Obligativitatea eliberării adeverinţei de venit privind actualizarea pensiei de serviciu pentru emiterea deciziei de pensionare de către Casa Judeţeană de Pensii.

Decizie 1208/R-CM din 26.09.2009


5. Obligativitatea eliberării adeverinţei de venit privind

actualizarea pensiei de serviciu pentru emiterea deciziei de

pensionare de către  Casa Judeţeană de Pensii.

Actualizarea pensiei de serviciu a magistraţilor se face în

conformitate cu H.G. nr.1275/2005

 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.

303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată.

Din interpretarea textelor legale în materie, rezultă că actualizarea

 pensiilor de serviciu se face după o anumită procedură, cu

respectarea unui traseu instituţional pe care trebuie să-l urmeze

adeverinţele de venit, cât şi faptul că această actualizare nu poate

 opera în lipsa adeverinţei transmisă de una dintre instituţiile

menţionate în art.18 din Normele Metodologice de aplicare a

 prevederilor Legii nr.303/2004.

În aceste condiţii, de vreme ce în speţă această adeverinţă nu a fost

 încă emisă de Tribunalul Vâlcea, recurenta Casa Judeţeană de Pensii

 Vâlcea nu poate fi obligată să emită o nouă decizie de pensionare,

 astfel că acţiunea formulată în contradictoriu cu această pârâtă

este prematur introdusă.

Numai după emiterea adeverinţei privind drepturile salariale ale

contestatorului, incluzând şi sporurile solicitate prin contestaţie,

către Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea, aşa cum s-a dispus prin

 hotărârea atacată, aceasta din urmă trebuie să procedeze la

actualizarea pensiei de serviciu.

(Decizia civilă nr.1208/R-CM din 26 iunie 2009)