Contrabandă. Soluţionarea laturii civile. Datoria vamală

Decizie 1775 din 04.11.2011


Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr. 1775/R din 4 noiembrie 2011

Prin sentinţa penală nr. 297 din 4 iulie 2011, a Judecătoriei Sighetu-Marmaţiei, în temeiul art.345 alin.2 C.proc.pen. a fost condamnat inculpatul : P.P., pentru săvârşirea  infracţiunii  de contrabandă prev. de art. 270  alin. 3 raportat la art. 274 din Legeanr.86/2006 privind Codul vamal al României, modificată şi completată prin OUG nr. 54/2010,  cu aplicarea art. 320 ind. 1 din Legea nr. 202/2010, art. 74 lit.”a” şi „c”C.pen.  şi 76 lit.”c” C.pen. la pedeapsa de 1 an inchisoare.

În temeiul dispoziţiilor  art. 81  şi 82 C.pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a  executării  pedepsei pe un termen de încercare de  3 ani. În temeiul art. 83 C.pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra  dispoziţiilor privind revocarea suspendării  condiţionate a pedepsei.

În temeiul art. 118 lit. e Cpp s-a dispus confiscarea în favoarea statului a unui număr de 4000 pachete cu ţigări, depuse la Poliţia Municipiului Sighetu Marmaţiei, potrivit dovezii seria H nr. 0037036/30.08.2010 

A fost obligat inculpatul la plata către partea civilă Direcţia Regională pentru Accize  şi Operaţiuni Vamale Cluj cu sediul în Oradea, str. Calea Armatei  Române nr. 4 a sumei de 39.424 mp la care se adaugă majorări de întârziere, dobânzi, şi penalităţi aferente până la data plăţii efective.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei din data de 31.05.2011 inculpatul P.P. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 54/2010.

În actul de sesizare al instanţei se reţine că la data de 27.08.2010, în jurul orei 1845, organele de poliţie au oprit în trafic pe DN 19, în localitatea Sighetu Marmaţiei, autoturismul marca ,,SEAT TOLEDO” condus de învinuitul P.P..

În interiorul autoturismului au fost depistate 6 (şase) colete care cuprindeau 80.000 ţigarete, (4.000 pachete) marca ,,Viceroy” cu o valoare în vamă de 9270,80 lei, introduse ilegal din Ucraina, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, netimbrate în România, pentru care învinuitul nu a putut prezenta documente legale de provenienţă.

Starea de fapt expusă mai sus este dovedită la dosarul cauzei cu următoarele probe: procesul verbal de sesizare din oficiu; procesul verbal de constatare cu planşă fotografică, declaraţia martorului B.A.I., declaraţiile învinuitului P.P., procesul verbal de prezentare a materialului de urmărire penală.

În drept, fapta învinuitul P.P., care la data de 27.08.2010, în jurul orei 1845, a deţinut şi transportat 4.000 pachete de ţigări marca ,,Viceroy” introduse ilegal din Ucraina, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracţiunea de contrabandă prev. de art. 270 al. 3, raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 54/2010.

Cu privire la persoana învinuitului P.P. se precizează este în vârsta de 24 ani, este căsătorit, cu un copil minor, nu posedă antecedente penale, a recunoscut şi regretat fapta comisă, însă ulterior s-a prevalat de dispoziţiile art. 70 al.2 c.p.p..

Prin ordonanţa din 27.08.2010 s-a dispus reţinerea învinuitului pe timp de 24 ore, începând cu ora 2350.

Cu privire la latura civilă a cauzei, se precizează că Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj, se constituie parte civilă cu suma de 39.424 lei, la care solicită majorări de întârziere, dobânzi şi penalităţi aferente până la data plăţii efective.

Starea de fapt expusă în rechizitoriu este dovedită şi faza cercetării judecătoreşti cu declaraţia inculpatului de recunoaştere faptei, întrunind elementele constitutive ale infracţiunii reţinute în sarcină.

Astfel, inculpatul a declarat faptul că în data de 25.08.2010 a fost în Ucraina pentru a alimenta autoturismul marca Nissan  Terano, proprietatea lui C.I. din Berbeşti, jud. Maramureş iar la o staţie peco, în apropierea de localitatea Slatina a intrat în vorbă cu el un cetăţean ucrainean care i-a propus să facă bani, ajutându-l să transporte ţigări dintr-un loc în altul. Cetăţeanul ucrainean i-a propus să meargă în parcare la Remeţi, jud. Maramureş unde urma să găsească baxuri de ţigări. I-a promis suma de 250 dolari.

În data de 27.08.2010 a găsit 6 baxuri de ţigări acoperite cu o pătură. A încărcat coletele în autoturismul, marca Seat Toledo, proprietatea unui prieten B.A. şi a pornit spre Sighetu Marmaţiei unde urma să aştepte un microbuz din Sighetu Marmaţiei şi pe care trebuia să îl urmeze pentru a i se arăta să lase ţigările. Nu a primit suma de bani promisă.

Declaraţia inculpatului se coroborează cu declaraţia martorului B.A.I. audiat în faza de urmărire penală, conform căreia în data de 27.08.2010 a împrumutat maşina proprietate personală, marca Seat Toledo, înmatriculată în Franţa, inculpatului pentru nişte nevoi personale. Nu a fost prima dată când i-a împrumutat-o şi niciodată nu l-a întrebat în ce scop o împrumută. I s-a adus la cunoştinţă de către organele de poliţie că numitul P.P. a fost surprins în timp ce transporta în portbagajul autoturismului pe care i l-a împrumutat cantitatea de aproximativ 4000 pachete ţigări marca Viceroy de provenienţă ucraineană.

Nu a ştiut niciodată că P.P. se ocupă cu transportarea şi eventual comercializarea de ţigări de provenienţă ucraineană.

Ţinând seama de dispoziţiile art. 72 şi art. 52 Cod penal, raportat la pericolul social al faptei, la persoana inculpatului, fără antecedente penale, a recunoscut săvârşirea faptei, instanţa, l-a condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 54/2010 cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 din Legea nr. 202/2010, art. 74 literele a şi c Cod penal şi art. 76 litera c Cod penal la pedeapsa de 1 an închisoare.

În temeiul art. 118 litera e Cod penal, s-a dispus confiscarea în favoarea statului a unui număr de 4000 pachete cu ţigări, depuse la Poliţia municipiului Sighetu Marmaţiei, potrivit dovezii seria H, nr. 0037036/30.08.2010.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa, a apreciat că se impune obligarea inculpatului la plata valorii ţigărilor avută în vamă, acesta nedatorând taxe vamale, accize şi TVA. Conform adresei nr. 3013/14.09.2010 emisă de către Autoritatea Naţională a Vămilor, valoarea în vamă aferentă cantităţii de 4000 pachete ţigarete marca Viceroy, determinată pe baza preţului de vânzare de 5,5 UAH este de 9184 lei.

Confiscarea bunurilor ce au făcut obiectul infracţiunii nu echivalează cu stingerea datoriei vamale, născute ca urmare a introducerii acestora pe teritoriul României şi implicit pe cel al Comunităţii Europene. Potrivit art. 224 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, datoria vamală la import ia naştere prin introducerea ilegală pe teritoriul României a mărfurilor supuse drepturilor de import. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, datoria vamală se naşte în momentul în care mărfurile sunt introduse ilegal.

Prin Hotărârea din 02.04.2009 dată în cauza C-459/7 Curtea Europeană de Justiţie a statuat că pentru a determina stingerea datoriei vamale punerea sub sechestru a mărfurilor neregulat introduse pe teritoriul vamal al Comunităţii, trebuie să intervină înainte ca aceste mărfuri să treacă de primul biroul vamal situat în interiorul acestui teritoriu. Cu alte cuvinte în cazul mărfurilor neregulat introduse pe teritoriul Comunităţii şi descoperite după trecerea de primul birou vamal de frontieră, datoria vamală, nu se stinge, chiar dacă ulterior acestea au fost sechestrate.

În consecinţă, instanţa a obligat inculpatul la plata către partea civilă Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj la plata sumei de 9185 lei la care se adaugă majorări de întârziere, penalităţi, dobânzi aferente până la data plăţii efective.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs partea civilă ANAF  - Autoritatea Naţională a Vămilor- Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj criticând sentinta instantei de fond ca fiind nelegală si netemeinica sub aspectul modului de solutionare a laturii civile a cauzei si a solcitat casarea sentintei atacate si pronuntarea unei decizii prin care să se dispună obligarea inculpatului la plata sumei de de 39.424 lei (reprezentând taxe vamale în sumă de 5339.98 lei, accize în sumă de 24.658,94 lei şi TVA în sumă de 9424,73 lei), precum si a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente.

Recursul declarat în cauză este fondat.

În primul rând este de mentionat ca este corectă concluzia instantei de fond potrivit căreia sechestrarea bunurilor care au facut obiectul infractiunii nu a condus la stingerea datoriei vamale, solutia fiind în acord cu hotărârea din data de 02.04.2009 data in cauza C-459/7 Curtea Europeana de Justiţie unde s-a statuat ca "pentru a determina stingerea datoriei vamale, punerea sub sechestru a mărfurilor neregulat introduse pe teritoriul vamal al Comunităţii trebuie sa intervină inainte ca aceste mărfuri sa treacă de primul birou vamal situat in interiorul acestui teritoriu". În cauză cerinta nu este îndeplinită atîta timp cât inculpatul a fost identificat în trafic pe DN 19, în localitatea Sighetu Marmaţiei, deci fapta de sustragere de la control a fost identificată şi constatată după trecerea de primul birou vamal de intrare în teritoriul vamal comunitar.

Apoi, potrivit art. 131 lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ”importul de bunuri reprezintă intrarea pe teritoriul Comunităţii de bunuri care nu se afla in libera circulaţie in înţelesul art. 24 din Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Europene.

În conformitate cu art. 4 pct. 13 din Legea 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările si completările ulterioare noţiunea de ”datorie vamala”, reprezintă obligaţia unei persoane de a plaţi cuantumul drepturilor de import sau de export, iar in art. 4 pct. 14 lit. a) din aceeaşi lege se precizeaza că drepturile de import reprezintă taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de plătit la importul de mărfuri.

Totodată, potrivit prevederilor art. 224 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, datoria vamala la import ia naştere si prin introducerea ilegala pe teritoriul României a mărfurilor supuse drepturilor de import. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, "datoria vamala se naşte in momentul in care mărfurile sunt introduse ileqal.

Aceeasi reglementare este cuprinsă si în art. 202 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar unde se precizează că o datorie vamala la import ia naştere si prin introducerea ilegala pe teritoriul vamal al Comunităţii a mărfurilor supuse drepturilor de import; debitor vamal este si orice persoana care a dobândit sau deţinut mărfurile in cauza si care stia, sau ar fi trebuit sa stie, in mod normal, in momentul achiziţionării sau primirii mărfurilor, ca ele au fost introduse ilegal.

De asemenea, prin Hotărârea Curţii Europene de Justiţie data in cauza 24-68 din data de 01.07.1969, având ca parti Comisia Comunităţii Europene impotriva Italiei, s-a statuat ca toate taxele, indiferent de modul lor de aplicare, care sunt impuse in mod unilateral asupra mărfurilor ce traversează frontierele, fara a avea regimul strict al taxelor vamale, reprezintă taxe cu efect echivalent. Orice obligaţie pecuniara, indiferent de mărimea, destinaţia si modul de aplicare, care este impusa in mod unilateral asupra mărfurilor autohtone sau străine, pentru simplul motiv ca acestea traversează o frontiera si care nu este o taxa vamala in sensul strict al cuvântului, este o "taxa cu efect echivalent".

Drept urmare, hotărârea Curţii Europene de Justiţie se refera si la acciza si TVA-ul, percepute asupra mărfurilor care traversează frontiera României, si reprezeninta taxe cu efect echivalent cu al taxelor vamale, fiind incluse in drepturile de import.

În acelasi sens este si art. 151/1, 151/2 si din Legea 571/2003 privind Codul fiscal care arată că plata taxei pentru importul de bunuri supus taxării este obligaţia importatorului.

In conformitate cu art. 2065 lit. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal produsele accizabile sunt supuse accizelor in momentul importului acestora pe teritoriul Comunităţii, iar conform art. 2066 si 2067 lit. d) din aceeaşi lege accizele devin exigibile in momentul eliberării pentru consum, iar eliberare pentru consum reprezintă si importul de produse accizabile, chiar si neregulamentar (...).

În final, temeiul juridic al dobânzilor si penalităţilor aferente datoriei vamale il reprezintă art. 119 coroborat cu art. 120 si art. 120"1 din Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

Cu privire la temeiul juridic si modul de calculul al prejudiciului rezultat din activitatea infracţionala precizam următoarele:

Preţul de referinţa avut in vedere la determinarea valorii in vama a fost preţul la care au fost cumpărate ţigările din tara de provenienţa respectiv de 5,5 UAH/ pachet,.

Taxa vamala a fost calculata aplicând procentul de 57,6% asupra valorii in vama.

Acciza a fost calculata in conformitate cu H.G. 1626/2009, privind structura accizei totale exprimate in echivalent euro pentru 1.000 ţigarete, respectiv Acciza = 48,50 €/1000 ţigarete plus 22% aplicat asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.

Taxa pe valoarea adăugata (TVA) s-a aplicat asupra bazei de impozitare, care este compusa din suma dintre: valoarea in vama, taxele vamale si acciza, conform art. 139 alin. 1 din Codul fiscal.

Așa fiind, în temeiul art.385/15 pct. 2 lit. b C.proc.pen. se va admite ca întemeiat recursul declarat în cauză de partea civilă ANAF  - Autoritatea Naţională a Vămilor- Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj împotriva sentinţei penale nr. 297/04.07.2011 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei care se va casa cu privire la latura civilă a cauzei.

Rejudecând în aceste limite, în temeiul textelor de lege mentionate, se va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă recurentă şi se va obliga inculpatul să plătească suma de 39.424 lei (reprezentând taxe vamale în sumă de 5339.98 lei, accize în sumă de 24.658,94 lei şi TVA în sumă de 9424,73 lei), sumă la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere începând cu data de 27.08.2010 (data comiterii faptei, de la care inculpatul este de drept în întârziere si când în conformitate cu dispoziţiile art. 202 alin. 2 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 din 12.10.1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar se consideră data la care mărfurile trebuiau plasate sub un regim vamal înainte de a fi comercializate pe teritoriul vamal al României) şi până la achitare efectivă.

Vor fi menţinute restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate. (Judecător Luminiţa Hanzer)