Cerere de înscriere provizorie a dreptului de proprietate. Condiţii

Decizie 73 din 18.02.2011


Cerere de înscriere provizorie a dreptului de proprietate. Condiţii

Legea nr. 7/1996, art. 20, art. 29, art. 47, art. 48, art. 49

Verificarea îndeplinirii condiţiilor cerute de lege pentru a se dispune înscrierea provizorie conform art. 29 alin. 2 lit. b) din Legea nr.7/1996, trebuie raportată la dispoziţiile art. 22 din lege. În cazul în care cartea funciară nu există, iar cel care înainte de a fi înscris şi-a grevat dreptul, întabularea unui drept real în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ce nu a rămas irevocabilă poate fi dispusă numai dacă amândouă înscrierile se cer deodată.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 73 din 18 februarie 2011