Transferul persoanelor condamnate.

Sentinţă penală 152 din 25.05.2010


Transferul persoanelor condamnate.

-art.149 din Legea 302/2004

-art.139 alin.4 Legea 302/2004

-art .129 lit. e Legea 302/2004

-art.129 lit.a,b,c,d,f din Legea 302/2004

Conform art.149 din legea 302/2004 în cazul în care Ministerul Justitiei din România primeste o cerere de transfer din partea unui resortisant român condamnat într-un alt stat, înstiinteaza despre aceasta cerere autoritatea centrala din statul de condamnare, careia îi solicita totodata informatiile prev. la art.133 alin.3 , documentele prev. la art.134 alin.2, precum si o declaratie precizând daca autoritatile competente îsi dau consimtamântul la transfer.

Potrivit art.139 alin.4 Cod procedura penala cererea se judeca în camera de consiliu,cu participarea procurorului, cu citarea persoanei condamnate,precum si, daca este cazul,cu participarea unui interpret. Condamnatul poate fi asistat la cerere, de un aparator ales, ori, în lipsa, numit din oficiu. Judecarea cererii se face de urgenta si cu precadere,iar hotarârea se motiveaza în cel mult 5 zile de la pronuntare si se comunica Ministerului Justitiei.

Transferarea unei persoane condamnate în vederea executarii pedepsei poate avea loc numai în urmatoarele conditii:

a) condamnatul este resortisant al statului de executare

b) hotarârea este definitiva

c) la data primirii cererii de transferare, condamnatul mai are de executat cel putin 6 luni din durata pedepsei. În cazuri exceptionale, în baza acordului între state implicate,transferarea poate avea loc chiar daca partea de pedeapsa neexecutata este mai mica de 6 luni;

d) transferul este consimtit de catre persoana condamnata sau daca,în raport cu vârsta ori cu starea fizica sau mintala a acesteia,unul dintre cele doua state considera necesar,de catre reprezentantul persoanei. Consimtamântul nu se cere în cazul evadatului care se refugiaza în statul de executare al carui resortisant este;

e) faptele care au atras condamnarea constituie infractiuni, potrivit legii statului de executare;

f) statul de condamnare si statul de executare trebuie sa se puna de acord asupra acestei transferari;în caz contrar,transferarea nu poate avea loc.

CURTEA DE APEL BUCURESTI  - SECTIA I-A PENALA, SENTINTA PENALA  NR.152./25.05.2010)

Prin adresa nr.2150/II-5/2009 din 4.03.2010, Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bucuresti a sesizat aceasta instanta, în temeiul dispozitiilor art.149 alin.4 din Legea nr.302/2004, în vederea recunoasterii hotarârii pronuntate de Judecatoria Orasului Rackeve, modificata prin Decizia penala nr. 14Bf557/2008/11 a Tribunalului Judetean Pesta, definitiva prin decizia penala nr. 2Bhar.29/2009/7 pronuntata de Curtea de Apel Budapesta si punerii în executare a acesteia, în cadrul procedurii de solutionare a cererii formulate de Ministerului Justitiei din Ungaria, de transferare într-un penitenciar din România a condamnatului K. E. C - cetatean român, fiul lui Gheorghe si Veronica, nascut la data de 19.03.1979, orasul Târgu Secuiesc, judetul Covasna, cu domiciliul în comuna Bretcu sat Martanus nr. 217 judetul Covasna, Cod numeric personal 1790319142084, în vederea continuarii executarii pedepsei aplicate în statul solicitant.

Analizând actele si lucrarile dosarului, Curtea constata, pe baza informatiilor si documentelor comunicate de statul de condamnare, în aplicarea Conventiei Europene asupra transferarii persoanelor condamnate, adoptata la Strasbourg în anul 1983, urmatoarele:

Prin Sentinta penala nr. 4B263/2007/36 pronuntata de Judecatoria Orasului Rackeve, s-a dispus condamnarea inculpatului K. E. C. la 6 ani închisoare în regim de detentie pentru savârsirea infractiunilor de viol si tâlharie si achitarea acestuia pentru infractiunea de lipsire de libertate, fapte prevazute de art. 197 al. 1 si 2 si art. 322 al.1 pct.b si art. 175 al.1 din Codul penal ungar.

Prin decizia penala nr. 14Bf557/2008/11 a Tribunalului Judetean Pesta, a fost majorata pedeapsa aplicata numitului K.E.C. la 8 ani închisoare si 10 ani interzicerea dreptului de intrare si sedere pe teritoriul Republicii Ungaria, pentru savârsirea infractiunilor de viol, lipsire de libertate si tâlharie, prevazute de art. 197 al. 1 si 2 si art. 322 al.1 pct.b si art. 175 al.1 din Codul penal ungar.

Decizia a ramas definitiva la data de 19.03.2009 prin decizia penala nr. 2Bhar.29/2009/7 pronuntata de Curtea de Apel Budapesta, care a mentinut hotarârea instantei de apel.

În fapt, s-a retinut ca la data de 15/16.08.2006 dupa ce au urmarit-o pe partea vatamata K. L. R., împreuna cu numitul M. C, au imobilizat-o pe aceasta si au dus-o într-o zona parasita cu tufisuri de pe soseaua Muut din localitatea Szigethalom, unde au întretinut relatii sexuale prin violenta cu partea vatamata. Cei doi inculpati au luat apoi cu forta din posesia partii vatamate telefonul mobil pe care ulterior l-au valorificat pentru 13000 HUF, bani pe care i-au cheltuit, si trei pachete de tigari, pe care le-au fumat.

În raport de situatia de fapt retinuta în hotarârea definitiva de condamnare, se constata îndeplinita conditia dublei incriminari, prevazuta de art.129 lit.e din Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciara internationala în materie penala si de art.3 pct.1 lit.e din Conventia Europeana asupra transferarii persoanelor condamnate, adoptata la Strasbourg în anul 1983.

Astfel, faptele retinute în sarcina inculpatului K.E.C sunt incriminate ca infractiuni si de legea penala a statului român, acestea realizând continutul constitutiv al infractiunilor de tâlharie, lipsire de libertate si viol, prevazute de art.211 alin.1, alin. 2 lit. b,c al. 21 lit. a Cod penal, art. 189 al.2  si art. 197 al.2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal, pedepsite cu închisoare de la 7 la 20 de ani, de la 7 la 15 ani si respectiv de la 5 la 18 ani închisoare.

Executarea acestei pedepse a început la data de 23.08.2006, conform înscrisurilor depuse la dosar.

Prin hotarârea Tribunalului din Pesta s-a luat fata de condamnat masura interzicerii intrarii si sederii condamnatului pe teritoriul Ungariei, pentru o perioada de 10 ani.

Curtea constata ca sunt îndeplinite conditiile legale pentru transferarea persoanei condamnate, prevazute de art.129 din Legea nr.302/2004, întrucât condamnatul este cetatean român, hotarârea prin care i-a fost aplicata pedeapsa detentiunii cu durata de 8 ani închisoare  este definitiva, la data primirii cererii de transferare, condamnatul mai avea de executat peste 6 luni din durata pedepsei, iar faptele care au atras condamnarea acestuia constituie infractiuni, potrivit legii penale a statului român.

De asemenea, condamnatul a solicitat la rândul sau transferul într-un penitenciar din România, asa cum rezulta din declaratia sa din data de 23.09.2009.

Conform referatului privind situatia sociala si familiala a detinutului, acesta nu a fost vizitat de rude în penitenciarul din Ungaria, are ambii parinti decedati, nu este casatorit si are un copil dintr-o relatie de concubinaj si de asemenea primeste rar pachete de la familie. 

Conform înscrisurilor privind executarea, depuse la dosar la termenul de astazi, condamnatul K.E.C mai are de executat din pedeapsa aplicata 8 ani închisoare, din care se va deduce durata executata de la 23.08.2006.

Fata de aceste considerente, va admite sesizarea formulata de Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bucuresti.

În baza art.149 rap. la art.145 din Legea nr.302/2004 modificata prin Legea nr. 22272008 va dispune recunoasterea Sentintei penale nr. 4B263/2007/36 pronuntata de Judecatoria Orasului Rackeve, modificata prin Decizia penala nr. 14Bf557/2008/11 a Tribunalului Judetean Pesta, definitiva prin decizia penala nr. 2Bhar.29/2009/7 pronuntata de Curtea de Apel Budapesta.

Va dispune transferarea condamnatului K.E.C - cetatean român, fiul lui Gheorghe si Veronica, nascut la data de 19.03.1979, orasul Târgu Secuiesc, judetul Covasna, cu domiciliul în comuna Bretcu sat Martanus nr. 217 judetul Covasna, Cod numeric personal 1790319142084, într-un penitenciar din România, în vederea continuarii executarii pedepsei de 8 ani închisoare.

Va deduce din pedeapsa durata executata de la 23.08.2006 la zi.

Va dispune emiterea unui mandat de executare a pedepsei, la data ramânerii definitive a prezentei sentinte.