Abuz în serviciu. Neagravarea situaţiei inculpatului în propria cale de atac. Nelegalitate.

Decizie 567 din 23.10.2008


Abuz în serviciu. Neagravarea situaţiei inculpatului în propria  cale de atac. Nelegalitate.

 

Obligarea inculpatului  cu ocazia  rejudecării apelului, la plata despăgubirilor civile, în  condiţiile, în care, în  primul ciclu procesual a statuat  asupra respingerii cererii  în despăgubiri, iar recursul în urma exercitării căruia  s-a dispus  rejudecarea a fost promovat doar  de către  inculpat,  este nelegală, fiind  incompatibilă  cu  principiu  neagravării situaţiei în propria  cale da atac, instituit  de art. 372 Cod procedură penală.

Secţia  penală – Decizia  penală  nr.567/23 octombrie 2008

Prin sentinţa  penală nr. 225/2007, Judecătoria Deva în baza  art. 11 pct. 1 lit. a  raportat  la art. 10 lit.  d Cod procedură penală  a achitat  pe inculpatul B.I.  de sub învinuirea  săvârşirii infracţiunii prevăzută  de art. 248 alin. 1  Cod penal, cu art. 41 alin. 2 Cod penal.

Sub aspectul  laturii civile prima instanţă  a respins cererea în  despăgubiri civile  formulată  de serviciu de  Ambulanţă  al Jud. Hunedoara.

Pentru  a dispune  astfel  prima instanţă a reţinut că în cauză  activitatea  desfăşurată de inculpat nu întruneşte  elementele constitutive ale  infracţiunii  prevăzută de  art.248 al.1 Cod penal.

Hotărârea  primei instanţe  a fost atacată  cu apel de către  Parchetul  de  pe lângă  Judecătoria Deva. 

Prin decizia penală  nr. 327/2007 pronunţată  de Tribunalul  Hunedoara  în dosar  nr.176/221/2005  a fost admis  ca fondat  apelul promovat  de Parchetul de pe lângă  Judecătoria Deva  împotriva sentinţei penale  nr.225/2007,  desfiinţându-se hotărârea  cu următoarele consecinţe:

- condamnarea inculpatului B.I. la 8 luni  închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de  art. 248 Cod penal cu art. 41 alin. 2 Cod penal.

- respingerea  cererii  de despăgubiri civile formulate  de partea civilă Serviciul  Judeţean  de Ambulanţă  Hunedoara – Deva.

Împotriva deciziei  au declarat  recurs  inculpatul B.I. şi  partea civilă Serviciul  de Ambulanţă Hunedoara.

Prin decizia penală  nr.800/13 decembrie 2007  pronunţată  de Curtea de Apel Alba Iulia  în dosar nr. 176/221/2005 a fost admis  recursul  declarat  de inculpatul B.I.  împotriva decizie penale  nr. 327/A/26.09.2007 a Tribunalului Hunedoara.

Decizia penală atacată a  fost casată cu consecinţa  trimiterii cauzei spre  rejudecare  sub aspectul  laturii penale,  aceleaşi instanţe de apel, Tribunalul Hunedoara,  întrucât  acesta  nu a analizat  şi evaluat  actele şi lucrările din dosar  prin  prisma celor  două  modalităţi  ale laturii obiective a infracţiunii,  fără a stabili  cu certitudine cărei  modalităţi  se circumscriu acţiunile inculpatului, aspect  ce împiedică din partea Curţii  efectuarea unei cenzuri efective.

Prin decizia  penală nr. 167/A/2008 pronunţată de  Tribunalul Hunedoara , după rejudecare a fost admis  ca fondat  apelul declarat  de  Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva împotriva sentinţei penale  nr.225/2007,  această  fiind desfiinţată  integral  cu următoarele  consecinţe:

Condamnarea inculpatului B.I. la 8 luni  închisoare pentru  săvârşirea infracţiunii  prevăzute de art. 248 Cod penal  cu art. 41 alin.2  Cod penal.

Aplicarea beneficiului suspendării  a executării  pedepsei, prevăzut  de art. 81 Cod penal.

Sub aspectul laturii civile  a cauzei, obligarea  inculpatului  la plata despăgubirilor civile  către Serviciul de Ambulanţă  Hunedoara  în  cuantum de 182.779,23 RON.

Menţinerea măsurii  asiguratorii a  sechestrului.

Împotriva deciziei a declarat recurs inculpatul B.I. aducându-i  critici pentru  nelegalitate ţi netemeinicie,  printre  altele  şi sub aspectul  agravării  situaţiei  în propria cale de atac, urmare a obligării sale  la despăgubiri civile.

Recursul este fondat.

Instanţa de apel  cu ocazia  rejudecării a încălcat principiul neagravării situaţiei inculpatului în propria cale de atac, dispoziţie  imperativă reglementată  prin art.385/8 Cod procedură  penală.

Prin decizia penală  nr.327/A/2007 a Tribunalului Hunedoara – Secţia penală  s-a admis  apelul Parchetului  de pe lângă Judecătoria  Deva,  desfiinţându-se  sentinţa penală nr. 225/2007 cu consecinţa  condamnării inculpatului B.I. la 8 luni  închisoare pentru  săvârşirea  infracţiunii prevăzută de art. 248 Cod penal.

Sub  aspectul  laturii civile, Tribunalul Hunedoara a statuat în sensul respingerii  cererii de despăgubire  formulată de Serviciul de Ambulanţă  Hunedoara.

Decizia a fost atacată cu recurs  doar de către  inculpatul B.I. şi casată  de către  Curte  cu trimitere  aceleaşi instanţe de  apel, Tribunalul Hunedoara.

Tribunalul Hunedoara, cu ocazia rejudecării şi în lipsa căii de atac  a Parchetului, nu putea  crea  o situaţie mai grea  inculpatului B.I.,  prin obligarea  sa  la plata  despăgubirilor  civile fiind  incident, în speţă  textul de lege  prevăzut de  art. 385/8 Cod procedură penală.

Obligând cu ocazia  rejudecării  pe inculpat  la plata despăgubirilor civile  către Serviciul de Ambulanţă Hunedoara, instanţa de  apel a agravat situaţia  acestuia în propria  cale de atac, nelegalitate  ce se impune  a fi  remediată  prin  admiterea recursului inculpatului în  temeiul  art. 385/15 pct. 2 litera d  Cod procedură penală  şi  a  casării  decizie penale  nr. 167/A/2008 cu consecinţa înlăturării  dispoziţiei  privind despăgubirile  civile  stabilite  în sarcina inculpatului.