Modificare/încetarea obligațiilor

Sentinţă penală 207 din 29.06.2016


Prin sesizarea înregistrată sub nr. 983/237/2016-19.05.2016 Serviciul de Probaţiune Suceava a înaintat raportul de evaluare nr. 5078/22.04.2016/SPSV privind pe condamnatul R.I. conform Sentinţei Penale nr. 256/13.05.2015 a Judecătoriei Gura Humorului pronunţată în dosarul nr. 3243/237/2014 rămasă definitivă prin Decizia nr. 726/30.09.2015 a Curţii de apel Suceava, prin care  sesizează instanţa privind încetarea executării obligaţiei „să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu alte instituţii din comunitate prev. de art. 92 al. 2 lit. b Cod Penal”.

Instanţa reţine faptul că, prin Sentinţa Penală nr. 256/13.05.2015 a Judecătoriei Gura Humorului pronunţată în dosarul nr. 3243/237/2014 modificată şi  rămasă definitivă prin Decizia nr. 726/30.09.2015 a Curţii de Apel Suceava inculpatul R.I. a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 2 ani conform disp. art. 92 din N.C.P.

Prin Decizia nr. 726/30.09.2015 a Curţii de Apel Suceava a fost desfiinţată, în parte, sentinţa penală şi în rejudecare a fost înlăturată dispoziţia de obligare a inculpatului în temeiul art. 93, alin. 2 lit. a Cod Penal de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanţei şi, în temeiul art. 93 al. 2 lit. b C.P. a impus inculpatului să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu alte instituţii din comunitate.

Prin prezenta sesizare, pentru motivele expuse, în conţinutul acesteia se solicită  încetarea acestei obligaţii, pentru imposibilitate obiectivă de realizare, în continuare, invocându-se faptul că, au fost derulate 6 şedinţe la care condamnatul a fost prezent şi a respectat programul şi s-a  mai invocat starea de sănătate precară a condamnatului situaţia financiară, faptul că acesta nu creează niciun fel de probleme în familie şi comunitate, are asigurată sursa de venit, constând în pensia de drept, astfel încât sunt îndeplinite condiţiile legale pentru încetarea acestei obligaţii.

Instanţa analizând sesizarea formulată constată că aceasta este întemeiată.

Astfel, potrivit prev. art. 103, al. 1 C.P. dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unei obligaţii fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de reintegrare socială.

De asemenea, potrivit al. 2, din acelaşi text de lege instanţa dispune încetarea executării unora din obligaţiile care le-a impus când apreciază că menţinerea acestora nu mai e necesară la sesizarea serviciului de probaţiune conform art. 66, al. 1 din Legea nr. 252 /2013.

În cauza de faţă, instanţa, reţine faptul că, faţă de faptul că se justifică încetarea executării obligaţiei prev. de art. 93 al. 2 lit. b Cp impusă condamnatului, conform motivelor arătate în sesizarea Serviciului de Probaţiune Suceava, motiv pentru care, în temeiul textelor de lege sus-enunţate va admite sesizarea şi în temeiul prev. art. 66, al. 1 din Legea nr. 252/19.07.2013 coroborat cu art. 103, al. 2 Cod Penal va dispune încetarea obligaţiei prev. de art. 93 al. 2 lit. b Cod Penal impusă inculpatului R.I., respectiv să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu alte instituţii din comunitate, aplicată prin Decizia nr. 726/30.09.2015 a Curţii de apel Suceava, care a modificat Sentinţa Penală nr. 256/13.05.2015 a Judecătoriei Gura Humorului pronunţată în dosarul nr. 3243/237/2014.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.