Exercitarea de catre o persoana, care a fost suspendata dintr-o functie publica de conducere, a unor atributiuni ce tin de sfera publica, pe baza de contract. Consecintele ce decurg din acest fapt asupra raportului juridic contractual

Decizie 78/CA din 16.01.2012


Exercitarea de catre o persoana, care a fost suspendata dintr-o functie publica de conducere, a unor atributiuni ce tin de sfera publica, pe baza de contract. Consecintele ce decurg din acest fapt asupra raportului juridic contractual

Temei de drept: Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici

Persoana care a exercitat atributii ce tin de sfera functiei publice, pe baza de contract, în conditiile în care anterior perfectarii acestuia ea a fost suspendata dintr-o functie publica de conducere, respectiv din functia de secretar al unei unitati administrativ-teritoriale, pentru savârsirea unor infractiuni în legatura cu serviciul, face ca raportul contractual sa apara ca lipsit de o cauza licita, privând persoana în cauza de dreptul de a mai invoca beneficiul prevederilor Codului muncii, întrucât acest act normativ protejeaza doar raporturile juridice legal stabilite, nu si pe cele încheiate cu scopul vadit de a ocoli legea privitoare la exercitiul functiilor publice.

Decizia civila nr. 78/CA/16.01.2012