Menţinerea relaţiilor personale ale minorului cu familia sa . Imposibilitatea exercitării acestui drept .

Decizie 90 din 18.07.2007


 Prin sentinţa civilă  nr.433 din 14.04.2007  a Tribunalului Botoşani s-a admis acţiunea reclamantei D.G.A.S.P.C.  Botoşani , în contradictoriu cu  pârâţii S.D. , D.G.A.S.P.C. Iaşi şi Serviciul de Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei comunei C.

 S-a înlocuit măsura  plasamentului la Centrul de Plasament “Sf.Spiridon” Botoşani  cu măsura de protecţie la un centru de tip rezidenţial  de pe raza judeţului Iaşi pentru copilul S.V.

 S-a stabilit să drepturile părinteşti urmează a fi  exercitate de Preşedintele Consiliului Judeţean .

 Prima instanţă a reţinut  că mama minorei şi membrii familiei lărgite au domiciliul pe raza  judeţului Iaşi şi se impune reluarea legăturilor dintre mamă şi copil .

 Recursul declarat  de D.G.A.S.P.C.  Iaşi a fost admis prin decizia civilă nr. 90 din 18.07.2007  a Curţii de Apel Suceava – Secţia Minori şi Familie , prin care s-a modificat sentinţa recurată şi în rejudecare  s-a respins acţiunea ca nefondată .

 S-a reţinut  de către instanţa de recurs că art. 30 din Legea nr. 272/2004  consacră drepturile copilului (al.5) .

 Pentru a hotărî astfel ,  prima instanţă a reţinut că mama minorei şi membrii familiei lărgite au domiciliul pe raza judeţului Iaşi şi se impune reluarea legăturii dintre mamă şi copil .

 Împotriva sentinţei a declarat recurs Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Iaşi solicitând casarea sentinţei , menţinerea măsurii plasamentului minorei S.V.  la Centrul de Plasament şi Recuperare din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii şi  Adulţi cu Dizabilităţi „Sf.Spiridon” Botoşani  , delegarea  drepturilor şi obligaţiilor părinteşti către şeful acestui centru .

 În motivare recurenta a arătat că este aproape imposibilă reluarea legăturii minorei cu mama sa având în vedere că minora a fost instituţionalizată încă de la naştere , nefiind niciodată vizitată de vreun membru al familiei .

 Recursul s-a apreciat întemeiat .

 Art.30 din Legea nr. 272/2004 consacră dreptul copilului de a fi crescut, îngrijit şi educat de părinţii săi.

 În situaţia în care faţă de copil s-a luat o măsură de protecţie specială dreptul acestuia de a  menţine  relaţii personale şi contacte directe cu părinţii , cu rudele şi cu alte persoane faţă de care a dezvoltat legături de  ataşament se păstrează.

 Acesta este de altfel un drept fundamental  apărat atât de legislaţia internă prin art.14-16 şi 71 din Legea nr. 272/2004 cât şi de legislaţia internaţională în materie respectiv art.9 din Convenţia ONU  cu privire la drepturile copilului .

 În speţă însă reluarea legăturilor minorei cu mama  sau cu membrii familiei lărgite este practic imposibilă .

 Minora S.V. a fost instituţionalizată încă de la naştere şi nu a fost vizitată niciodată de vreun membru al familiei aşa cum rezultă din documentaţia  întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani . Mai mult, pârâta S.D.  nu recunoaşte copilul însă acest aspect excede cadrului procesual actual .

 Atât mama minorei cât şi bunicii acesteia au fost consiliaţi cu privire la responsabilităţile faţă de copil însă aceste demersuri nu au avut nici o finalitate .

 Minora este încadrată într-un grad de  handicap grav şi are nevoie de îngrijiri speciale care se pot realiza doar prin menţinerea ei în instituţia în care se află .