Trafic de droguri de mare risc. Folosirea martorului denunţător. Respectarea prevederilor art.68 alin. (2) c. pr. pen.

Hotărâre 50 din 27.01.2010


TITLU:

Trafic de droguri de mare risc. Folosirea martorului denunţător. Respectarea prevederilor art.68 alin. (2) C. pr. pen.

C. proc. pen., art. 68 alin. (2)

Legea nr.143/2000, art. 2, 4

REZUMAT:

Folosirea martorului denunţător în scopul surprinderii în flagrant delict de trafic de stupefiante a inculpatului nu constituie o încălcare a prevederilor art.68 alin.2 C.p.p. (potrivit cărora este oprit a determina o persoană să săvârşească o faptă penală, în scopul obţinerii unei probe), în condiţiile în care inculpatul, consumator de droguri, a recunoscut că a comis fapta constând în traficul ilicit de droguri precizând că de vânzarea de droguri se ocupa de 3-4 zile înainte de săvârşirea faptei, nu martorul denunţător fiind cel care l-a determinat să comită fapta, rezoluţia infracţională fiind deja luată de inculpat.

(Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, Sentinţa nr. 50/F din 27.01.2010, nedefinitivă)

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: TERCEANU VALERIU MIHAIL

CONSIDERENTE:

Deliberând constată:

Prin rechizitoriul Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bucureşti nr.1989/D/P/2009 din 18.08.2009, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului S.G. A. pentru săvârşirea infr. prev. de art.2 al.1 şi 2 din Legea nr.143/2000 şi art.4 al.1 şi 2 din Legea nr.143/2000.

În actul de sesizare, în esenţă, s-a reţinut că, în data de 04.08.2009, inculpatul a vândut martorului P.R. două doze de heroină (0,24 grame) în schimbul sumei de 10 lei şi a deţinut pentru vânzare şi consum propriu 8 doze de heroină (0,99 grame).

Actul de inculpare se probează cu: denunţ P.R.; declaraţii martor denunţător P.R.; proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante; proces-verbal de înseriere bani; procese-verbale de percheziţii corporale ale martorului P.R. şi ale inculpatului; declaraţii martor asistent M.T.R.; raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr.524025/04.08.2009 şi declaraţii inculpat.

În cursul cercetării judecătoreşti a fost ascultat inculpatul care a recunoscut săvârşirea faptei.

Au fost audiaţi martorii P.R. şi M.T.R. care şi-au menţinut declaraţiile date în cursul urmăririi penale.

S-a administrat proba cu acte.

Examinând şi coroborând materialul probator administrat atât în faza de cercetare penală cât şi în faza de cercetare judecătorească tribunalul reţine următoarele:

În data de 04.08.2009, inculpatul în timp ce se afla în Bucureşti, în zona Pantelimon, sector 2, în apropierea de farmacia situată lângă fostul restaurant „Brateş”, a vândut martorului P.R. două doze de heroină (0,24 grame) în schimbul sumei de 100 lei şi a deţinut în vederea consumului propriu opt doze de heroină (0,99 grame).

Faptele săvârşite de inculpat aşa cum au fost descrise mai sus întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc prevăzută şi pedepsită de art.2 al.2 din Legea nr.143/2000 şi de deţinere de droguri de mare risc, fără drept pentru consum propriu prev. de art.4 al.2 din legea nr.143/2000 pentru care acesta urmează să fie condamnat.

Tribunalul a reţinut că încadrarea juridică a faptelor este cea prev. de art.2 al.2 şi art.4 al.2 din Legea nr.143/2000 pentru următoarele considerente:

Potrivit art.2 al.1 din Legea nr.143/2000 cultivarea, producerea fabricarea, experimentarea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, transportul procurarea,  cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept  se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 15 ani li interzicerea unor drepturi.

În conformitate cu al.2 al aceluiaşi articol, dacă faptele prevăzute la al.1 au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Potrivit art.4 al.1 din Legea nr.143/2000, cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru  consumul propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani  sau amendă.

În conformitate cu al.2 al aceluiaşi articol, dacă faptele  prevăzute la al.1 privesc  droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani.

Din textele de lege la care s-a făcut referire mai sus rezultă că în alineatele 1 se face referire la drogurile de risc iar în alineatele 2 la drogurile de mare risc.

În condiţiile în care obiectul material este diferit, rezultă existenţa a câte două infracţiuni, iar nu a câte două variante ale aceleiaşi infracţiuni. Faptul că modalităţile normative ale infracţiunilor prev. de al.2 şi al.4 sunt raportate la cele din al.1 nu constituie un argument pentru a reţine existenţa a câte două variante ale aceleiaşi infracţiuni, întrucât în acest caz suntem în prezenta unei norme de trimitere al cărei conţinut a fost stabilit astfel din raţiuni de tehnică legislativă.

În contextul în care în cauză este vorba de droguri de mare risc, tribunalul urmează ca în baza art.334 Cod procedură penală să schimbe încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpat din cea reţinută în actul de sesizare în cea menţionată mai sus.

În cauză, nu se justifică achitarea inculpatului, în temeiul art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d C.p.p. (întrucât lipseşte latura subiectivă a infracţiunilor, respectiv intenţia inculpatului de a săvârşii faptele) în condiţiile în care inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, recunoaşterea sa, coroborându-se cu celelalte probe administrate în cauză, fiind probată cu certitudine vinovăţia acestuia sub forma intenţiei directe.

În cauză, folosirea martorului denunţător în scopul surprinderii în flagrant delict de trafic de stupefiante a inculpatului, nu constituie o încălcare a prevederilor art.68 al.2 C.p.p. (potrivit cărora este oprit a determina o persoană să săvârşească o faptă penală, în scopul obţinerii unei probe) susţinerea inculpatului sub acest aspect fiind nefondată, în condiţiile în care inculpatul, consumator de droguri a recunoscut că a comis fapta constând în traficul ilicit de droguri precizând că, de vânzarea de droguri se ocupa de 3-4 zile, înainte de săvârşirea faptei (declaraţii fila 18 d.u.p.), nu martorul denunţător, fiind cel care l-a determinat să comită fapta, rezoluţia infracţională fiind luată de inculpat.

În contextul arătat mai sus susţinerea inculpatului, în sensul că în faza de urmărire penală nu a beneficiat de un proces echitabil este nefondată.

La individualizarea pedepselor tribunalul va avea în vedere criteriile prev. de art.72 C.p., respectiv gradul de pericol social şi modalitatea concretă de săvârşire a faptei, precum şi persoana inculpatului care este necunoscut cu antecedente penale, având un comportament bun în familie şi societate şi care a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal, recunoscând săvârşirea faptei şi colaborând cu organele de cercetare penală.

În raport cu împrejurările arătate tribunalul apreciază că în favoarea inculpatului se pot reţine circumstanţele atenuante prev. de art.74 lit.a,c C.p. şi dând eficienţă prevederilor art.76 al.1 lit.a C.p. şi respectiv prevederilor art.76 al.1 lit.d C.p., se va orienta la o pedeapsă cu închisoarea sub cuantumul minimului special prevăzut de lege, în cuantum de 5 ani şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.p., pentru săvârşirea infr. prev. de art.2 al.2 din Legea nr.143/2000 şi la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infr. prev. de art.4 al.2 din Legea nr.143/2000.

Având în vedere că faptele au săvârşite în concurs real, tribunalul va face aplicarea în cauză a prevederilor art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 al.1 C.p. şi va proceda la contopirea pedepselor, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, care este de natură a asigura atingerea scopului preventiv prev. de art.52 C.p.

În condiţiile în care, pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului este de 5 ani, în cauză sunt inaplicabile prevederile art.81 C.p., solicitarea inculpatului sub acest aspect fiind nefondată.

În baza art.71 C.p. tribunalul va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.p.

În baza art.88 C.p. Tribunalul va computa prevenţia inculpatului iar în baza art.350 al.1 C.p.p. va menţine starea de arest a acestuia, apreciind că temeiurile care au determinat arestarea preventivă impun în continuare privarea de libertate.

În baza art.118 lit.f C.p. comb. cu art.17 al.1 din Legea nr.143/2000, tribunalul va confisca cantitatea de 1,01 grame heroină rămasă după efectuarea procesului analizelor de laborator (depusă la camera de corpuri delicte a IGPR – conform dovezii – seria H nr.0001638/17.08.2009).

În baza art.191 C.p.p., inculpatul va fi obligat să plătească suma de 900 lei, cheltuieli judiciare către de stat.

DISPOZITIV:

În baza art.334 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpatul S.G. A. din art. 2 al. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 şi art.4 al.1 şi 2 din aceeaşi lege, în art. 2 al. 2 din Legea nr. 143/2000 şi art.4 al..2 din aceeaşi lege.

În baza art. 2 al.2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 74 al.1 lit. a şi c C.p. şi art. 76 al.1 lit. a C.p.

Condamnă pe inculpatul S. G. A. la 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b C.p.

În baza art.4 al.2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.74 lit.a,c C.p. şi art.76 al.1 lit.d C.p.

Condamnă pe acelaşi inculpat la 1 an închisoare.

 În baza art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b şi art.35 al.1 C.p.

Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului urmând, ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv, 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b C.p.

Face aplicare art.71 şi art. 64 lit.a,b C.p.

În baza art.88 C.p.

Compută prevenţia inculpatului de la 04.08.2009 până la 27.01.2010.

În baza art.350 al.1 C.p.p.

Menţine starea de arest a inculpatului.

În baza art.118 lit.f C.p. comb. cu art.17 al .1 din Legea nr.143/2000

Confiscă cantitatea de 1,01 grame heroină rămasă după efectuarea procesului analizelor de laborator (depusă la camera de corpuri delicte a IGPR – conform dovezii – seria H nr.0001638/17.08.2009).

În baza art.191 C.p.p.

Obligă pe inculpat să plătească suma de 900 lei, cheltuieli judiciare către de stat.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.01.2010.