Principiul disponibilităţii procesului civil

Decizie 1836 din 30.09.2011


Prin Decizia nr. 1836/30.09.2011 a Curtii de Apel Ploiesti – Sectia Civila,  Litigii de Munca si Asigurari Sociale a fost a respins recursul formulat ca nefondat.

Pentru a pronunta aceasta decizie instanta de recurs a retinut ca  sustinerile recurentei privind faptul ca întelege sa se judece în contradictoriu cu lichidatorul judiciar Râpeanu Gheorghe, iar instanta de judecata nu a înteles sa depuna toate diligentele în vederea clarificarii cadrului procesual sunt neîntemeiate.

Astfel, pe de o parte lichidatorul judiciar care a reprezentat societatea a fost descarcat irevocabil de orice îndatoriri si responsabilitati din data de 11.01.2011,actiunea fiind introdusa ulterior, la data de 2.03.2011, neputând fi chemat în judecata în calitate de pârât, deoarece nu este îndeplinita conditia calitatii procesual pasive.

Pe de alta parte ,reclamantul, fiind cel care porneste actiunea, trebuia sa justifice atât calitatea procesual activa, cât si calitatea procesual pasiva a celui chemat în judecata, prin indicarea obiectului cererii si a motivelor de fapt si de drept pe care se întemeiaza pretentia sa.

Ori, potrivit dispozitiilor art. 129 alin.6 c.pr.civila, dând expresie principiului disponibilitatii procesului civil, instanta s-a pronuntat în limitele investirii, limite stabilite de reclamant prin cererea de chemare în judecata.

Nu se poate sustine culpa instantei de fond în sensul neexercitarii de catre aceasta a unui rol activ, deoarece nu poate fi instituita în sarcina sa indicarea unui eventual pârât, cadrul procesual fiind fixat exclusiv de catre reclamant.

Fata de aceste considerente, Curtea, a respins recursul formulat ca nefondat.