Contestatie la executare – bilet la ordin girat si neinvestit cu formula executorie

Sentinţă civilă 4338 din 09.04.2009


DOSAR NR. 13966/301/2008

ROMÂNIA

JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 4338

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 09.04.2009

Contestatie la executare - bilet la ordin girat si neinvestit cu formula executorie

Prin contestatia la executare înregistrată pe rolul instanţei la data de 13.11.2008, sub nr. 13966/301/2008, contestatoarea SC M.P SRL a solicitat în contradictoriu cu intimatii I.S, SC I.I SRL prin lichidator judiciar  SC  SPRL si  BIROUL EXECUTORULUI  JUDECATORESC B.G, anularea tuturor formelor de executare silita începand cu somatia de executare comunicata în data de 03.11.2008 de BEJ Bucur Giurgea cu privire la B.O. în valoare de 51.851,35 lei în dosarul de executare silita nr. 361/EX/2008

 In motivarea contestatiei, se arata ca cererea de executare silita a fost depusa de S I in numele SC I.I SRL, societate aflata in insolventa al cariu reprezentant legal este lichidatorul judiciar  SC  SPRL 

Contestatoarea a mai aratat ca biletul la ordin in temeiul caruia a fost declanasta executarea a fost emis la data de 16.06.2006, cu scadenta in alb iar intimatul I. S a falsificat biletul la ordin completand data scadentei cu 13.09.2007 si a introdus  in mod aabuiziv biletul la ordin spre decontarela peste un an de la data emiteriiastfel cum s-a constatat de Curtea de Apel Bucuresti in dosar nr 32571/3/2007.

Contestatoarea a mai aratat ca a incheiat cu intimata SC I.I SRL un contract forfetar de subantrepreiza, avand ca obiect furnizarea de materiale pentru obiectivul Extindere Atelier Service Dacia-Renault, iar la data semnarii contractului administratorul I. S a solicitat pentru avansul achitat societatii contestatoare o garantie, un bilet la ordin în alb, conform art. 7 pct. 1 alin. 2 din contract, cu data emiterii 16.06.2006 si fara data scadenta pentru suma de 51.851,35 lei. Se mai arata ca societatea contestatoare si-a îndeplinit obligatiile contractuale, conform procesului-verbal de receptie finala, însa fostul administrator al societatii SC I. I  SRL a ramas dator cu mai multe facturi fata de contestatoare, motiv pentru care contestatoarea a solicitat potrivit Legii nr. 85/2006 deschiderea procedurii insolventei împotriva societatii I. I SRL in dosarul nr. 233303/2007, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Comerciala.  Totodata se arata ca au fost depuse 3 plangeri penale de societatea contestatoare pentru emiterea a 5 file CEC fara acoperire de catre fostul administrator al societatii, S. I, plangerea penala nr. 292/19.09.2007, care se refera la  falsificarea acestui bilet la ordin si introducerea în mod abuziv în banca, fiind introdusa de societatea  contestatoare împotriva  numitilor S. I, fost administrator al societatii si S. C, fost contabil sef, pentru cercetarea savarsirii infractiunii de înselaciune în conventii, potrivit art. 215 alin. 3 C.pen. si a art. 282 C.penal  - falsificarea de moneda si alte valori. Biletul la ordin, fiind emis de societatea contestatoare numai ca o garantie a avansului, conform contractului, reprezinta o plata nedatorata, paratul I. S, urmarind o razbunare fata de societatea contestatoare si eventuala îmbogatire fara justa cauza, iar potrivit art. 19 coroborat cu art. 63 din Legea nr. 58/1934, este nul.

In dovedire a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.

Instanta a administrat proba cu inscrisuri. A fost emisa adresa catre BEJ B. G pentru comunicarea tuturor inscrisurilor din dosarul de executare nr 361/ex/2008

La termenul din data de 19.02.2009 contestatorul a invederat ca exceptiile invocate prin cererea de chemare in judecata sunt aparari pe fondul cauzei La acelasi termen instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului BEJ B. G si a admis exceptia acu motivarea aratata in incheiereaa de sedinta.

Analizand  actele si lucrarile dosarului instaanta retine  urmatoarele:

La data de 16.06.2006 contestatoarea a emis un bilet la ordin in favoarea intimatei SC I.I SRL cu titlu de garantie in temeiul contractului de subantrepriza incheiat intre parti (filele 17-45). La data de 3.09.2007 biletul la ordin a fost girat de SC I. I SRL in favoarea SC F. C SRL potrivit mentiunilor de pe verso-ul biletului la ordin

Prin sent com nr. 3571/1.09.2008 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia Comerciala in dosar nr 23330/3/2007 a fost deschisa procedura falimentului impotriva SC I. I SRL, fiind desemnat lichidator judiciar ISD  SPRL. In temeiul art 107 alin 2 lit a din legea 85/2006 instanta a a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.

La data de 20.10.2008 intimatul I. S  in numele SC I.I SRL  a solicitat BEJ  B. G  executarea silita in temeiul biletului la ordin emis de contestatoare (fila 103). La cererea de executare silita nu a fost atasata o imputernicire din partea lichidatorului judiciar.

Executarea silită formeaza obiectul dosarului de executare nr 361/2008 al BEJ  B. G in care au fost emise adrese de infiintare a popririi in temeiul biletului la ordin emis de contestatoare in favoarea intimatei SC I.I SRL si girat de aceasta in favarea SC F. C SRL.

Potrivit art. 41 si urm. din Legea 58/1934 dreptul la plata il are posesorul legitim al biletului la ordin. Acesta poate fi beneficiarul indicat de tragator sau giratarul conf art. 18 din Lege.

Potrivit art 16 din legea 58/1934 prin gir se transmit toate drepturile care izvorasc din biletul la ordin, inclusiv dreptul la suma de bani mentionata in cuprinsul biletului la ordin.

In aceste conditii SC I.I SRL in calitate de girant, nu mai era indreptatita sa solicite executarea silita a acestui bilet la ordin intrucât nu mai avea calitatea de beneficiar. Singura persoana indreptatita sa porneasca executarea cambiala era posesorul legitim al biletului la ordin, respectiv SC F. C SRL. In plus la data formularii cererii de executare silita intimatului I. S  i se ridicase dreptul de administrare a SC I. I  SRL.

Instanta retine deasemenea ca executarea silita a fost declansata fara ca biletul la ordin sa fie investit cu formula executorie, or potrivit deciziei in interesul legii nr 4/19.01.2009 a ICCJ dispozitiile art 374/1 C.pr.civ raportate la art 61 din legea 58/1934 si art 53 din legea 59/1934 se interpreteaza in sensul ca biletul la ordin, cambia si cecul se investesc cu formula executorie pentru a fi puse in executare . Prin aceasta decizie in interesul legii ICCJ nu a modificat dispozitiile legii 59/1934 ci a interpretat dispozitiile legii in vederea aplicarii unitare a  acestora astfel incat chiar daca executarea silita a fost pornita anterior deciziei in interesul legii aceasta nu inseamna ca biletul la ordin nu trebuia investit cu formula executorie.

Fata de considerentele expuse, in temeiul art 399 si urmat. C.pr.civ va admite contestatia la executare formulata in contradictoriu cu intimaţii I S  şi SC I.I  SRL si va anula actele de executare efectuate in dosarul de executare nr 361/2008 al BEJ B.G

In temeiul art 274 C.pr.civ va obliga intimatii I S  şi SC I.I SRL sa plateasca contestatoarei suma de 1194,30 lei cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat

Avand in vedere ca prin incheierea de sedinta de la termenul din data de 19.02.2009 instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului BEJ B. G, cu motivarea aratata in incheierea de sedinta, va respinge contestatia la executare formulate in contradictoriu cu acest intimat ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva..