Contopire de pedepse. Aplicarea greşită a dispoziţiilor art.34,36 şi 39 Cod penal. Nelegalitate.

Decizie 298 din 07.05.2009


Contopire de pedepse. Aplicarea  greşită  a dispoziţiilor  art.34,36 şi 39 Cod penal. Nelegalitate.

Contopind pedeapsa de 3 ani  închisoare aplicată  prin hotărârea  atacată, cu restul  de 497 zile rămas neexecutat  din pedeapsa  de 5 ani  închisoare, rest  cu privire la care s-a dispus revocarea liberării  condiţionate, în pedeapsa rezultantă  de 4 ani şi 132 zile închisoare, Judecătoria a procedat într-o manieră incompatibilă cu  exigenţele  art.34,39 alin.1 şi art.61(1) Cod penal.

Secţia penală – Decizia  penală nr.298/7 mai 2009

Prin sentinţa  penală nr. 84/14 octombrie 2008, Judecătoria Haţeg a dispus  condamnarea inculpatului B.C. la 3 ani  închisoare  pentru  săvârşirea infracţiunii  prevăzută  de art. 208 alin.1,209 alin.1lit. a,e,g şi i  Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.42 Cod penal şi art.37 lit. a  Cod penal.

În baza  art.39 alin.1,  raportat  la art. 34 şi 35 Cod penal s-a  dispus revocarea liberării condiţionate privind pedeapsa de 5 ani închisoare  aplicată  prin sentinţa penală  nr.143/21.08.2001 a Judecătoriei Haţeg, instanţa dispunând  contopirea  restului de pedeapsă ce a mai rămas de executat  din pedeapsa anterioară (497 zile) cu pedeapsa  aplicată  de 3 ani,  inculpatul urmând să  execute  în  penal 4 ani şi 132 de zile închisoare.

S-a  reţinut în fapt că inculpatul împreună  cu mai  multe persoane a sustras în mod repetat, pe timp de noapte, din  locuri publice şi prin efracţie diverse bunuri  din  magazine alimentară.

Împotriva  hotărârii a declarat  apel  inculpatul aducându-i critici  pentru netemeinicie,  apreciind că pedeapsa aplicată este prea severă şi nu reflectă  gradul  de pericol  social concret  al faptei  comise.

Prin decizia  penală nr. 76/A/2009 pronunţată  de Tribunalul Hunedoara – Secţia penală în  dosarul nr. 0408/240/2007, a fost admis  ca fondat apelul  promovat  de inculpatul B.C. şi prin extinderea efectuării şi asupra inculpaţilor T.F. şi B.A. s-a dispus înlăturarea  prevederilor  art.64 lit. a teza I-a Cod penal şi art.64 lit. c Cod penal  în  condiţiile art.71 Cod penal.

În ce priveşte  criticile  de  netemeinicie invocate  de  inculpatul B.C. , Tribunalul le-a  considerat  nefondate.

Împotriva deciziei a declarat recurs inculpatul B.C, reiterând  aceleaşi  critici ca şi în apel, sub aspectul sancţiunii mult  prea  aspre aplicate.

Recursul este fondat.

Curtea arată  că atât hotărârea instanţei de fond , cât şi cea  a instanţei  de apel  conţin aspecte  clare  de nelegalitate şi nu  de netemeinicie.

La o analiză atentă  a modalităţii  de contopire realizată de  către instanţa de  fond, Curtea sesizează  că aceasta s-a  realizat  într-o manieră  incompatibilă cu  exigenţele  impuse  de art. 34,35,39 alin. 1 Cod penal.

Curtea  arată  astfel că Judecătoria, procedând  la contopirea pedepselor stabilite  prin  hotărârea  atacată ( 3 ani închisoare cu restul de 497 zile rămas neexecutat din  pedeapsa de 5 ani închisoare), în pedeapsa cea  mai grea, de 4 ani şi 132 de zile închisoare,  a  realizat un cumul al acestor perioade de detenţie, aplicând o pedeapsă nelegală.

Constatându-se incidenţa  cazului  de casare prevăzut de art. 385/9 pct.14 Cod procedură penală  recursul a fost admis, cu  consecinţa  casării ambelor hotărâri  atacate şi stabilirii  unei  sancţiuni  de 3 ani  închisoare, ca urmare  a  contopirii  celor două pedepse,  conform  art.34, 61(1) şi  39(1) Cod penal.