Plângere împotriva rezoluţiei procurorului

Sentinţă penală 5 din 14.02.2008


SENTINŢA PENALĂ NR. 5

 PRONUNŢATĂ DE JUDECĂTORIA ORŞOVA în Dosar nr. 972/274/2007

Prin plângerea înregistrată la această instanţă sub nr.972/274/2007 din 05.11.2007, petentul Ţ.G. a solicitat desfiinţarea ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova în dosarul nr.244/P/2007.

În motivarea plângerii, petentul arată că prin soluţia dată în cauza menţionată anterior nu s-a făcut dreptate, aceasta fiind netemeinică şi nelegală.

La dosar a fost ataşat dosarul nr. 244/P/2007 al Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova.

Examinând dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Prin ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală dată la data de 28.08.2007 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova în dosarul nr.244/P/2007 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor N.V. şi N.M., cercetaţi pentru art.180 alin.2 C.pen întrucât fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi aplicarea faţă de aceştia a unei amenzi administrative  în sumă  de 700 lei. De asemenea, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a numitului N.I. şi neînceperea urmăririi penale faşă de M.N., cercetaţi pentru art. 180 alin.2 C.pen întrucât fapta nu a fost săvârşită de aceştia.

S-a reţinut că la data de 09.04.2007, partea vătămată Ţ.G. se afla în centrul satului Podeni, unde sta de vorbă cu mai multe persoane, iar învinuiţii N.V. şi N.M. au lovit-o pe aceasta cu toporul şi cu parii în zona capului şi peste corp.

Potrivit certificatului medico-legal nr.249/10.04.2007, partea vătămată a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale, leziuni care s-au putut produce prin lovire cu sau de corp dur şi prin lovire cu sau de corp dur u margini tăietoare. 

S-a mai reţinut că învinuitul N.I. nu a lovit-o pe partea vătămată, aşa cum rezultă şi din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, De asmenea, din cercetări nu a rezultat faptul că numitul M.N. a lovit-o partea vătămată.

S-a apreciat că fapta învinuiţilor N.V. şi N.M. nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni întrucât este lipsită în mod vădit de importanţă datorită, pe de o parte,  elementelor definitorii ale conţinutului ei concret, iar pe de altă parte, atingerii minime ce a adus valorilor sociale ocrotite prin incriminare.

Împotriva acestei ordonanţe petentul a formulat plângere la prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova, plângere ce a fost respinsă prin ordonanţa nr.73/II/2/2007 din 18.10.2007.

Examinând legalitatea şi temeinicia ordonanţei atacate, instanţa consideră că plângerea formulată este fondată în parte pentru următoarele considerente:

Prin plângerea formulată la data de 09.04.2007, petentul a sesizat organele de poliţie asupra faptului că în seara zilei respective a fost lovit de către numiţii N.V., N.M. şi N.I..

Din actele de urmărire efectuate în cauză, respectiv declaraţiile martorilor rezultă că în după-amiaza zilei respective petentul se afla în centrul satului Podeni, unde sta de vorbă cu mai multe persoane, iar învinuiţii N.V. şi N.M. l-au lovit pe acesta cu toporul şi parii în zona capului şi peste corp.

Din certificatul medico-legal aflat la dosarul cauzei se reţine că petentul a prezentat leziuni de tipul plăgii, echimozei şi excoriaţiei, leziuni care necesită pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicaţii.

În certificatul medico-legal se menţionează că la examenul neurologic efectuat, la data de 10.04.2007, petentul nu a prezentat modificări neurologice. Însă, ulterior, la data de 16.04.2007, petentul a fost internat la Spitalul Judeţean Dr.Tr.Severin-Secţia Neurologie, iar în urma tratamenului efectuat, a fost externat cu o stare de sănătate „ameliorat”, la data de 26.04.2007.

Se constată astfel că după eliberarea certificatului medico-legal, petentul a fost internat în spital, situaţie în care este posibil ca numărul de zile de îngrijiri medicale necesar pentru vindecare să se fii majorat având în vedere că au apărut anumite stări care au necesitat internarea petentului.

Întrucât această situaţie de fapt nu a fost avută în vedere la momentul dispunerii scoaterii de sub urmărire penală, instanţa apreciază că se impune  desfiinţarea în parte a ordonanţei, respectiv în privinţa învinuiţilor N.V. şi N.M. şi trimiterea cauzei la procuror în vederea redeschiderii urmăririi penale şi efectuării unei expertize medico-legale pentru a se stabili, în funcţie de actele medicale eliberate petentului după întocmirea certificatului medico-legal, dacă s-a majorat numărul de zile de îngrijiri medicale necesar pentru vindecare.

În ceea ce-i priveşte pe numiţii N.I. şi M.N., instanţa apreciază ca legală şi temeinică soluţia de scoatere de sub urmărire penală şi respectiv neîncepere a urmăririi penale aând în vedere că, aşa cum s-a arătat şi anterior, din declaraţiile martorilor audiţi în cauză rezultă că petentul nu a fost lovit de către aceştia.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite în parte plângerea şi va dispune desfiinţarea în parte a ordonanţei atacate, respectiv în ceea ce-i priveşte pe învinuiţii N.V. şi N.M..

În baza art.192 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.