Stabilirea vinovatiei, individualizarea judiciara

Sentinţă penală 4 din 27.01.2015


SENTINŢA PENALĂ NR.4/2015

Şedinţa publică din data de 27 ianuarie 2015

Instanţa constituită din:

Preşedinte. …

Grefier: …

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu este reprezentat de procuror …

S-a luat în examinare,  la a doua strigare, cauza penală privind pe inculpatul A.C., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art. 193 alin. 2 Cod penal şi ameninţare, prev. şi ped. de art. 206 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

La apelul nominal se prezintă  pentru inculpat avocat C.P. din Baroul Arad, partea civilă B.T.M. asistată de avocat B.C. din Baroul Arad, cu împuternicire avocaţială nr. 1/12.01.2015, martorii  propuşi prin rechizitoriu, lipsă fiind inculpatul.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care instanţa  procedează la ascultarea părţii civile B.T.M., declaraţie consemnată în proces verbal ataşată la dosarul cauzei.

Instanţa procedează la audierea martorilor, sub prestare de jurământ, declaraţiile martorilor fiind consemnate în proces verbal ataşat la dosarul cauzei.

Avocat C.P. prezintă martorei B.V. o planşă fotografică cu autoturismul parcat, sens în care martora arată că acest autoturism este parcat în fata casei sale, în faţa porţii, implicit acolo este şi magazinul şi nu există altă cale de trecere, fiind podul de acces la imobil.

Avocat C.P. sesizează instanţei faptul că partea civilă B.T.M., după audiere aceasta a părăsit sala de judecată.

Avocat B.C., arată că partea civilă are un copil minor, fiind nevoită să se deplaseze la acesta, iar instanţa constată că aceasta a revenit în sala de judecată.

Avocat C.P., arată că se opune audierii martorului D.M., acesta fiind naşul părţii civile şi că la termenul la care a fost încuviinţat martorul nu a cunoscut acest aspect.

Avocat B.C., arată că martorul D.M. a fost propus pentru dovedirea laturii civile a cauzei.

Se trece la audierea martorului D.M., declaraţia acestuia fiind consemnată în proces verbal ataşat la dosarul cauzei.

Faţă de martora L.M., solicitată la termenul anterior de judecată pentru a fi audiată în calitate de martor, avocat C.P. arată că nu mai susţine această cerere şi că nu mai are alte cereri de formulat.

Instanţa pune în discuţie dacă mai sunt cereri de formulat sau probe de administrat, când constată că nu sunt, iar în baza art.387 şi 388 Cod procedură penală,  declară încheiată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul.

Reprezentantul Parchetului, procuror … expune rechizitoriul, după care având în vedere starea de fapt conturată în urma administrării probelor, solicită aplicarea unei pedepse pentru fiecare infracţiune în parte, contopirea pedepselor cu aplicarea unui spor obligatoriu de 1/3, amânarea aplicării pedepsei pe un termen de 2 ani, cu stabilirea obligaţiilor care se impun în cazul amânării aplicării pedepsei, inclusiv muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Pentru latura civilă a cauzei, pune concluzii de admitere a acesteia în limitele justificării şi obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile, respectiv la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Avocat B.C. pentru partea civilă, în latură penală solicită condamnarea inculpatului potrivit pentru faptele comise.

Pentru latura civilă a cauzei, solicită admiterea acesteia şi obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile, respectiv a cheltuielilor de judecată depunând în acest sens chitanţa nr.1/12.01.2015 privind plata onorariului pentru apărător ales. Arată că vinovăţia inculpatului a fost dovedită, martorii audiaţi au arătat că partea civilă a fost lovită de inculpat, leziunile cauzate fiind descrise în certificatul medico-legal, necesitând un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale, că inculpatul a recunoscut că a ameninţat-o pe partea civilă şi că a îmbrâncit-o. Cu cheltuieli de judecată.

Avocat ales pentru inculpat, av.C.P., arată că probatoriul administrat, respectiv martorii oculari care au fost prezenţi la săvârşirea faptelor sunt numai rude sau persoane apropiate acestora, apreciind că faptele reţinute în sarcina inculpatului sunt nedovedite şi solicită achitarea inculpatului în baza art.17 al.2 cod procedură penală cu art.16 al.1 lit.c, cod de procedură penală, deoarece nu există probe.

Solicită a se avea în vedere şi contradicţiile evidente dintre declaraţiilor martorilor audiaţi, respectiv că în situaţia în care inculpatul ar fi lovit-o pe partea civilă, urmările ar fi fost mult mai vizibile.

Mai arată că, din probele administrate, a rezultat că între părţi a existat o altercaţie, moment în care fiecare parte şi adresat ameninţări şi jigniri reciproce, apreciind că faptelor de ameninţare şi lovire, pot fi aplicate  prevederile art.80 cod penal, respectiv renunţarea la aplicarea pedepsei, date fiind circumstanţele concrete ale faptei, conduita inculpatului, lipsa antecedentelor penale, faptul că inculpatul este încadrat în muncă fiind mecanic auto în Franţa.

Avocat C.P. solicită respingerea pretenţiilor civile, ca efect al achitării sau a renunţării la aplicarea pedepsei.

Cu privire la daunele morale, arată că acestea nu sunt justificate, din probele administrate şi cele consemnate în certificatul medico-legal, rezultând că partea civilă a avut buza spartă, nedovedindu-se impactul public avut în comunitate prin fapta inculpatului, ca temei al reparării imaginii părţii civile.

Avocat B.C., cu privire la susţinerile apărătorului ales al inculpatului,  arată că uşa porţii de acces în curtea locuinţei era deschisă astfel că martorul B.C., chiar dacă nu a fost în stradă a putut să vadă incidentul din curte, iar martorul D.M., a observat că partea civilă are leziunile descrise, fiind persoana care a însoţit-o pe partea civilă la spital şi  la poliţie.

Mai arată că dovedirea daunelor civile, poate fi făcută şi cu martori, pentru a justifica distanţa de 60 km între Bocsig şi Arad, o reparaţie a suferinţelor cauzate părţii civile şi membrilor familiei acesteia, care şi în acest moment au stare de teamă, considerând că suma pretinsă este suficientă.

Avocat C.P. în replică arată suferinţă poate fi dovedită, dar nu s-a insistat pe aceste aspect.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, instanţa reţine următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu emis la data de 21.10.2014, în dosarul nr.344/P/2014 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului A.C., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art.193 alin.2 Cod penal şi ameninţare, prev. şi ped. de art. 206 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.

Prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că inculpatul A.C. deţine împreună cu soţia un magazin situat în localitatea Bocsig la imobilul cu nr. administrativ 81 B, care se învecinează cu imobilul în care domiciliază persoana vătămată B.T.M.

În data de 09.05.2014, în jurul orelor 18,00, persoana vătămată B.T.M. se află în stradă unde uda florile şi vegetaţia ornamentală. La faţa locului se afla şi inculpatul care i-a reproşat că ar fi udat cu intenţie peretele  magazinului. În urma acestor remarci, între părţi s-a iscat o discuţie neprincipială, care a degenerat, inculpatul lovind-o pe  persoana vătămată cu pumnul în zona feţei şi de asemenea i-a adresat ameninţări cu alte acte de violenţă, precum şi cu moartea.

Între părţi a intervenit B.V., soacra persoanei vătămate, în cele din urmă conflictul aplanându-se după ce persoana vătămată a intrat în curte.

În urma loviturilor aplicate de inculpat, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice care potrivit certificatului medical nr. 302/A2/12.05.2014 au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Prin declaraţia din 29.05.2014 persoana vătămată B.T.M. s-a constituit parte civilă în cauză, urmând ca pretenţiile să le precizeze ulterior.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: certificat medico-legal (fila 15), declaraţii parte civilă (fila 12-14), declaraţii inculpat (fila 35-38, 40-43), declaraţii martori (fila 16-32).

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoria Ineu, la data de 30.10.2014, sub nr. 2338/246/2014.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu nr. 125 din data de 28.11.2014, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Persoana vătămată B.T.M. s-a constituit parte civilă în cauză fila 25 dosar, cu suma de 200 lei reprezentând despăgubiri materiale 4 zile x 50 lei/ zi, două deplasări Bocsig-Arad în sumă de 200 lei şi certificat medico-legal în sumă de 40 lei respectiv daune morale în sumă de 5.000 lei. A solicitat obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de judecată.

La primul termen de judecată, inculpatului i s-au adus la cunoştinţă prevederile  art. 374 alin.4 şi 375 alin.1 Cod proc.pen, inculpatul arătând că nu doreşte să beneficieze de dispoziţiile  menţionate.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti respectiv declaraţie inculpat fila 26-27, declaraţie parte civilă B.T.M. fila 40-41, declaraţiile martorilor …, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul deţine împreună cu martora A.P., un magazin mixt situat în comuna Bocsig, n dreptul imobilului cu nr…, la aproximativ 4 metri în faţa imobilului ce aparţine martorului B.C.

La data de 09.05.2014, în jurul orelor 18,00, persoana vătămată B.T.M. se află în stradă unde uda florile şi vegetaţia ornamentală. La faţa locului se afla şi inculpatul care i-a reproşat că ar fi udat cu intenţie peretele  magazinului. În urma acestor remarci, între părţi s-a iscat o discuţie neprincipială, care a degenerat, inculpatul lovind-o pe  persoana vătămată cu pumnul în zona feţei şi de asemenea i-a adresat ameninţări cu alte acte de violenţă,respectiv cu moartea.

Între părţi au intervenit martorii B.V.- soacra persoanei vătămate şi A.P.- soţia inculpatului, în cele din urmă conflictul aplanându-se după ce persoana vătămată a intrat în curte.

Potrivit certificatului medico-legal nr.302/A2/12.05.2014 eliberat de S.J.M.L.Arad, persoana vătămată B.T.M. a necesitat pentru vindecare un număr 3-4 zile de îngrijiri medicale, leziunile constatate putând fi produse prin lovire şi/sau de corpuri dure.

Astfel, în ceea ce priveşte infracţiunea de lovire, deşi inculpatul a susţinut că nu a agresat-o pe persoana vătămată, din declaraţia acestuia, fila 26 dosar, coroborat cu declaraţiile persoanei vătămate B.T.M., fila 40, respectiv ale martorilor B.V. şi B.C.N., fila 44,44 dosar, rezultă că inculpatul a împins-o şi a lovit-o în gură pe aceasta.

Inculpatul, deşi nu a recunoscut săvârşirea faptelor, a declarat că a împins-o pe persoana vătămată în zona umerilor, fără a putea explica existenţa şi natura leziunilor persoanei vătămate constatate prin certificatul medico-legal, leziuni existente în zona feţei, respectiv a braţelor şi a ameninţat-o pe acesta că o bate.

Potrivit art.193 alin. 2 Cod penal, fapta prin care se  produs leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda.

Potrivit art.206 Cod penal, fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării.

Astfel, elementul material al infracţiunii de lovire sau alte violenţe, incriminate de art.193 alin.2 c.pen., constă fie într-o acţiune de lovire, fie de orice violenţe susceptibile să provoace o suferinţă fizică victimei.

Prin „lovire” se înţelege acel act de agresiune care constă în acţiunea mecanică  a unei energii cinetice exterioare de atingere, de compresiune sau izbire bruscă şi violentă a suprafeţei de contact a corpului victimei cu sau de un corp contondent, de regulă, prin proiectare, călcare, alunecare, aruncare sau cădere (de exemplu, cu palma, cu piciorul, cu cotul, cu un obiect, instrument sau armă, de perete, de gard, de caldarâm sau de alte obiecte materiale; aruncare de obiecte sau corpuri tari asupra victimei, etc).

Prin „acte de violenţă” se înţeleg toate manifestările brutale, constrângerile fizice de orice natură, care ar putea cauza suferinţe fizice ( de exemplu, tragerea de păr sau de ureche, târârea, punerea unei piedici urmată de cădere, asmuţirea unui câine sau lansarea asupra victimei a unui animal periculos care o trânteşte de pământ sau o muşcă, aruncarea de apă fierbinte asupra victimei)-Noul cod penal comentat, Partea specială, autor Vasile Dobrinoiu şi colectiv, editura Universul Juridic 2014, pg.50 .

Fapta se poate realiza prin acţiunea directă a făptuitorului, dar şi indirect, prin folosirea unor obiecte, a unui animal sau chiar prin propria faptă a victimei constrânsă să se accidenteze. Elementul material poate consta într-o acţiune, dar şi într-o inacţiune, iar în cazul variantei agravante a infracţiunii de lovire, constă în fapta de lovire sau de alte violenţe prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane.

Gravitatea acestui rezultat este cuantificată, în concepţia legiuitorului, în numărul de zile de îngrijiri medicale apreciat a fi necesar pentru vindecare, şi anume  existenţa unui număr de zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile.

Latura subiectivă constă în vinovăţie sub forma intenţiei directe sau indirecte.

Martora B.V. arată că inculpatul a îmbrâncit, a împins şi lovit în gură, cu palma închisă pe persoana vătămată, pentru aplanarea conflictului dintre inculpat şi persoana vătămată a fost nevoie de intervenţia sa şi a soţiei inculpatului.

Cu privire la infracţiunea de ameninţare, prin declaraţia dată la fila 26 dosar, inculpatul a recunoscut că i-a spus persoanei vătămate că o bate, martorii B.V., B.C.N. şi A.P., arătând că inculpatul i-a adresat ameninţări cu acte de violenţă şi cu moartea persoanei vătămate:” te tai şi fac puşcărie pentru tine”,, crezi că mă aduci în momentul în care îţi dau în cap şi te omor,,.

Astfel, nu se poate reţine că în împrejurarea dată, cuvintele adresate de inculpat persoanei vătămate s-au limitat la discuţia avută pe tema udării vegetaţiei şi a zidului magazinului şi a unor jigniri, ci se circumscriu dispoziţiilor art.206 cod penal.

Elementul material al infracţiunii de ameninţare, constă în acţiunea de ameninţare a unei persoane, de insuflare a temerii că va fi supusă unui pericol sau că o altă persoană apropiată va suferi  un rău. Această acţiune  poate fi săvârşită direct, prin orice mijloace de comunicare – cuvinte, gesturi, fapte, etc – sau indirect, adică printr-o terţă persoană. Acţiunea de ameninţare, pentru a avea relevanţă penală, trebuie să aibă ca obiect săvârşirea unei infracţiuni, oricare ar fi aceasta, sau a unei fapte păgubitoare, indiferent de gravitate.

Nu interesează dacă ameninţarea este necondiţionată sau condiţionată, este suficient să fi fost obiectiv credibilă şi serioasă, susceptibilă de a alarma victima, de a-i produce o temere serioasă(Noul cod penal comentat, Partea Specială, autor Vasile Dobrinoiu şi colectiv, editura Universul Juridic,2014, pg.109.)

Ori, ameninţările inculpatului „te bat; te tai şi fac puşcărie pentru tine” în sensul că o va omorî pe persoana vătămată, în contextul dat, au produs acesteia o stare de temere reală şi serioasă, mai ales ca inculpatul a şi agresat-o fizic pe persoana vătămată, prin lovirea în faţă a acesteia şi îmbrîncire.

În drept, fapta inculpatului A.C., constând în aceea că în data de 09.05.2014, în jurul orelor 18,00, a lovit-o cu palma închisă în zona feţei pe persoana vătămată  B.T.M., şi i-a adresat ameninţări cu alte acte de violenţă precum şi cu moartea, cauzându-i acesteia leziuni traumatice care au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art. 193 alin. 2 Cod penal şi ameninţare, prev. şi ped. de art. 206 Cod penal.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare, prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că inculpatul nu are antecedente penale şi a avut o bună conduită înainte, are vârsta de 39 de ani şi este angajat în muncă, fiind administrator la SC C.A. SRL Bocsig, are profesia de mecanic auto.

Referitor la concluziile apărătorului ales al inculpatului, de achitare a inculpatului, acestea susţineri sunt neîntemeiate, din probele de la dosar rezultând indubitabil că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului există şi au fost săvârşite de acesta, martorii audiaţi în cauză, respectiv B.V. şi B.C. asistând în mod direct la comiterea acestora.

Cu privire la cererea de renunţare la aplicarea pedepsei, în raport de cele analizate mai sus, precum şi contextul în care inculpatul a săvârşit faptele, respectiv că infracţiunile de loviri sau alte violenţe şi ameninţare, sunt infracţiuni privind integritatea corporală şi a sănătăţii respectiv privind libertatea persoanei, nu se poate reţine că faptele sunt de o gravitate redusă, instanţa apreciind deci că nu sunt incidente prevederile art.80 din c.pen.

Pentru aceste considerente, în baza art. 193 alin.2 c.pen. cu aplicarea art.38 alin.1 c.pen., instanţa va stabili în sarcina inculpatului A.C., pedeapsa de 6 luni închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, prevăzută şi pedepsită de art. 193 alin.2 cod penal.

În baza art. 206 cod penal cu aplicarea art.38 alin.1 cod penal, instanţa va  stabili în sarcina aceluiaşi inculpat pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare.

Instanţa, având în vedere că în cauză există concurs real de infracţiuni, în baza art. 38 al. 1, art. 39 alin. 1, lit. b) din c.penal, urmează a contopi pedeapsa  de 6 luni închisoare, stabilită pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe cu pedeapsa de 3 luni închisoare, stabilită pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, şi a stabili pentru inculpat pedeapsa cea mai grea, de 6 luni închisoare, la care se va adauga sporul obligatoriu de 1/3 din cealaltă pedeapsă stabilită, (respectiv 1 lună din pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare), rezultând pedeapsa de 7 luni închisoare.

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile de la art. 83 C. pen., pedeapsa stabilită fiind mai mică de 2 ani închisoare, respectiv 7 luni închisoare; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii;  acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii precum şi posibilităţile sale de îndreptare,astfel că apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei inculpatului pentru o perioadă determinată.

De asemenea, se constată faptul că maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunile săvârşite de inculpat este de 5 ani închisoare, valoare inferioară celei de 7 ani închisoare prevăzute de art. 83 alin. 2 C. pen. iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Prin urmare, în baza art. 83 alin. 1, 3 C. pen. va amâna aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., respectiv de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Pe durata termenului de supraveghere, potrivit art. 85 alin. 1 C. pen., inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Conform art. 86 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c) - e) se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad.

În baza art. 85 alin.2 lit.b, Cod penal, urmează a impune inculpatului prestarea unei activităţi neremunerate în folosul comunităţii pe o perioadă de 30 de zile, la următoarele autorităţi: Consiliul Local al Oraşului Ineu sau Consiliul Local al Oraşului Sebiş, jud.Arad.

În baza art. 404 alin. 3 Cod procedură penală, instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

Persoana vătămată B.T.M., prin cererea depusă la fila 25 dosar,  s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 200 lei reprezentând despăgubiri materiale 4 zile x 50 lei/ zi, două deplasări Bocsig-Arad pentru constatare şi eliberare certificat medico-legal în sumă de 200 lei, eliberare certificat medico-legal în sumă de 40 lei respectiv daune morale în sumă de 5.000 lei.

În raport de probele administrate, respectiv declaraţiile martorilor B.C. şi D.M., fila 44 respectiv 50 dosar, care se coroborează şi cu declaraţia părţii civile B.T.M., fila 40 dosar, precum şi înscrisurile depuse la filele 15 dosar, instanţa apreciază ca întemeiate parţial pretenţiile acesteia, respectiv pentru suma de 40 lei contravaloarea certificatului nedico-legal şi suma de 200 lei deplasare din localitatea Bocsig-Arad, pentru eliberarea certificatului medico-legal.

Cu privire la suma de 200 lei, pretinsă ca despăgubiri materiale  pentru cele 4 zile de îngrijiri medicale, acestea nu au fost justificate, în condiţiile în care martorul C.A. a arătat că a văzut-o pe stradă pe partea civilă după agresiune reţinându-se deci că aceasta nu a justificat sumele pretinse.

Cu privire la daunele morale, literatura juridică defineşte dauna morală sau prejudiciul moral astfel: atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori ce se referă la existenţa fizică şi psihică a omului, sănătate, integritate corporală, precum şi a altor valori.

 În cazul de faţă, daunele morale sunt consecinţa negativă de natură nepatrimonială cauzate victimei accidentului prin fapta ilicită şi culpabilă a autorului infracţiunii,  consecinţe care constau în atingeri aduse personalităţii fizice, psihice şi sociale, prin lezarea unui drept nepatrimonial, prejudiciu a cărui reparare prin compensare urmează regulile răspunderii civile delictuale.

Referitor la daunele morale, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia penală nr. 2617/09.07.2009 a statuat că acestea se disting de cele materiale, prin faptul că acestea nu se probează, ci se stabilesc prin evaluare.

Instanţa are în vedere că, în mod indubitabil partea civilă a suferit un prejudiciu moral în urma exercitării de către inculpat a actelor de agresiune fizică, precum şi violenţa psihică, cea din urmă fiind de esenţa infracţiunii de ameninţare, martorul D.M., menţionând că partea civilă ,, se simte ameninţată… pot să spun traumatizată,, astfel că părţii civile i s-a creat o stare de disconfort psihic, ce justifică o compensare bănească, apreciată de instanţă în cuantum de 500 lei.

În baza art.394 C. proc. pen, raportat la art.19 C. proc. pen raportat la art.1357 din codul civil, instanţa va admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă B.T.M., în sensul obligării inculpatului la plata sumei de 240 lei reprezentând daune materiale, şi respectiv 500 lei, reprezentând daune morale.

În baza art. 276 alin.1 C. proc. pen. instanţa va obliga pe inculpat la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către partea civilă B.T.M., reprezentând onorariul apărătorului ales avocat B.C., fila 51 dosar.

În baza art. 274 alin. 1, Cod procedură penală va obliga pe inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în cursul judecăţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art.193 alin.2 c.pen. cu aplicarea art.38 alin.1 c.pen., stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare în sarcina inculpatului A.C., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

În baza art.206 c.pen. cu aplicarea art.38 alin.1  c.pen., stabileşte pedeapsa de 3 luni închisoare în sarcina inculpatului A.C., cu datele de mai sus,  pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare.

În baza art. 38 al. 1, art. 39 alin. 1, lit. b) din c.penal, contopeşte pedeapsa  de 6 luni închisoare, stabilită pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe cu pedeapsa de 3 luni închisoare, stabilită pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, şi stabileşte pentru inculpat pedeapsa cea mai grea, de 6 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 1/3 din cealaltă pedeapsă stabilită, (respectiv 1 lună din pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare), rezultând pedeapsa de 7 luni închisoare.

În baza art. 83 alin. 1, 3 Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad.

În baza art. 85 alin. 2 lit.b, Cod penal impune inculpatului prestarea unei activităţi neremunerate în folosul comunităţii pe o perioadă de 30 de zile, la următoarele autorităţi: Consiliul Local al Oraşului Ineu sau Consiliul Local al Oraşului Sebiş, jud.Arad.

În baza art. 404 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art.394 C. proc. pen, raportat la art.19 C. proc. pen raportat la art.1357 din codul civil, admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă B.T.M., şi obligă pe inculpat la plata sumei de 240 lei reprezentând daune materiale, şi la plata sumei de 500 lei, reprezentând daune morale.

În baza art. 276 alin.1 C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către partea civilă.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen.  obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică din 27.01.2015.

Preşedinte Grefier