Actiune vizând obligarea baroului la primirea în profesia de avocat cu scutire de examen. Lipsa dovezii de exercitare a profesiei de consilier juridic cel putin 10 ani. Inadmisibilitate

Sentinţă civilă 57 din 20.02.2012


Actiune vizând obligarea baroului la primirea în profesia de avocat cu scutire de examen. Lipsa dovezii de exercitare a profesiei de consilier juridic cel putin 10 ani. Inadmisibilitate

Nu poate fi considerata vechime în profesia de avocat, perioada în care reclamantul a functionat ca decan al Baroului Constitutional Bacau, structura interzisa expres de art. 1 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat si detinând în paralel functia de consilier juridic la societatea la care unic actionar era tatal sau, situata în judetul Neamt, functie incompatibila cu cea de avocat, conform art. 10 din Legea nr. 514/2003 privind exercitarea profesiei de consilier juridic.

Temei de drept: Legea nr. 51/1995 art. 1 alin. 3, art. 16; Legea nr. 514/2003, art. 10.

Decizia civila nr. 57/20.02.2012