Acţiune pentru interzicerea folosirii unui model înregistrat. Posibilitatea suspendării cauzei în temeiul art. 244 alin. 1 pct. 1 Cod pr. civilă.

Decizie 824 din 02.09.2009


Acţiune pentru interzicerea folosirii unui model înregistrat.

Posibilitatea suspendării cauzei în temeiul art. 244 alin. 1 pct. 1

Cod pr. civilă.

Art. 244 alin.1 pct. 1 Cod pr. civilă

În condiţiile art.244 alin.1 pct.1 Cod pr. civilă, instanţa poate

suspenda judecata atunci când dezlegarea pricinii atârnă, fie şi

parţial, de existenţa sau inexistenţa unui drept ce face obiectul

unei alte judecăţi.

În cauză, tribunalul a reţinut incidenţa acestor dispoziţii

legale, apreciind cu deplin temei că interzicerea folosirii unui

model înregistrat depinde de soluţia ce ar urma să se pronunţe în

acţiunea de anulare a unei astfel de înregistrări.

(Decizia nr. 824/2 septembrie 2009)

Prin acţiunea înregistrată la 17 iulie 2008, SC C JB 93 P.I. SRL a

chemat în judecată pe pârâta SC R SRL, pentru a se dispune măsuri

asiguratorii şi a fi obligată pârâta să înceteze producerea şi

comercializarea produsului „ambulanţă” ce are încorporate desenele

înregistrate de societatea reclamantă.

Prin sentinţa civilă nr.4599/2008, Judecătoria Sectorului 4

Bucureşti a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea

Tribunalului Comercial Argeş, instanţă care, prin încheierea din 29 aprilie

2009, a dispus în baza art.244 alin.1 pct.1 Cod pr.civilă suspendarea

judecăţii până la soluţionarea de către Tribunalul Bucureşti a dosarului

nr.11678/3/2009, având ca obiect „Proprietate intelectuală – desene şi

modele industriale”.

Pentru a hotărî astfel instanţa a reţinut că reclamanta din

prezenta cauză a formulat şi o altă acţiune de anulare de către OSIM a

Certificatului de Înregistrare a Modelului Industrial

nr.018142/26.06.2008 acordat pârâtei, iar soluţia ce se va pronunţa în

această pricină influenţează judecata cauzei aflate pe rolul Tribunalului

Comercial Argeş.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs pârâta pentru

motive încadrabile în disp.art.304 pct.9 şi art.3041 Cod pr.civlă, susţinând

că nu se poate cerere interzicerea folosirii mărcii înregistrate de către

pârâtă, ci numai anularea acesteia, cu o eventuală acţiune în contrafacere.

Examinând critica formulată, Curtea a constatat că ea este

nefondată pentru cele ce se vor arăta mai jos.

În condiţiile art.244 alin.1 pct.1 Cod pr.civilă, instanţa poate

suspenda judecata atunci când dezlegarea pricinii atârnă, fie şi parţial, de

existenţa sau inexistenţa unui drept ce face obiectul unei alte judecăţi.

În cauză, tribunalul a reţinut incidenţa acestor dispoziţii

legale, apreciind cu deplin temei că interzicerea folosirii unui model

înregistrat depinde de soluţia ce ar urma să se pronunţe în acţiunea de

anulare a unei astfel de înregistrări.

Dincolo de acest aspect urmează a se observa şi că susţinerea

din recurs priveşte fondul soluţiei ce ar urma să se pronunţe în această

cauză şi că măsura suspendării adoptată de tribunal nu este de natură a o

vătăma în vreun fel pe pârâta-recurentă.

Pentru aceste considerente  recursul a fost respins ca

nefondat, în baza art.312 alin.1 Cod pr. civilă.