Calitate procesuală activă. Acţiune în obligaţie de a face, a desfiinţării lucrărilor edificare pe o cale de acces

Decizie 600 din 26.10.2011


Calitate procesuală activă. Acţiune în obligaţie de a face, a desfiinţării lucrărilor edificare pe o cale de acces

Temei de drept: C.civ. art. 480; C.pr.civ. art. 1076, art. 1077; Legea nr. 50/1991 art. 1, 3; Legea nr. 215/2001 art. 36.

Dreptul de proprietate al persoanelor fizice poate fi apărat prin acţiuni în justiţie, pentru a-şi asigura exercitarea dreptului în toate prorogativele sale, în cazul refuzului pârâţilor de a-şi rezolva litigiul prin bună înţelegere. Faptul că autorităţile administrative locale pot dispune măsuri cu privire la construcţiile edificate fără autorizaţie, amplasate pe terenul cu regimul juridic de proprietăţi publice, nu stinge dreptul persoanelor fizice de a-şi apăra proprietatea prin mijloace de drept civil.

Decizia civilă nr. 600 din 26 octombrie 2011