  dare  la  schimb, cu  lotul de  casa  pe  care  il  detine pe  raza satului Bîra, pentru construirea unei locuinte  familiale.

In  baza  acestor doua  acte,  autorului  paratei Oancea, Constantin  i-a  fost r econstituit dreptul de  proprietate, prin titlurile  de proprietate  nr.  37267/1997,  si  nr.  37300/2003, desi reclamanta  invoca  faptul  ca acesta  este  terenul  autorilor  sai.

Reclamant mai  mentioneaza  un  lung  sir  de  procese  intre  aceasta  si  autorul  paratei, oancea Constantin,  ce  a  decedat  in  anul  1999  si  apoi  cu  prezenta parata Oancea Gherghina, precizand  ca  a  solicitat anularea titlului de  proprietate  nr. 37300/2003 prin  intemediul  caruia Oancea I. Constantin a  fost  improprietarit  in  baza  legii nr. 18/1991, insa prin Rezolutia nr. 7095/P/2006  a  parchetului  de  pe  langa Judecatoria Ploiesti s-a  dispus neinceperea urmaririi penale fata  de Oance aGherghina si oancea Constantin, avand  in  vedere  intervenirea prescriptiei raspunderii penale, astfel incat  falsul se  poate  constata  doar  in  conditiile  art. 184 din codul de  procedura civila, sens  in  care  reclamanta  a  introdus prezenta  actiune.

Parata  Oancea Gherghina  a  formulat  la  data  de  19.05.2009 Intampinare  prin  care  a  solicitat  respingerea  ca  neintemeiata  a  prezentei  actiuni, precizand  ca  de-a  lungul  timpului  cererile  reclamantei au  mai  fost  analizate  de  instantele de  judecata  in  cel putin 10 dosareevacuare, demolare, anulare acte, anexand  in  copii  xerox  hotararile judecatoresti  la  care  face  referire (fiele 77-120).

In drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art.184 din Cod de procedura civila.

Instanta  a  incuviintat  la  solicitarea partilor  proba  cu  inscrisuri pentru  ambele  parti  si  a  efectuat  din  oficiu adrese  la  OCPI Prahova si  la  Primaria Comunei Balta Doamnei pentru  a  se comunica  daca  exista actul  de dare  cu  plata  nr. 160/11.05.1971 si  cel de  dare  in  schimb nr. 161/12.05.1971 si  sa le  comunice  in  copie  la  dosarul cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Autorii  reclamantei Teodor Breaban  si  Matra Breaban,  prin  actul  de  vanzare-cumparare nr. 43851/1942  au  devenit  proprietarii  casei de locuit, curtii, gradinii  si  a terenului  arabil  in  suprafata  de  6,98 ha din com. Balta Doamnei, sat Lacul Turcului nr. 70, ca  prin  cererea nr. 73/1964 si  apoi  prin  Decretul nr. 115/1959 terenul  a  fost  inscris  in  CAP, respectiv. IAS. In  baza  actului de  dare  cu  plata de  teren de  construire pentru membrii cooperatori dintre  CAP Unirea si Oancea I. Constantin, cu  privire  la  un  teren  de  800 mp, situate  in  satul lacul Turcului, com Balta Doamnei, inscris in registrul  de  transcriptiuni si  inscriptiuni sub nr. 160/11.05.1971,  si  prin  actul  de  dare la  schimb,  nr.  161/12.05.1971 emis  de  CAP Unirea, comuna Balta Doamnei jud. Prahova, Oancea Constantin, autorul paratei, este  informat  ca  i s-a repartizat  o  suprafata  de  704 mp, intravilan in curtea  lui Marta Breaban, din intravilanul satului Lacul Turcului,, prin forma  de  dare  la  schimb, cu  lotul de  casa  pe  care  il  detine pe  raza satului Bîra, pentru construirea unei locuinte  familiale.

In  baza  acestor doua  acte,  autorului  paratei Oancea, Constantin  i-a  fost reconstituit dreptul de  proprietate, prin titlurile  de proprietate  nr.  37267/1997,  si  nr.  37300/2003, desi reclamanta  invoca  faptul  ca acesta  este  terenul  autorilor  sai.

Instanta mai retine ca, un  lung  sir  de  procese, au avut loc  intre  aceasta  si  autorul  paratei, Oancea I. Constantin,  ce  a  decedat  in  anul  1999  si  apoi  cu  prezenta parata Oancea Gherghina, reclamanta solicitatand si anularea titlului de  proprietate  nr. 37300/2003 prin  intemediul  caruia Oancea I. Constantin a  fost  improprietarit  in  baza  legii nr. 18/1991, insa s-a  constatat  ca  acesta  era  legal  emis  in  baza  celor  doua  acte  de  dare  in  plata  si de  dare  la  schimb, iar  prin Rezolutia nr. 7095/P/2006  a  Parchetului  de  pe  langa Judecatoria Ploiesti s-a  dispus neinceperea urmaririi penale fata  de Oancea Gherghina si Oancea I. Constantin, avand  in  vedere  intervenirea prescriptiei raspunderii penale, astfel incat  falsul se  poate  constata  doar  in  conditiile  art. 184 din codul de  procedura civila, sens  in  care  reclamanta  a  introdus prezenta  actiune.

Instanta  mai retine  ca în raport cu prevederile art. 184 din Codul de procedura civila, potrivit carora când nu este caz de judecata penala sau daca actiunea publica s-a stins sau s-a prescris, falsul se va cerceta de instanta civila, prin orice mijloace de dovada, competenta de a dispune desfiintarea totala sau partiala a unui înscris falsificat, în cauzele în care actiunea penala s-a stins în faza de urmarire penala, apartine instantei civile.

Instanta  mai retine,  ca  in solutionarea  prezentei  cauze, pentru  a  se  putea analiza existenta  sau  nu  a falsului  cu privire  la  cele doau  acte,  este  necesara depunerea  originalului  sau  macar a unor copii  certificate  de  institutiile  emitente  sau  detinatoare, avand  in  vedere  ca  sunt  depuse  in  copie  xerox  atat de  catre  reclamanta,  cat si de  catre  parata,  autorul acesteia fiind  cel  ce  s-a  folosit  de  existenta  acestor  acte  pentru  a obtine  efecte juridice  prin  reconstituirea  dreptului  de proprietate  asupra terenurilor  in  baza  legii  nr.  18/1991  si  in  baza  acestora  pronuntandu-se  si  o serie de hotarari judecatoresti.

La  aderesele  repetate  ale  instantei  catre  OCPI;  si  catre  Primaria Comunei Balta Doamnei,  instanta  retine  din adresa nr. 5090/619/04.08.2009 a OCPI ca  in  mapa actelor de  transcriptiuni si inscriptiuni la  numarul de transcriere 160 nu figureaza actul de  dare  in  plata la  care se  face  referire, iar  la  nr. 161 nu figureaza actul de  dare  in schimb, aceste numere fiind atribuite in data  de 22.01.1971, iar  cu  privire  la  orice  inscrirei efectuate  in  data de 11.05.1971 si 12.05.1971 nu  s-au gasit inregistrari pe  numlele  lui Oancea I. Constantin. Mai  mult  decat  atat  ataseaza  in copie  xerox  Decvizia nr. 18 a Consiliului Popular al Municipiului Ploiesti, prin  care se  admit cererile si atribuie in folosinta vesnica comuna a terenului de 331,52 mp situati in Ploiesti, cartier Blocuri Vest si  se  scoate din administrarea Intreprinderii de locuinte si localuri Ploiesti, transcrise sub numerele 158-177 din 22.01.1971.(filele 359-364)

Instanta  mai retine  ca  in arhiva  Primariei comunei Balta Doamnei, conform Adresei 4189/14.08.2009 (fila 369), nu exista adresa nr. 161 din 12.05.1971 si nici actul de dare cu plata pe numele Oancea I. Constantin. (filele 4 si 5)

Instanta mai retine  din  cuprinsul  intampinarii -adresa  nr. 1455/09.12.1993  a Primariei Comunei Balta Doamnei,  ca  fostul Consiliu Popular Balta Doamnei  nu l-a  obligat  niciodata  pe  Oancea I. Constantin, sa  se  stramute  fortat, obligatoriu, ci  acesta  s-a  stramutat  la  cererea sa,(fila 29),  fapt  retinut  si in  considerentele Sentintei civile nr. 6863/11.06.1993 a Judecatoriei Ploiesti, (fila 38).

Instanta  mai r etine  si  faptul ca  Oancea  I Constantin  a  formulat cerere de  intrare  in  CAP, in  30.03.1962,  cu  terenul  arabil  de  0,85 mp  din sat Bâra,( fila 172), pentru  care  a  si  solicitat  reconstituirea dreptului de  proprietate, prin declaratia nr. 299/08.03.1991(fila 173),  iar  in satul Lacul Turcului  s-a  stabilit  in  1964 (fila 217).

Instanta  mai retine ,  din  cuprinsul  Hotararii nr. 87/15.02.1989 si al Hotararii  nr.  426/23.05.1981, ale CAP Unirea  com Balta Doamnei, ca Oancea I. Constantin detine nestatutar suprafat de 704 mp, , pricinuind o  paguba CAP Balta Doamnei de 3800 lei, pe  anul  1988,  si  detinerea ilegala a  suprafetei si  producerea  pagubei  de  1425 lei, pe  anul 1981, de  asemenea  si  pentru  anul  1979(filele 218-220).

Instanta  mai  retine, ca  atat actul  de  "dare cu plata " nr. 160/11.05.1971 si  cu  privire  la  actul  de  "dare la schimb" cu nr. 161/12.05.1971,  in  forma  pe  care  aceste  le  ai  la  filele 1 si 2  ale  dosarului,  nu  se  regasesc in nicio  arhiva  si  existenta lor  nu  e  confirmata.

Instanta  mai  retine,  ca  sub  nr. 160/11.05.1971 exista  intr-o copie ilizibila  o Adeverinta emisa de CAP Unirea emisa pentru  a-i  servi lui Oancea I. Constantin la  obtinerea autorizatiei de constructie de la  Consiliul Popular.(fila 370).

Instanta avand  in  vedere  toate  aspectele  mai  sus analizate, constata  ca  cele  doua  acte, atat actul  de  "dare cu plata " nr. 160/11.05.1971 si  cu  privire  la  actul  de  "dare la schimb" cu nr. 161/12.05.1971,  in  forma  pe  care  aceste  le  ai  la  filele 1 si 2  ale  dosarului,  nu  au  o  existenta  confirmata  in  arhivele  institutiilor  emitente, astfel incat, aceste a  negand  existenta  lor, astfel  incat  instanta  constat  pe  cale  incidentala  ca  aceste  doua  inscrisuri  sunt  produse  pe  calea falsului,  insa momentul si  autorul  acestuia nu  pot  fi identificate  datorita  timpului  lung  scurs  de  la  producerea  acestora, neexistand probe  in dovedirea faptului ca  parata  ar  fi  autoarea acestora.

Pe  cale de consecinta  instanta  constata  ca  aceste doua  acte  sunt nule  si  nu  produc efecte juridice,  neavand  o  existenta  reala, fiind  rezultatul falsului intellectual  asa  cum  este  acesta  incadrat  in  dispozitiile art. 289 Cod Penal, falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului.