Greşita stabilire a situaţiei de fapt, ca urmare a ignorării probelor făcute cu privire la condiţiile materiale ce se oferă minorei pentru a se stabili care din părinţi sunt mai îndreptăţiţi să crească copilul minor (aplicarea art. 304 pct.9 di...

Decizie 1231/R-CM din 14.09.2009


Greşita stabilire a situaţiei de fapt, ca urmare a ignorării probelor

făcute cu privire la condiţiile materiale ce se oferă minorei pentru

a se stabili care din părinţi sunt mai îndreptăţiţi să crească copilul

 minor (aplicarea art. 304 pct.9 din Codul de procedură civilă)

 Recurenta invocă printre nemulţumirile sale, greşita

stabilire a situaţiei de fapt, ca urmare a ignorării probelor făcute

cu privire la condiţiile materiale ce le oferă copilului.

 Între aceste dovezi, unele au fost avute în vedere de către

instanţa fondului, fără ca tribunalul, însă, să arate pentru care

motive înţelege să le înlăture.

 Astfel, chiar dacă critica nu poate fi avută în vedere în

 materia recursului ca o încălcare a fostelor dispoziţii ale art.304

 pct.10 şi 11 Cod procedură civilă, ea însă trebuie privită prin cele

 ale dispoziţiilor art.304 pct.9 Cod procedură civilă, câtă vreme

legiuitorul impune judecătorului a înlătura motivat dovezile pe care

 partea înţelege să le folosească în probarea afirmaţiilor sale.

 Aceasta, cu atât mai mult cu cât, cu autorizaţia de

 construire depusă în faţa instanţei de recurs, recurenta a

suplimentat depoziţiile martorilor care au arătat că aceasta deţine o

 locuinţă în construcţie, în fază de finalizare prin exterior, în

 vreme ce, în interior era deja locuită de către alţi membrii ai

familiei reclamantei, situaţie reţinută şi de ancheta socială.

 Instanţa de apel nu a stabilit în concret situaţia

de

fapt cu privire la această locuinţă a reclamantei, care pretinde că

doreşte să crească pe minoră în ea, ceea ce ar echivala condiţiei

avută în vedere în apel a existenţei unei case cu grădină, astfel că

 tribunalul nu s-a pronunţat asupra fondului susţinerilor acesteia.

 Pentru aceste motiv se impune casarea deciziei şi

 trimiterea cauzei spre rejudecare aceluiaşi tribunal.

(Decizia civilă nr.1231/R-CM din 14 iulie 2009)