Recurs. Perimarea actiunii. Cerere de repunere pe rol. Efecte.

Decizie 1676 din 08.11.2011


Recurs. Perimarea actiunii. Cerere de repunere pe rol. Efecte.

Cererea de repunere pe rol nu a produs efecte sub aspectul întreruperii termenului perimarii, deoarece perimarea a intervenit prin trecerea termenului stabilit de lege si nu la momentul pronuntarii hotarârii de perimare, astfel ca instanta nu mai trebuia sa discute cererea de repunere pe rol formulata la data de 13.04.2011, întrucât se împlinise termenul de perimare. 

(Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI a Civila decizia comerciala nr. 1676/8 noiembrie 2011 pronuntata în dosarul nr. 5992/2/2011)

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tulcea sub nr. 2602/2006, reclamanta SAD a chemat în judecata pe pârâta Banca Internationala a Religiilor, prin lichidator SC MS SRL - Sucursala Galati, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta partiala a clauzei penale deghizate în dobânda suplimentara de 7% pe zi prevazuta în contractul de credit nr. 2170/23.12.1999; sa se constate ca pârâta a calculat în mod abuziv dobânzi dupa data deschiderii procedurii falimentului împotriva sa; sa se constate pe calea accesorie, nulitatea absoluta a formelor de executare efectuate în baza acestui contract de credit; sa se constate achitarea în parte a debitului pretins de intimata si incidenta compensarii dobânzilor si penalitatilor încasate de intimata nelegal, cu ratele de capital ramase de achitat; cu plata cheltuielilor de judecata.

La data de 6.09.2009 reclamanta a depus precizari, prin care a aratat ca solicita constatarea nulitatii absolute a întregului contract de credit în principal si în subsidiar, constatarea nulitatii absolute partiale a acestui contract, doar în ceea ce priveste clauza penala.

Prin sentinta civila nr. 2747/10.10.2006 Judecatoria Tulcea a admis exceptia de necompetenta materiala si a declinat competenta solutionarii cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea, care prin sentinta civila nr.20/4.01.2007 a respins cererea ca nefondata.

Prin Decizia civila nr.104 /COM/23.04.2007 pronuntata în dosarul nr. 488/88/2006 Curtea de Apel Constanta - Sectia Comerciala, Maritima si Fluviala, Contencios Administrativ si Fiscal a admis apelul reclamantei, a desfiintat sentinta civila nr. 20/04.01.2007 a Tribunalului Tulcea si a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Tulcea.

Prin sentinta civila nr. 2109/15.11.2007 pronuntata în dosarul nr. 1295/88/2007 Tribunalul Tulcea - Sectia Civila, Comerciala si Contencios Administrativ si Fiscal a respins actiunea ca nefondata.

Prin Decizia civila nr. 58/COM/02.04.2008 Curtea de Apel Constanta - Sectia Comerciala, Maritima si Fluviala, Contencios Administrativ si Fiscal a admis apelul reclamantei, a desfiintat sentinta civila nr. 2109/15.11.2007 a Tribunalul Tulcea si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Prin încheierea nr. 2863/14.10.2008 Înalta Curte de Casatie  si Justitie - Sectia Comerciala a admis cererea reclamantei si a dispus stramutarea cauzei la Tribunalul Bucuresti, astfel ca Tribunalul Tulcea, prin încheierea de sedinta de la 13.11.2008 a dispus scoaterea cauzei de pe rol si trimiterea acesteia la Tribunalul Bucuresti, unde cauza a fost înregistrata la Sectia a VI-a Comerciala.

La termenul de judecata din data de 18.03.2010 judecata cauzei a fost suspendata în baza art. 1551 C.pr.civ., iar la data de 05.01.2011, din oficiu, instanta a dispus repunerea cauzei pe rol, în vederea discutarii incidentului procedural al perimarii.

Reclamanta a depus o noua cerere de repunere pe rol la data de 13.04.2011, însa fata de dispozitiile art. 252 alin.2 C.pr.civ. a pus în discutie cu prioritate exceptia perimarii.

Prin sentinta comerciala nr. 6949/26.05.2011 Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Comerciala a constatat perimata cauza, retinând ca ultimul act de procedura a fost îndeplinit la data de 18.03.2010, cauza  ramânând în nelucrare mai mult de 6 luni, din vina partilor, astfel ca la data de 18.09.2010 a intervenit perimarea.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a formulat recurs, reclamanta, solicitând admiterea acestuia, casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei pentru continuarea judecatii.

În motivarea recursului, recurenta a aratat ca prima instanta a efectuat o gresita aplicare a legii, întrucât încheierea de suspendare din 18.03.2010 a fost atacata cu recurs, ca cererea de repunere pe rol din 21.09.2010 a fost anulata ca insuficient timbrata prin încheierea din data de 09.12.2010, recursul formulat împotriva acestei încheieri fiind solutionat la data de 01.04.2011, ca la termenul din 14.04.2011 s-a reiterat cererea de repunere pe rol, aceasta fiind legal timbrata, astfel ca în perioada suspendarii s-au efectuat mai multe acte procedura care au întrerupt termenul de perimare, iar întreruperea termenului de perimare nu este conditionata de rezultatul actelor de procedura.

De asemenea, cererea de repunere pe rol depusa la 14.04.2011, a întrerupt termenul de perimare, aceasta fiind legal timbrata cu 60 lei taxa judiciara de timbru si 0,5 lei timbru judiciar.

S-a mai aratat ca cererea de repunere pe rol este fondata, depunându-se înscrisuri din dosarul parchetului în doua exemplare.

În drept, recurenta a invocat prevederile art. 312 alin. 5, 6 raportat la art. 304 pct. 8, 9, art. 304l C.pr.civ.

Intimata BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR prin lichidator judiciar RVA IS S.P.R.L a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

S-a aratat ca dupa suspendarea actiunii la data de 18.03.2010, cererea de repunere pe rol a fost anulata ca insuficient timbrata, solutia fiind mentinuta de Curtea de Apel Bucuresti, iar prin anularea cererii, termenul de perimare s-a împlinit la 18.09.2010, ca dupa mai mult de 9 luni de la suspendare, instanta a pus cauza pe rol în vederea discutarii perimarii cererii initiale, aceasta, retinând în mod corect ca a intervenit perimarea.

A mai aratat ca reclamanta a depus o noua cerere de repunere a dosarului pe rol, la 12 zile dupa ce anularea cererii initiale de repunere pe rol devenise irevocabila, ca întrucât cererea anterioara de repunere pe rol a fost anulata si nu a întrerupt termenul de perimare, a doua cerere nu poate produce efecte asupra actiunii, deoarece perimarea se produce prin trecerea termenului stabilit de lege si nu la momentul pronuntarii hotarârii de perimare.

În drept, intimata a invocat prevederile art. 248 alin. 1 si 3 C.pr.civ.

Prin  decizia comerciala nr. 1676/8 noiembrie 2011 pronuntata în dosarul nr. 5992/2/2011 Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI a Civila a respins recursul ca nefondat.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, Curtea a retinut urmatoarele:

Prin încheierea de sedinta din 18.03.2010 Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Comerciala a dispus suspendarea judecarii cauzei în temeiul art. 1551 C.pr.civ. (filele 89-90 dosar fond).

Recursul formulat de reclamanta împotriva încheierii de sedinta din 18.03.2010 a fost respins ca nefondat prin decizia comerciala nr. 1094/16.09.2010 de Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI-a Comerciala pronuntata în dosarul nr. 1952./88/2008.

La data de 21.09.2010 reclamanta a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei, instanta fixând termen în vederea discutarii acesteia pentru termenul din 09.12.2010 (fila 96 dosar fond).

Prin încheierea de sedinta din 09.12.2010 instanta a anulat cererea de repunere pe rol ca netimbrata (fila 174 dosar fond).

Recursul declarat de reclamanta împotriva încheierii de sedinta din 09.12.2010 a fost respins ca nefondat prin decizia comerciala nr. 566R/01.04.2011 pronuntata în dosarul nr. 246/2/2011 de Curtea de Apel Bucuresti Sectia  VI-a Comerciala.

La data de 05.01.2011 instanta a dispus repunerea cauzei pe rol, în vederea discutarii incidentului procedural al perimarii, astfel încât prin sentinta atacata cu prezentul recurs s-a constatat perimata cauza.

Prin cererea formulata la data de 13.04.2011 reclamanta a solicitat din nou repunerea cauzei  pe rol.

Curtea arata ca în prezentul recurs nu este îndreptatita sa cenzureze legalitatea si temeinicia încheierilor de sedinta de la 18.03.2010 si 09.12.2010, acestea devenind irevocabile prin respingerea recursurilor declarate de reclamanta.

În mod corect prima instanta a constatat perimata actiunea, aceasta intervenind la data de 18.09.2010, astfel cum rezulta din interpretarea prevederilor art. 248 alin. 1 si 3 C.pr.civ.

Cererea de repunere pe rol formulata la data de 21.09.2010 nu a întrerupt termenul de perimare, încheierea din 09.12.2010 fiind anulata ca netimbrata, iar aceasta nu poate fi considerata act de procedura de natura sa întrerupa cursul perimarii.

Cea de-a doua cerere de repunere pe rol nu a produs efecte sub aspectul întreruperii termenului perimarii, deoarece perimarea a intervenit prin trecerea termenului stabilit de lege si nu la momentul pronuntarii hotarârii de perimare, astfel ca instanta nu mai trebuia sa discute cererea de repunere pe rol formulata la data de 13.04.2011, întrucât se împlinise termenul de perimare. 

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 312 si art. 3041 C.pr.civ., Curtea va respinge recursul ca nefondat.

2