Calificarea caii de atac si în lipsa partii care se considera ca a luat termen în cunostinta.

Decizie 534 din 28.02.2012


Domeniu: Litigii cu profesionisti; Aspecte de drept procesual

 Calificarea caii de atac si în lipsa partii care se considera ca a luat  termen în cunostinta.

- Art.153 Cod procedura civila.

- Art.48 alin.2 din  O.U.G. nr.51/1998

Partea care a primit, sub semnatura de primire, citatia pentru un termen de judecata, se considera ca a luat termenul în cunostinta si, ca atare, nu va mai fi citata pentru termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care i-a fost înmânata citatia.

De asemenea, chiar daca partea si-a intitulat calea de atac drept "apel", instanta are obligatia de a-i da acesteia calificarea exacta. Amintita calificare se poate efectua la termenul de judecata când procedura de citare a partilor este legal îndeplinita.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A V-A CIVILA,

DECIZIA CIVIALA NR.534 din 28.02.2012)

Asupra recursului de fata constata:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.9830 din 17.11.2011, contestatoarea A.V.A.S. a solicitat anularea deciziei comerciale nr.903R/19.05.2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala în dosarul nr.34674/3/2008, în contradictoriu cu intimatii V.T., V.S., S.V., V. D., U.M., P.A., V.T. si V.T.

Prin decizia comerciala nr.903 R/19.05.2011 s-a admis exceptia nulitatii recursului si s-a constatat nul recursul declarat de catre recurenta A.V.A.S. împotriva sentintei comerciale nr.13077 din 14.12.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala în dosarul nr.34674/3/2008, în contradictoriu cu intimatii de mai sus.

Pentru a hotarî astfel, Curtea a calificat cu prioritate drept recurs calea de atac cu judecata careia a fost investita (în locul apelului) si în completul prevazut de lege cu judecata recursului a retinut ca recursul promovat de A.V.A.S. este nul pentru nemotivare în termenul legal cum dispun prevederile art.306 alin.1 Cod procedura civila.

În motivarea contestatiei în anulare s-a sustinut ca procedura de chemare a recurentei A.V.A.S. pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinita potrivit cerintelor legii si ca hotarârea a carei anulare se cere a fost data de catre judecatori cu încalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta. În acest sens s-a aratat ca la termenul din 19.05.2011, când s-a solutionat cauza, recurenta-contestatoare a avut termen în cunostinta conform citatiei emise pentru termenul din 28.04.2011, ca în citatie a fost indicata calitatea de apelant a contestatoarei în timp ce la data de 19.05.2011 a aparut în calitate de recurenta si ca, prin urmare, procedura de citare pentru  termenul când s-a solutionat cauza este nula.

În continuare s-a mai aratat ca în temeiul OUG nr.51/1998 Curtea de Apel nu poate fi si instanta de fond si instanta de recurs, ca în mod gresit instanta a dat curs dispozitiilor art.48 dar nu si art.45 din Ordonanta si ca art.48 alin.2 este o norma speciala, o exceptie ce se aplica strict în solutionarea litigiilor reglementate la capitolul 9, exceptie a carei aplicare nu poate fi extinsa si la alte situatii, cum este si cazul de fata.

În final se arata ca sentinta tribunalului cu nr.13077/14.12.2010 a aratat în mod corect calea de atac a apelului, apel care s-a si promovat ulterior de catre A.V.A.S..

În sedinta publica din 7.02.2012 s-a respins exceptia tardivitatii formularii contestatiei în anulare pentru considerentele retinute în încheierea de sedinta de la acea data.

S-au depus la dosar note cu concluzii scrise formulate de catre intimatul U.M.

Analizând  actele si lucrarile dosarului în raport cu decizia atacata si motivele contestatiei în anulare invocate, Curtea apreciaza ca cererea contestatoarei A.V.A.S. este neîntemeiata si urmeaza sa o respinga pentru urmatoarele considerente:

Potrivit cu art.317 alin.1 Cod procedura civila hotarârile irevocabile pot fi atacate cu contestatie în anulare, pentru motivele aratate mai jos, numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului: 1) când procedura de chemare a partii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinita potrivit cu cerintele legii; 2) când hotarârea a fost data de judecatori cu încalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta.

În speta, contestatoarea A.V.A.S. a fost citata în dosarul nr.34674/3/2008 apartinând Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala pentru primul termen de judecata fixat la 28.04.2011, potrivit cu dovada de îndeplinire a procedurii de citare si a luat termen în cunostinta, în conditiile art.153 Cod procedura civila, semnând de primire actul procedural, prin stampila si semnatura.

Potrivit cu art.153 Cod procedura civila invocat anterior, partea care a primit, sub semnatura de primire, citatia pentru un termen de judecata, se considera ca a luat termenul în cunostinta si, ca atare, nu va mai fi citata pentru termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care i-a fost înmânata citatia.

În raport de cele prezentate, A.V.A.S. nu a mai fost citata în dosarul nr.34674/3/2008 pentru termenul de judecata ulterior celui din 28.04.2011, iar la data de 19.05.2011, când s-a judecat pricina, în mod corect s-a apreciat ca legala, procedura de citare a partilor.

Sub aspectul criticilor vizând încalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta de catre instanta de control judiciar în dosarul nr.34674/3/2008 retine ca desi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si-a intitulat calea de atac împotriva sentintei comerciale nr.13077/14.12.2010 ca fiind "apel", Curtea avea obligatia de a-i da calificarea juridica exacta, iar amintita calificare nu a fost rezultatul unei greseli materiale. La momentul solutionarii cauzei în complet legal constituit pentru judecata recursului s-au avut în vedere dispozitiile art.48 alin.2 din OUG nr.51/1990 referitoare la calea de atac ce se poate promova împotriva hotarârilor date în materia reglementata de ordonanta.

Calificarea caii de atac s-a efectuat la un termen de judecata când procedura de citare a partilor era legal îndeplinita iar decizia contestata a fost pronuntata de instanta de recurs cu respectarea regulilor de competenta absoluta.

Pentru considerentele expuse, având în vedere si dispozitiile legale invocate, Curtea în temeiul art.317 alin.1 pct.1 si pct.2 Cod procedura civila a respins contestatia în anulare ca neîntemeiata.