Minori - Autoritatea părintească exercitată de un singur părinte.

Sentinţă civilă 1524 din 07.11.2011


Civil – Minori –Autoritate părintească exercitată de un singur părinte– Imediata aplicare a Noului Cod Civil efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acestuia derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legală de întreţinere, dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a acestuia.

Prin Sentinţa civilă nr. 1524/07.11.2011 pronunţată de Judecătoria C-lung. Mold. s-a dispus în temeiul art. 397 Cod civil ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorei SB, născută la data de 13.11.1998 să fie exercitată de reclamantă, iar în temeiul art. 400 alin. 2 Cod Civil s-a stabilit locuinţa minorei la reclamantă, în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str……, jud. Suceava.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 25/12.01.1999 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, rămasă definitivă şi irevocabilă, a fost declarată desfăcută căsătoria dintre reclamantă şi pârât, din vina pârâtului, urmând ca reclamanta să revină la numele anterior de ,,M” acţiunea fiind soluţionată ca un divorţ ,,fără copii”.

Cu toate acestea, conform certificatului de naştere seria ..nr. ..la data de 13 noiembrie 1998 s-a născut minora SB, fiica lui SCG şi SE.

Minora se află în prezent la reclamantă şi potrivit anchetei sociale întocmită de Autoritatea Tutelară a Primăriei mun.CM, aceasta are condiţii corespunzătoare de creştere şi îngrijire a minorei, iar tatăl acesteia nu a ţinut legătura cu minora şi nu a contribuit la creşterea şi educarea sa, concluziile colectivului de sprijin fiind pentru încredinţarea minorei spre creştere şi educare reclamantei. De asemenea, a rezultat că reclamanta a plecat frecvent la muncă în Franţa, pentru perioade scurte de timp, perioade în care minora rămânea în grija bunicilor materni, de care este foarte ataşată.

Audiată în Camera de consiliu, minora a relatat că este elevă la Şcoala Tudor Ştefaneli din mun. Câmpulung Moldovenesc şi că doreşte să rămână în continuare cu mama sa, precizând că nici nu îl cunoaşte pe tatăl său, nu a vorbit niciodată cu el nici măcar la telefon şi nici nu-i cunoaşte nici măcar pe bunicii din partea tatălui.

Martorul MR tatăl reclamantei, audiat în cauză, a relatat că de 13 ani de zile de când s-a născut minora, aceasta locuieşte la ei, iar în ceea ce-l priveşte pe pârât, de vreo 14 ani de zile nu mai ştie nimic de el, nici măcar dacă el ştie sau nu de existenţa minorei, sau dacă aceasta este fata lui, singura legătură cu familia pârâtului, fiind făcută prin tatăl acestuia, care stătea în Câmpulung, însă şi el i-a spus că de vreo 10 ani de zile nu mai ştie nimic de fiul său, care s-ar afla prin Spania.

Conform art. 5 lit. 2 din legea nr. 71/2011, dispoziţiile Codului Civil sunt aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acestuia derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legală de întreţinere, dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a Codului civil, prin urmare în această materie începând cu 1 octombrie 2011, dispoziţiile noului Cod sunt de imediată aplicare.

Potrivit art. 397 Cod civil, după divorţ autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, afară de cazul în care instanţa decide altfel, art. 398 alin. 1 stabilind că dacă există motive întemeiate având în vedere interesul superior al copilului, instanţa hotărăşte ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unui dintre părinţi.

Rezultă astfel, că dacă interesul superior al copilului o reclamă, instanţa poate opta pentru o autoritate părintească exercitată de unul dintre părinţi.

În cauză instanţa reţine că, deşi minora are 13 ani, până la această dată ea nu l-a cunoscut pe tatăl său, nu a comunicat vreo dată cu acesta sau cu familia lui, din probatoriu rezultând că este posibil ca pârâtul nici să nu ştie de existenţa sa, prin urmare nu a fost implicat niciodată în procesul decizional privind creşterea copilului, nu se cunoaşte cu exactitate nici adresa la care acesta locuieşte, astfel că este în interesul minorei ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de mamă.