Acţiune în constatarea nulităţii actului fals promovată de Parchet. Inadmisibilitate.

Decizie 148 din 15.05.2009


Cu adresa nr. 1000/P/2007, Parchetul de pe lânga  Judecatoria Câmpulung Moldovenesc a solicitat, în temeiul art.  14 alin. 3, coroborat cu art. 245 lit. c 1 din Codul de procedura penala si art. 184 din codul de procedura civila, anularea  actului fals  ce a facut obiectul ordonantei de scoatere de sub  urmarire penala si  aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ din 7 aprilie 2008,  emisa de parchetul de pe lânga Judecatoria Câmpulung Moldovenesc.

În motivarea cererii s-a aratat ca prin  ordonanta sus-mentionata s-a dispus  scoaterea de sub urmarire penala a  învinuitei S.L. pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 290 din Codul penal si  i s-a aplicat o amenda cu caracter administrativ, de 150 lei.

Totodata, s-a dispus neînceperea urmaririi  penale fata de învinuitul S.G. pentru savârsirea infractiunilor  prevazute de art. 290 si art. 291  din Codul penal, pe considerentul  ca acesta nu  a savârsit  faptele respective.

Pentru a hotarî astfel, s-a retinut ca,  la data de 1 septembrie 2004, Comisia Comunala de fond  funciar Vama  s-a deplasat în teren pentru a  identifica cele 3 ha teren cu  vegetatie forestiera ce urmau a-i fi restituite lui S.G., ocazie cu care s-a întocmit un plan  de amplasament si un  proces-verbal de  buna-vecinatate ce i-au fost înmânate  acestuia pentru ca sa se  prezinte cu ele la  persoanele  cu care pretindea ca se învecineaza si care urmau sa le semneze.

Cu aceste acte S.G. s-a deplasat la  domiciliu si i le-a dat sotiei sale, S.L. care s-a ocupat de acest aspect si  tot ea a predat  procesul-verbal de buna-vecinatate  cu semnaturile vecinilor, Comisiei  comunale de fond funciar  care le-a înaintat  instantei.

La data de 17 septembrie 2007, numitii  I.C.D., I.V.  si B.D. au  depus plângere împotriva sotilor  S. pentru ca ar fi semnat în fals în procesul-verbal si apoi au uzat în fata autoritatilor de acesta.

Ordonanta a fost înaintata judecatoriei în vederea  constatarii nulitatii actului fals.

Prin întâmpinarile depuse, sotii S.  au invocat, în principal, exceptia  inadmisibilitatii  actiunii, în raport de decizia XV din 21 noiembrie 2005  a Înaltei Curti de Casatie si Justitie si de art. 45 alin. 1 din Codul de procedura civila, iar, pe fondul cauzei, a solicitat respingerea actiunii întrucât nu a fost dovedit.

Prin  sentinta civila nr. 1628 din 29 octombrie 2008, Judecatoria  Câmpulung Moldovenesc a  admis sesizarea  si a  anulat ca  fiind fals procesul-verbal de buna-vecinatate fara  numar din 1 septembrie 2004, încheiat pe numele  lui  S.G.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut ca,  potrivit art. 45 alin. 1  din Codul de procedura  civila si art. 245 alin. 1 lit. c1 din Codul de procedura penala, procurorul  are calitatea procesuala activa în  actiunile privind  desfiintarea totala sau partiala a  unor înscrisuri, urmare a unor solutii de  netrimitere în judecata. Pe fondul cauzei, s-a  retinut ca vinovatia pârâtilor a fost stabilita  prin ordonanta.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel  pârâta S.L., invocând motive de netemeinicie si nelegalitate.

A sustinut ca actiunea este inadmisibila, în  conformitate cu decizia XV a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, privind recursul în interesul legii.

Prin decizia civila nr. 39 din 29 ianuarie 2009, Tribunalul Suceava  a respins apelul ca nefondat.

Pentru a hotarî astfel, tribunalul a retinut ca, potrivit art. 245 alin. 1 lit. c1 din Codul de procedura penala, procurorul  poate sesiza instanta civila  competenta cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui înscris, daca prin ordonanta procurorul dispune încetarea urmaririi penale.

Împotriva deciziei civile  mai sus-aratate, a  formulat recurs, în termen legal, pârâta S.L.

În motivarea recursului, acesta arata  ca  instantele au respins în mod gresit  exceptia  inadmisibilitatii actiunii, nesocotind  decizia  nr. XV din 21 noiembrie 2005 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, obligatorie pentru instante. Prin  faptul ca i se  recunoaste  procurorului calitate procesuala activa în  litigiile civile ce au un asemenea obiect, i se acorda un drept în plus de a se  substitui vointei partii care are interes sa anuleze înscrisul.

Analizând cauza, prin prisma motivelor de  recurs invocate,  motive care pot fi încadrate în  cazul prevazut de art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, Curtea constata ca recursul este fondat.

Prin decizia nr. XV din  21 noiembrie 2005,  pronuntata în recurs  în interesul legii de Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a statuat ca,  în cauzele în care actiunea penala s-a  stins în faza de urmarire penala, printr-o solutie de netrimitere în judecata data  de  procuror, acesta are calitatea de a exercita  în fata instantei civile actiunea pentru desfiintarea totala sau partiala a unui înscris falsificat, numai în cazurile prevazute de art. 45 alin. 1 din  Codul de procedura civila. În celelalte cazuri, aceeasi  actiune apartine partilor.

În speta, partile nu se afla în niciuna  din situatiile prevazute de art. 45 alin. 1 din Codul de procedura civila, respectiv minori, persoane puse sub interdictie sau disparuti, astfel ca actiunea  formulata  de Parchet în numele  persoanelor interesate apare ca fiind  inadmisibila, cu atât mai mult  cu cât acesta nu a solicitat nici macar citarea persoanelor în cauza.

Având în vedere aceste considerente, în conformitate  cu art. 312 alin. 1 din Codul de procedura civila, Curtea va admite  recursul si va modifica în totalitate  decizia atacata, cu consecinta admiterii apelului si  a respingerii actiunii ca inadmisibila, data fiind  lipsa  calitatii procesuale  active în cauza.