Înlocuirea pedepsei amenzii

Sentinţă penală 264 din 08.09.2016


La data de 24 iunie 2016, judecătorul delegat la Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Gura Humorului, în temeiul art. 15 lit. e din Legea nr. 253/2013 rap. la art. 23 alin.1 din aceeaşi lege şi art. 63-64 Cod penal, a sesizat instanţa  în vederea luării măsurilor ce se impun, cu privire la condamnatul C.G., persoană condamnată la pedeapsa de 5000 lei amendă penală, prin Sentinţa penală nr. 26/15.01.2016 a Judecătoriei Gura Humorului, pronunţată în dosarul nr. 3346/237/2014, definitivă prin neapelare, la data de 23.02.2016 .

Condamnatul a depus la dosar un înscris la data de 10.08.2016, prin care a arătat că este de acord să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, conform prevederilor art. 560 din N.C.P.P.

Analizând înscrisurile existente la dosar , instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 26/15 ianuarie 2016 a Judecătoriei Gura Humorului, inculpatul C.G. a fost condamnat la o pedeapsă penală finală de executat de 5000 lei amendă. Prin aceeaşi sentinţă, condamnatului i s-a atras atenţia asupra dispoziţiilor art. 63 din Codul penal. Sentinţa penală nr. 26/15 ianuarie 2016 a rămas definitivă la data de 23 februarie 2016. Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Gura Humorului, prin înştiinţarea nr. 27/2016- 3346/237/2014 din 23 februarie 2016, i-a adus la cunoştinţă condamnatului C.G. că are obligaţia de a plăti amenda de 5000 lei, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, motiv pentru care, Biroul Executări Penale, a sesizat instanţa de executare.

Din ancheta socială rezultă faptul că C.G. este căsătorit are un copil minor, că locuieşte la locuinţa mamei sale, nu este înscris în evidenţele din registrul agricol. Din înscrisul depus la dosar de către condamnat, se reţine că este singurul întreţinător de familie, nu are un loc de muncă stabil, realizează venituri sporadice şi că este de acord ca în baza prevederilor art. 560 Cod pr. penală, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Art. 64 alin.1 din Codul penal prevede că: „În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acestuia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate, cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Unei zile de amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunităţii”.

Cum, în cauză condamnatul nu poate să execute pedeapsa amenzii din motive neimputabile, respectiv nu realizează venituri permanente şi şi-a dat consimţământul de a presta  o muncă neremunerată în folosul comunităţii, instanţa în baza prev. art. 23 alin.1 din Legea 253/2013 şi ale art. 63-64 din Codul penal, urmează să admită sesizarea şi în consecinţă: admite sesizarea formulată de petentul Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei Gura Humorului în contradictoriu cu condamnatul C.G. şi înlocuieşte pedeapsa de 5000 lei aplicată condamnatului C.G. prin Sentinţa penală nr. 26/15.001.2016 a Judecătoriei Gura Humorului pronunţată în dosarul nr. 3346/237/2014, cu obligaţia de a presta un număr de 333 zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Condamnatul urmează a executa munca neremunerată în folosul comunităţii la unul dintre serviciile subordonate Primăriei F. sau Primăriei G.H., în acest sens, cât şi tipul de activităţi urmând să îl decidă consilierul de probaţiune.