Infractiuni privind circulaţia pe drumurile publice

Sentinţă penală 1235 din 27.09.2013


SENTINŢA PENALĂ NR.1235

27 Septembrie 2013

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea din dosarul nr. ___/P/2012, inculpatul D.G. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, prevăzute de 2x art. 85 alin. 2 din OUG 195/2002, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare au fost retrase, prevăzute de 3x art. 85 alin. 4 din OUG 195/2002, şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce, prev. de 3x art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen..

Ca situaţie de fapt, prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că la data de 06.09.2012, în jurul orei 08:40, inculpatul a condus, pe str. ___ din mun. Tulcea, autoturismul marca ___ cu nr. de înmatriculare provizoriu ___, care avea retrase plăcuţele de înmatriculare ____ la data de 04.08.2012 şi având suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule în perioada 20.08-18.10.2012.

La data de 31.10.2012, în jurul orei 10:00, inculpatul a condus, pe str. ___ din mun. Tulcea, autoturismul marca __ cu nr. de înmatriculare B___, care avea retrase plăcuţele de înmatriculare ____ la data de 04.08.2012 şi având suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule.

La data de 28.11.2012, în jurul orei 17:00, inculpatul a condus, pe str. ___ din loc. Murighiol, autoturismul marca ___ cu nr. de înmatriculare ____, care avea retrase plăcuţele de înmatriculare la data de 04.08.2012 şi având suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule.

Prezent în faţa instanţei, inculpatul a recunoscut în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei, a solicitat ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală şi nu a solicitat alte probe.

Având în vedere declaraţiile inculpatului şi probele administrate în cauză în faza de urmărire penală, din care rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse, instanţa a stabilit că în cauză sunt aplicabile prevederile art. 3201 C.proc.pen. privind judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei.

Analizând actele şi materialul probator aflat la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La data de 06.09.2012, în jurul orei 08:40, lucrători de poliţie din cadrul Poliţiei Mun. Tulcea - Biroul Rutier, au oprit pentru control, pe str. ____ din mun. Tulcea, autoturismul marca ___ cu numărul de înmatriculare provizoriu ____, deoarece acesta prezenta avarii la partea din faţă. Procedându-se la verificarea conducătorului auto şi a autoturismului condus, s-a constatat că inculpatul D.G. avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule în perioada 20.08-18.10.2012. De asemenea s-a constata faptul că autoturismului marca ___ condus de inculpat i-au fost retrase plăcuţele de înmatriculare la data de 04.08.2012 (cu nr. de înmatriculare ___), plăcuţele cu numărul de înmatriculare provizoriu ____ aplicate pe autoturism în momentul opririi fiind atribuite unui alt autoturism al cărui proprietar fusese inculpatul, având valabilitatea expirată din anul 2009.

Din procesul verbal de contravenţie seria CP nr. ___/__.2012 rezultă că au fost retrase plăcuţele de înmatriculare ___ şi că inculpatului i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o durată de 90 zile.

La data de 31.10.2012, în jurul orei 10:00, lucrători de poliţie din

cadrul Poliţiei Mun. Tulcea au oprit pentru control, pe str. ____ din mun. Tulcea, autoturismul marca ___ cu nr. de înmatriculare ___, condus de inculpatul D.G.. Procedându-se la verificarea conducătorului auto şi a autoturismului condus, s-a constatat că inculpatul D.G. avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule. De asemenea s-a constata faptul că autoturismului marca ___ condus de inculpat i-au fost retrase plăcuţele de înmatriculare la data de 04.08.2012 (cu nr. de înmatriculare ___), plăcuţele cu numărul de înmatriculare ___ aplicate pe autoturism în momentul opririi fiind atribuite unui alt autoturism.

La data de 28.11.2012, în jurul orei 17:00, lucrători de poliţie din

cadrul Postului de Poliţie Murighiol au oprit pentru control, pe ___ din loc. Murighiol, autoturismul marca ___ cu nr. de înmatriculare ___ confecţionate din carton, condus de inculpatul D.G.. Procedându-se la verificarea conducătorului auto şi a autoturismului condus, s-a constatat că inculpatul D.G. avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule. De asemenea s-a constata faptul că autoturismului marca Suzuki condus de inculpat îi fuseseră retrase plăcuţele de înmatriculare la data de 04.08.2012.

Din adresa nr. ___/___.2013 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise şi Înmatricularea Vehiculelor Tulcea rezultă că la data de 28.11.2012 inculpatul D.G. avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule ca urmare a săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 85 alin. 2 şi art. 86, alin. 2 din OUG 195/2002 la data de 06.09.2012, respectiv 31.10.2012.

Vinovăţia inculpatului D.G. este dovedită atât de declaraţiile date de către acesta în cursul urmăririi penale, dar şi de procesele verbale de constatare a infracţiunilor, probe ce se coroborează cu declaraţiile martorului P.D..

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta se află la primul conflict cu legea penală.

În drept, faptele inculpatului D.G. care în data de 04.09.2012 a condus pe str. ___ din mun. Tulcea autoturismul marca ___ căruia îi fuseseră retrase plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi căruia i-a aplicat plăcuţe cu numărul de înmatriculare atribut altui autovehicul şi având suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 85 alin. 2, art. 85 alin. 4 şi art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal.

Faptele inculpatului D.G. care în data de 31.10.2012 a condus pe str. ___ din mun. Tulcea autoturismul marca ____ căruia îi fuseseră retrase plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi căruia i-a aplicat plăcuţe cu numărul de înmatriculare atribut altui autovehicul şi având suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 85 alin. 2, art. 85 alin. 4 şi art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal.

Faptele inculpatului D.G. care în data de 28.11.2012 a condus pe str. ___ din localitatea Murighiol jud. Tulcea autoturismul marca ____ căruia îi fuseseră retrase plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi având suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 85 alin. 4 şi art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 C.pen., respectiv: limitele de pedeapsă, gradul de pericol social al faptei săvârşite, persoana inculpatului şi circumstanţele concrete în care a fost săvârşită fapta precum şi prevederile art. 3201 alin. 7 C.proc.pen. privind reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi  reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii .

Faţă de aceste elemente, rezultatul produs, faptul că inculpatul a recunoscut comiterea faptelor şi lipsa antecedentelor penale, în baza art. 85 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 3201 C.proc.pen., instanţa urmează a-l condamna pe inculpat la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru fapta din data de 06.09.2012 şi la pedeapsa de 1 an închisoare pentru fapta din data de 31.10.2012.

La stabilirea cuantumului pedepsei pentru cele două fapte prev. de art. 85 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002, instanţa are în vedere faptul că infracţiunea din data de 31.10.2012 prezintă un grad de pericol social crescut în condiţiile în care inculpatul a folosit plăcuţe cu numere de înmatriculare care nu îi aparţineau.

În baza art. 85 alin. 4 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 3201 C.proc.pen., instanţa urmează a-l condamna pe inculpat la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru fapta din data de 06.09.2012, la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru fapta din data de 31.10.2012 şi la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru fapta din data de 28.11.2012.

La stabilirea cuantumului pedepsei pentru cele trei fapte prev. de art. 85 alin. 4 din O.U.G. nr. 195/2002, instanţa are în vedere faptul că infracţiunea din data de 28.11.2012 prezintă un grad de pericol social crescut, în condiţiile în care inculpatul nu a renunţat la conduita infracţională cu toate că fusese identificat săvârşind aceeaşi faptă la datele de 06.09.2012 şi 31.10.2012.

În baza art. 86 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 3201 C.proc.pen., instanţa urmează a-l condamna pe inculpat la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru fapta din data de 06.09.2012, la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru fapta din data de 31.10.2012 şi la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru fapta din data de 28.11.2012.

La stabilirea cuantumului pedepsei pentru cele trei fapte prev. de art. 86 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002, instanţa are în vedere faptul că infracţiunea din data de 28.11.2012 prezintă un grad de pericol social crescut, în condiţiile în care inculpatul nu a renunţat la conduita infracţională cu toate că fusese identificat săvârşind aceeaşi infracţiune la datele de 06.09.2012 şi 31.10.2012.

În baza art. 71 alin. 2 Cod penal, alături de pedepsele principale, urmează a aplica inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a şi b Cod penal – dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În temeiul art. 33 lit. a şi b rap. la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen., având în vedere că faptele au fost săvârşite în concurs, instanţa va contopi pedepsele şi va aplica inculpatului D.G. pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare ce va fi sporită la 2 ani închisoare.

Sporirea pedepsei rezultante de 1 an închisoare la 2 ani închisoare se impune, în opinia instanţe, faţă de perseverenţa infracţională a petentului, care a săvârşit mai multe infracţiuni de acelaşi gen la un interval scurt de timp, iar aplicarea doar a pedepsei celei mai grele din cele contopite ar crea atât pentru petent cât şi pentru societate senzaţia de impunitate raportat la toate faptele săvârşite.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, având în vedere motivele expuse, instanţa apreciază că scopul sancţionator şi educativ al acesteia poate fi atins şi fără a se dispune executarea efectivă a pedepsei, prin suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 861 Cod Penal.

În baza art. 861 Cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 862 Cod penal.

În baza art. 863 C.pen., va dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea, la datele fixate de către această instituţie;

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă;

Va încredinţa supravegherea inculpatului, Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea. 

În baza art. 359 C.proc.pen. atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, prevăzute de art. 864 Cod penal.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal, va suspenda executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.

În baza art. 191 alin. 1 C.proc.pen. va obliga inculpatul la plata sumei de 250 lei cheltuieli judiciare avansate de stat (150 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale, 100 lei cheltuieli judiciare din cursul judecăţii), din care onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 50 lei urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru avocat ___.