Furt- art. 228 alin. 1 Cod penal

Sentinţă penală 45 din 13.03.2019


Domeniu asociat: infracţiuni contra patrimoniului Conţinut speţă: suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru art. 228 alin. 1 Cod penal; măsură educativă faţă de inculpatul minor

Jurisprudenţă:  furt- art. 228  alin. 1 Cod penal

Instituţie: Judecătoria Moldova Nouă.

Pe rol soluţionarea cauzei penale de faţă, privind pe inculpaţii  ................... trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 228 al. 1 cu aplicarea art. 77 lit. d şi art. 35 alin 1 Cp, ...................  trimis în judecată săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 228 alin. 1 Cp cu aplicarea art. 113 Cp, art. 114 Cp, şi art. 35 alin 1 Cp, ................... trimis în judecată pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 270 raportat la art. 228 alin. 1 cu apli..................rt. 35 alin 1 Cp şi art. 77 lit. c  Cp.

 Dezbaterile  au avut loc în şedinţa publică din data de 06.03.2019, când a fost amânată pronunţarea pentru şedinţa de astăzi, mersul lor fiind consemnat în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din sentinţă.

I N S T A N Ţ A,

Prin  rechizitoriul nr. …………. al Parchetului de pe lângă Judecătoria ………….. au fost trimişi  în judecată, în stare de libertate, ..................., ................... cercetaţi în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 270 raportat la art. 228 alin. 1 cu aplicare art. 35 alin 1 Cp şi art. 77 lit. d Cp.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că :

În data de 02.06.2016, persoana vătămată ..................a sesizat prin apelul de urgenţă 112 faptul că inculpaţii ................... şi ...................au sustras din apartament sume de bani în lei şi valută.

În data de 30.05.2016, în jurul orelor 13-14,00, inculpaţii ................... aflaţi în vizită la persoana vătămată, profitând de neatenţia acesteia, i-au sustras suma de 300 lei pe care au împărţit-o cu inculpatul ..................., prietenul lor, acesta cunoscând provenienţa banilor.

Pe parcursul cercetărilor inculpaţii ................... au restituit numitei .................., sora numitului ..................o parte din sumele sustrase.

Inculpaţii .................. şi ................... au fost audiaţi în cauză, recunosc şi regretă faptele comise.

Inculpatul ................... în calitate de suspect, recunoaşte că a primit sume de bani de la ceilalţi doi inculpaţi, arătând faptul că ştia de provenienţa infracţională a banilor.

La data de 22.06.2016 s-a dispus începerea urmăririi penale IN REM pentru art. 228 alin. 1 şi art. 270 alin 1 Cp iar prin ordonanţa din data de 25.07.2016 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii .................. – art. 228 alin 1 cu apli.................. 77 lit. d Cp , ................... ..................rt. 228 alin 1 cu apli..................rt. 113, art. 114 Cp şi ................... art. 270 rap la art. 228 alin 1 Cp.

Prin ordonanţa din data de 11.01.2017 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii .................. pentru infr. prev.şi ped. art. 228 alin 1 cu apli..................art. 77 lit d Cp şi art. 35 alin 1 cp, ................... .................. pentru infr. prev.şi ped. de art. 228 alin 1 Cp cu apli..................rt. 113, 114 Cp şi art. 35 alin 1 Cp, ................... cercetat pentru infr.prev.şi ped. de art. 270 rap. la art. 228 alin 1 cu aplic art. 35 alin 1 şi 77 lit d Cp.

Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale a fost comunicată inculpaţilor, inculpaţii ................... recunosc si regretă săvârşirea faptelor, inculpatul minor ................... .................. fost audiat în prezenţa mamei sale, numita ..................cât şi a apărătorului din oficiu. Deşi a fost legal citat ................... nu s-a prezentat pentru a fi audiat.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 20.12.2017, definitivă, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

 Instanţa va analiza necesitatea schimbării încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul ..................  a fost trimis în judecată, la solicitarea reprezentantului ..................., pusă în discuţia părţilor, din infracţiunea de „furt”, faptă prevăzută de art.228 alin.1Cod Penal cu aplicarea art. 77 lit d Cod Penal şi art. 35 al. 1 Cod Penal,  în infracţiunea de „furt”, faptă prevăzută de art.228 alin.1 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal şi art. 113 al. 3 Cod Penal.

In conformitate cu dispoziţiile art. 77 Cod Penal, ”Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante: d) săvârşirea infracţiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor”.

 Instanţa reţine că la data săvârşirii faptei, 30.05.2016, inculpatul .................., era minor.

 Este o circumstanţă reală care presupune participaţia penală, însă este o circumstanţă aplicabilă faptei infractorului major.

Cum inculpatul .................. era minor la data săvârşirii faptei, nu poate fi reţinută in sarcina sa această circumstanţă agravantă.

Potrivit dispoziţiilor art. 113 al. 3 Cod Penal, „Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.”

 In consecinţă, instanţa va dispune în baza art.386 alin.1 CPP schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul  .................. a fost trimis în judecată din infracțiunea de „furt”, faptă prevăzută de  art.228 alin.1 Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. d Cod penal și art. 35 al. 1 Cod penal în infracțiunea de „furt”, faptă prevăzută de art. 228 alin.1 Cod Penal  cu aplicarea art. 113 al. 3 Cod penal și art. 35 al.1 Cod penal.

Pe fondul cauzei, in fapt, instanţa retine ca in data de 30.05.2016 inculpaţii .................. şi ....................., aflaţi in vizită la persoana vătămată ..................., au profitat de neatenţia acestuia şi au sustras suma de 600 lei şi 300 euro pe care au impărţit-o cu inculpatul ..................., căruia i-au povestit de fapta săvârşită.

Cu aproximativ două luni inainte, aceiaşi inculpaţi, .................. şi ...................,, prin aceeaşi modalitate, au sustras din locuinţa aceleiaşi persoane vătămate suma de 300 lei, bani ce au fost împărţiţi cu inculpatul ..................., care avea cunoştinţă de  provenienţa banilor.

La săvârşirea primei fapte, .................. a distras atenţia persoanei vătămate, in timp ce ................... .................. sustras efectiv banii, iar a doua oară, ................... .................. distras atenţia persoanei vătămate, in timp ce .................. a sustras banii.

În faţa organelor de urmărire penală  toţi inculpaţii au recunoscut faptele, insă in faţa instanţei,  inculpatul ................... a declarat că nu cunoştea că banii pe care i-a primit de la ceilalţi doi inculpaţi proveneau din săvârşirea unei infracţiuni, iar inculpaţii .................. şi ................... ..................u recunoscut parţial, motivând că nu îşi mai amintesc cu exactitate numărul actelor materiale.

După depunerea plângerii penale de persoana vătămată ..................., inculpaţii au restituit o parte din banii sustraşi, astfel: pentru inculpatul .................., reprezentantul legal ..................a achitat suma de 800 lei către sora părţii vătămate ..................(fila 182), iar pentru inculpatul ................... .................., mama sa, ..................a achitat suma de 200 euro: 100 euro către tatăl părţii vătămate, iar 100 euro, echivalentul in lei către sora părţii vătămate, ..................(fila 181).

Restituirea unei părţi din banii sustraşi este confirmată şi de sora părţii vătămate in declaraţia dată in cursul urmăririi penale (fila 36 d.U.P.) care precizează că a primit de la părinţii inculpatului .................. suma de 800 lei, şi de la părinţii numitului ................... .................. suma de 410 lei, ceea ce reprezenta contravaloarea a 100 euro, iar tatăl ei a primit de la aceştia din urmă suma de 100 euro.

De asemenea, persoana vătămată care s-a constituit parte civilă in cauză, ...................,  a precizat, prin cererea trimisă pe mail, fila 21,43, că  a recuperat parţial prejudiciul de la ................... .................., 800 lei şi de la .................. 800 lei, însă solicită recuperarea sumei de 1000 lei de la ................... , din totalul prejudiciului de 300 euro şi 1300 lei.

Inculpatul  .................. a fost audiat in cauză (filele 90,111) şi a relatat datele şi împrejurările săvârşirii faptelor, rezultând că a sustras împreună cu inculpatul ................... .................. suma de 300 lei, la primul act material, şi suma de 600 lei si 300 euro, a doua oară. De această operaţiune a avut cunoştinţă şi ..................., cu care au împărţit de fiecare dată banii.  Declaraţiile date de acesta, fiind coroborate cu declaraţiile celorlalţi inculpaţi, ale părţilor responsabile civilmente şi ale martorei ………

Inculpatul ................... .................. fost audiat in cauză (filele 149-150) şi a relatat datele şi împrejurările săvârşirii faptelor, rezultând că a sustras împreună cu inculpatul .................. suma de 300 lei, la primul act material, şi suma de 600 lei si 300 euro, a doua oară. De această operaţiune a avut cunoştinţă şi ...................................., cu care au împărţit de fiecare dată banii.  Declaraţiile date de acesta, fiind coroborate cu declaraţiile celorlalţi inculpaţi, ale părţilor responsabile civilmente şi ale martorei ..................

Inculpatul ................... a fost audiat in cauză (filele 110,180), şi a declarat că ştie faptul că ceilalţi doi inculpaţi au fost acasă la persoana vătămată ...................şi au sustras de la acesta o sumă de bani, însă nu ştie despre ce sumă este vorba. A primit suma de 800 lei de la aceştia întrucât erau prieteni şi a ştiut că provin de la jocuri de noroc, nicidecum din furt. De asemenea, declară că este de acord cu restituirea sumei primite. Declaraţia sa, in sensul că a primit bani de la ceilalţi inculpaţi se coroborează cu cele relatate de ceilalţi inculpaţi, însă in ceea ce priveşte faptul că nu a cunoscut că respectivii bani proveneau din furt  este combătut de declaraţiile celorlalţi inculpaţi, care precizează că „despre prima faptă i-am povestit şi lui .................. şi am împărțit banii cu acesta” (fila 149) şi „de această operaţiune (a doua) avea cunoştinţă şi .................., cu acesta împărţind banii în mod egal (fila 91).”

În drept, fapta inculpaţilor  .................. şi ................... ..................  de a sustrage suma de 900 lei şi 300 euro de la persoana vătămată ..................., în data de 30.05.2016, precum şi anterior, in cursul lunii martie 2016, constituie infracţiunea de „furt”, faptă prevăzută de art.228 alin.1 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 al.1 Cod Penal. De asemenea, instanţa are in vedere faptul că ambii inculpaţi erau minori la data săvârşirii faptei, motiv pentru care, va face aplicarea dispoziţiilor art. 113 al. 3 Cod Penal.

Fapta inculpatului ................... de a primi in diferite rânduri o sumă de bani de la inculpații minori din cauză, cunoscând că aceasta provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, constituie infracţiunea de „tăinuire”, faptă prevăzută de art.270 Cod Penal, raportat la art. 228 al. 1 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 al. 1 COD Penal şi art. 77 lit. d Cod Penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii săvârşite de inculpaţii .................. şi ................... .................. este reprezentat de acţiunea de a sustrage diferite sume de bani, in două dăţi diferite din  proprietatea  persoanei vătămate ...................

Elementul material al infracţiunii săvârşite de inculpatul ...................  este reprezentat de acţiunea de a  primi bani in diferite rânduri de la inculpaţii minori ..................şi ................... .................. cunoscând faptul că aceşti  bani provin în urma săvârşirii unui  furt.

Urmarea imediată pentru infracţiunea săvârşită de către inculpaţii .................. şi .................................... constă in deposedarea posesorului si împosedarea făptuitorilor, producându-se astfel, un prejudiciu creat în patrimoniul persoanei vătămate ce consta in  suma de 900 lei (300 lei+600 lei) şi 300 euro. Restituirea banilor nu înlătura caracterul penal al faptei sau răspunderea penala.

Urmarea imediată pentru infracţiunea săvârşită de către inculpatul ....................................este reprezentată de starea de pericol creată pentru înfăptuirea justiţiei, cat si cea creată prin trecerea bunului in stăpânirea tăinuitorului, ca urmare a dobândirii bunurilor sustrase de inculpaţii .................. şi ................... ..................

Legătura de cauzalitate pentru infracţiunea de ”furt” săvârşită, rezultă din materialitatea faptei, prejudiciul provocat în patrimoniul părţii civile fiind consecinţa directă a săvârşirii faptelor.

Legătura de cauzalitate pentru infracţiunea de „tăinuire” nu trebuie dovedită deoarece, fiind vorba de o infracţiune de pericol abstract, această rezultă din materialitatea faptei.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, instanţa reţine că ambele fapte sunt săvârşite de inculpaţi cu intenţie directă, aceştia având reprezentarea corectă a consecinţelor faptelor lor.

Deoarece reţine existenţa tuturor elementelor constitutive ale infracţiunilor pentru care inculpaţii a fost trimis în judecată, instanţa se va apleca în continuare asupra elementelor de individualizare a pedepselor ce urmează a fi stabilite.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev.................. art. 74., respectiv gradul de pericol social concret al faptei, modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, persoana inculpatului.

Conform art.228 alin.1 Cod Penal „luare unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Conform art.270 Cod Penal „primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără a cunoaşte natura acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau amendă”.

Aşa cum s-a menţionat anterior, din fişele de cazier ale inculpaţilor  .................. şi ................... rezultă că aceştia nu au antecedente penale, însă inculpatul ................... a mai fost condamnat la zile amendă pentru furt in Germania.

De asemenea, instanţa va lua în considerare şi faptul că inculpaţii au recunoscut faptele, chiar dacă au mai existat unele contradicţii in declaraţii.

În consecinţă, instanţa urmează să aplice inculpaţilor .................. şi ................... .................. o măsură educativă neprivativă de libertate. 

Astfel, în baza art. 118 Cod penal rap. la art. art. 113 al. 3, art.114 alin. 1, art. 115 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod penal, va lua faţă de inculpatul  ..................,  măsura educativă a  supravegherii  pe o durată de  6 luni pentru  săvârşirea infracţiunii de „furt”, faptă prevăzută de art. 228 alin.1 Cod Penal  cu aplicarea art. 113 al. 3 Cod penal și art. 35 al.1 Cod penal.

În baza art. 121 Cod penal, pe durata executării măsurii educative va obliga inculpatul să respecte următoarele obligaţii:

a) să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională

e) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune la datele fixate de acesta.

În baza art. 404 alin. (2) ..................,, instanţa va desemna ca persoană care realizează supravegherea şi îndrumarea minorului, pe .................. .,  tatăl inculpatului.

În baza art. 123 Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării obligaţiilor impuse şi a săvârşirii de noi infracţiuni în cursul executării măsurii educative.

În baza art. 118 Cod penal rap. la art. art. 113 al. 3, art.114 alin. 1, art. 115 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod penal, va lua faţă de inculpatul ................... ..................,  măsura educativă a  supravegherii  pe o durată de  6 luni pentru  săvârşirea infracţiunii de „furt”, faptă prevăzută de art. 228 alin.1 Cod Penal  cu aplicarea art. 113, 114  Cod penal și art. 35 al.1 Cod penal.

În baza art. 121 Cod penal, pe durata executării măsurii educative va obliga inculpatul să respecte următoarele obligaţii:

a) să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională

e) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune …….. la datele fixate de acesta.

În baza art. 404 alin. (2) .................. pro.................. pen., instanţa desemnează ca persoană care realizează supravegherea şi îndrumarea minorului, pe ..................,  mama inculpatului.

În baza art. 123 Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării obligaţiilor impuse şi a săvârşirii de noi infracţiuni în cursul executării măsurii educative.

În baza art.396 alin. 1 şi 2 CPP va condamna pe inculpatul ................... la pedeapsa de un (1) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „tăinuire” , faptă prevăzută de art. 270 Cod penal, raportat la art. 228 alin.1 Cod Penal , cu aplicarea art. 35 al.1 Cod Penal și art 77 lit. d Cod penal.

În baza art. 91 si 92 Cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de  2 ani.

În baza art. 93 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul urmează să respecte următoarele obligaţii:

-să se prezinte la Serviciul de Probaţiune………………., la datele fixate de acesta;

-să primească vizitele  consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

-să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile:

-să comunicare schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor  sale de existenţă.

În baza art. 93 alin.2 lit. b Cod penal inculpatul are obligaţia  să frecventeze  programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau  organizate  în  colaborare cu instituţii comunitare.

În baza art. 93 alin.3 Cod penal va  obliga  inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul să presteze  o muncă neremunerată  în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul  Primăriei……………..

În baza art. 94 alin. (1) Cod penal, va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să comunice Serviciului de Probaţiune ………………. datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) Cod penal.

În baza  art. 404 alin. (2)  Cod procedură penală, raportat la art. 93 alin. 5 Cod  penal, va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, obligaţiilor civile, precum si consecinţele săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere:  instanţa va revoca  suspendarea şi va dispune executarea pedepsei.

Instanţa reţine din probele aflate la dosarul cauzei că persoana vătămată ..................s-a constituit parte civilă pentru suma de 1300 lei şi 300 euro. A precizat că a primit următoarele sume de bani: 800 lei de la  ................... .................. şi 800 lei de la .................., menţionând că se constituie parte civilă pentru suma de 1000 lei, in sarcina inculpatului ...................

Din probele aflate la dosarul cauzei, s-a constatat că a fost sustrasă de la partea civilă suma de 300 euro  şi suma de 900 lei (300 lei +600 lei).

 A fost probată restituirea sumei de 800 lei de către părinţii inculpatului .................. şi de către părinţii numitului ..................................... suma de 410 lei şi 100 euro.

In consecinţă, din suma totală de 900 lei şi 300 euro, au fost restituiţi 1200 lei şi 100 euro, rămânând de restituit suma de 600 lei.

În baza art.397 alin.1 CPP raportat la art. 1349 Cod civil, art.1357 alin.1 Cod Civil  obligă inculpatul  ...................  către partea civilă .................. la plata  prejudiciului nerecuperat, in sumă de 600 lei.

În baza art.398 CPP raportat la art.274 CPP, va obliga in solidar inculpaţii ................... , ................... .................., in solidar cu partea responsabilă civilmente  ................... și ..................şi .................., in solidar cu partea responsabilă civilmente ..................şi ………., la plata cheltuielilor avansate de stat în cuantum de 1000 lei.

În baza art.398 CPP raportat la art.275 alin.6 CPP, onorariul apărătorului din oficiu, doamna avocat …………….  conform Delegaţiilor de asistenţă judiciară obligatorie  pentru ................... .................. şi ..................se va avansa din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului ……………

Domenii speta