Obligativitatea ascultării inculpatului în apel când instanţa de fond a dispus achitarea - art. 378 alin. 11 Cod procedură penală.

Decizie 126 din 12.10.2007


Potrivit art. 378 alin. 11 Cod procedură penală, cu ocazia judecării apelului, instanţa este obligată să procedeze la ascultarea inculpatului prezent, atunci când acesta nu a fost ascultat la instanţa de fond, precum şi atunci când instanţa de fond nu a pronunţat împotriva inculpatului o hotărâre de condamnare. 

Prin sentinţa penală nr. 705/19.12.2006 a Judecătoriei Adjud, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a în ref. la art. 10 lit. b1 Cod procedură penală, inculpaţii I. I., M. M. şi S. I. au fost achitaţi pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 Cod penal.

În baza art. 181 alin. 3 şi art. 91 lit. c Cod penal a fost sancţionat fiecare inculpat cu câte 500 lei amendă cu caracter administrativ.

Prin decizia penală nr. 141/18.04.2007 a Tribunalului Vrancea apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud a fost admis.

S-a desfiinţat sentinţa penală nr. 705/18.04.2006 a Judecătoriei Adjud şi, în rejudecare au fost condamnaţi inculpaţii I. I., M. M. şi S. I. la câte o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 Cod penal.

Împotriva deciziei penale nr. 141/18.04.2007 a Tribunalului Vrancea au declarat recurs, în termen legal, inculpaţii I. I., M. M.a şi S. I., criticând-o pe motive de nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursurilor au susţinut că faptele săvârşite nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi că pedepsele aplicate sunt prea mari.

Prin decizia penală nr. 126/R/12.10.2007 a Curţii de Apel Galaţi, recursurile declarate de inculpaţii I. I., M. M. şi S. I. au fost admise. S-a casat decizia penală nr. 141/18.04.2007 a Tribunalului Vrancea şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceiaşi instanţă.

În cauză au fost încălcate dispoziţiile art. . 378 alin. 11 Cod procedură penală deoarece instanţa de apel a dispus direct în apel condamnarea inculpaţilor, fără să-i audieze, deşi la judecarea cauzei în fond au fost achitaţi şi au fost prezenţi la judecarea apelului.