Oug 195 /2002

Hotărâre 516 din 23.03.2009


Dosar nr.10208/302/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI-SECTIA I PENALA

Sentinţa penală nr.516

Şedinţa publică de la 23.03.2009

Ministerul Public este reprezentat de procuror D A, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul S S V, având ca obiect săvârşirea infr. prev. de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru inculpat apărător din oficiu, R S, cu împuternicire avocaţială la dosarul cauzei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.

Aparatorul inculpatului si Reprezentantul Ministerului Public nu insista in audierea martorului din acte.

Instanţa, faţă de declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului şi de lipsa martorului din acte, din procesul verbal d enîndeplinire a mandatului de aducere rezultând că acesta este plecat din ţară, în baza art. 329 c.p.p. renunţă la audierea acestuia.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa , în baza art. 339 şi urm. c.p.p., constată terminată  cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public, după expunerea situaţiei de fapt, reţinută prin rechizitoriu, solicită condamnarea inculpatului în baza art.87 alin.1 din OUG 195/2002 la pedeapsa cu închisoarea, cu suspendarea condiţionată a acesteia conform art.81,82 C.Pen, instanta să atragă atentia inculpatului asupra disp.art.83 C.Pen . şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat avind in vedere ca inculpatul nu are antecedente penale dar a avut o atitudine violenta aspect ce reiese din declaratia martorului S.

Apărătorul inculpatului, arată că inculpatul nu are antecedente penale, a colaborat cu organele de urmarire, s-a prezenta si in instanta, recunoaste si regretă fapta, solicită aplicarea unei pedepse orientata spre minimul special prevazut de lege, cu suspendarea condiţionată

Inculpatul având ultimul cuvânt arată că nu va mai savirsi infractiuni.

INSTANŢA

Prin rechizitoriul emis la data de 16.10.2008 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr.2811/P/2007, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 16.10.2008 sub nr.10208/302/2008, a fost trimis în judecată, în stare de liberate, inculpatul S S V pentru săvârşirea infr. prev. de art.87 al.1 din OUG nr.195/2002 .

S-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei următoarea situaţie de fapt :La data de 21.09.2006 in jurul orelor 14,15 invinuitul SS V a condus autoturismul marca Dacia Solenza cu nr.de inmatriculare B 40 pe strada S din directia strada A catre C F.La intersectia cu strada T a intrat incoliziune cu autoturismul marca VW cu nr.de inmatriculare B 24 condus de Su D.

La fata locului s-a deplasat un echipaj al Politie Rutiere care i-a solicitat invinuitului sa fie testat cu aparatul Drager , insa acesta a refuzat.

Ulterior invinuitul a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Conform buletinului de analiza toxicologica a alcoolemiei nr.A 12 11014/ 07 03 2007 invinuitul a avut o  alcoolemiei de 1,85 grame la mie la ora 15,40 respectiv 1,70 grame la mie la ora 16,40.

In cauza a fost dispus efectuarea calculului retroactiv al alcoolemiei stabilindu-se ca la ora 14,15 invinuitul S S V ar fi putut avea o alcoolemie teoretica de 2,05 grame la mie ( expertiza medico legala nr.1642/i/07).Intrucit invinuitul nu a fost de acord cu valoarea alcoolemiei aşa cum a fost stabilita , in cauza s-a procedat la solicitarea avizului Comisiei Superioare de Medicina Legala, avizul fiind pozitiv.

Fiind audiat , invinuitul a declarat ca inainte de a conduce autoturismul pe drumurile publice a consumat aproximativ 70 ml de bere si 15 ml de tuica.

In cauza au fost audiati martorii S D si T N care au confirmat ca in momentul producerii accidentului invinuitul se afla sub influenta bauturilor alcoolice.

În cursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti s-au administrat următoarele mijloace de probă: proces-verbal de depistare, buletin de analiza toxicologica a alcoolemiei, declaratiile inculpatului  Stoenescu Ştefan Valentin,  declaratiile martorilor Stuparu Damian si Tanase Nicusor, raport de expertiza medico legala si avizul Comisiei Szperioare de Medicina Legala, fişa de cazier, declaraţia martorului în circumstanţiere M C D.

 Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 21.09.2006 in jurul orelor 14,15 inculpatul S St V a condus autoturismul marca Dacia Solenza cu nr.de inmatriculare B 40 pe strada S din directia strada A catre C Ferentari .La intersectia cu strada T a intrat incoliziune cu autoturismul marca VW Golf cu nr.de inmatriculare B 24 condus de SD.

La fata locului s-a deplasat un echipaj al Politie Rutiere care i-a solicitat inculpatului sa fie testat cu aparatul Drager , insa acesta a refuzat.

Ulterior inculpatul a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Conform buletinului de analiza toxicologica a alcoolemiei nr.A 12 11014/ 07 03 2007 inculpatul a avut o  alcoolemiei de 1,85 grame la mie la ora 15,40 respectiv 1,70 grame la mie la ora 16,40.

In cauza a fost dispus efectuarea calculului retroactiv al alcoolemiei stabilindu-se ca la ora 14,15 inculpatul  S S V ar fi putut avea o alcoolemie teoretica de 2,05 grame la mie ( expertiza medico legala nr.1642/i/07).Intrucit inculpatul a contestat valoarea alcoolemiei aşa cum a fost stabilita , in cauza s-a procedat la solicitarea avizului Comisiei Superioare de Medicina Legala, avizul fiind pozitiv.

Fiind audiat , inculpatul a declarat ca inainte de a conduce autoturismul pe drumurile publice a consumat aproximativ 70 ml de bere si 15 ml de tuica.

In cauza au fost audiati martorii S D si T N care au confirmat ca in momentul producerii accidentului inculpatul se afla sub influenta bauturilor alcoolice.

În drept, fapta inculpatului S Ş V care în data de 21.09.2006 in jurul orelor 14,15 a condus autoturismul marca Dacia Solenza cu nr.de inmatriculare B 40 pe strada S din directia strada A catre CFerentari, având  în sânge o alcoolemie de 2,05 grame la mie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de .87 alin.1 OUG nr.195/2002, pentru care instanţa urmează să îl condamne la  pedeapsa cu închisoarea.

La individualizarea pedepsei instanţa va ţine seama de gradul de pericol social concret al faptei, de modalitatea de săvârşire, de urmarea produsă, de persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale, a avut o atitudine sinceră, recunoscând şi regretând fapta, a avut o conduită bună anterior săvârşirii infracţiunii urmând să îl condamne la o pedeapsă orientată către  minimul special prevăzut de lege, astfel

În baza art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 rep. va condamna pe inculpatul S ŞV la 1 an  închisoare.

Va face apl. art. 71, 64 lit. a, b c.p.

În baza art. 81, 82 c.p. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii pe un termen de încercare de 3 ani.

În baza art. 359 c.p.p. va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 c.p. şi urm.

În baza art. 191 c.p.p. va obliga pe inculpat la 350 lei cheltuieli judiciare către stat, onorariul avocat oficiu 200 lei se va avansa din fondul MJ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 rep. condamnă pe inculpatul S ŞV ( fiul lui C si N, ns in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti , , casatorit, studii 8 clase, fara ocupatie, CNP la 1 an  închisoare.

Face apl. art. 71, 64 lit. a, b c.p.

În baza art. 81, 82 c.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii pe un termen de încercare de 3 ani.

În baza art. 359 c.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 c.p. şi urm.

În baza art. 191 c.p.p. obligă pe inculpat la 350 lei cheltuieli judiciare către stat, ( se vor achita la oficiile poştale in contul RO16TREZ7035032XXX005227, cod fiscal 434063323, deschis la Trezoreria sectorului 3 ),  onorariul avocat oficiu 200 lei se va avansa din fondul Ministerului Justitiei.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.03.2009.