Actiune având ca obiect plata redeventei dintr-un contract de concesiune teren, în procedura speciala prevazuta de o.u.g. nr. 51/1998. Calculul termenului de prescriptie. Recunoasterea concedentei privind încasarea redeventei în litigiu, anterior pri...

Decizie 108 din 19.03.2012


Actiune având ca obiect plata redeventei dintr-un contract de concesiune teren, în procedura speciala prevazuta de O.U.G. nr. 51/1998. Calculul termenului de prescriptie. Recunoasterea concedentei privind încasarea redeventei în litigiu, anterior privatizarii societatii concesoare. Consecinte

Dispozitiile art. 13 din O.U.G nr. 51/1998, coroborat cu art. 2 din O.U.G. nr. 64/2005, prevad un termen de sapte ani pentru exercitarea actiunilor în plata redeventei de A.D.S., în calitate de concedenta, pentru terenurile aflate în proprietatea statului din portofoliul sau, termen ce curge de la data scadentei.

Primirea de instanta a actiunii reclamantei, desi aceasta nu respecta prevederile art. 46 din O.U.G. nr. 51/1998 ce instituiau norme procedurale obligatorii pentru reclamanta si care puteau conduce la un fine de neprimire a cererii (întrucât nu avea anexate dovezile prevazute în textul sus-mentionat) nu mai pot fi invocate pe parcursul litigiului, de pârâta, pe calea unei exceptii de inadmisibilitate a cererii.

Pe fondul cauzei, reclamanta A.D.S. nu poate pretinde contravaloarea redeventei în litigiu, aferenta unui contract de concesiune anterior privatizarii societatii pârâte, din moment ce prin adrese succesive i-a comunicat acesteia expres ca nu înregistreaza datorii la capitolul redevente, iar Ordinul nr. 294/2001 al M.A.A.P. îi interzicea derularea procesului de privatizare al pârâtei, daca ar fi înregistrat restante la plata redeventei, iar în fapt reclamanta a încheiat un nou contract de concesiune cu pârâta, pentru aceeasi suprafata de teren, ca urmare a câstigarii de aceasta a licitatiei de vânzare actiuni.

Temei de drept: O.U.G. nr. 51/1998, art. 13, art. 46; O.U.G. nr. 64/2005, art. 2; Ord. nr. 294/2001.

Decizia civila nr. 108/19 martie 2012