Informaţii de interes public. Cadrul şi limitele în care poate fi utilizată această procedură pentru satisfacerea intereselor părţii reclamante în litigiul ce-l are în curs cu instituţia publică sesizată

Decizie 637/CA din 15.11.2010


Informaţii de interes public. Cadrul şi limitele în care poate fi utilizată această procedură pentru satisfacerea intereselor părţii reclamante în litigiul ce-l are în curs cu instituţia publică sesizată

Pârâtul nu are obligaţia de a furniza informaţiile ce i-au fost solicitate de reclamant, deoarece problemele pentru care acesta din urmă îşi manifestă interesul au mai făcut obiectul cercetării judecătoreşti, problematica abordată în acţiune fiind ridicată de recurentul-reclamant pe parcursul anilor, acesta confirmând că a primit răspunsuri la petiţiile formulate, dar criticând faptul că acele răspunsuri nu rezolvă în mod punctual chestiunile indicate.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 637/C.A. din 15 noiembrie 2010,

Legea nr. 544/2001