Minor. Plasament. Modificarea măsurii de protecţie a plasamentului. Aprecierea interesului superior a copilului. Reunirea fraţilor.

Decizie 47 din 12.05.2008


Minor. Plasament. Modificarea măsurii  de protecţie a plasamentului. Aprecierea interesului superior a copilului. Reunirea fraţilor.

Legea nr. 272/2004: art.14, 60.

Potrivit art. 60 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, la stabilirea măsurii de plasament se va urmări menţinerea fraţilor împreună şi facilitarea exercitării de către părinţi a dreptului de a vizita copilul şi de a menţine legătura cu acesta.

În acelaşi sens, prin dispoziţiile art. 14 din Legea 272/2004 este consacrat dreptul copilului de a menţine relaţii personale cu părinţii, rudele, precum şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament.

Din interpretarea acestor dispoziţiile legale, rezultă că interesele copiilor minori impun creşterea lor împreună, pentru că, aflându-se încă la vârsta la care se formează , între fraţi se pot crea legături de afecţiune .

Secţia pentru cauze cu minori şi de familie – Decizia civilă nr. 47/12 mai 2008.

Prin sentinţa civilă nr. 55/2008 Tribunalul Alba – Secţia civilă a respins ca nefondată acţiunea civilă formulată de petenta D.G.A.S.P.C. Alba în contradictoriu cu intimaţii K. I., Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi D.G.A.S.P.C.  Mureş, având ca obiect  modificarea măsurii de plasament pentru minorul K.A.B.  (n. la data de 10 iulie 1993) de la asistentul maternal profesionist  U. D. la Casa de Tip Familial din cadrul Asociaţiei  „ Sfânta Elisabeta”  cu sediul în Târgu Mureş.

Pentru a pronunţa această hotărâre s-a reţinut de către instanţa de fond următoarele:

Minorul se află în sistemul de protecţie începând cu anul 1999, de când a fost părăsit de mamă  în Spitalul Aiud.

Prin hotărâre judecătorească  minorul a fost plasat la asistentul maternal profesionist U. D., unde se află şi în prezent şi , de la momentul instituirii măsurii, acesta  s-a integrat bine  în familia substituit, înregistrându-se o evoluţie bună din punct de vedere fizic  şi psihic.

Prin cererea introductivă de instanţă petenta a solicitat schimbarea măsurii de protecţie întrucât s-a reuşit identificarea părintelui firesc care locuieşte  în prezent în Luduş, precum şi a unui frate care se află într-o unitate de tip rezidenţial pe raza judeţului unde locuieşte mama, astfel că pentru a se reînnoda legătura cu familia naturală  s-ar impune plasarea minorului în instituţia de tip rezidenţial  unde se află ocrotit fratele său.

Tribunalul a apreciat, raportat la actele şi lucrările dosarului că, fără a nega necesitatea şi importanţa reluării legăturilor cu familia naturală, acest obiectiv care, în principiu, se conformează  interesului superior al minorului,  nu trebuie să se realizeze într-o manieră  care să implice măsuri traumatizante pentru copil.

Ori, în speţă, măsura propusă în scopul restabilirii legăturilor cu familia naturală presupune luarea copilului din familia substituit în care se simte ocrotit şi în siguranţă şi instituţionalizarea acestuia într-o casă de tip familial din alt judeţ, în care nu are prieteni, nu cunoaşte pe nimeni - nici măcar pe mama şi fratele său – fără ca măcar să existe certitudinea reluării legăturilor cu familia.

Faţă de aceste considerente, având în vedere şi opinia exprimată de minor în sensul că nu este de acord cu modificarea plasamentului, Tribunalul a apreciat cererea nefondată, fiind  respinsă, ca atare, măsura propusă necorespunzând  interesului superior  al copilului.

Împotriva acestei sentinţei civile a declarat recurs în termen reclamanta  D.G.A.S.P.C. Alba, solicitând admiterea recursului,  modificarea  hotărârii atacate în sensul admiterii acţiunii, cu motivarea că  este  interesul superior al copilului de a relua legăturile cu familia biologică, de a-şi cunoaşte fratele şi  rudele, precum şi de a întreţine relaţii personale cu acestea.

Prin decizia civilă nr. 47 din 12 mai 2008 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia pentru cauze cu minori şi de familie, s-a admis recursul declarat în cauză, s-a modificat sentinţa civilă atacată în sensul admiterii acţiunii civile formulată de reclamanta şi s-a dispus modificarea măsurii de plasament instituită prin sentinţa civilă nr. 811/22.06.2005 a Tribunalului Alba pentru minorul în cauză  de la asistentul maternal profesionist U.D. la Casa de Tip Familial din cadrul Asociaţiei „ Sfânta Elisabeta” cu sediul în Târgu Mureş .

Pentru a pronunţa această decizie instanţa de recurs a reţinut următoarele:

Potrivit art. 60 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, la stabilirea măsurii de plasament se va urmări menţinerea fraţilor împreună şi facilitarea exercitării de către părinţi a dreptului de a vizita copilul şi de a menţine legătura cu acesta.

În acelaşi sens, prin dispoziţiile art. 14 din Legea 272/2004 este consacrat dreptul copilului de a menţine relaţii personale cu părinţii, rudele, precum şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament.

Având în vedere principiile expuse mai sus în mod greşit instanţa de fond a considerat că este în interesul superior al minorului menţinerea măsurii plasamentului la asistentul maternal profesionist U. D. Chiar dacă măsura plasamentului la această persoană a avut efecte benefice incontestabile pentru minor, Curtea apreciază prin prisma dispoziţiilor legale menţionate că apropierea acestuia de fratele său şi facilitarea vizitării minorului de către mamă, justifică întrutotul schimbarea măsurii de protecţie luată faţă de copil.

De altfel, audiat fiind de către curte, minorul a arătat că doreşte modificarea măsurii plasamentului, opinia sa corect argumentată fiind conformă interesului său.

Pentru considerentele expuse, apreciind că interesul superior al copilului este satisfăcut prin admiterea cererii petentei, Curtea, în temeiul art. 312 alin. 1-3 Cod procedură civilă, raportat la art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, a admis recursul  şi a modificat sentinţa instanţei de fond , în sensul admiterii acţiunii.