Individualizarea pedepsei sub aspectul pedepsei principale a închisorii şi al suspendării condiţionate ori sub supraveghere a executării acesteia

Sentinţă penală 133 din 17.07.2013


Titlu jurisprudenţă- ,,Individualizarea pedepsei  sub aspectul pedepsei principale a închisorii şi al suspendării condiţionate ori sub supraveghere a executării acesteia.”

Prin sentinţa penală nr.133 pronunţată de Tribunalul Olt la data de 17 iulie 2013 în dosarul nr. 4571/104/2010 a fost condamnat  inculpatul L. I., astfel :

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup  în vederea săvârşirii de infracţiuni, urmată de săvârşirea unei infracţiuni grave prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76  alin. 1  lit. c  Cod penal.

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. b s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 2 ani.

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prev de art.26 rap. la art. 215 al.1,2,3 şi 5 c.p. cu aplic art.41 al 2 Cod penal art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 lit. a  Cod penal.

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a) teza a II-a si lit. b) s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

- 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art. 26 Cod penal rap. la art. art.290  Cod penal cu aplicarea art.41 al 2 Cod penal art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. e  Cod penal.

- 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la uz de fals, prev  de art.291 Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. e  Cod penal.

În baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b si art. 35 alin 3 Cod penal s-au contopit pedepsele aplicate urmând ca inculpatul sa execute in final pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

In baza art. 71 C. p. au fost interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a  a-II-a si lit b C.p. cu referire la art 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 861 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, ce constituie termenul de încercare pentru inculpat, stabilit in condiţiile art. 86 indice 2 Cod penal.

În baza art. 863 alin. 1 Cod pena1 condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu. reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

In baza art.359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 86 ind. 4 Cod penal.

In baza art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării  executării pedepsei sub supraveghere.

 A fost condamnată  inculpata  C. (C) G. astfel:

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup  în vederea săvârşirii de infracţiuni, urmată de săvârşirea unei infracţiuni grave prev.  de art.8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. c  Cod penal.

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a) teza a II-a si lit. b) Cpp s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 2 ani.

 - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prev de art.26 rap. la art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p. cu aplic art.41 al 2 Cod penal art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76  alin. 1 lit. a  Cod penal.

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a) teza a II-a si lit. b) s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art. 26 Cod penal rap. la art. art.290  Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. e  Cod penal.

- 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la uz de fals, prev  de art.291 Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1  lit. e  Cod penal.

In baza art. 33 alin 1 lit. a) si art. 34 alin 1 lit. b) si art. 35 alin 3 Cod penal s-au contopit pedepsele aplicate urmând ca inculpatei i s-a  aplicat pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

In baza art. 71 C. p. au fost  interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin.1  lit. a teza a  a-II-a si lit b C.p. cu referire la art. 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 861 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, ce constituie termenul de încercare pentru inculpat, stabilit in condiţiile art. 862 Cod penal.

În baza art. 863 alin. 1 Cod pena1 condamnata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu. reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

In baza art.359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatei asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 864 Cod penal.

In baza art. 71 alin. 5 Cod penal s-a  suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării  executării pedepsei sub supraveghere.

 A fost  condamnat inculpatul B. A. C. , astfel:

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup  în vederea săvârşirii de infracţiuni, urmată de săvârşirea unei infracţiuni grave prev. de art. de art.8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 Cod penal.

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cp s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

- 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prev de art.26 rap. la art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p. cu aplic art.41 al 2 Cod penal ;

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cpp s-a aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 5 ani.

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art. 26 Cod penal rap. la art. art.290  Cod penal cu aplicarea  art.41 al 2 Cod penal;

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la uz de fals, prev  de art.291 Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal;

În baza art. 33 alin 1 lit. a  şi  art. 34 alin 1 lit. b  C.p. si art. 35 alin 3 Cod penal s-au contopit pedepsele în sensul că  inculpatului i  s-a aplicat  pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 5 ani.

In baza art. 71 C. p. au fost  interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a  a-II-a si lit. b C.p. cu referire la art. 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

A fost condamnat  inculpatul D. A. , astfel :

- 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup  în vederea săvârşirii de infracţiuni, urmată de săvârşirea unei infracţiuni grave prev. de art. de art.8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, ;i cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. d Cod penal;

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prev de art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p. cu aplic art.41 al 2 Cod penal cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. c Cod penal;

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a) teza a II-a si lit. b Cp s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 2 ani.

- 400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art.290  Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal

- 400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la uz de fals, prev  de art.291 Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal

In temeiul art. 33 alin 1 lit. a) si art. 34 alin 1 lit. e) si art. 35 alin 1 Cod penal au fost contopite pedepsele  în sensul că  inculpatului i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 2 ani.

In baza art. 71 C. p. au fost  interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a  a-II-a si lit b) C.p. cu referire la art 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 861 Cod penal  s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, ce constituie termenul de încercare pentru inculpat, stabilit in condiţiile art. 862 Cod penal.

În baza art. 861 alin. 1 Cod pena1 condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu. reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

In baza art.359 Cod de procedură penală s-a  atras atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 864 Cod penal.

In baza art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării  executării pedepsei sub supraveghere.

A fost condamnată  inculpata D. F., astfel:

- 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup  în vederea săvârşirii de infracţiuni, urmată de săvârşirea unei infracţiuni grave prev. de art. de art.8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c) Cod penal si art. 76 alin 1 lit. d) Cod penal

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prev de art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p. cu aplic art.41 al 2 Cod penal cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. c Cod penal;

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. B Cp s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 2 ani.

- 400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art.290  Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal

- 400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la uz de fals, prev  de art.291 Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal

In temeiul art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. e si art. 35 alin 1 Cod penal au fost contopite pedepsele în sensul că s-a aplicat inculpatei  pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare şi pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 2 ani.

In baza art. 71 C. p. au fost interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a  a-II-a si lit b) C.p. cu referire la art 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 861 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, ce constituie termenul de încercare pentru inculpat, stabilit in condiţiile art. 862 Cod penal.

În baza art. 863 alin. 1 Cod pena1 condamnata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu. reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

In baza art.359 Cod de procedură penală s-a  atras atenţia inculpatei asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 864 Cod penal.

In baza art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării  executării pedepsei sub supraveghere.

A fost  condamnată  inculpata B. L.,  astfel :

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup  în vederea săvârşirii de infracţiuni, urmată de săvârşirea unei infracţiuni grave prev. de art. de art.8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76  alin. 1 lit. c  Cod penal.

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cp s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 2 ani.

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prev de art.26 rap. la art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p. cu aplic art.41 al 2 Cod penal art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76  alin. 1 lit. a  Cod penal.

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a) teza a II-a si lit. bCp s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

-2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art.290  Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1  lit. e  Cod penal.

-2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la uz de fals, prev  de art.291 Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. e  Cod penal.

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b si art. 35 alin 3 Cod penal au fost contopite pedepsele în sensul că inculpatei i s-a aplicat  pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

In baza art. 71 C. p. au fost interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a  a-II-a si lit b) C.p. cu referire la art 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 861 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, ce constituie termenul de încercare pentru inculpat, stabilit in condiţiile art. 862 Cod penal.

În baza art. 863 alin. 1 Cod pena1 condamnata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu. reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

In baza art.359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatei asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 864 Cod penal.

In baza art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării  executării pedepsei sub supraveghere.

 A fost  condamnat  inculpatul V. V., astfel:

-2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup  în vederea săvârşirii de infracţiuni, urmată de săvârşirea unei infracţiuni grave prev. de art. de art.8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin.1 lit. c  Cod penal.

În baza art 65 alin 2 C.pen şi art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. b C.p. aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 2 ani.

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prev de art.26 rap. la art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p. cu aplicarea  art. 41 al 2 Cod penal art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. a  Cod penal.

În baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a) teza a II-a si lit. b) aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

-2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art.290  Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. e  Cod penal.

-2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la uz de fals, prev  de art.291 Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. e  Cod penal.

În baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b si art. 35 alin 3 Cod penal au fost contopite pedepsele în sensul că inculpatului i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare şi pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

In baza art. 71 C. p. au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1  lit. a teza a  a-II-a si lit b C.p. cu referire la art 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 861 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, ce constituie termenul de încercare pentru inculpat, stabilit in condiţiile art. 862 Cod penal.

În baza art. 863 alin. 1 Cod pena1 condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu. reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

In baza art.359 Cod de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 864 Cod penal.

In baza art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării  executării pedepsei sub supraveghere.

A fost condamnat  inculpatul V. M. astfel:

-2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup  în vederea săvârşirii de infracţiuni, urmată de săvârşirea unei infracţiuni grave prev. de art. de art.8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 74 alin. 1  lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1  lit. c  Cod penal.

În baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. b aplică inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 2 ani.

 - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prev de art.26 rap. la art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p. cu aplicarea art.41 al 2 Cod penal art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1  lit. a  Cod penal.

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cp s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

-2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art.290  Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1  lit. e  Cod penal.

-2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la uz de fals prevăzută  de art.291 Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1  lit. e  Cod penal.

În baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b si art. 35 alin 3 Cod penal au fost contopite pedepsele în sensul că  inculpatului i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare şi pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

In baza art. 71 C. p. au fost  interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a  a  II-a si lit. b C.p. cu referire la art 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab impotriva Romaniei, pe durata executarii pedepsei principale.

În baza art. 861 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, ce constituie termenul de încercare pentru inculpat, stabilit in condiţiile art. 862 Cod penal.

În baza art. 863 alin. 1 Cod pena1 condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu. reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

In baza art.359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 864 Cod penal.

In baza art. 71 alin. 5 Cod  s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării  executării pedepsei sub supraveghere.

A fost condamnată  inculpata V.F., astfel :

-2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup  în vederea săvârşirii de infracţiuni, urmată de săvârşirea unei infracţiuni grave prev. de art. de art.8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. c  Cod penal.

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a) teza a II-a si lit. b)C p s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 2 ani.

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prev de art.26 rap. la art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p. cu aplicarea  art.41 al 2 Cod penal art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1  lit. a  Cod penal.

În baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. b C.p. s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate în formă continuată prev de art.215 al.1,2 si 3 c.p. cu aplic art.41 al 2 Cod penal art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin.1  lit. c  Cod penal.

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cp s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 2 ani.

-2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art.290  Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin.1  lit. e  Cod penal.

-2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la uz de fals, prev  de art.291 Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. e  Cod penal.

În baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b si art. 35 alin 3 Cod penal  au fost contopite pedepsele în sensul că inculpatei i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau în functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

In baza art. 71 C. p. au fost  interzise inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a  a-II-a si lit b C.p. cu referire la art 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 861 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, ce constituie termenul de încercare pentru inculpat, stabilit in condiţiile art. 862 Cod penal.

În baza art. 863 alin. 1 Cod pena1 condamnata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu. reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

In baza art.359 Cod de procedură penală s-a atrage atenţia inculpatei asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 864 Cod penal.

In baza art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării  executării pedepsei sub supraveghere.

A fost condamnă  inculpata V (R) F. H.,  astfel :

-2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup  în vederea săvârşirii de infracţiuni, urmată de săvârşirea unei infracţiuni grave prev. de art. de art.8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. c  Cod penal.

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a) teza a II-a si lit. b) aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 2 ani.

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prev de art.26 rap. la art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p. cu aplic art.41 al 2 Cod penal art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1  lit. a  Cod penal.

In baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a) teza a II-a si lit. b) aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate în formă continuată prev de art.215 al.1,2 si 3 c.p. cu aplic art.41 al 2 Cod penal art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. c  Cod penal.

În baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. B Cp s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 2 ani.

-2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art.290  Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. e  Cod penal.

-2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la uz de fals, prev  de art.291 Cod penal cu aplicarea  art.41 al 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. e  Cod penal.

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b si art. 35 alin 3 Cod penal au fost contopite pedepsele în sensul  că inculpatei i s-a aplicat  pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare şi pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului pe o durata de 3 ani.

In baza art. 71 C. p. au fost interzise inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a  a-II-a si lit b C.p. cu referire la art 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 861 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, ce constituie termenul de încercare pentru inculpat, stabilit in condiţiile art. 862 Cod penal.

În baza art. 863 alin. 1 Cod pena1 condamnata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu. reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

In baza art.359 Cod de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 864 Cod penal.

In baza art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării  executării pedepsei sub supraveghere.

A fost condamnat inculpatul V. D., astfel:

 - la o pedeapsa de 2 ani închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit c si art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal;

 - la o pedeapsa de 2 luni  închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de fals, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art.290 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. e si 76 alin.1 lit. e Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. e si 76 alin. 1 lit. e Cod penal;

În baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b Cod penal au fost contopite pedepsele în sensul că  inculpatului i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

În baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1  lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

A fost  condamnat inculpatul R. D. astfel :

- la o pedeapsa de 2 ani închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1  lit c si art.  76 alin.1 lit c Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de  fals, prev.de art. 26 Cod penal rap. la  art.290 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1  lit. e si 76 alin.1  lit. e Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1  lit. e si 76 alin.1  lit. e Cod penal;

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b Cod penal au fost contopite  pedepsele în  sensul că  i  s-a aplicat inculpatului  pedeapsa cea mai grea  de 2 ani inchisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1  lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

A fost condamnat  inculpatul O. M., astfel :

- la o pedeapsa de 2 ani inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art 74 alin. 1 lit c si 76 alin. 1  lit c Cod penal;

 - la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de  fals, prev. 26 Cod penal rap. la  art.290 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1  lit. e si 76 alin. 1 lit. e Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. e si art. 76 alin.1 lit. e Cod penal;

În baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b Cod penal au fost contopite pedepsele în sensul că inculpatului i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

 A fost condamnat inculpatul V. N. M. astfel:

 - la o pedeapsa de 6 luni închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 Cod de procedură penală şi cu aplicarea art 74 alin. 1 lit. c şi art. 76 alin. 1  lit. d Cod penal;

- la o pedeapsa de 200 lei amendă penală pentru savarsirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art. 26 Cod penal rap. la art.290  Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal.

- la o pedeapsa de 200 lei amendă penală  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin. 1 lit. e teza a II a Cod penal.

în baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. e Cod penal au fost contopite pedepsele în sensul că inculpatului s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost  interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

In baza art. 11 pct. 2 lit. b C.p.p raportat la art. 10 lit. g Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului – M. I., pentru săvârşirea infracţiunilor  prev. de art.26 rap la art 290 c.p, art 291 cp şi art 215 al 1,2,3 cp,  cu aplic art 33 lit a c.p. şi art 41 al 2 C.p .ca urmare a decesului făptuitorului.

A fost condamnat  inculpatul  R. S., astfel:

- la o pedeapsa de 2 ani inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art 74 lit c) si 76 lit c) Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de  fals, prev. 26 Cod penal rap. la  art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. e) si 76 alin. 1 lit. e) Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1  lit. e si 76 alin. 1  lit. e Cod penal;

În baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b Cod penal au  fost contopite pedepsele în sensul că inculpatului  i  s-a aplicat pedeapsa cea  mai grea de 2 ani închisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal aufost  interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1  lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

A fost condamnată  inculpata R. S. astfel :

- la o pedeapsa de 2 ani închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art 74 alin. 1 lit c si 76  alin. 1 lit c Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de  fals, prev. 26 Cod penal rap. la  art.290 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1  lit. e si 76 alin. 1  lit. e Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. e şi art. 76 alin. 1  lit. e Cod penal;

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b Cod penal au fost contopite pedepsele în sensul că  inculpatului i s-a aplicat  pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

A fost condamnată inculpata M. L. astfel:

- la o pedeapsa de 2 ani inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art 74 alin. 1 lit c si art. 76 alin.1  lit c Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de  fals, prev. 26 Cod penal rap. la  art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin.1  lit. e si art. 76 alin. 1  lit. e Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1  lit. e si art. 76 alin. 1  lit. e Cod penal;

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b Cod penal au fost contopite  pedepsele  în sensul  că  inculpatului  i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de

2 ani închisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

A fost condamnat inculpatul G. S. astfel :

- la o pedeapsa de 6 luni închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 320 / 1 Cod de procedură penală şi cu aplicarea art 74 alin. 1  lit c si 76 alin. 1 lit d Cod penal;

- la o pedeapsa de 200 lei amendă penală pentru savarsirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art. 26 Cod penal rap. la art.290  Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal.

- la o pedeapsa de 200 lei amendă penală  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin. 1 lit. e teza a II a Cod penal.

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. e Cod penal au fost contopite pedepsele în sensul că  inculpatului i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare.

În baza art. 81 Cod pena s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

A fost condamnată inculpata Z. C., astfel:

- la o pedeapsa de 6 luni închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune:

 prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 Cod de procedură penală şi cu aplicarea art 74 alin. 1 lit c si  art. 76 alin. 1 lit d Cod penal;

- la o pedeapsa de 200 lei amendă penală pentru savarsirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art. 26 Cod penal rap. la art.290  Cod penal cu aplicarea art.41 al 2 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal.

 - la o pedeapsa de 200 lei amendă penală  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal.

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. e Cod penal au fost contopitee pedepsele în sensul că s-a  aplicat  inculpatei pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

În baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost interzise inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

A fost condamnat  inculpatul P. M. astfel :

- la o pedeapsa de 6 luni închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 Cod de procedură penală şi cu aplicarea art 74 alin. 1  lit c si  art.76 alin. 1  lit d Cod penal;

- la o pedeapsa de 200 lei amendă penală pentru savarsirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art. 26 Cod penal rap. la art.290  Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal.

- la o pedeapsa de 200 lei amendă penală  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal.

În baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. e Cod penal au fost contopite pedepsele în sensul că s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 luni inchisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

A fost condamnat inculpatul R. M astfel :

- la o pedeapsa de 6 luni inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 320 / 1 Cod de procedură penală şi cu aplicarea art 74 alin. 1  lit c si 76 alin. 1 lit d Cod penal;

- la o pedeapsa de 200 lei amendă penală pentru savarsirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art. 26 Cod penal rap. la art.290  Cod penal cu aplicarea art.41 al 2 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal.

- la o pedeapsa de 200 lei amendă penală  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal.

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. e Cod penal au fost  contopite pedepsele în sensulcă s-a aplicat  inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1  lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

A fost  condamnată inculpata R. I. M, astfel :

- la o pedeapsa de 6 luni închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 320 / 1 Cod de procedură penală şi cu aplicarea art 74 alin. 1  lit c si  art.76 alin. 1 lit d Cod penal;

- la o pedeapsa de 200 lei amendă penală pentru savarsirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art. 26 Cod penal rap. la art.290  Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 3201 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal.

- la o pedeapsa de 200 lei amendă penală  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal, cu referire la dispoziţiile art. 320 ind. 1 alin 7 C.p.p, si cu aplicarea art. 74 alin 1 lit. c Cod penal si art. 76 alin 1 lit. e teza a II a Cod penal.

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. e Cod penal au fost  contopite pedepsele în sensul că s-a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II a şi lit. b) Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

A fost condamnată  inculpata  R. M. S. astfel :

- la o pedeapsa de 2 ani inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art 74 alin. 1 lit c) si art. 76 alin. 1 lit c Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de  fals, prev. 26 Cod penal rap. la  art.290 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1  lit. e si 76 alin.1  lit. e Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. e si art.76 alin. 1 lit. e Cod penal;

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b Cod penal au fost contopite  pedepsele  în sensul că  s-a aplicat inculpatului  pedeapsa cea mai grea  de 2 ani inchisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost  interzise inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II a şi lit. b) Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a  suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

 A fost condamnată  inculpata L. A. astfel

- la o pedeapsa de 2 ani inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art 74 alin. 1  lit. c si art. 76 alin. 1  lit. c Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de  fals, prev. 26 Cod penal rap. la  art.290 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1  lit. e si art. 76 alin. 1  lit. e Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1  lit. e si art.76 alin. 1  lit. e Cod penal;

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b Cod penal au fost  contopite pedepsele în sensul că s-a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penalau fost interzise inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

A fost condamnată  inculpata R. S astfel :

- la o pedeapsa de 2 ani inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art 74 alin.1  lit c si  art.76 alin. 1  lit c Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de  fals, prev. 26 Cod penal rap. la  art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. e si  art.76 alin. 1  lit. e Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1  lit. e si art. 76 alin. 1  lit. e Cod penal;

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b Cod penal au fost contopite pedepsele în sensul că s-a aplicat  inculpatului  pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost interzise inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a  suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

A fost condamnată inculpata V. M. astfel:

- la o pedeapsa de 2 ani închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art 74 alin. 1 lit c si art.76 alin. 1  lit c Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de  fals, prev. 26 Cod penal rap. la  art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. e si art. 76 alin. 1  lit. e Cod penal;

- la o pedeapsa de 2 luni  inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. art.291 Cod penal cu aplicarea art. 74 alin.1  lit. e si art.76 alin. 1 lit. e) Cod penal;

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b Cod penal  au fost contopite pedepsele în sensul că s-a aplicat  inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare.

În baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit in condiţiile art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod de procedură penală s-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal au fost interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b) Cod penal, cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

In baza art 348 C.p.p s-a  dispus anularea înscrisurilor falsificate respectiv:

1.Contracte individuale de muncă.

- contractul înregistrat la ITM G sub nr. 88466/5.03.2007  încheiat între SC ANDIRON SRL şi inculpata V F.

- contract înregistrat la ITM Giurgiu sub nr. 87948/19.02.2007 încheiat între SC A SRL şi inculpata R S.

- contract înregistrat la ITM G sub nr. 93079/10.07.2007 încheiat între SC A I SRL Giurgiu şi inculpatul O M.

 - contract înregistrat la ITM G sub nr. 88084/20.02.2007 încheiat între SC A SRL G şi inculpata R M  S.

 - contract individul de muncă înregistrat la ITM G sub nr. 88085/20.02.2007 încheiat între SC A SRL G şi inculpata N L.

 - contract înregistrat la ITM Giurgiu sub nr. 91430/28.05.2007 încheiat între SC A I SRL G şi inculpata L A.

 - contract  individual de muncă nr. 7680/23.08.2007 înregistrat la ITM T pe numele R A.

-  contract înregistrat la ITM G sub nr. 87236/10.01.2007 încheiat între SC A I SRL G şi R S.

 - contract înregistrat la ITM O sub nr. 87949/19.02.2007 încheiat între SC N SRL  şi inculpatul R S.

- contract înregistrat la ITM G sub nr, 88465/5.03.2007 încheiat între SC A SRL G şi inculpatul V D;

- contract înregistrt la ITM Giurgiu sub nr. 96186/16.10.2007 încheiat între SC A SRL G şi R D ;

- contract înregistrat la ITM Giurgiu sub nr. 94074/14.08.2007 încheiat între SC A. S. I. SRL şi inculpatul V. N. M.;

- act adiţional la contractul de muncă înregistrat la 25.09.2007 l ITM G încheiat între aceleaşi părţi;

- contract înregistrat la ITM Giurgiu sub nr. 9136/29.05.2007 încheiat între SC A I SRL  şi inculpata V. M.;

2. Carnete de muncă

 -  carnet seria MMSSV nr.3510495 privind pe V F;

- carnet de muncă seria MMSSF nr.3510311 privind pe inculpata R S;

-  carnet de muncă seria MMSSF nr.3658325 privind pe O M 

 - carnet de muncă seria MMSSF nr. 3510352 privind pe R M S;

- carnet de muncă seria MMSSF nr.3510253 privind pe N L;

- carnet de muncă seria MMSSF nr. 3511198 privind pe L A;

- carnet de muncă seria MMSSF nr.3510017 privind pe M I;

- carnet de muncă seria MMSSF nr. 3510017 privind pe R S;

- carnet de muncă seria >MMSSF nr.3510496 privind pe V D;

- carnet de muncă seria MMSSF nr. 3511199 privind pe V M;

 3. Mentiuni din contractele de munca :

- menţiunea de la pct. 11 din carnetul de muncă seria MMSSF nr.2833082 privind pe Z C;

- menţiunea de la pct. 55 din carnetul de muncă seria BC nr.0179853 privind pe inculpatul  P M;

- menţiunile de la pct. 33 şi 34 din carnetul de muncă seria MPS nr. 817265 pe numele R M;

- menţiunile de la pct.  13, 14 şi 15 din carnetul de muncă seria MMSS nr. 2191871 pe numele R I M;

- menţiuni de la pct. 23 din carnetul de muncă seria MMSS nr.2324300 pe numele R S:

 - menţiuni de la pct. 3 şi 4 din carnetul de muncă seria MMSSF nr. 3508584 pe numele V M.

- menţiuni de la pct. 3 şi 4 din carnetul de muncă seria  MMSSF nr. 3508583 pe numele  R (V ) F M;

- menţiuni de la pct. 13 din carentul d muncă seria MMSSF nr. 2834480 pe numele G S.;

4.Adeverinţe de salariat  :

- adeverinţa nr. 18/20.08.2007  emisă de SC A. SRL  pe numele V.  F. (fila 6 vol.5 d.u.p.).

- adeverinţa  nr.16/19.02.2007 emisă de  SC A SRL  pe numele R. S.(fil.4 vol.6 d.u.p.).

- adeverinţa nr. 180/6.03.2007 emisă de SC B C SRL C pe numele inculpatei Z. C. ( fila 14 vol. VII d.u.p.).

- adeverinţa nr. 16/10.07.2007 emisă de SC A I SRL G pe numele O M. (fila 32 vol. 8 d.u.p.).

- adeverinţa nr. 15/14.03.2007 emisă de SC A. SRL G pe numele R. M. S. (fila 9 vol. IX d.u.p.).

- adeverinţa nr. 16/14.03.2007 emisă de SC A. SRL G pe numele N L .(fila 24 vol. 10 d.u.p.).

- adeverinţa nr. 6/25.06.2007 emisă de SC A .I. SRL G pe numele L A. (fila 17 vol. 11 d.u.p.)

- adeverinţa nr. 180/7.03.2007 emisă de SC B. C. L. SRL C pe numele P. M. (fila 12 vol. 12 d.u.p.).

-  adeverinţa nr.11/23.08.2007 emisă de SC B. C. L. SRL T M pe numele R A (fila 16 vol. 17 d.u.p.)

- adeverinţa nr. 177/5.03.2007 emisă de SC B C SRL Ca pe numele R. M. (fila 10 vol. 18 d.u.p.).

- adeverinţa nr.284/28.05.2007 emisă de SC B C SRL C pe numele R. I. M. (fila 9 vol. 14 d.u.p.)

 - adeverinţa nr.1/8.01.2007 emisă de SC A I SRL G pe numele M I (fila 34 vol. 20 d.u.p.).; 

- adeverinţa nr. 2/8.01.2007 emisă de SC A I SRL G pe numele R S  (fila 81 vol.11 d.u.p.);

- adeverinţa nr. 15/19.02.2007 emisă de SC A. SRL G pe numele R. S. (fila 12 vol. 12 d.u.p.);

- adeverinţa  nr. 17/20.03.2007 emisă de SC A. SRL G pe numele V. D. (fila 13 vol. 13 d.u.p.);

- adeverinţa nr. 4/8.01.2007 emisă de SC A. I. SRL pe numele V. M. ( fila 6 vol. 14 d.u.p.);

- adeverinţa nr.30/5.11.2007 emisă de  SC A SRL pe numele R D ( fila 6 vol. 15 d.u.p.);

- adeverinţa nr. 35/7.11.2007  emisă de SC A.  S. SRL G pe numele V. N. M. (fila 12 vol. 16 d.u.p.);

 - adeverinţa nr. 3(9.01.2007 emisă de SC A I SRL  G pe numele V F. M. ( fila 14 vol. 17 d.u.p.);

 - adeverinţa nr. 181/7.03.2007 emisă de SC B. C. SRL C pe numele G S (fila 12 vol.18 d.u.p.);

 - adeverinţa nr. 6/25.06.2007 emisă de SC A. I. SRL  pe numele V. M. (fila 32 vol.19 d.u.p.).

In baza art. 14 si 346 C.p.p coroborat cu art. 998 si urm. Cod civil,a fost admisă în parte acţiunea civilă exercitată în cauză de CEC  T. M. şi au fost obligaţi în solidar  inculpaţii :

L. I., C. ( fostă C) G, V. V. şi R.D. la plata sumei de 82.930,5 lei,  (din care 64.015,69 lei  credit restant; 17.693,38 lei dobândă  restantă şi 1221,52 lei cheltuieli şi comision) şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC T M,  aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant;

L. I, C. ( fostă C) G, B. A.C., V. V. şi R. S. la plata sumei de  94.820,9 lei (din care  71.729,6 lei credit restant, 21.736,68 lei dobândă restantă, 1354,62 lei cheltuieli şi comisioane)şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC T. M., aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant;

L. I., C. ( fostă C) G., B. A. Cn, V. V. şi R. M. S. la plata sumei de 82.799,28 lei ( din care 70.880,81 lei credit restant, 11.618,47 lei dobândă restantă, 300 lei cheltuieli şi comisioane) şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC TM, aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant;

L. I., C ( fostă C) G, B. A. C., V. V. şi R. S. la plata sumei de 93.809,08  lei (din care 71.521,17 lei credit restant,  20.933,29 lei dobândă restantă, 1.354,62 lei cheltuieli şi comisioane) şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC T M, aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant;

L. I., C. ( fostă C.) G., B. A. C., V. V. şi M. L. la plata sumei de 80.747,06 lei ( din care : 69.480,15 lei credit restant,  10.586,71 lei dobândă restantă, 680,20 lei alte cheltuieli şi comisioane)  şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC T M, aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant;

L. I., C ( fostă C) G, B A C, D F, D A şi G S la plata sumei de 38.392,28 lei ( din care : 29.093,92 lei credit restant, 8.595,73 lei dobândă restantă, 712,63 lei alte cheltuieli şi comisioane) şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC Turnu Măgurele, aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant;

L. I., C. ( fostă C) G, B.A. ., D F, D A şi R I M la plata sumei de 63.304,68 lei  ( din care : 40.143,83 lei credit restant, 20.458,45 lei dobândă restantă, 2702,4 lei cheltuieli şi comisioane) şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC Turnu Măgurele, aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant;

L. I., C. ( fostă C) G, V. M. şi V. M. la plata sumei de 93.089,89 lei ( din care : 76.521,38 lei credit restant, 15.362,39 lei dobândă restantă, 1476,12 lei cheltuieli şi comisioane ) şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC T M, aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant;

L I, C ( fostă C) G, V M şi L A la plata sumei de 93.493,10 lei ( din care : 77,020,51 lei credit restant, 15.011,09 lei dobândă restantă, 1461,5 lei cheltuieli şi comisioane) şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC Turnu Măgurele, aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant;

L. I., C ( fostă C) G V F şi V N M la plata sumei de 82.885,83  lei ( din care : 63.964,32 lei credit restant,  17.678,48 lei dobândă restantă, 1213,03 lei cheltuieli şi comisioane) şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC Turnu Măgurele, aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant;

L. I., C.( fostă C.) G., V. (R) F. M. (pentru creditul inculpatului decedat fără moştenitori, Memiş Ion) la plata sumei de 65.425,99 lei  ( din care : 61.819,26 lei credit restant, 3307,73 lei dobândă restantă, 300 lei alte cheltuieli şi comisioane) şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC T. M., aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant;

L. I., C. ( fostă C) G, V. (R.) F. M. şi R. S. la plata sumei de 63.349,13 lei  ( din care : 60.560,39 lei credit restant, 2488,74 lei dobândă restantă, 300 lei alte cheltuieli şi comisioane) şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC Turnu Măgurele, aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant;

L. I, C ( fostă C) G, B L (pentru creditul acordat martorei R A) la plata sumei de 85.688,07 lei  ( din care : 73.702, 69 lei credit restant, 11.985,38 lei dobândă restantă) şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC Turnu Măgurele, aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant, motiv pentru care respinge şi acţiunea civilă exercitată de martora R A;

Ia act ca prejudiciul cauzat ca urmare a acordării în mod nelegal de credite inculpaţilor Z C, V M, V F, V D, V (R) F M, R M, P M, Oe M,este integral acoperit prin restituirea sumelor sau prin executarea silită a debitelor de către partea civilă.

In baza art. 14 si 346 C.p.p coroborat cu art. 998 si urm Cod civil,  a fost respinsă cererea de obligare la plata despăgubirilor ce decurg din contractele de credit încheiate în nume propriu de inculpaţii L. I. şi B. A. C., întrucât acestea exced prezentei cauze.

In baza art. 14 si 346 C.p.p coroborat cu art. 998 si urm Cod civil,  a fost respinsă acţiunea civilă formulată de către martora parte civilă R. A. împotriva inculpatei Burtan Liliana, ca neîntemeiată.

In baza art. 191 alin 1 si 2 C.p.p au fost  obligaţi  fiecare dintre inculpaţi la cheltuieli judiciare avansate de stat, astfel:

- inculpatul L. I. la suma de 800 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 100 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. O L A – delegaţie nr. 2251/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpata C (C)G la suma de 800 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 100 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. S. M. C. – delegaţie nr. 2248/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpatul B A C la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. C C D – delegaţie nr. 2256/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpatul D A la suma de 800 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 100 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. S S – delegaţie nr. 2272/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpata D F la suma de 800 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 100 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. R M – delegaţie nr. 2273/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpata B L la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. C. M. – delegaţie nr. 2276/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpatul V V la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. B D P – delegaţie nr. 2277/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpatul V. M. la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. R C R – delegaţie nr. 2279/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpata V. F. la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. G. G. – delegaţie nr. 2280/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpata V. (R.) F. M. la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. R. M. – delegaţie nr. 2282/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpatul V. D. la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. I. D. D. – delegaţie nr. 2284/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpatul R. D. la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. I. G. – delegaţie nr. 2287/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpatul O. M. la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. L. P. – delegaţie nr. 2289/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpatul V. N. M. la suma de 800 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 100 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. P. C. – delegaţie nr. 2290/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpatul R. S. la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. L. P. – delegaţie nr. 498/2013), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpata R. S. la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. B. E. I. – delegaţie nr. 2295/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpata M. L. la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. Chiriţă Marinela – delegaţie nr. 2276/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpatul G. S. la suma de 800 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 100 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. M. D. C. – delegaţie nr. 2297/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpata Z. C. la suma de 800 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 100 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. A. A. C. – delegaţie nr. 2298/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpatul P. M. la suma de 800 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 100 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. C A. D – delegaţie nr. 2299/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpatul R M la suma de 800 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 100 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. D S L – delegaţie nr. 2300/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpata R I M la suma de 800 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 100 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. D A – delegaţie nr. 2302/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpata R M S la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. N D P – delegaţie nr. 2301/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpata L A la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. D M G – delegaţie nr. 2303/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpata R S la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. G C – delegaţie nr. 2304/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

- inculpata V M la suma de 1.100 lei, din care 44 lei reprezintă cheltuielile efectuate în faza de urmărire penală ( din totalul de 1200 lei), iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. B N – delegaţie nr. 2305/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt;

Cheltuielile judiciare efectuate pentru inculpatul Memiş Ion, decedat fără moştenitori, vor fi suportate de stat, iar suma de 400 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, stabilită în conformitate cu disp. art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică ( av. V G – delegaţie nr. 2291/2010), va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt.

S-a luat act că părţile civile nu au solicitat cheltuieli judiciare.

Pentru a se pronunţa această sentinţă au fost avute în vedere  cele de mai jos:

,,Prin rechizitoriul  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -  Direcţia  de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism - Biroul Teritorial Olt, nr.60D/P/2008 din data de 22.11.2010, în baza art.262 pct.1 lit.a  C.pr.pen.  art.249 c.p.p., art.10 lit d  şi art.11 pct.2 lit.b c.p.p, art.228 c.p.p. şi art.10 lit.d c.p.p., s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor:

 - L. I.,  etc.

 pentru săvârşirea infracţiunilor  prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, art 26 rap la art 290, art 291cp, art  215 al 1,2,3 şi 5 c.p. şi art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p., cu aplic art 33 lit a c.p. şi art 41 al 2 c.p., întrucât nu întrunesc elementele constitutive ale acestor infracţiuni.

-scoaterea de sub urmărire penală a  învinuiţilor:

- V.D.,  etc. pentru săvârşirea infracţiunilor  prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, art 26 rap la art 291 cp, art 215 al 1,2,3,5 cp  şi art 215 al 5 c.p. cu aplic art 33 lit a c.p. şi art 41 al 2 c.p., întrucât nu întrunesc elementele constitutive ale acestor infracţiuni, determinat de faptul că învinuiţii au obţinut credite (între 30.000 şi 75.000 lei), pe baza unor documente false, fără a avea cunoştinţă de activitatea grupării infracţionale condusă de învinuitul Lotrea Ionel şi prejudiciul cauzat de aceştia (1.324.000 lei) şi neînceperea urmăririi penale faţă de numiţii: C. P.,etc  pentru săvârşirea infracţiunilor  prev.de art.215 al 1,2,3,5 c.p., art.288 c.p., art.248 c.p., art.290 c.p., art.291 c.p., art.257 c.p., întrucât nu întrunesc elementele constitutive ale acestor infracţiuni.

S-a reţinut de asemenea că, prin rechizitoriul nr.14D/P/2008 din 4 noiembrie 2008 al  Direcţiei  de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism - Biroul Teritorial Olt, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:V. D., etc

Prin rechizitoriul anterior invocat, s-a dispus disjungerea cauzei privind pe numiţii: C. P, etc, în vederea continuării cercetărilor pentru infracţiunile prevăzute de art.215 al 1,2,3,5 c.p., art.288 c.p., art.248 c.p., art.290 c.p., art.291 c.p., art.257 c.p. ,constând în aceea că,  începând cu anul 2005, pe raza judeţelor Olt şi Teleorman s-a constituit o grupare infracţională care are ca activitate racolarea  de persoane care ar dori să obţină credite bancare, fără însă ca să îndeplinească condiţiile prevăzute de bănci, în vederea obţinerii acestor credite.

 Astfel, s-a format rechizitoriul prin care a fost sesizată instanţa în prezenta cauză şi prin care se reţine în fapt că,  începând cu anul 2005, pe raza judeţelor Olt şi Teleorman s-a constituit o grupare infracţională care a avut  ca activitate racolarea  de persoane care ar dori să obţină credite bancare, fără însă ca să îndeplinească condiţiile prevăzute de bănci, în vederea obţinerii acestor credite.

În concret, s-a reţinut că, în perioada 2005-2008, inculpaţii B A C ,etc, au pus bazele grupării infracţionale, racolând persoane de pe raza judeţelor T., O. şi G., care doreau să obţină credite de la unităţi bancare din judeţul  Teleorman şi cărora le întocmeau acte de angajare false la diferite societăţi comerciale la care învinuiţii erau asociaţi unici şi administratori şi pe baza acestor documente false au reuşit să obţină credite de la CEC T. M. (1.324.000 lei).

În urma investigaţiilor efectuate în cauză s-a reţinut în actul de sesizare că, începând cu anul 2005, prin intermediul societăţilor la care erau asociaţi, inculpaţii D F, etc, au întocmit în fals contracte de muncă, iar ulterior au eliberat adeverinţe de salariat mai multor persoane de pe raza judeţelor O., T. şi G., acte pe baza cărora aceste persoane au obţinut credite de la  CEC Teleorman.

Din amplul material probator existent la dosar s-a stabilit faptul că gruparea infracţională  avea ca lideri pe inculpaţii B. A. C.,etc.

S-a arătat că, activitatea grupului infracţional s-a desfăşurat pe raza judeţelor O, T.şi G. şi consta în racolarea de persoane de către inculpatul  B A C., după care persoanelor racolate li se întocmeau în fals contracte de muncă la societăţile comerciale deţinute de învinuiţi.

Astfel, din  cercetările efectuate în cauză, s-a stabilit că în perioada 2005-2008, 21 (douăzecişiuna)  persoane de pe raza judeţelor O, T şi G, au obţinut credite de la CEC T.M., în valoare cuprinsă între 30.000 şi 75.000 lei, reţinându-se că:

- inculpatul  V. V.,  prin SC A. SRL, cu sediul în mun G.,  a întocmit în fals şi eliberat contracte de muncă şi adeverinţe de salariu pentru învinuiţii: R D,etc

- inculpaţii D. F. şi D. A., prin intermediul SC B C  SRL, cu sediul în or Corabia, jud.Olt, a întocmit în fals şi eliberat contracte de muncă şi adeverinţe de salariu pentru învinuiţii: G S, etc;

- inculpatul  V. M., prin intermediul SC A.I. SRL, cu sediul în sat B., jud.Giurgiu, a întocmit în fals şi eliberat contracte de muncă şi adeverinţe de salariu pentru învinuiţii: Văduva Marioara, Ovedenie Marius, Luca Aura;

- inculpata V. F., prin intermediul SC A.  S. SRL, cu sediul în mun G., a întocmit în fals şi eliberat contracte de muncă şi adeverinţe de salariu pentru învinuitul V. N. M..

- inculpata V (R) F M, prin intermediul SC A I SRL, cu sediul în mun G., a întocmit în fals şi eliberat contracte de muncă şi adeverinţe de salariu pentru învinuiţii: Văduva Marius, Memiş Ion, Rouă Steluţa, Văduva Florina Mihaela.

- inculpata  B L,  prin intermediul societăţii sale SC B SNC şi pe baza documentelor false întocmite, a obţinut credit prin intermediul martorei R A, în valoare de 75.000 lei.

Conform actului de sesizare al instanţei activitatea desfăşurată de membrii grupului infracţional cuprindea mai multe etape, în sensul că,  în prima etapă se racolau persoanele doritoare de obţinere de credit, se discuta cu acestea, ocazie cu care li se aducea la cunoştinţă că din creditul obţinut în baza actelor întocmite de membrii grupului infracţional, trebuia să dea o parte din bani sau suma integrală, membrilor grupului infracţional.

Activitatea grupării infracţionale era foarte bine stabilită, în sensul că inculpatul B A C se ocupa de obicei, atât de racolarea persoanelor, cât mai ales de întocmirea actelor de domiciliu ale acestor persoane, pe raza municipiului T M, sau judeţului T.

În ceea ce-i priveşte pe inculpaţii L. I.l şi C (C) G, aceştia în calitate de director CEC T M şi respectiv inspector credite la aceeaşi unitate, se ocupau cu aprobarea dosarelor de credite depuse în principal de ceilalţi membrii ai grupării infracţionale, respectiv V. V.etc  şi în aceeaşi zi creditele erau ridicate de persoanele cărora li se depuseseră dosarele de creditare.

Dosarul de creditare  cuprindea: copie de pe certificatul de înmatriculare al societăţii, declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul consolidat al statului, decont de TVA, adeverinţa de salariu, copie carnet de muncă, contract individual de muncă, copie BI/CI, cerere credit, după care se lua legătura cu persoana doritoare de a obţine creditul şi împreună cu unul din membrii grupului infracţional se mergea la sediul CEC Turnu Măgurele, de unde se ridicau banii şi se plăteau comisioanele aşa cum se stabiliseră dinainte.

In concret conform materialului probator existent la dosar s-a sustinut prin actul de sesizare al instantei ca :

Inculpaţii R D, etc angajaţi la SC A SRL, societate aparţinând inculpatului V. V.  şi pe baza documentelor false întocmite, au obţinut credite de la CEC  Tr.Măgurele în valoare de 515.000 lei, după cum urmează:

Răducan Dănuţ - 65.000 ;etc

Inculpaţii G S, etc,  au fost angajaţi la SC B  C  SRL, societate aparţinând inculpatei .  şi pe baza documentelor false întocmite, au obţinut de la CEC  T.M credite în valoare de 207.000 lei, după cum urmează: G S - 30.000 lei; etc

Inculpaţii V M, etc, au fost angajaţi la SC A I  SRL, societate aparţinând inculpatului V  M şi pe baza documentelor false întocmite, au obţinut credite în valoare de 204.000 lei, după cum urmează: V M - 75.000 lei;etc.

Inculpatul  V N M, a fost angajat la SC A  S  SRL, societate aparţinând inculpatei V F  şi pe baza documentelor false întocmite, a obţinut credit în valoare de 65.000 lei de la CEC  T.M .

Inculpaţii V M, etc,  au fost angajaţi la SC A I SRL, societate aparţinând inculpatei V (R) F M  şi pe baza documentelor false întocmite, au obţinut credite în valoare de 258.000 lei, după cum urmează: Văduva Marius - 54.000 lei; etc

Inculpata  B L,  prin intermediul societăţii sale SC B SNC şi pe baza documentelor false întocmite, a obţinut credit pe numele martorei R A, în valoare de 75.000 lei- CEC.

Pentru a retine aceasta situatie de fapt in cursul urmaririi penale s-au administrat urmatoarele mijloace de probă : sesizări, vol.I file  31-32, vol.I file  35; procese verbale poliţie vol.I file  37-40; rechizitoriul nr.14D/P/2008 DIICOT -BT OLT vol.I file  43-70; declaratii martori vol.II file  1-87; declaraţii inculpaţi vol.II file 93-253; adrese CEC – constituire parte civila vol.II file 88-92; adresa si acte SPCEP jud.Teleorman schimbare domiciliu inculpaţi, vol III file 1-123; proces verbal ridicare înscrisuri ITM Olt, vol.III  file 124; înscrisuri originale ridicate de la ITM Olt, vol.III file 125-130; proces verbal ridicare dosare credit-CEC T.Magurele, vol.III file 141-142; proces verbal ridicare 5 registre  ITM Teleorman, vol.III file 143; proces verbal ridicare 4 dosare acte societăti comerciale de la ITM Giurgiu, vol.III file 144; raport constatare tehnico ştiinţifică nr.  20566/2009, vol.IV file 16-25; procese verbale de căutare şi mandate de aducere, vol.IV  file  26-293; fişe caziere judiciare, vol.III  file 151 – 182; dosare de credit de la vol.V la vol.XXIX; dosare societăţi comerciale, de la vol.XXX la vol.XXXXIII.

În drept, s-a apreciat că faptele inculpaţilor B A C, L I şi C (C) G, care în perioada 2005 – 2008, au pus bazele unei grupări infracţionale de  criminalitate, grupare la care ulterior au aderat şi sprijinit-o nemijlocit inculpaţii  D A, etc, având ca principală activitate racolarea persoanelor care doreau obţinerea unui credit bancar, întocmeau în fals documente, respectiv contracte de muncă şi adeverinţe de salariu, şi după aceea le înmânau persoanelor respective care obţineau creditul şi din care învinuiţii luau o parte sau în totalitate, întrunesc în drept elementele constitutive ale infracţiunilor de iniţiere sau constituire, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup  în vederea săvârşirii de infracţiuni, urmată de săvârşirea unei infracţiuni grave, complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, rap la art 323 c.p.,  art 26 rap la art 290, 291, 215 al 1,2,3 şi 5 c.p., art 290 şi art 215 al 1,2,3 şi 5 cp,  cu aplic art 33 lit a C.p. şi art 41 al 2 C.p., circumscris unui prejudiciu de 1.324.000 lei,  creat la CEC T. M.

Faptele inculpatilor R D, etc, care în perioada 2005-2008, pe baza documentelor false întocmite de inculpaţii V. V.,etc au obţinut credite bancare în sumă totală de 1.324.000 lei de la CEC Turnu Măgurele, cunoscând că aceste documente sunt false, întrunesc în drept elementele constitutive ale infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de fals şi uz de fals şi  înşelăciune, prev. de art. 26 rap la art.290, art. 291 şi art. 215 al. 1,2 şi 3 Cp, cu aplic art.33 lit a Cp.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Olt la data de 23.11.2010 sub numarul 4571/104/2010, primind în urma repartizării aleatorii prim termen de judecată la data de 13.12.2010.

Inainte de citirea actului de sesizare în condiţiile art. 320/1 C.p.p. astfel cum a fost modificat prin legea 202/2010, inculpaţii D A, etc. au solicitat să fie judecaţi exclusiv în baza probelor administrate în faza de urmărire penală şi a înscrisurilor în circumstanţiere pe care le-au depus anterior la dosarul cauzei,  învederând că recunosc integral faptele pentru care au fost trimişi în judecată.

S-a procedat  la audierea acestor inculpaţi în condiţiile art. 320 /1 alin. 3, declaraţiile date cu respectarea dispoziţiilor legale fiind consemnate şi ataşate la dosar.

În faza judecării în fond a cauzei au fost audiaţi şi inculpaţii L. I.,etc.

In cazul martorilor Z. E. , data fiind imposibilitatea aducerii acestora in instanta in vederea audierii instanţa a făcut aplicarea art 327 alin 3 C.p.p.

S-au solicitat relatii cu privire la condamnarile anterioare ale inculpatilor, fisele de cazier judiciar ale acestora fiind atasate la dosar.

În cauză s-au constituit părţi civile CEC Bank T. M., împotriva tuturor inculpaţilor şi martora R A împotriva inculpatei B. L..

 A fost amânată pronuntarea la data de 17.07.2013 pentru  deliberări  şi pentru concluzii scrise.

Din analiza coroborata a probelor administrate atat in faza de urmarire penala cat si direct si nemijlocit in cursul cercetarii judecatoresti instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:

Începând cu anul 2005, pe raza judeţelor Olt şi Teleorman s-a constituit o grupare infracţională care are ca activitate racolarea  de persoane care ar dori să obţină credite bancare, fără însă ca să îndeplinească condiţiile prevăzute de bănci, în vederea obţinerii acestor credite.

Astfel, din probatoriul cauzei, a rezultat faptul că începând cu anul 2005, pe raza judeţului T., mai precis în mun T M, s-a constituit o grupare infracţională care avea ca principală activitate racolarea de persoane care ar dori să obţină credite bancare, fără însă ca aceste persoane să îndeplinească condiţiile prevăzute de normele bancare, în vederea obţinerii de credite, fie de nevoi personale, fie credite obişnuite.

Conform probelor dosarului, în perioada 2005-2008, inculpaţii B. A. C,etc, au pus bazele grupării infracţionale, prin aceea că racolau persoane de pe raza judeţelor T., O. şi G., care doreau să obţină credite de la unităţi bancare din judeţul  T. şi cărora le întocmeau acte de angajare false la diferite societăţi comerciale la care inculpaţii erau asociaţi unici şi administratori şi pe baza acestor documente false au reuşit să obţină credite de la CEC T. M.

Conform lucrărilor dosarului, printre care şi declaraţiile inculpaţilor care şi-au însuşit întreg materialul probator al fazei de urmărire penală, se poate observa că inculpaţii au săvârşit faptele deduse judecăţii în următoarele împrejurări:

Inculpatul L I  avea în perioada reţinută în rechizitoriu calitatea de director la CEC T M, jud.T.

Inculpata  C.(C) G.  avea calitatea de inspector credite  la CEC T. M., jud.Teleorman.

Inculpatul V V  este asociat unic şi administrator la  SC  A  SRL,  cu sediul în mun G, jud.G

Inculpatul Văduva Marius este asociat unic şi administrator la  SC  A I SRL , cu sediul în sat B, jud.G.Inculpata V. F. este asociat unic şi administrator la  SC  A S SRL, cu sediul în mun Giurgiu, jud.G.

Inculpata V. (R.) F. M.  este asociat împreună cu V. P.  la  SC  A. I.SRL, cu sediul în mun G., jud.G.

Inculpata D F  este asociat şi administrator împreună cu învinuitul D. A., la  SC  B. C. SRL,  cu sediul în or.C, jud.O.

Începând cu anul 2005, prin intermediul societăţilor la care erau asociaţi, inculpaţii D F, etc, au întocmit în fals contracte de muncă, iar ulterior au eliberat adeverinţe de salariat la mai multe persoane de pe raza judeţelor O, T şi G, acte pe baza cărora aceste persoane au obţinut credite de la  CEC T.

Activitatea grupului infracţional s-a desfăşurat pe raza judeţelor O,T şi G şi a constat în racolarea de persoane de către inculpatul B A C, după care persoanelor racolate li se întocmeau în fals contracte de muncă la societăţile comerciale deţinute de învinuiţi.

Activitatea desfăşurată de membrii grupului infracţional cuprindea mai multe etape, în sensul că,  în prima etapă se racolau persoanele doritoare de obţinere de credit, se discuta cu acestea, ocazie cu care li se aducea la cunoştinţă că din creditul obţinut în baza actelor întocmite de membrii grupului infracţional, trebuia să dea o parte din bani sau suma integrală, membrilor grupului infracţional.

Activitatea grupării infracţionale era foarte bine stabilită, în sensul că inculpatul B A C se ocupa de obicei, atât de racolarea persoanelor, cât mai ales de întocmirea actelor de domiciliu ale acestor persoane, pe raza municipiului T M, sau judeţului T.

În ceea ce priveşte pe inculpaţii L.I.şi C. (C.) G., aceştia în calitate de director CEC T M şi respectiv inspector credite la aceeaşi unitate, se ocupau cu aprobarea dosarelor de credite depuse în principal de ceilalţi membrii ai grupării infracţionale, respectiv V V,etc.  şi, de obicei în aceeaşi zi, creditele erau ridicate de persoanele cărora li se depuseseră dosarele de creditare.

Dosarul de creditare  cuprindea: copie de pe certificatul de înmatriculare al societăţii, declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul consolidat al statului, decont de TVA, adeverinţa de salariu, copie carnet de muncă, contract individual de muncă, copie BI/CI, cerere credit, după care se lua legătura cu persoana doritoare de a obţine creditul şi împreună cu unul din membrii grupului infracţional se mergea la sediul CEC T M, de unde se ridicau banii şi se plăteau comisioanele aşa cum se stabiliseră dinainte.

Procedându-se în modul acesta, în perioada 2005-2008, 21 (douăzecişiuna)  persoane de pe raza judeţelor O, T şi G, au obţinut credite de la CEC T. M., în valoare cuprinsă între 30.000 şi 75.000 lei:

1.Inculpaţii R. D.,etc, au fost angajaţi la SC A . SRL, societate aparţinând inculpatului V. V.  şi pe baza documentelor false întocmite, au obţinut credite în valoare de 515.000 lei, după cum urmează:R. D. 65.000 lei –  CEC  T.M – etc

În baza documentaţiei eliberate în fals de către inculpatul Văduva Victor, în numele SC A. SRL  G., inculpaţii R. D.,etc., au obţinut credite de la CEC  T M., astfel:

În declaraţia dată în faza de urmărire penală, inculpatul  R. D. a arătat că în anul 2007 a luat legătura cu inculpatul V. M., care i-a întocmit un contract individual de muncă, adeverinţă de salarizare, după care şi-a schimbat domiciliul din mun G., în mun T. M. şi în baza actelor false a obţinut un credit în valoare de 65.000 lei, bani pe care i-a folosit în scopuri personale, deşi el nu a lucrat niciodată la SC A SRL G., în calitate de agent de vânzări şi niciodată nu a avut salariul de aprox 3366 lei.

Deşi legal citat, inculpatul nu s-a prezentat în faţa instanţei de judecată în vederea audierii.

Aceeaşi situaţie de fapt a fost relatată şi de inculpatul R S,  care este frate cu R. D.şi care la fel a obţinut un credit de 75.000 lei pe baza unor documentaţii false eliberate de inculpatul V. V. şi după ce în prealabil acesta il prezentase pe inculpatul B A C, care i-a făcut mutaţie din mun G, în mun T M.

Deşi în faza de urmărire penală inculpatul a recunoscut faptele comise, acesta nu s-a prezentat în faţa instanţei de judecată în vederea audierii.

Atât în faza de urmărire penală, cât şi în mod nemijlocit, în faţa instanţei de judecată, inculpatul V D a arătat faptul că la începutul anului 2007, în timp ce se afla în mun T M a auzit că la CEC T M modalitatea de obţinere a creditelor este foarte simplă, întrucât directorul sucursalei aprobă foarte repede aceste credite.

Acesta a susţinut că a luat legătura cu inculpatul V V, care i-a întocmit documentaţia de angajare şi după ce i s-a întocmit şi carte de identitate de către inculpatul B A C, a mers împreună cu V V la CEC T M, comisia de credit condusă de inculpatul L I  aprobându-i un credit de 75.000 lei.

Audiată fiind în faza de urmărire penală, inculpata M L a precizat faptul că în primăvara anului 2007, a aflat de la inculpata R S că aceasta obţinuse în modalitatea descrisă anterior un credit de la CEC T M. Inculpata a luat legătura cu inculpatul V V, care i-a întocmit documentaţia, respectiv contract de muncă şi adeverinţă de salariu care atestau faptul că este angajata SC A SRL, deşi ea nu a lucrat niciodată la această societate, întrucât desfăşura alte activităţi, obţinând astfel un credit în valoare de 75.000 lei.

Deşi în faza de urmărire penală inculpata a recunoscut faptele comise, aceasta nu s-a prezentat în faţa instanţei de judecată în vederea audierii.

Aceeaşi a fost şi modalitatea de obţinere a creditelor de la CEC T M de către inculpaţii R M S, R S şi V F.

În declaraţiile date, în faza de urmărire penală, inculpaţii au arătat că nu au lucrat niciodată la SC A SRL G, nu au primit salariu de la această societate, iar în ceea ce priveşte cărţile de identitate, acestea au fost întocmite cu ajutorul inculpatului B A C.

Deşi în faza de urmărire penală inculpaţii au recunoscut faptele comise, în faţa instanţei de judecată, în vederea audierii, s-a prezentat doar inculpata V F.

În cauză a fost audiat, atât în faza de urmărire penală cât şi nemijlocit de către instanţă şi inculpatul  V. V., care în declaraţiile date susţine că el niciodată nu a dat adeverinţe şi nu a întocmit contracte de muncă pentru inculpaţi , nefiind niciodată la sediul CEC TM şi nici nu-l cunoaşte pe directorul acestei instituţii.

Inculpatul a arătat că a eliberat contracte de muncă şi adeverinţe pentru mai multe persoane, trecându-le salariul de 5000 lei, doar pentru o lună de zile, lună în care persoanele respective au luat credite de la CEC T M, în sumă totală de  515.000 lei, fără ştirea sa.

Apărările acestui inculpat, formulate atat in cursul urmaririi penale cat si cu ocazia audierii in cursul cercetarii judecatoresti nu pot fi retinute din cauza ca sunt in evidenta contradictie cu toate celelalte probe administrate sub acest aspect.

2.Inculpaţii G S, etc,  au fost angajaţi la SC B  C  SRL, societate aparţinând inculpatei D  F  şi pe baza documentelor false întocmite, au obţinut credite în valoare de 207.000 lei, după cum urmează: G S 30.000 lei –  CEC  T.M  - etc.

Din probatoriul cauzei şi declaraţiile constante de recunoaştere ale acestor 7 inculpaţi, rezultă că inculpatul D A împreună cu inculpata D F, sunt asociaţi şi respectiv administratori la SC B C SRL C, societate care avea ca principală activitate confecţiile textile.

În cursul anului 2007, respectiva societate a avut o serie de probleme financiare, motiv pentru care  inculpatul D A a mers la directorul CEC T M, respectiv inculpatul L I, pentru a discuta cu el obţinerea unui credit pentru finanţarea societăţii.

Inculpatul L I i-a indicat inculpatului D A, că pentru a putea salva societatea este necesar să facă mai multe credite, pe numele angajaţilor, spunându-i şi ce trebuie să conţină dosarele de creditare, în sensul că adeverinţele de salarizare nu trebuie să corespundă realităţii, sumele consemnate în acestea trebuind să fie mult mai mari.

În declaraţiile date în faza de urmărire penală şi însuşite în faza cercetării judecătoreşti, inculpatul D A a arătat că inculpatul L I l-a pus în legătură cu inculpatul B A C, care l-a ajutat să întocmească dosarele pentru obţinerea domiciliului pe raza mun T M.

În baza indicaţiilor date de inculpatul L I,  inculpaţii D A şi D F, au întocmit acte care nu corespund realităţii, pentru inculpaţii G S, P M, Z C, R M şi R I M, în sensul că, deşi lucrau ca muncitori sau contabili în cadrul societăţii şi aveau un salariu mic, în adeverinţele de salarizare erau trecute sume care nu corespundeau realităţii.

Astfel, inculpata R I M  era trecută ca fiind şef secţie producţie, având un salariu de 3300 lei, lucru care nu corespundea realităţii, iar în baza acestor acte susnumita a contractat un credit în valoare de 42.500 lei, bani pe care i-a luat inculpatul D A şi i-a folosit în interesul său şi al societăţii pe care o reprezenta.

Inculpata a declarat că niciodată nu a avut salariul de 2300 lei şi nici de 3300 lei aşa cum este înscris în carnetul de muncă, înscrisuri făcute de către inculpatul  DA şi mama sa D  F.

Aceeaşi este şi situaţia inculpatului R M, care în aceleaşi condiţii a luat un credit de la CEC T M, în valoare de 54.000 lei, pe baza unor documente care nu corespund realităţii, întocmite de inculpaţii D A şi D F, în baza indicaţiilor inculpatului L I.

Şi inculpaţii G S, P M şi Z C angajaţi la SC B C SRL, au contractat credite în valoare de 30.000 lei,  41.500 lei şi respectiv  39.000 lei, pe baza documentaţiei false întocmite de inculpaţii D A şi D F, în baza indicaţiilor inculpatului L I şi a inculpatei C (C) G.

Aşa cum s-a arătat anterior, inculpaţii G S, PM, Z C, R M şi R I M, care au obţinut credite în baza actelor false întocmite de către inculpaţii D A şi D F, în declaraţiile date au recunoscut şi au arătat regret faţă de faptele comise, susţinând că au încercat astfel să-şi ajute patronul, deşi cunoşteau că documentaţiile din dosarele de  credite nu corespundeau realităţii.

De asemenea, inculpaţii D A şi D F au recunoscut şi regretat faptele comise, susţinând că cel care i-a ajutat să obţină creditele este inculpatul L I, care era director la CEC T M şi care le-a indicat şi modalitatea cum să obţină aceste credite prezentându-le pe inculpatul B A C care în cadrul grupării infracţionale se ocupa de întocmirea documentaţiei privind reşedinţele persoanelor care obţineau creditele.

Toţi aceşti şapte inculpaţi au solicitat în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 Cod de procedură penală.

3.Inculpaţii V M, O M, L A şi V F M, au fost angajaţi la SC A I  SRL, societate aparţinând inculpatului V  M şi pe baza documentelor false întocmite, au obţinut credite în valoare de 204.000 lei, după cum urmează: V M 75.000 lei –  CEC  T.M  -vol.XXIX (dup); O M 54.000 lei –  CEC  Tr.Măgurele  -vol.VIII (dup); L A 75.000 lei –  CEC  T.M  -vol.XI (dup);

Inculpatul O M, care deşi în dosarul de creditare apare ca fiind angajat la SC A I SRL, nu a lucrat niciodată la această societate în calitate de agent de vânzări, nu a avut salariu, iar actele existente la dosarul de credit au fost întocmite de  inculpatul V M, în complicitate cu inculpaţii L I şi C (C) G, acte pe baza cărora s-a ridicat un credit în valoare de 54.000 lei, bani care au fost însuşiţi o parte de către inculpat, iar restul de membri grupării infracţionale, respectiv inculpaţii V M, L I şi C (C ) G.

În faza de urmărire penală inculpatul  a recunoscut fapta comisă, precizând că acest credit a fost obţinut pe baza unor documente care nu corespund realităţii, neprezentându-se însă în faţa instanţei de judecată pentru a-şi formula şi susţine apărări, deşi a fost legal citat.

Audiată fiind, inculpata L A a declarat că într-adevăr a obţinut un credit de la CEC T M, în valoare de 75.000 lei, pe baza unor documentaţii care nu corespund realităţii, în sensul că există adeverinţe şi contracte de muncă de la SC A I SRL Giurgiu, eliberate de inculpatul V M, dar ea în realitate nu a lucrat niciodată la această societate ca agent de vânzări şi niciodată nu a avut salariul de 5000 lei /lună, întrucât ea avea o altă societate, ocupându-se cu vânzări-cumpărări de bunuri pe raza diferitelor judeţe.

În faza de urmărire penală inculpata  a recunoscut fapta comisă, precizând că acest credit a fost obţinut pe baza unor documente care nu corespund realităţii, neprezentându-se însă în faţa instanţei de judecată pentru a-şi formula şi susţine apărări, deşi a fost legal citată.

În privinţa inculpatei V M, aceasta a declarat că a obţinut un credit de la CEC T M, în valoare de 75.000 lei, bani pe care i-a folosit în scopuri personale, dar pe care i-a obţinut pe baza unor acte care nu corespundeau realităţii, în sensul că la dosarul de credit există adeverinţe şi contracte de muncă de la SC A I. SRL G, societate care aparţine inculpatului V M şi numitului V A şi care i-au eliberat adeverinţă şi contract de muncă false, în sensul că ea nu a lucrat niciodată la această societate şi nu a avut niciodată salariul de 3526 lei.

În faza de urmărire penală inculpata  a recunoscut fapta comisă, neprezentându-se în faţa instanţei de judecată pentru a-şi formula şi susţine apărări, deşi a fost legal citată.

4.Inculpatul  V N M, a fost angajat la SC A  S  SRL, societate aparţinând învinuitei V F  şi pe baza documentelor false întocmite, a obţinut credit în valoare de 65.000 lei - CEC  T.M. -vol.XXVI (dup);

În declaraţiile date, inculpatul V NM  a arătat faptul că el nu a lucrat niciodată la SC  A S SRL, în calitate de agent de vânzări şi nu  avut niciodată salariul de 5000 lei, aşa cum este înscris în adeverinţa de salarizare, nu a avut carte de muncă şi nu a încasat niciodată vreun salariu de la această societate.

A susţinut că în anul 2007, împreună cu inculpaţii V. M. şi V. V., a mers la sediul CEC T M, el rămânând pe hol, în timp ce inculpaţii Văduva Marius şi Văduva Victor împreună cu inculpatul L I şi inculpata C (C) G, au intrat într-un birou, iar după un anumit timp a fost chemat înăuntru, a semnat o serie de hârtii, după care au plecat în mun Giurgiu, iar în aceeaşi seară, acesta a primit suma de 5000 lei de la inculpaţii V M şi V V, sub pretextul că ar fi plata pentru munca desfăşurată, dar în realitate erau o parte din banii obţinuţi ca urmare a unui credit făcut la CEC T. M., în valoare de 65.000 lei.

Inculpatul a avut un comportament sincer încă din faza de urmărire penală, în faza de judecată solicitând aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 Cod de procedură pnală, însuşindu-şi întregul material probator administrat de procuror.

5.Inculpaţii V M, M I şi R S  au fost angajaţi la SC AI  SRL, societate aparţinând inculpatei V ® F M  şi pe baza documentelor false întocmite, au obţinut credite în valoare de 258.000 lei, după cum urmează:

V M 54.000 lei – CEC  T.M –vol.XXIV (dup); M I 75.000 lei –  CEC  T.M-vol.XX (dup); R S 75.000 lei –  CEC  T.M-vol.VI (dup); V F M 54.000 lei –  CEC  T.M-vol.XXVII (dup).

Inculpata R. S. a declarat faptul că în luna ianuarie 2007 a fost abordată de inculpatul VM, care i-a propus să obţină un credit la CEC T. M., însă banii să-i dea inculpatului. Aceasta a arătat că, având încredere în inculpatul V. M. a fost de acord şi împreună cu acesta au mers la T M, unde s-au întâlnit cu un bărbat pe care l-a indicat ca fiind inculpatul B A C, cu care a mers la sediul Poliţiei T M, unde i s-a întocmit o carte de identitate care atesta că are domiciliul în acest municipiu, după care s-au deplasat la CEC T M.

În incinta sediului CEC T M, inculpata a semnat o serie de acte, a ridicat banii, respectiv 75.000 lei, pe care i-a luat inculpatul V. M..

Inculpata a precizat că ea nu a lucrat niciodată la SC A. I. SRL şi nu a avut niciodată salariul de 5000 lei, iar toată documentaţia din dosarul de credit este falsă şi nu corespunde realităţii, fiind întocmită de inculpatul V M.

 Aceeaşi a fost poziţia inculpatei şi atunci când a fost audiată în mod nemijlocit de către instanţa de judecată.

Inculpatul M I , care a locuit permanent în municipiul G., în luna ianuarie 2007 a auzit că în municipiul TM, la CEC se obţin credite foarte repede, motiv pentru care a luat legătura cu inculpatul V M, care i-a întocmit documentaţia falsă care atesta că este angajat la SC A I  SRL şi i-a eliberat o adeverinţă care atesta că are un salariu de 5000 lei, lucru care nu era adevărat.

Pe baza documentaţiei false a obţinut un credit de 75.000 lei, din care el a oprit decât 6000 lei, iar restul de 69.000 lei au fost luaţi de inculpaţii  V M şi V (R) F M.

M. I. a declarat că el nu a locuit niciodată în mun T M, iar actele de domiciliu în mun T M au fost făcute de către inculpatul B A C, care se cunoştea cu inculpatul V M.

Inculpatul M. I. a recunoscut şi faptele comise, atât în faua de urmărire penală cât şi în faţa instanţei de judecată, solicitând aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 Cod de procedură penală.

 Inculpatul a decedat în faza judecării în fond a cauzei, iar din relaţiile solicitate de către instanţă la primăria locului decesului, rezultă că acesta nu are moştenitori.

În ceea ce o priveşte pe inculpata V (R) F M, aceasta în baza documentaţiei false obţinută de la SC A I SRL G a obţinut un credit în valoare de 54.000 lei de la CEC T.M., în dosarul de credit existănd o copie de pe cartea de muncă care atestă că lucra în cadrul firmei ca agent de vânzări, cu un salariu de 7000 lei, lucru nereal.

Inculpata nu a putut fi audiată în faza de urmărire penală, susţinându-se în rechizitoriu că aceasta, în momentul în care a aflat că se fac cercetări privind creditele obţinute de persoanele din G, pe bază de documente false de la CEC T M, s-a sustras urmăririi penale, deşi în repetate rânduri a fost anunţată de membrii familiei şi de organele de urmărire penală, să se prezinte pentru audiere, lucru pe care l-a refuzat.

 Deşi legal citată, inculpata nu s-a prezentat nici în faţa instanţei de judecată.

Referitor la inculpatul V M acesta în afară de faptul că era persoana care s-a ocupat de întocmirea actelor pentru o parte dintre inculpaţii care au obţinut credite şi că avea o legătură directă cu directorul L I de la CEC T M, a obţinut şi el un credit în nume personal, în sumă de 54.000 lei pe baza documentaţiei false eliberate în numele SC A  I SRL, de către inculpata V (R) F M, precum şi a actelor de stare civilă false întocmite de către inculpatul B A C.

6.Inculpata  B L,  prin intermediul societăţii sale SC B. SNC şi pe baza documentelor false întocmite, a obţinut credit pe numele martorei R A, în valoare de 75.000 lei- CEC  T.M – vol.XVII (dup).

Inculpata Burtan  Liliana, aceasta locuieşte în mun T M şi a deţinut o societate comercială care, la nivelul anului 2007, a avut o problemă financiară.

În declaraţia dată, aceasta susţine că în anul 2007 l-a cunoscut pe directorul L I, obţinând un credit. De la acea dată, inculpata B L şi inculpatul L I au rămas prieteni.

De asemenea, învinuita o cunoştea şi pe inculpata C(C) G care lucra la aceeaşi unitate bancară şi împreună cu cei doi, aceasta a realizat o serie de transferuri pentru diferite sume de bani obţinute din credite, pe care ulterior le-a folosit în scopuri personale.

Astfel, în anul 2007, inculpata B L a contactat-o pe martora  R I, care avea o fiică, respectiv numita R A, care nu avea serviciu, propunându-i acesteia să o angajeze ca vânzătoare la societatea pe care o deţine.

Inculpata a făcut această promisiune de angajare, cu intenţia clară de a mai obţine un credit, lucru care l-a şi făcut, întocmind acte de angajare pe numele numitei R A, iar ulterior a întocmit dosar de credit pentru suma de 35.000 lei, bani pe care învinuita în complicitate cu inculpatul L I şi inculpata C (C) G şi i-a însuşit, folosindu-i în scopuri personale.

În declaraţiile date, martora R. A. a precizat că în momentul în care s-a făcut creditul, inculpatele B. L. şi C. (C.) G., au determinat-o pe numita R. A. să semneze o serie de hârtii, spunându-i că sunt pentru angajare, dar în realitate era contractul de credit. Martora a precizat faptul că din suma pe care B. L .a luat-o, suma de 10.000 lei a luat-o directorul L I, iar suma de 5000 lei a luat-o inculpata C. (C.) G.

A susţinut martora în faza de urmărire penală că, ulterior, mergând la CEC T M, împreună cu fiica sa R. A., au constatat că de fapt în numele numitei R A se făcuse un credit în valoare de 75.000 lei, bani care au fost însuşiţi în totalitate de către inculpata B L împreună cu directorul L I şi i C (C) G.

Din extrasul de bancă rezultă faptul că, acest credit obţinut în condiţii ilegale şi prin fals de către inculpata B. L., a fost însuşit în mare parte, în nume personal de aceasta, diferite sume fiind transferate, în mod nelegal, direct în conturile personale ale învinuitei sau ale societăţii pe care o deţinea.

În faţa instanţei de judecată martora R .I. a arătat că de fapt aveau cunoştinţă, atât ea cât şi fiica sa martora R A – care de altfel s-a şi constituit parte civilă împotriva inculpatei, că actele pe care R. A. le-a semnat la bancă erau pentru un credit, primind şi ea o parte din banii astfel obţinuţi.

Astfel, deşi martora R. A.cunoştea faptul că nu este încă angajată, deci că nu realizează venituri, a fost de acord cu contractarea acestui împrumut care avea la bază un dosar în cadrul căruia era şi o adeverinţă der salariat. Singura diferenţă dintre situaţia acestei martore şi situaţia majorităţii inculpaţilor din cauză este aceea că ea nu a cunoscut cuantumul real al creditului contractat.

Instanţa urmează însă să constate faptul că nu a fost investită şi cu judecarea numitei R A ca inculpată, aceasta fiind conceptată de către procuror ca şi martoră.

Aşa cum a fost descris anterior, majoritatea inculpaţilor au recunoscut săvârşirea faptelor, unii dintre ei solicitând chiar aplicarea dispoziţiilor art. 3201 Cod de procedură penală.

 De altfel, este cert că, in cazul fiecaruia dintre inculpatii care au actionat direct in vederea obtinerii creditelor, conventia nu ar fi fost incheiata daca nu se prezentau documentele falsificate (adeverinte de salariat, copii contracte de munca inregistrate la ITM, etc…), fapt pe care acestia l-au si cunoscut, intrucat in caz contrar ar fi incercat obtinerea creditelor fara a dovedi ca sunt angajati, mai mult in cazul unora dintre aceşti inculpaţi, initiativa le-a apartinut chiar acestora, intrucat din declaratiilor lor rezulta ca dupa ce au aflat de posibilitatea obtinerii unor astfel de credite, au solicitat inculpaţilor de la care aflaseră, să fie puşi în legătură cu cei care intocmeau documentele false.

Audiat fiind, inculpatul B. C., a recunoscut faptul că pe o anumită perioadă de timp, începând cu anul 2007, pe anumite locaţii pe care le deţinea în mun TM, a făcut mutaţii pentru diferite persoane de pe raza judeţelor O. şi G., însă a precizat că că nu avea cunoştinţă că acele persoane doreau să obţină credite la CEC T. M.

De asemenea, inculpatul a declarat că el nu a avut nici un fel de legătură cu inculpatul L. I., recunoscând totuşi că se cunoaşte cu acesta de mai mult timp.

De altfel, în declaraţiile date, o parte dintre inculpaţi au recunoscut faptul că cel care le-a făcut mutaţiile pe mun T. M., este  inculpatul B. A. C., care avea legături cu inculpaţii V.V. şi V. M., care la rândul lor se ocupau cu racolarea persoanelor pe raza judeţului G şi care erau aduşi la T. M. de către aceşti inculpaţi şi puşi în legătură cu inculpaţii B. A. C. şi L. I.

În ceea ce o priveşte pe inculpata C. (C.) G., aceasta conform declaraţiilor sale şi celorlalte probe ale cauzei, rezultă că a fost angajată la CEC T. M. în funcţia de casier, iar începând cu anul 2006 a ocupat funcţia de analist credite persoane fizice.

În această calitate, conform fişei postului, avea obligaţia să analizeze dosarele de credit primite de la consilierul de credite şi în funcţie de legalitatea documentelor dispunea aprobarea sau neaprobarea dosarelor.

Inculpata a precizat că în perioada 2006-2007 la CEC TM au fost acordate foarte multe credite, unui număr mare de persoane de etnie rromă din jud G, precum şi unor persoane din mun T M şi oraşul C, jud.O, credite care au fost date la indicaţia expresă a inculpatului L. I.

Atât în faza de urmărire penală cât şi în faţa instanţei de judecată inculpata a recunoscut că, deşi a observat în dosarele de credit foarte multe neregularităţi, mai ales în privinţa sumelor de bani ce reprezentau salarii, aceasta şi-a dat girul pentru obţinerea creditelor, susţinând însă că acest lucru s-a întâmplat datorită dispoziţiei verbale a inculpatului L. I. şi a presiunilor pe care acesta le exercita asupra sa..

Inculpata a arătat faptul că, în ciuda celor menţionate anterior şi-a dat girul pentru aprobarea creditelor, deşi documentele erau fie false, fie fictive şi mai mult decât atât, în ceea ce priveşte domiciliile persoanelor care solicitau creditele, erau făcute de inculpatul B A care era prieten cu inculpatul L. I.

Inculpata a arătat şi faptul că nu avea nici o calitate să verifice legalitatea actelor din dosar care au fost înregistrate la I T M Teleorman, G sau O, care de asemenea, erau fictive.

 A mai susţinut că, şi fără aportul său, creditele au fost acordate întrucât soluţia cu privire la acordarea creditelor se lua prin vot, iar în organul care avea aceste atribuţii era alături de director, inculpatul L. I. şi de un alt angajat al băncii.

În cauză a fost dovedit şi faptul că, atât această inculpată cât şi alte persoane au încunoştiinţat forurile superioare despre comportamentul abuziv şi ilicit al inculpatului Lotrea Ionel.

Deşi acest fapt a fost dovedit prin relaţiile solicitate la CEC A,  situaţia invocată nu este de natură să o exonereze pe inculpată în vreun fel de repercursiunile legii raportate la faptele săvârşite ci, dimpotrivă arată faptul că aceasta a fost conşientă de caracterul ilicit al faptelor sale, dar a continuat să le săvârşească pentru a nu-şi pierde locul de muncă.

 În ceea ce-l priveşte pe inculpatul L I. acesta a arătat că în calitate de director la CEC T. M, a aprobat foarte multe credite luate de persoane care aveau domiciliul pe raza judeţului T, însă a precizat că nu se face vinovat de săvârşirea nici unei infracţiuni, întrucât în perioada respectivă, datorită presiunilor exercitate de conducerea CEC trebuia să acorde credite, pentru a-şi atinge o serie de ţinte de plasament.

De asemenea, inculpatul a precizat că nu a făcut niciodată presiuni asupra vreunui angajat al băncii pentru a fi de acord cu acordarea creditelor şi nici nu a colaborat cu inculpatul B A.C pentru ca în mod ilicit diferite persoane să obţină reşedinţă pe raza de competenţă a unităţii bancare pe care a condus-o.

Mai susţine inculpatul că nu a creat nici un prejudiciu părţii civile întrucât majoritatea contractelor de credit erau acoperite de garanţii imobiliare sau de asigurări.

În baza acestei apărări inculpatul arată că nu se face vinovat de săvârşirea niciunei infracţiuni.

Susţinerile sale sunt contrazise atât de inculpata C G cât şi de către inculpaţii care falsificau actele necesare dosarelor de credit.

Astfel, inculpatul D A, care împreună cu inculpata D. F .au aderat la acest grup, în declaraţiile date au arătat că, la indicaţiile exprese ale inculpatului L. I., au întocmit documentaţii false pentru mai multe persoane, obţinând credite pe care le-au folosit în scopuri personale sau ale societăţii unde erau administratori.

De asemene, inculpatul D. A. a arătat că directorul CEC T.M. care i-a făcut legătura cu inculpatul B. A.C., ceea ce confirmă o legătură certă între inculpaţii L. I. şi B. A. C.

 Nu poate fi primită nici apărarea formulată relativ la faptul că existau garanţii imobiliare sau asigurări pentru credite, pe de o parte pentru că acest aspect nu este de natură să infirme modul organizat în care a lucrat grupul infracţional cu privire la infracţiunile de complicitate la fals, uz de fal şi înşelăciune, iar pe de altă parte pentru că în cazul contractelor de asigurare a creditelor neperformante, paguba nu dispare, este acoperita de societatea de asigurare, care insa se subroga in drepturile asiguratului (unitatea bancara), avand dreptul sa recupereze suma platita.

Întreaga situaţie de fapt expusă anterior a fost dovedită cu materialul probator administrat în faza de urmărire penală şi indicat mai sus, cu declaraţiile inculpaţilor care s-au prezentat la instanţa de judecată în vederea audierii, declaraţiile martorilor, relaţii CEC Alexandria, expertiză judiciară contabilă, supliment la expertiză.

Susţinerile inculpaţilor sunt infirmate de probele administrate în cauză, astfel, cert este faptul că începând cu anul 2006, la nivelul CEC T. M. se constituise o grupare infracţională care se ocupa de racolarea de persoane care doreau să obţină credite, sau racolarea de persoane care erau puse să obţină diferite credite şi care erau însuşite de membrii grupului infracţional, sau de persoanele care aderaseră la grupul infracţional.

Acest grup infracţional era compus din inculpaţii L. I. şi C. (C.) G. care erau director şi inspector de credite la CEC T. M. şi care aprobau creditele pe baza unor dosare de credit care nu corespundeau realităţii, în sensul că actele din dosar erau făcute de câteva persoane care deţineau mai multe societăţi şi dacă ar fi existat un control efectiv şi legal din partea celor doi inculpaţi, aceste credite nu ar fi fost aprobate niciodată, iar CEC T. M. nu ar fi fost păgubită de sumele de bani ridicate de diferite persoane care lucrau la societăţi comerciale, fără nici un angajat, dar care aveau salarii de minim 5000 lei.

La acest grup a aderat inculpatul B A C, care era o cunoştinţă mai veche a inculpatului L I şi care era omul care se ocupa de întocmirea documentaţiei pentru obţinerea domiciliului pe raza mun. T. M., la indicaţia expresă a învinuitului L.a I.

La grupul infracţional au aderat şi inculpaţii V F,  V ®F  M, B  L, care prin activităţile desfăşurate, respectiv întocmirea contractelor de muncă, eliberarea de adeverinţe de salarizare care nu corespundeau realităţii, cunoscând că acestea sunt folosite la obţinerea de credite de la CEC T. M., prin acţiunile lor acordând ajutor mai multor persoane care au săvârşit infracţiuni prevăzute de legea penală, respectiv înşelăciune, fals şi uz de fals şi prin care au creat un prejudiciu în valoare de 1.324.000 lei .

În cauză au fost audiate martorele  D.  M. şi P. F, fostă M, care în calitate de angajţi ai Filialei CEC T M au arătat că începând cu anul 2005, la CEC T. M. au început să apară diferite persoane care obţineau credite fie de nevoi personale, fie altfel de credite, pe baza unor adeverinţe de salariu care nu corespundeau realităţii şi mai mult atât, aceste adeverinţe erau eliberate numai de câteva societăţi

Martorele au precizat că în repetate rânduri i-au atras atenţia directorului L I. de faptul că acele persoane care obţineau credite erau din judeţul G sau din judeţul O, dar apăreau cu domiciliul în mun T M., la două sau trei locaţii şi figurau că lucrează la societăţi de pe raza jud. G, având salarii foarte mari, însă de fiecare dată directorul L. I: le spunea că nu este treaba lor şi că cei care hotărăsc aprobarea creditului sunt el şi analistul de credite, respectiv învinuita C (C) G.

Martorele au mai arătat că acei clienţi care obţinuseră credite discutau numai cu inculpaţii L.I. şi C (C) G, care avea o poziţie dominantă în cadrul CEC T M, ea însăşi trasând sarcini în vederea definitivării de urgenţă a documentaţiei pentru obţinerea creditelor.

Martora P F fostă M a declarat că, în repetate rânduri a fost ameninţată de directorul L I, fapt ce a determinat-o să stea în concediu medical o perioadă lungă de timp, pentru a nu fi complice la activitatea infracţională desfăşurată de inculpaţii L I şi C (C) G, împreună cu alte persoane care racolau potenţialii clienţi ai băncii în vederea obţinerii creditelor şi fiind chiar sancţionată în acest sens.

De altfel, ancheta internă a corpului de control al CEC, desfăşurată în perioada ianuarie-februarie 2008, a stabilit grave nereguli în acordarea creditelor de către directorul L I şi inspectorul de credite C (C) G, fapt ce a determinat ca la data de 07.03.2008 să se emită decizii de desfacere a contractelor de muncă pentru aceste două persoane.

Mai mult decât atât, faptul că actele pe baza cărora erau obţinute creditele nu corespundeau realităţii, este confirmat şi de  controalele efectuate la societăţile comerciale, care statuează că, deşi aveau personal angajat, nu achitau datoriile către stat, inclusiv la bugetul asigurărilor sociale.

De asemenea, din actele dosarului rezultă faptul că majoritatea dintre cei 21 de inculpaţi care au obţinut credite pe baza de documente false, cu sprijinul nemijlocit al membrilor grupării infracţionale, aveau domiciliile în mun. T M, jud.T,  pe strada General D. P., nr., pe str.T, bloc , sc., apt., şi pe str.B, nr.,  obţinute în baza activităţii infracţionale desfăşurate de către inculpaţilor L I şi B A C, cu sprijinul nemijlocit al inculpaţilor C (C) G, etc.

Faptele inculpaţilor inculpaţii B A C, L I, C G, B L,  D A, D F, V M, V F, V (R) F M şi V V care, în perioada 2005-2008 au pus bazele grupării infracţionale, racolând persoane de pe raza judeţelor T, O şi G, care doreau să obţină credite de la unităţi bancare din judeţul  T şi cărora le întocmeau acte de angajare false la diferite societăţi comerciale la care învinuiţii erau asociaţi unici şi administratori şi pe baza acestor documente false au reuşit să obţină credite de la CEC T M (1.324.000 lei), aşa cum au fost anterior descrise, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de iniţiere sau constituire, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup  în vederea săvârşirii de infracţiuni, urmată de săvârşirea unei infracţiuni grave prev. de art.8 din Legea nr.39/2003, rap. la art. 323 Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prev de art.26 rap. la art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p. cu aplic art.41 al 2 Cod penal, fals material în înscrisuri sub semnătură privată ori complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev de art. 26 Cod penal rap. la art. art.290  Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal şi complicitate la uz de fals, prev  de art.291 Cod penal cu aplic art.41 al 2 Cod penal .

Faptele inculpaţilor P.F. B. A. C, D. M. si V. D., C.M., M. M. şi N. S., care în  perioada 2006-2008, au pus bazele unui grup de criminalitate organizată care avea ca principală activitate racolarea persoanelor care doreau obţinerea unui credit bancar, întocmeau în fals documente, respectiv contracte de muncă şi adeverinţe de salariu, şi după aceea le înmânau persoanelor respective care obţineau creditul şi din care le revenea jumătate din valoarea acestui credit, întrunesc în drept elementele constitutive ale infracţiunilor de iniţiere, constituire şi participare la un grup infracţional organizat, urmată de săvârşirea unei infracţiuni grave, complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată su fals intelectual, prev. de art.7 al.1 şi 3 din Legea nr.39/2003, art.26 rap. la art.215 al.1,2,3 şi 5 c.p. şi 289 alin 1 cu aplic art 41 alin 2 C.pen.şi art.33 lit a c.p.,  circumscris unui prejudiciu total de 1.352.860 lei, creat unităţilor bancare BCR A, BCR C,  CEC A şi CEC T M.

Faptele inculpaţilor R D, R S, V D, R M S, R S, M L, G S, P M, Z C R M, R I M, V M, O M, L A, V N M, M I V M, V F, V (R) F M, care în perioada 2005-2008, pe baza documentelor false întocmite de inculpaţii arătaţi anterior au obţinut credite bancare, cunoscând că aceste documente sunt false, întrunesc în drept elementele constitutive ale infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de fals şi uz de fals şi  înşelăciune, prev. de art. 26 rap la art.290, art. 291 şi art. 215 al. 1,2 şi 3 cp, cu aplic art.33 lit a cp.

Constatand existenta faptelor si savarsirea acestor infractiuni de catre inculpati cu vinovatie in forma prevazuta de lege, in baza art.345 alin.2 C.p.p. instanta urmeaza sa dispuna condamnarea.

La individualizarea sanctiunilor ce se vor aplica pentru fiecare dintre inculpati, instanta urmeaza sa se raporteze la dispoz. art.72 C.p., cu referire, in special, la datele despre persoana inculpatilor (varsta, antecedente penale, conduita procesuala, atitudine fapta de fapte si urmari), dar si la datele despre contributia lor efectiva la comiterea faptelor, urmarile produse, modul in care s-a actionat.

În ceea ce-i priveşte pe inculpaţii D A, D F, Z C, G S, P M, R M, R I M şi V N M instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege,  reduse cu  o treime atât minimul cât şi maximul prin aplicarea dispoz. art.320/1 alin. 7 C.p.p. precum şi toate celelalte date care particularizează atât fapta comisă cât şi persoana fiecăruia dintre infractori.

În cazul inculpaţilor V D, R D, O M, R S, V N M, R S, M L, G S, Z C, P M, R M, R I M, R M S, L A şi R S, după stabilirea, acolo unde este cazul, a limitelor de pedeapsă conform art. 3201 Cod de procedură penală, instanta va face aplicarea dispoz. art.74 alin.1 lit. c C.p. dand eficienta juridica in procesul de individualizare a pedepselor conduitei procesuale sincere adoptate de acestia cu ocazia audierilor, dar si contributiei efective la identificarea celorlalti participanti si a modalitatii concrete de operare, pedepsele urmand a fi coborate sub minimul special prevazut de lege in conditiile art.76 C.p.

In raport de incidenta acestor norme legale si totodata avand in vedere datele despre faptele comise, lipsa antecedentelor penale, situatia familiala a inculpatilor pentru care se face analiza, fiecare dintre inculpatii mentionati urmeaza sa fie condamnat  la  pedepse a căror rezultantă să fie aptă de a se dispune,  în baza art 81 C.pen suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de incercare stabilit in conditiile art 82 C.pen, constandu-se ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege cu privire la persoana lor (lipsa unor condamnari anterioare  mai mari de 6 luni) si totodata, in raport de conduita procesuala sincera si regretul manifestat fata de faptele comise, dar si de lipsa antecedentelor penale, instanta considera ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executare efectiva.

In baza art 359 C.p.pen se va atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art 83 C.pen.

În baza art.71 C.p. se vor interzice inculpatilor drepturile prev.de art. 64 alin. 1 lit.a teza a II a si lit. b C.p., cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

In baza art. 71 alin. 5 C.p. se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

In ceea ce-i priveste pe inculpatii L. I., C.(C.) G. ,D. A., D. F., B. L, V. V., V. M., V. F. şi V. (R.) F. M., avand în vedere datele despre faptele comise, lipsa antecedentelor penale, situatia familiala a inculpatilor pentru care se face analiza, după stabilirea, acolo unde este cazul, a limitelor de pedeapsă conform art. 320/1 Cod de procedură penală, instanta va face aplicarea dispoz. art.74 alin.1 lit. a, respectiv lit. c C.p. dand eficienta juridica in procesul de individualizare a pedepselor conduitei anterioare a inculpaţilor, dar si contributiei efective la identificarea celorlalti participanti si a modalitatii concrete de operare, pedepsele urmand a fi coborate sub minimul special prevazut de lege in conditiile art.76 C.p. fiecare dintre inculpatii mentionati urmeaza sa fie condamnat  la  pedepse a căror rezultantă să fie aptă de a se dispune, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei,  constandu-se ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege cu privire la persoana lor (lipsa unor condamnari anterioare  mai mari de 6 luni) si totodata, instanta considerând ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executare efectiva.

De aceea, in baza art. 861 C.pen se va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor pe durata unui termen de încercare stabilit in condiţiile art. 862 C.pen.

În baza art. 863 alin. 1 Cod pena1 condamnatii se vor supune următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul T (in cazul inculpatilor : L I, C (C) G, B L, V M, V (R) F M)  respectiv Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt (in cazul inculpaţilor D A, D F., ) si Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu (in cazul inculpaţilor V F, V V):

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune  desemnat;

b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

 d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În baza art. 359 C.p.p se va atrage atenţia inculpatilor asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 864 Cod  pen.

În condiţiile legii, acolo unde este cazul se va face cu privire la aceşti inculpaţi şi aplicarea dispoziţiile  art. 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a) teza a II-a si lit. b) stabilindu-se în condiţiile legii şi pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului.

În baza art.71 C.p. se vor interzice inculpatilor drepturile prev.de art. 64 lit.a) teza a II a si lit. b) C.p., cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

In baza art. 71 alin. 5 C.p. se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei.

Referitor la inculpatul B A C dată fiind, conduita procesuala nesincera şi condamnarea sa de către Tribunalul Olt prin sentinţa penală nr. 153/06.12.2010 în dosarul penal nr. 4641/104/2008 pentru acelaşi gen de infracţiuni şi acelaşi mod de a contribui la constituirea unui grup infracţional, care demonstreaza ca nu intelege si cu atat mai putin nu regreta consecintele faptelor sale, atingerea adusa valorilor ocrotite de norma penala prin actiunile lor, instanta urmeaza sa aplice pedepse orientate spre minimul prevazut de lege, urmand ca pedeapsa rezultanta in conditiile art.34 C.p. si 35 C.p. sa fie executate in regim de detentie.

Se va aplica inculpatului, în baza art 65 alin 2 C.pen si art 64 alin 1 lit. a) teza a II-a si lit. b) şi  pedeapsa complementara a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului..

Avand in vedere ca dupa sesizarea instantei de judecata a intervenit decesul inculpatului M I, in baza art 11 pct 2 lit b C.p.p raportat la art 10 lit g C.p.p se va dispune incetarea procesului penal pornit impotriva acestuia pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.26 rap la art 290 c.p, art 291 cp şi art 215 al 1,2,3 cp,  cu aplic art 33 lit a c.p. şi art 41 al 2 c.p .ca urmare a decesului faptuitorului.

In baza art 348 C.p.p va dispune anularea înscrisurilor falsificate astfel:

Contracte individuale de muncă.

- contractul înregistrat la ITM G sub nr. 88466/5.03.2007  încheiat între SC A SRL şi inculpata V F.

- contract înregistrat la ITM G sub nr. 87948/19.02.2007 încheiat între SC ANDIRON SRL şi inculpata R S.

- contract înregistrat la ITM G sub nr. 93079/10.07.2007 încheiat între SC ATO IMPEX SRL Giurgiu şi inculpatul O M.

 - contract înregistrat la ITM G sub nr. 88084/20.02.2007 încheiat între SC A SRL G şi inculpata R M  S.

 - contract individul de muncă înregistrat la ITM G sub nr. 88085/20.02.2007 încheiat între SC A SRL G şi inculpata N L.

 - contract înregistrat la ITM G sub nr. 91430/28.05.2007 încheiat între SC A I SRL G şi inculpata L A.

 - contract  individual de muncă nr. 7680/23.08.2007 înregistrat la ITM Teleorman pe numele R A.

-  contract înregistrat la ITM Giurgiu sub nr. 87236/10.01.2007 încheiat între SC A I SRL G şi R S.

 - contract înregistrat la ITM Olt sub nr. 87949/19.02.2007 încheiat între SC NDIRON SRL Giurgiu şi inculpatul R. S.

- contract înregistrat la ITM G sub nr, 88465/5.03.2007 încheiat între SC ANDIRON SRL Giurgiu şi inculpatul V D;

- contract înregistrt la ITM G sub nr. 96186/16.10.2007 încheiat între SC A SRL G şi R D ;

- contract înregistrat la ITM Giurgiu sub nr. 94074/14.08.2007 încheiat între SC ASCA SULTANA IMPEX SRL şi inculpatul V N M;

- act adiţional la contractul de muncă înregistrat la 25.09.2007 l ITM G încheiat între aceleaşi părţi;

- contract înregistrat la ITM G sub nr. 9136/29.05.2007 încheiat între SC A I SRL Giurgiu şi inculpata V M;

Carnete de muncă

 -  carnet seria MMSSV nr.3510495 privind pe V F;etc

 Mentiuni din contractele de munca :

- menţiunea de la pct. 11 din carnetul de muncă seria MMSSF nr.2833082 privind pe Z C;etc.

 Adeverinţe de salariat  :

- adeverinţa nr. 18/20.08.2007  emisă de SC ANDIRON SRL  pe numele V  F (fila 6 vol.5 d.u.p.).etc.

Cu privire la latura civila, analizand in general faptele inculpatilor trimisi in judecata in acest dosar, instanta retine ca acestea intrunesc conditiile prev. de art.998 Cod civil (text de lege sub imperiul căruia au fost săvârşite faptele) pentru a fi angajata raspunderea lor civila delictuala, intrucat prin actiunile lor ilicite (constand in utilizarea unor inscrisuri falsificate si atestarea in mod nereal a unor imprejurari de fapt sau a existentei unor raporturi de munca) au produs partii civile un prejudiciu concretizat in valoarea creditelor acordate, dar si a dobanzilor aferente acestora ( stabilite conform expertizei), legatura de cauzalitate dintre cele doua elemente fiind evidenta. Nu se pune problema existentei vinovatiei in sensul art.998 Cod civil atat timp cat a fost retinuta in cuprinsul prezentei hotarari vinovatia sub aspectul laturii penale sub forma intentiei directe.

Se vor avea in vedere la stabilirea efectiva a prejudiciului adresele de la filele expertiza contabilă ( filele 118 – 131 vol. VIII dosar instanţă) şi suplimentul la raportul de expertiză contabilă ( filele 243 – 244 vol. VIII dosar instanţă). Drept urmare, va admite în parte acţiunea civilă exercitată în cauză de CEC Bank T M., în sensul că nu va dispune repararea pagubei reprezentând creditele acordate inculpaţilor L I şi B A C, acestea nefăcând obiectul prezentei cauze.

La stabilirea persoanelor raspunzatoare pentru repararea prejudiciului, instanta va avea totodata in vedere prevederile Codului civil referitoare la raspunderea solidara a celor care au cauzat, in comun, prin fapta lor ilicita un prejudiciu (art.1003 Cod civil), urmand a dispune obligarea in solidar la acoperirea prejudiciilor a autorilor si coautorilor pentru fiecare fapta in parte dupa cum urmeaza: L. I., C ( fostă C.) G., V. V. şi R. D. la plata sumei de 82.930,5 lei,  (din care 64.015,69 lei  credit restant; 17.693,38 lei dobândă  restantă şi 1221,52 lei cheltuieli şi comision) şi dobândă legală până la data plăţii, către  CEC T M.,  aferentă doar sumei ce reprezintă credit restant;etc

Se va lua act ca prejudiciul cauzat ca urmare a acordării în mod nelegal de credite inculpaţilor Z. C., V M, V. F., V. D., V. (R.) F. M., R M, P. M., O. M.,este integral acoperit prin restituirea sumelor sau prin executarea silită a debitelor de către partea civilă.

Va fi respinsă şi acţiunea civilă formulată de martora R. A .împotriva inculpatei B L, pentru următoarele considerente:

Aşa cum s-a arătat anterior, în anul 2007, inculpata B. L. a contactat-o pe martora  R I, care avea o fiică, respectiv numita R A, care nu avea serviciu, propunându-i acesteia să o angajeze ca vânzătoare la societatea pe care o deţine.

Deşi încă nu se angajase, R. A. a fost de acord cu propunerea inculpatei B L de a contracta un credit pe numele său, urmând să împartă banii astfel obţinuţi.

Astfel, deşi martora R. A .cunoştea faptul că nu este încă angajată, deci că nu realizează venituri, a fost de acord cu contractarea acestui împrumut care avea la bază un dosar în cadrul căruia era şi o adeverinţă de salariat. Singura diferenţă dintre situaţia acestei martore şi situaţia majorităţii inculpaţilor din cauză este aceea că ea nu a cunoscut cuantumul real al creditului contractat.

Aşa cum s-a arătat, instanţa constată însă faptul că nu a fost investită şi cu judecarea numitei R. A. ca inculpată, aceasta fiind conceptată de către procuror în calitate de martoră.

Cu toate acestea, martora a acţionat în mod ilicit şi chiar şi-a însuşit o parte din banii proveniţi din creditul contractat în condiţiile de mai sus, motiv pentru care instanţa apreciază că nu poate beneficia în mod legal de pe urma comportamentului său ilicit.

Ca urmare, în temeiul principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans, instanţa urmează să respincă acţiunea civilă a acesteia ca neîntemeiată.

Instanţa va face şi aplicarea dispoziţiilor art. 191 alin. 1 şi 2 Cod de procedură penală.

În ceea ce priveşte cheltuielile judiciare reprezentând onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu, instanţa va avea în vedere următoarele:

Conform disp. art. 5 lit. c  din Protocolul încheiat între Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Ministerul Justiţiei privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, se acordă suma de 400 lei pentru fiecare făptuitor, învinuit sau inculpat asistat în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii atunci când cel puţin 5 persoane au calitatea de  făptuitor, învinuit sau inculpat în cauză.

Deşi  dispoziţiile precitate sunt interpretabile, instanţa apreciază că  acestea sunt întemeiate pe o informare atentă referitore la cuantificarea volumului de muncă a unui avocat într-o astfel de cauză în sensul că şi dacă ar reprezenta un singur inculpat într-o cauza cum este cea de faţă cu 27 de inculpaţi, munca depusă de avocat este incomparabil mai mare cu aceea depusă într-un dosar în care există un singur inculpat. Aceasta presupune numeroase termene de judecată, prezenţa apărătorului pe durata uneori a unei întregi zile de lucru, cu neglijarea altor cauze pe care le are pe rolul instanţelor, etc.

În cauza de faţă  prezentarea permanentă la termenele scurte date de instanţă, audierea unui număr mare de părţi şi de martori, durata mare a şedinţelor de la termenele de judecată, justifică interpretarea textului din protocol în sensul  de a acorda un onorariu raportat la numărul de inculpaţi din cauză.

Pentru aceste considerente, instanţa urmează să acorde onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu ( ca parte a cheltuielilor judiciare), conform dispozitivului.”

Data publicarii pe portal 30.09.2013