Raspundere civila contractuala. Solicitare de obligare a paratilor la plata contravalorii apei furnizate şi neachitate.

Hotărâre 15398 din 09.09.2015


La data de 19.11.2013,  reclamanta -  a încheiat contractul de furnizare/prestare serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare înregistrat sub nr. -, cu paratul -, în calitate de „reprezentant imobil”. Conform declaratiilor de la filele 37 verso si 38 verso, paratii -, l-au imputernicit pe paratul - să încheie  cu reclamanta contractul de furnizare nr. -, obligandu-se sa achite contravaloarea serviciilor , in eventualitatea unui debit.

Analizand raporturile juridice dintre parti, instanta retine ca intre reclamanta si paratii - exista raporturi contractuale intemeiate pe contractul înregistrat sub nr. - incheiat cu reclamanta prin mandatarul in interes comun -, paratii asumandu-si obligatia de plata a pretului serviciilor in solidar .

In baza contractului nr. -, au fost emise facturile din data de 19.112013, 21.02.2014, 23.04.2014, 23.06.2014, 26.08.2014, 21.10.2014, 12.01.2015,04.03.2015 si 11.03.2015, cu facturile respective reclamanta facand dovada creantei, însă pârâţii  nu au facut dovada achitarii contravalori serviciilor si nici nu au contestat cuantumul debitului.

In baza art. 1270 c.civ., va obliga paratii, în solidar, la plata sumei de 48082,37 lei reprezentand contravaloare servicii furnizare apa si a sumei de 2740,65 lei reprezentând penalităţi calculate până la data de 11.03.2015, conform art. 15 din contractul de abonament nr. -.