Cauze legale de invalidare a unui mandat de consilier

Sentinţă civilă 649 din 29.08.2016


Cum singurele situaţii legal prevăzute drept temei al invalidării unui mandat de consilier local în cadrul procedurii speciale prev.de art.31 şi 31 ind.1 din Legea 215/2001 sunt doar frauda  electorala constatata de Biroul Electoral Central sau neîntrunirea condiţiilor de eligibilitate si cum nu rezultă că s-ar fi constatat existenţa vreuneia dintre aceste situaţii limitativ şi expres prevăzute de lege, mandatul reclamantului a fost invalidat în mod discreţionar şi nelegal.

 

Sentinţa civilă nr. 649 din 29.08.2019

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi reclamantul N.F. a chemat in judecata pe paratul Consiliul Local al comunei P., jud. Galați, solicitând anularea procesului verbal din 23.06.2016 de constituire a Consiliului Local, anularea Hotărârii Consiliului Local din aceeași data si obligarea paratului la validarea

Examinând actele dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Urmare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, din luna iunie 2016, reclamantul a fost ales consilier local al  comunei P., jud. Galați.

La data de  23.06.2016 a avut loc şedinţa de constituire a Consiliului Local P., şedinţă în cadrul căreia, printre altele, s-a supus la vot şi s-a decis invalidarea mandatului de consilier local a reclamantului.

Potrivit art.31 şi 31 ind.1 din Legea 215/2001, consilierii trebuie ca, în prima şedinţă, să procedeze la validarea sau invalidarea mandatelor, emiţând o hotărâre de validare sau invalidare ce poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ.

Condiţiile de eligibilitate sunt prevăzute de art.4 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale şi constau în vârsta de minim 23 de ani, inexistenţa unei interdicţii de asociere în partide politice şi domiciliul pe raza localităţii unde candidează.

Frauda electorală poate fi constatată de Biroul Electoral Central, conform art.39 alin 1 lit h din Legea 115/2015.

În speţă, reclamantul întruneşte condiţiile de eligibilitate, iar Biroul Electoral Central nu a existat vreo fraudă electorală privind alegerile pentru Consiliul Local P.

Potrivit procesului-verbal din 23.06.2016 al şedinţei de constituire a Consiliului Local al comunei P., toţi consilierii locali au fost aleşi în conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale Legii 115/2015, propunându-se validarea mandatelor.

Din cuprinsul acestui proces-verbal nu rezultă însă că invalidarea s-ar fi datorat fie fraudei  electorale constatate de Biroul Electoral Central, fie neîntrunirii condiţiilor de eligibilitate.

Cum  acestea sunt singurele situaţii legal prevăzute drept temei al invalidării unui mandat de consilier local în cadrul procedurii speciale prev.de art.31 şi 31 ind.1 din Legea 215/2001, şi cum nu rezultă că s-ar fi constatat existenţa vreuneia dintre aceste situaţii limitativ şi expres prevăzute de lege, se conchide că mandatul reclamantului a fost invalidat în mod discreţionar şi nelegal.