Contestaţie la executare

Hotărâre 1933 din 22.12.2015


Prin sesizarea formulată la data de XXXX, sub număr dosar  XXXX şi înregistrată pe rolul Judecătoriei XXXX, Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei XXXX a învederat instanţei că a intervenit un impediment la executarea măsurii educative neprivativă de libertate a supravegherii pe odurată de 6 luni aplicată intimatului IF prin sentinţa penală nr.XXXX pronunţată de  Judecătoria XXXX în dosarul nr.XXXX.

În fapt, s-a arătat că prin sentinţa penală nr.XXXX, în dosarul penal nr.XXXX s-a aplicat măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii, aspect de natură să determine imposibilitatea punerii în executare a măsurii educative neprivativă de libertate mai sus menţionată.

În drept, au fost invocate prevederile legale ale art.598 alin.(1) lit.c Cod de proc. pen. şi art.129 alin.(1) din Codul penal raportat la art.114 din Codul penal.

Sesizării formulate i-au fost ataşate sentinţa penală nr.249 din 23.02.2015 pronunţată de Judecătoria XXXX în dosarul nr.XXXX şi sentinţa penală nr.XXXX, pronunţată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX.

La termenul de judecată din data de XXXX s-a dispus amânarea cauzei în vederea efectuării verificări DEPABD cu privire la domiciliul intimatului în vederea citării acestuia la ultimul domiciliu şi prin afişare la uşa instanţei.

La termenul  de judecată din data de XXXX s-a acordat cuvântul pe fondul cauzei şi instanţa a rămas în pronunţare.

Analizând sesizarea formulată prin raportare la situaţia de fapt şi dispoziţiile legale incidente, instanţa reţine următoarele:

 Prin sentinţa penală nr.XXXX, pronunţată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX s-a aplicat intimatului IF măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pentru o durată de 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată. (faptă săvârşită în data de XXXX) Totodată, prin aceeaşi sentinţă s-a constatat că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunea pentru care intimtul IF a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare prin sentinţa penală nr.XXXX pronunţată de Judecătoria XXXXu, definitivă prin nerecurare la data de XXXX, s-a anulat beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare pentru săvrâşirea ifnracţiunii de tâlhărie şi, în temeiul art.22 alin.2 din Legea nr.187/2012 s-a dispus înlocuirea pedepsei de 2 ani închisoare cu măsura eductivă a internării într-un centru educativ pe o durată de 2 ani.

În final, n temeiul art.22 alin.(4) din Legea nr.187/2012 s-a aplicat intimatului Iancu Florin măsura educativă cea mai grea a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii.  În baza sentinţei penale a fost emis m.e.p.i. nr.XXXX dar nu s-a reuşit până în prezent punerea în executare a mandatului, întrucât intimatul se sustrage.

Prin sentinţa penală nr.XXXX pronunţată de Judecătoria XXXXîn dosarul penal nr.XXXX s-a aplicat intimatului IF măsura educativă a supravegherii pe o perioadă de 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de furt (faptă săvârşită în data de XXXX) cu obligarea intimatului ca pe durata măsurii educative a supravegherii să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională şi prezentarea la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta.

Potrivit art.129 alin.(1) Cod penal ,,în caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condiţiile art.114”.

În continuare, instanţa constată că infracţiunile pentru care s-a dispus aplicarea de măsuri educative pentru inculpatul IF prin Sentinţa penală nr.XXXX pronunţată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX, rămasă definitivă la data de XXXX (fapte săv. la data de XXXX) şi Sentinţa penală nr.XXXX pronunţată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX, rămasă definitivă la data de XXXX (fapte săv. la data de XXXX) se află în stare de concurs real.

Descontopeşte măsurile educative cele mai grele aplicate prin sentinţele penale mai sus menţionate în măsurile educative componente:

-măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pentru o durată de 6 luni,

-măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 2 ani,

-măsura educativă a supravegherii pe o durată de 6 luni.

În temeiul art.585 alin.(1) lit.a Cod proc. pen. raportat la art.129 alin.(1) Cod pen. şi art.114 Cod pen., contopeşte măsurile educative aplicate prin sentinţele penale mai sus menţionate şi aplică inculpatului IF, măsura educativă cea mai grea, respectiv măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 2 ani.

În temeiul art.127 Cod pen. raportat la art.72 Cod pen., scade din durata măsurii educative a internării într-un centru educativ durata reţinerii din data de XXXX.

Dispune anularea formelor de executare emise în baza Sentinţei penale nr.XXXX pronunţată de Judecătoria XXXXîn dosarul penal nr.XXXX, rămasă definitivă la data de XXXX şi Sentinţei penale nr.XXXX pronunţată de Judecătoria XXXX în dosarul penal nr.XXXX, rămasă definitivă la data de XXXX şi emiterea de noi forme de executare în conformitate cu prezenta.