Dreptul la apărare, drept fundamental prevăzut de constituţia României şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Imposibilitatea pârâtului Minister de a lua cunoştinţă de motivele acţiunii şi de înscrisurile depuse de reclamant pentru a-şi f...

Decizie 1200/R-CM din 26.09.2009


6. Dreptul la apărare, drept fundamental prevăzut de constituţia României şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Imposibilitatea pârâtului Minister de a lua cunoştinţă de motivele acţiunii şi de înscrisurile depuse de reclamant pentru a-şi formula apărările necesare.

 În data de 11 februarie 2009 a fost înregistrată

adresa nr.49719 din 10.02.2009, întocmită de pârâtul minister, prin

 care această instituţie, în

 temeiul art.86 din Codul de procedură civilă, solicita comunicarea

copiei acţiunii şi actelor depuse de reclamant, înscrisuri ce erau

 necesare în vederea formulării apărării.

 Tribunalul nu s-a pronunţat pe această cerere la

termenul din 12 februarie 2009 şi a constatat terminată cercetarea

judecătorească, rămânând în pronunţare.

 Curtea a constatat că instanţa de fond nu s-a

 pronunţat pe cererea de comunicare a acţiunii formulată de minister,

 mai mult, această instituţie nu a primit copie de pe acţiune şi de

pe înscrisurile depuse de reclamant, astfel că a fost în

imposibilitate de a se apăra şi s-a încălcat un drept fundamental şi

 anume dreptul la apărare prevăzut de Constituţia României şi

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

 Din acest punct de vedere, hotărârea pronunţată de

 tribunal este nelegală, în speţă fiind incidente prevederile art.304

 pct.5 din Codul de procedură civilă.

(Decizia civilă nr.1200/R-CM din 26 iunie 2009)