Vătămare corporală din culpă

Sentinţă penală 1209 din 09.07.2009


Dosar nr. 10982/280/2007

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1209

Şedinţa publică de la 09 Iulie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.G.

Grefier M.S.

Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin

procuror M.P.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat F.N.A. şi pe parte civilă F.M., parte responsabilă civilmente SC UNITA VIENNA INSURANCE GROUP SA BUCUREST – SUCURSALA PITESTI, având ca obiect infracţiunea de vătămare corporală din culpă  prev de art. art. 184 alin 2 şi 4 C.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:

Dezbaterile de fond asupra cauzei de faţă au avut loc la data de 25 iunie 2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă penală.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin rechizitorul nr.5863/P/16.10.2007 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr.10982/280/2007, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul F.N.A. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. şi ped. de art. 184 alin.2 şi 4 Cp.

Se reţine, în esenţă, în actul de sesizare a instanţei că în data de 30.10.2006, în timp ce conducea autoturismul marca Oltcit Club cu nr.de înmatriculare AG- 03- UYF pe raza comunei Mărăcineni, inculpatul nu a respectat disp. art.48 şi 51 din OUG nr.195/2002 (R), accidentând pe partea vătămată Fica Marin, care a suferit leziuni traumatice vindecabile într-un număr de cca 120 zile îngrijiri medicale, aceste traumatisme punându-i viaţa în primejdie.

Audiat fiind, inculpatul a recunoscut comiterea faptei imputate, care se probează cu: proces verbal de cercetare la faţa locului, schiţa locului accidentului, proces verbal de verificare a stării tehnice a autoturismului, planşe foto judiciare, declaraţie parte vătămată, raport de expertiză medico-legală nr.1241/A6/11.01.2007 întocmit de SML Argeş, raport de expertiză tehnică auto judiciară, buletin de examinare clinică, proces verbal de prelevare probe biologice, rezultat alcotest, buletin de analiză toxicologică alcoolemie, declaraţii martori şi declaraţia inculpatului.

Instanţa, din examinarea materialului probatoriu administrat în prezenta cauză, coroborat cu susţinerile părţilor, reţine următoarea situaţie de fapt:

Potrivit menţiunilor procesului verbal de cercetare la faţa locului întocmit de agenţi şi experţi criminalişti din cadrul IPJ Argeş, în data de 30.10.2006 s-a constatat consumarea unui accident rutier pe DN 73 din raza comunei Mărăcineni, în direcţia de mers Câmpulung- Piteşti.  S-a reţinut prin acelaşi proces verbal că, în evenimentul rutier a fost implicat autoturismul marca Oltcit Club cu nr.de înmatriculare AG- 03- UYF, condus de către inculpat, acesta observând cu întârziere partea vătămată care circula cu bicicleta în aceeaşi direcţie de mers. Inculpatul a încercat să evite impactul schimbând direcţia de mers a autoturismului şi a acţionat sistemul de frânare, însă manevra a fost nereuşită, iar partea din faţă a autovehiculului a lovit roata din spate a bicicletei pe care se deplasa partea vătămată. Din cuprinsul aceluiaşi proces verbal rezultă că s-au identificat la faţa locului urme de frânare şi s-a procedat la efectuarea de măsurători, s-au ridicat bucăţi de material plastic găsite în zona accidentului şi s-a constatat avarierea autoturismului condus de inculpat. De asemenea, a fost întocmită schiţa locului accidentului (fila 8 dos u.p.) şi procesul verbal de verificare a stării tehnice a autoturismului (fila 9 dos u.p), iar acestea, coroborate cu planşele foto efectuate în cauză, atestă situaţia de fapt consumată.

Conform concluziilor raportului de expertiză medico-legală nr.1241/A6/11.01.2007 întocmită de SML Argeş, partea vătămată a suferit, în condiţiile accidentului rutier, un traumatism craniocerebral, cu dilacerare cerebrală, fractură deschisă gambă dreaptă, operată, pierderea conştienţei, asimetrie facială, afazie, fractură tibie şi peroneu imobilizate cu tije metalice centro- medulare în aparat gipsat. În aceeaşi expertiză se precizează că s-a intervenit chirurgical, practicându-se craniotomie frontal stâng, pentru toate aceste leziuni partea vătămată necesitând aproximativ 120 zile îngrijiri medicale de la producere şi s-a concluzionat că prezintă infirmitate, iar leziunile i-au pus viaţa în primejdie.

În cauză a fost efectuată o expertiză tehnico-judiciară auto de către  exp.V.M., prin care s-a stabilit că starea de pericol care a condus la producerea accidentului rutier a fost generată de către conducătorul auto F.N.A., care nu a respectat art. 48 şi 51 din OUG nr.195/2002 republicată, în sensul că acesta s-a  deplasat cu o viteză de 81 Km/h pe un segment de drum unde viteza legală era de 50 Km/h şi nu a păstrat o distanţă suficientă faţă de vehiculul care circula în faţa sa, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă. S-a constatat prin aceeaşi expertiză auto că partea vătămată F.M., care circula cu bicicleta regulamentar pe partea dreaptă a drumului public, (aceasta fiind semnalizată corespunzător cu dispozitiv reflectorizant-fluorescent), nu a avut nicio posibilitate de a evita producerea accidentului.

Locul consumării evenimentului rutier a fost pe DN 73 din raza comunei Mărăcineni, judeţul Argeş, la o distanţă de aproximativ 1,10 m faţă de acostamentul din dreapta, privind direcţia de deplasare a autoturismului şi a bicicletei, respectiv Câmpulung- Piteşti, iar victima F.M. nu a apărut în spaţiul de siguranţă al conducătorului auto.

Din buletinele de analiză toxicologică-alcoolemie nr.695/03.11.2006 şi nr.694/03.11.2006 întocmite de SML Argeş, rezultă că inculpatul şi partea vătămată nu se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice la momentul producerii coliziunii.

Potrivit declaraţiei inculpatului, în data de 30.10.2006 în jurul orelor 7,00 dimineaţa când s-a consumat impactul, afară era semiîntuneric, iar din constatările personale acesta  a susţinut că bicicleta pe care se deplasa partea vătămată nu era prevăzută cu elemente de semnalizare corespunzătoare pe timp de noapte. Susţinerile inculpatului sunt contrazise de constatările raportului de expertiză tehnică auto efectuată în cauză, coroborate cu menţiunile procesului verbal de cercetare la faţa locului întocmit de către organele de poliţie. Dealtfel, inculpatul a precizat că nu a contestat acest raport de expertiză, fiind de acord cu aspectele stabilite prin concluziile expertului.

Având în vedere cele expuse, instanţa va reţine că, în data de 30.10.2006, în timp ce conducea autoturismul marca Oltcit Club cu nr.de înmatriculare AG- 03- UYF pe raza comunei Mărăcineni, inculpatul nu a respectat disp. art. 48 şi 51 din OUG nr.195/2002 (R), accidentând din culpă pe partea vătămată F.M., care a suferit leziuni traumatice vindecabile într-un număr de cca 120 zile îngrijiri medicale, aceste traumatisme punându-i viaţa în primejdie.

Fapta inculpatului, întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev.şi ped. de art.184 alin.2 şi 4 Cp, urmează a i se aplica acestuia pedeapsa închisorii orientată spre minim, la dozarea căreia se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.72 Cp, gradul de pericol social al faptei, cu reţinerea culpei exclusive a inculpatului în comiterea acesteia, raportat şi la persoana inculpatului, care a recunoscut şi regretat fapta, a manifestat o atitudine sinceră şi cooperantă în faţa organelor judiciare, nu posedă antecedente penale şi este cunoscut cu un bun comportament în societate.

Cu privire la modalitatea de executare, se va da eficienţă disp. art. 81 Cp privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate, apreciindu-se că sunt întrunite condiţiile prevăzute de textul legal invocat, iar scopul educativ al acesteia poate fi atins şi fără privare de libertate, ceea ce constituie un serios avertisment pentru inculpat.

În temeiul art.82 Cp va fixa un  termen de încercare de 2 ani şi 6 luni.

Se vor învedera inculpatului disp.art.83 Cp, în conformitate cu art.359 Cpp.

Partea vătămată F.M. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 30.000 lei reprezentând despăgubiri civile pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de spitalizarea sa, îngrijirile medicale ce i-au fost acordate, costul medicamentelor, transportul la spital pentru consultaţii şi plata însoţitorului pe care l-a necesitat în perioada cât a fost imobilizat la pat în vederea refacerii stării de sănătate. De asemenea, partea civilă a pretins daune morale în sumă de 20.000 lei pentru suferinţa afectiv-psihică la care a fost expus pe toată durata spitalizării şi ulterior şi a solicitat obligarea inculpatului de a-i plăti o prestaţie periodică în cuantum de 300 lei lunar, până la încetarea stării de nevoie, având în vedere că a rămas în urma accidentului cu o infirmitate permanentă ( fil.48 dos jud).

Relativ la pretenţiile civile formulate de partea vătămată, instanţa va constata că acestea sunt fondate în parte, pentru următoarele considerente:

Expertiza medico-legală nr.1241/A6/11.01.2007 întocmită de SML Argeş a constatat că leziunile traumatice suferite de partea vătămată în condiţiile accidentului rutier au necesitat cca 120 zile îngrijiri medicale de la producere, i-au pus viaţa în primejdie şi i-au determinat o infirmitate permanentă.

Din conţinutul adresei de relaţii nr.506/28.01.2009 emisă de către SC PROFEX UNICO SRL, rezultă că partea civilă F.M. a fost angajat la această societate în perioada 05.07.2005- 20.05.2006, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, ocupând postul de paznic. Din aceeaşi adresă reiese că, la data producerii accidentului, respectiv 30.10.2006, Fica Marin nu mai era angajat al acestei societăţi, întrucât relaţiile de muncă au încetat prin demisia acestuia în data de 20.05.2006, aspect rezultat şi din decizia nr.691/05.05.2006 ( filele 154 şi 157 dos. jud).

Prin decizia nr.7712/19.06.2007 emisă de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, rezultă că F.M. a fost încadrat în gradul de handicap accentuat. Acest diagnostic a fost menţinut printr-o nouă evaluare, din data de 19.06.2008, întocmindu-se de către aceeaşi comisie certificatul cu nr.8361.

Prin decizia asupra capacităţii de muncă nr. 827/16.03.2009 emisă de DGMPS s-a constatat că partea vătămată prezintă lipsă substanţă osoasă cu diametrul 3-4 cm, tulburare afectivă organică tip maniacal, fracturi oase gambă dreaptă operate, ce îi conferă deficienţă globală accentuată.

În cursul judecăţii s-a efectuat de către SML Argeş raportul de expertiză medico-legală nr.59/A2/20.03.2009, prin care s-a constatat că partea vătămată prezintă afecţiuni ce îi conferă o deficienţă globală accentuată, fiind încadrabil în gradul II de invaliditate, iar lipsa de substanţă osoasă craniană reprezintă infirmitate. S-a concluzionat că între afecţiunile constatate şi accidentul de trafic rutier din 30.10.2006 există legătură directă de cauzalitate.

Potrivit cuponului de pensie de partea civilă la dosarul cauzei, acesta beneficiază de drepturi băneşti pentru persoane cu handicap în cuantum de 217 lei lunar, acordate în baza deciziei mai sus individualizate.

Din examinarea tuturor înscrisurilor medicale ataşate la dosar, coroborate cu declaraţia martorei G.M., precum şi în raport cu actele ce atestă veniturile realizate de partea vătămată şi cheltuielile efectuate de acesta pentru refacerea stării de sănătate, respectiv chitanţe, adeverinţe, bonuri fiscale, rezultă fără echivoc faptul că, în urma accidentului rutier, acesta a suferit o infirmitate, iar traumatismele ce i-au fost produse i-au pus viaţa în primejdie.

Apreciindu-se că partea civilă a dovedit în cauză existenţa unui prejudiciu material, dar şi moral, demonstrată fiind şi legătura de cauzalitate între pagubele suferite şi fapta inculpatului, instanţa va reţine că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale ce obligă pe cel vinovat de producerea acestuia, de a-l repara.

În ceea ce priveşte prestaţia periodică lunară pretinsă de partea civilă, instanţa va constata că acesta nu era angajat printr-un contract de muncă la data când a fost victima accidentului rutier şi nu realiza venituri lunare certe şi determinabile, aspect ce rezultă din contractul de muncă încheiat cu fosta societate angajatoare.

Având în vedere cele expuse, instanţa va respinge ca nefondată cererea părţii civile având ca obiect obligarea inculpatului la plata unei prestaţii periodice lunare.

Relativ la prejudiciul material şi moral care s-a demonstrat a-i fi fost produs părţii civile, instanţa va reţine însă că întinderea acestuia este mai redusă în raport cu sumele pretinse şi urmează să acorde victimei despăgubiri într-un cuantum ce va fi apreciat drept o satisfacţie echitabilă.

Pentru aceste considerente, în baza art. 14 C.pr.pen rap la art. 346 C.pr.pen şi art. 998 C.civ, va admite în parte acţiunea civilă promovată în procesul penal de partea civilă F.M. şi obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Unita Vienna Insurance Group SA (în condiţiile existenţei poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto), să plătească acestuia suma de 10.000 lei cu titlu de despăgubiri civile şi 40 000 daune morale.

În baza art. 193 alin 1 şi 2 C.pr.pen. va obliga pe inculpat să plătească părţii civile suma de 2000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de acesta.

În temeiul art.191 alin 1 C.pr.pen  va obliga  pe inculpat să plătească statului suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare , din care 200 lei constituie cheltuieli de urmărire penală şi 200 lei cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul F.N.A. , la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev şi ped de art. 184 slin 2 şi 4 C.pen., în dauna părţii vătămate F.M.

În baza art. 81 C.pen suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă.

În temeiul art. 82 C.pen fixează termen de încercare de 2( doi) ani şi 6 (şase) luni.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp art. 83 C.pen.

În baza art. 14 C.pr.pen rap la art. 346 C.pr.pen şi art. 998 C.civ, admite în parte acţiunea civilă promovată în procesul penal de partea civilă F.M. şi obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Unita Vienna Insurance Group SA , să plătească acestuia suma de 10.000 lei cu titlu de despăgubiri civile şi 40 000 daune morale.

Respinge cererea părţii civile având ca obiect obligarea inculpatului la plata unei prestaţii periodice lunare.

În baza art. 193 alin 1 şi 2 C.pr.pen. obligă pe inculpat să plătească părţii civile suma de 2000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de acesta.

În temeiul art.191 alin 1 C.pr.pen obligă pe inculpat să plătească statului suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare , din care 200 lei constituie cheltuieli de urmărire penală şi 200 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Iulie 2009

Preşedinte,

A.G.

Grefier,

M.S.

2