Limitele răspunderii Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii în cazul accidentelor de circulaţie.

Decizie 965 din 10.10.2011


Prin sentinţa penală nr.1202 din 17 mai 2011 pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosar nr. 5497/193/2010, a fost condamnat inculpatul C.A.D., pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art.178 alin.2 Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, cu aplicarea art. 81 şi urm Cod penal.

A fost obligat inculpatul să achite părţii civile Spitalul Clinic de Urgenţă „ Prof. Dr.  N. Oblu” Iaşi suma de 145,61 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare.

 De asemenea, a fost obligată partea responsabilă civilmente Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii să achite aceleiaşi părţi civile cheltuielile de spitalizare menţionate.

Din analiza materialului probator administrat în cauză, s-a reţinut în fapt că, la data de 20 august 2007, în jurul orelor 17.30, inculpatul CAD conducea autoturismul marca ARO cu numărul de înmatriculare BT – 02 – UJI pe raza localităţii Vorona, judeţul Botoşani deplasându-se pe drumul judeţean 208 C dinspre municipiul Botoşani către localitatea Tudora. Cu aproximativ 50 de metri înainte de a ajunge la intersecţia cu drumul judeţean 208 H, inculpatul a trecut pe lângă un indicator rutier care semnaliza intersecţia celor două drumuri judeţene, de aceeaşi categorie. Ajuns în apropierea intersecţiei, a observat că pe drumul judeţean 208 H din direcţia Corni se apropia mopedul condus de partea vătămată M.C. Inculpatul nu i-a acordat prioritate de dreapta, astfel că cele două vehicule au intrat concomitent în intersecţie, partea vătămată efectuând virajul la stânga. Dându-şi seama că nu mai are timp să evite impactul cu mopedul doar prin acţionarea sistemului de frânare, inculpatul a încercat să-l ocolească prin partea stângă intrând pe sensul opus. Cu toate acestea, coliziunea nu a putut fi evitată, inculpatul lovind mopedul cu partea dreaptă – faţă a maşinii şi aruncându-l în dreapta pe direcţia sa de mers. Conducătorul mopedului a fost proiectat pe carosabil, în apropierea axului drumului, ulterior acesta decedând.

Prin raportul de constatare medico – legală nr. S/3297/C/15 oct. 2007 s-a stabilit că moartea numitului MC a fost violentă şi s-a datorat comei consecutive unui poliumatrism obiectivat prin hematom surdural, hemoragie subarahnoidieană, contuzie cerebrală, fracturi ale bazei craniului şi la nivelul calotei, fracturi costale multiple, fracturi de stern, fractură cominutivă gambă dreaptă şi fractură deschisă la nivelul antebraţului drept. De asemenea s-a constatat că leziunile traumatice au putut fi produse în cadrul uni accident rutier.

S-a  apreciat că răspunzător de producerea accidentului este inculpatul, care a nesocotit obligaţiile impuse de art. 56 şi 57 alin. 1 din OUG 195/2002, respectiv obligaţia de a acorda prioritate de trecere participanţilor la trafic ce au acest drept şi de a ceda trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă în intersecţiile cu circulaţii nedirijate.

În urma verificărilor efectuate de instanţă, inclusiv prin consultarea bazei de date a comisiei de supraveghere a asigurărilor, s-a constatat că autoturismul condus de inculpat nu era asigurat la data producerii accidentului, astfel că în conformitate cu dispoziţiile  Legii 32/2000 şi ale normelor adoptate în temeiul acestei legi, precum şi cu dispoziţiile Deciziei nr. 3 din 15 iunie 2010 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, s-a dispus citarea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii, persoană chemată să răspundă, potrivit legii civile, pentru pagubele provocate  prin fapta inculpatului în situaţia în care vehiculul condus de acesta nu este asigurat de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

În temeiul art. 25 ind. 1 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor, instanţa a dispus ca despăgubirile civile stabilite în sarcina inculpatului cu titlul de cheltuieli de spitalizare să fie plătite de către Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii ce are calitatea de parte responsabilă civilmente în cauză. Aceasta întrucât accidentul a cărui victimă a fost numitul MC a fost cauzat de un vehicul neasigurat; în această situaţie, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii este cel care despăgubeşte victimele accidentelor, iar printre persoanele prejudiciate prin fapta inculpatului se numără şi unitatea medicală în care a fost internată victima. Deşi Fondul are calitatea de parte responsabilă civilmente, acesta poate fi obligat la plata despăgubirilor singur, urmând ca după plata daunelor să se subroge în drepturile persoanelor prejudiciate, îndreptându-se împotriva autorului accidentului pentru recuperarea despăgubirilor achitate. În acest sens a-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile unite prin dispoziţiile Deciziei nr. 3 din 15 iunie 2010 prin care s-a soluţionat recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs partea responsabilă civilmente Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii Bucureşti, fără însă a-l motiva, în scris sau oral.

Prin decizia penală nr. 965 din 10 octombrie 2011 a Curţii de Apel Suceava, s-a admis recursul declarat de partea responsabilă civilmente Asociaţia Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii Bucureşti, s-a casat în parte sentinţa penală mai sus-menţionată şi, în rejudecare, s-a  înlăturat, din sentinţa penală atacată, dispoziţia ca partea responsabilă civilmente să plătească, în locul inculpatului, cheltuielile de spitalizare pe care acesta din urmă a fost obligat a le achita către partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi.

Pentru a decide astfel, a reţinut curtea că potrivit art. 251 alin. 10 lit. b din Legea nr. 32/2000, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii se constituie în scopul de a despăgubi persoanele păgubite prin accidente de vehicule, dacă vehiculul care a provocat accidentul a rămas neidentificat sau nu era asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, cu toate că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, proprietarul acestuia avea obligaţia să încheie o astfel de asigurare.

Dispoziţiile alin. 19 al aceluiaşi articol prevăd că persoanele îndreptăţite a fi despăgubite de către această instituţie se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei legi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Or, se stipulează în alin. 4 al art. 5 din Ordinul CSA/2008, emis în baza şi în interpretarea Legii nr. 32/2000, că nicio entitate care a compensat în orice fel persoanele păgubite sau a oferit acestora servicii în legătură cu prejudiciile suferite, în baza unor contracte încheiate ori în baza legii, nu are dreptul să solicite de la Fond recuperarea cheltuielilor efectuate.

Date fiind prezentele dispoziţii normative, şi cum unităţile spitaliceşti care au acordat asistenţă medicală de specialitate victimei accidentului se circumscriu unei astfel de entităţi, singurul care se impune a fi obligat la plata cheltuielilor de spitalizare ale victimei este inculpatul, fiind întrunite în persoana sa condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, prev. de art. 998-999 Cod civil, fondul neavând astfel calitatea de parte responsabilă civilmente şi, implicit, nicio obligaţie în acest sens.