Recurs. Nemotivarea hotărârii atacate. Consecinţe

Decizie 485/R din 24.08.2011


Recurs. Nemotivarea hotărârii atacate. Consecinţe.

C. pr. pen., art. 3859 alin. 1 pct. 9, art. 38515 pct. 2 lit. c

Absenţa motivării hotărârii recurate atrage admiterea recursului cu consecinţele casării integrale a sentinţei şi trimiterii cauzei spre rejudecare primei instanţe.

Prin sentinţa penală nr.26/CC/21.06.2011 pronunţată de Judecătoria Reghin în temeiul art. 403 alin.3 Cod procedură penală a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire a sentinţei penale nr. 309/2010, formulată de revizuentul M.R.

În temeiul art.192 alin.2 Cod procedură penală a fost obligat revizuentul, la plata sumei de 30 lei cheltuieli judiciare avansate de sta.

Împotriva sentinţei instanţei de fond a declarat în termen legal recurs revizuentul, care a solicitat a se casa hotărârea atacată şi a se admite cererea de revizuire.

Analizând sentinţa atacată, prin prisma motivelor de recurs invocate, precum şi din oficiu, pe baza materialului şi lucrărilor din dosarul cauzei, conform  art.38514 Cod procedură penală şi art.3856 alin.3 Cod procedură penală se reţin următoarele:

Sentinţa instanţei de fond este nelegală deoarece aceasta nu cuprinde motivele care au determinat instanţa de fond să respingă ca inadmisibilă cererea de revizuire.

Din verificarea sentinţei penale nr.26/CC/2011, fila 21, rezultă că aceasta cuprinde practicaua, motivele care l-au determinat pe revizuent să promoveze cererea de revizuire şi dispozitivul, din care rezultă că cererea a fost respinsă ca inadmisibilă.

În raport de aceste aspecte, Curtea constată că instanţa de fond nu a rezolvat fondul cauzei,  pronunţând o sentinţă fără a fi motivată, hotărârea necuprinzând motivele care au determinat instanţa să pronunţe soluţia de respingere ca inadmisibilă a cererii de revizuire.

În raport de cele de mai sus, apreciind că în cauză este incident cazul de casare prev. de art.3859 pct.9 Cod procedură penală se va admite recursul revizuentului şi în baza art.38515 pct.2 lit.c Cod procedură penală se va trimite cauza spre rejudecare la instanţa de fond.