Aplicarea nelegală a dispoziţiilor art. 320/1 al. 7 Cod procedură penală şi consecinţele asupra pedepsei stabilite de instanţă.

Decizie 135 din 08.02.2011


Aplicarea nelegală a dispoziţiilor art. 320/1 al. 7 Cod procedură penală şi consecinţele asupra pedepsei stabilite de instanţă.

Dispoziţiile art. 320/1 C.p.p. au intrat în vigoare la data de 25.11.2010 în urma modificării Codului de procedură penală prin Legea nr. 202/2010. În cauzele în care este începută cercetarea judecătorească nu se poate face aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 C.p.p. cauzele trebuind a fi judecate conform dispoziţiilor procedurale normale.

Secţia Penală – Decizia penală nr. 135/08  februarie  2011.

Prin sentinţa penală nr. 144/6.12.2010 pronunţată de Judecătoria Brad  a fost condamnat inculpatul J.C.  la:

- 7 ( şapte) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, prev. şi ped. de art.  87  alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu aplicarea art. 320 1 C.pr.pen., introdus prin art. XVIII pct.43 din Legea nr.202/2010,(comisă la data de 02.05.2010).

În temeiul  art.81, art. 82 Cod penal,  s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată inculpatului,  pe durata unui termen de încercare de  2( doi) ani şi 7 ( şapte) luni .

S-a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83 Cod penal.

A fost interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, prevăzut de art. 64 lit. a) teza II  Cod penal,  pe durata prev.  de art. 71 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii aplicată inculpatului pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art.191 alin.1 C.pr.pen., inculpatul a fost obligat la plata sumei de  600 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei, reprezentând onorariu  de avocat din oficiu pentru inculpat în cursul judecăţii, a fost avansată din fondurile Ministerului Justiţiei.

Instanţa de fond a arătat următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 549/P/2010 din 24.08.2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului J.C., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, prevăzută şi pedepsită de art. 87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată .

Analizând actele şi lucrările dosarului, respectiv: procesul verbal de depistare în trafic  (f.X d.u.),testul  DRAGER ALCOOLTEST (f X.d.u.), , cerere de prelevare  a probelor biologice (f. X ),  buletinul de analiză toxicologică alcoolemie nr.734, 735  din 1904.05. .2010 (f.X d.u.), declaraţii martorilor : J. A.– C. (f. X ), M.V. – F. (f.X d.u), fişa de antecedente penale a inculpatului (f.X d.u.p), declaraţiile inculpatului (f.X  d.u.), celelalte acte şi lucrări ale dosarului, instanţa a reţinut în fapt următoarele:

La data de 02.05.2010, a consumat băuturi alcoolice atât la domiciliul său cât şi în diverse baruri din comuna R. şi din municipiul B., şi în noaptea de 02.05/03.05.2010 a intenţionat să mute autoturismul VW Golf, cu numărul de înmatriculare HD  - YY - XXX , din faţa barului „A.„ din Brad, unde era parcat, în faţa Consiliului Local Brad, care avea parcarea supravegheată video şi iluminată  corespunzător.

La scurt timp după ce  a urcat la volanul autoturismului  şi a  pornit, a fost oprit de un echipaj de poliţie, a fost testat cu aparatul „Drager”, rezultând o alcoolemie în aerul expirat de 1,00 mg/l, fapt pentru care a fost condus la  Spitalul Brad, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei , rezultatul fiind de 2,25 gr. ‰ alcool  în sânge  ( prima probă,  de la ora 01,15 ) respectiv 2,10 gr. ‰ alcool în sânge ( a doua probă, de la ora 02,15).

Inculpatul în declaraţiile date organului de urmărire penală şi instanţei de judecată a arătat că la data de 02.05.2010, pe fondul unor discuţii cu soţia sa ,legate de bani, s-a supărat şi a consumat la domiciliu băuturi alcoolice,cca 300 gr. ţuică, apoi în jurul prânzului a plecat de acasă, s-a dus la barul din localitatea R. unde s-a întâlnit cu fiul său J.A.C., şi cu numitul  M.V.F., unde a consumat  ?  litru de bere , după care au plecat la Brad, cu maşina sa, condusă de M. F. În jurul orelor 18 – 20 au ajuns la Brad, au oprit la barul „A.„ unde  a consumat  aproximativ 2 jumătăţi de  bere. În jurul orei 21,00 fiul inculpatului a avut o discuţie cu o barmană  din acel local, iar barmana şi patronul  au anunţat politia, care a venit la faţa locului, i-au legitimat şi au fost duşi la poliţie toţi trei şi au fost sancţionaţi contravenţional el cu 200 lei, fiul său 600 lei iar M.F. a primit avertisment.

Înainte  de  ora 24,00 au plecat de la poliţie toţi trei, pe jos .,, s-au dus  înapoi la maşină, care era parcată în faţa barului „A., a intrat în bar pentru a-şi recupera ţigările, ocazie cu care  le-a cerut  scuze fetelor de la bar şi  celor două barmane , fără să consume  băuturi alcoolice.

Între timp, fiul său a sunat  o cunoştinţă, pe  nume L. pentru a veni după ei  ca să-i ducă acasă, fiindcă M.F. consumase băuturi alcoolice. Între timp ce aşteptau  acea persoană ca să vină să-i ducă acasă, a considerat că  maşina este mai bine supravegheată  în parcarea din faţa Consiliului Local Brad,  s-a urcat la volanul maşinii personale şi a pornit împreună cu fiul său şi au plecat spre parcarea consiliului  şi după ca 20 – 25 metri  a fost oprit de trei poliţişti, a fost chemat  ofiţerul de serviciu  şi a fost testat cu aparatul ”Drager „ şi poliţistul i-a spus  că a rezultat  o alcoolemie în aerul expirat  de 1,1  gr. ‰ , motiv pentru care a fost dus la  Spitalul Municipal Brad  pentru recoltare probe biologice , i s-au recoltat probe  rezultând o alcoolemie de 2,25‰  la prima şi 2,10 ‰ la a doua.

Fapta comisă de inculpat, de a conduce pe drumul public un autovehicul, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, astfel cum a fost mai sus descrisă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii  de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, prev. şi ped. de art.  87  alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicată, text legal în baza căruia inculpatul va fi condamnat.

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului au fost avute în vedere, în condiţiile art.72 C.pen, următoarele: limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege, gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea, persoana inculpatului, care nu are antecedente penale, a avut o comportare sinceră în cursul procesului  şi a regretat săvârşirea faptei.

De asemenea s-a apreciat buna conduita a inculpatului înainte de comiterea infracţiunii, respectiv faptul că nu are antecedente penale, precum şi conduita acestuia după comiterea infracţiunii, constând în faptul că a recunoscut şi regretat săvârşirea acesteia, pot constitui circumstanţe atenuante, prev. de art. 74(1) lit.a şi c C.pen şi produc astfel efectul prev. de art. 76 alin.1 lit.d C.pen.

Aşa fiind, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 7 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,  republicată, cu aplicarea art. 320/1 C.pr.pen., introdus prin art. XVIII pct.43 din Legea nr.202/2010.

Constatându-se că în cauză sunt întrunite condiţiile legale şi apreciindu-se că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, în temeiul art.81,82 C.pen., s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului, pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 7 luni.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad solicitând în baza art. 385/15 pct. 2 lit. d C.pr.pen. admiterea recursului, casarea sentinţei penale atacate şi rejudecarea cauzei conform motivelor invocate.

În motivarea recursului s-a arătat că în mod nelegal instanţa de fond a aplicat dispoziţiile art. 320/1 C.pr.pen. referitoare la reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă pentru faptele săvârşite de inculpat şi a aplicat acestuia o pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege.

Dispoziţiile art. 320/1 C.pr.pen. nu puteau fi aplicate în cauză deoarece cauza se afla în cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul fiind audiat la data de 11.10.2010. În mod nejustificat inculpatul a mai fost audiat la data de 29.11.2010, ocazie cu care a arătat că recunoaşte în întregime faptele şi a solicitat judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Mai mult, deşi inculpatului i-au fost reţinute circumstanţe atenuante, pedeapsa ce i-a fost aplicată inculpatului a fost redusă chiar sub minimul special la care se putea ajunge prin reţinerea disp. art. 320/1 C.pr.pen., pedeapsa fiind astfel nelegală.

Curtea de Apel examinând recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad prin prisma motivelor formulate precum şi din oficiu a constatat că recursul este fondat l-a admis, din următoarele considerente:

Instanţa de fond a fost legal sesizată cu judecarea cauzei la data de 14.09.2010, primul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 11.10.2010, dată la care inculpatul a fost audiat şi s-a început cercetarea judecătorească.

Dispoziţiile art. 320/1 C.pr.pen. au intrat în vigoare la data de 25.11.2010 în urma modificării Codului de procedură penală prin Legea nr. 202/2010.

Instanţa de fond, fiind începută cercetarea judecătorească nu putea a face aplicarea disp. art. 320/1 C.pr.pen., cauza trebuind a fi judecată conform dispoziţiilor procedurale normale.

Pedeapsa aplicată inculpatului de 7 luni închisoare a fost nelegală, fiind în afara limitelor legale, chiar şi prin reţinerea disp. art. 320/1 C.pr.pen., inculpatului nefiindu-i reţinute circumstanţe atenuante care să permită reducerea pedepsei sub limita minimă.

În consecinţă, Curtea a înlăturat aplicarea disp. art. 320/1 C.pr.pen. şi rejudecând cauza a aplicat inculpatului J.C. o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 87 al. 1 din O.U.G. nr.195/2002 la 1 an închisoare.