Alte dispozitii privind EXECUTAREA.Contestatie la executare art. 598 .din Codul Penal

Sentinţă penală 365 din 02.02.2016


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de 09.06.2015, petentul-condamnat M.D. a solicitat deducerea din mandatul pe care îl execută în prezent, a perioadei executate în Italia in perioada 05.03.2013-08.03.2013 si in perioada 20.03.2014-25.09.2014.

In continuare a aratat ca documentele necesare se afla in dosarul nr…….. al Judecatoriei Craiova

Prin adresa nr. …… din 16.06.2015 Penitenciarul Craiova a înaintat copia mandatului de executare a pedepsei închisorii nr…… din 04.06.2007  emis de Judecătoria Caracal in baza s.p. 216 din 21.05.2007 definitiva prin neapelare la data de 04.06.2007.

Instanţa a dispus ataşarea din oficiu a dosarului nr……… al Judecătoriei Craiova în care a fost pronunţată sentinta penală nr. …………

Analizând înscrisurile aflate la dosar instanţa retine următoarele:

Petentul-condamnat M.D. se afla in in executarea pedepsei de 3 ani si 8 luni inchisoare aplicata prin s.p. 216 din 21.05.2007 a Judecatoriei Caracal definitiva prin neapelare la data de 04.06.2007.

A fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr……… din 04.06.2007 de catre Judecatoria Caracal iar executarea pedepsei a inceput la data de 04.01.2015.

Potrivit referatului intocmit de Biroul Executari Penale al Judecatoriei Caracal  si inaintat la dosarul ……… Inspectoratul General al Politiei Romane Centrul de Cooperare Politieneasca -Biroul Sirene, cu adresa nr. …….. din 07.03.2013 a comunicat arestarea condamnatului M.D. in Italia la data de 05.03.2013 in vederea punerii in executare a Mandatului European de Arestare emis de autoritatile din Romania.

In continuarea corespondentei privind pe condamnatul M.D. arestat in Italia la data de 05.03.2013 IGPR Biroul Sirene , cu adresa nr. ……. din 07.02.2014 inainteaza mesajul primit la 07.02.2014 de la Biroul Sirene Italia din cuprinsul caruia rezulta ca , autoritatile judiciare italiene , respectiv Curtea de Apel Bari prin decizia din 06.02.2014 a refuzat predarea si a dispus executarea pedepsei in Italia conform Legislatiei nationale .

Penitenciarul Craiova, cu adresa nr. ….. din 07.01.2015 confirma mandatul si comunica arestarea condamnatului M.D. de IPJ Olt la data de 04.01.2015 .

Prin adresa nr. MP 33.7.5-4295 aflata in dosarul nr. ……. al Judecatoriei Craiova, Parchetul de pe lanaga Curtea de Apel din Bari a comunicat urmatoarele :

La data de 11.03.2014 acest Birou a emis ordinul de incarcerare pentru executarea pedepsei ramase de executat de 3 ani 7 luni si 26 zile de inchisoare( a fost déjà dedusa perioada de arest preventiv executata de la 05.03.2013 pana la 08.03.2013.)

La data de 20.03.2014 condamnatul a fost arestat si adus in Penitenciarul din Foggia in vederea executarii pedepsei in regim de detentie.

La data de 25.09.2014 Tribunalul de Supraveghere din Bari a admis ca numitul M.D. sa fie supus masurii alternative de incredintare pentru o perioada de proba catre serviciile sociale.Prin urmare in aceeasi zi a fost eliberat din Institutia penitenciara.

La data de 12.03.2015 Tribunalul de Supraveghere din Bari a revocat masura alternativa de incredintare pentru o perioada de proba , intrucat numitul M.D. s-a sustras acestei masuri acordate, fugind la data de 02.01.2015.

La data de 10.04.2015 2015 a fost emis un ordin de executare in urma revocarii incredintarii pentru executarea in regim de detentie a pedepsei ramase de executat de 2 ani , 10 luni si 13 zile.

Acest birou isi exprima parerea favorabila pentru continuarea executarii pedepsei pe teritoriul Romaniei.

Potrivit art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, durata arestului efectuat în străinătate în îndeplinirea unei cereri formulate de autorităţile române în temeiul legii este luată în calcul în cadrul procedurii penale române şi se compută din durata pedepsei aplicate de instanţele române.

Conform prevederilor art. 598 C.proc.pen., contestaţia contra executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri: a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă; b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare; c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare; d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei

Având în vedere dispozitiile legale invocate, constatand ca este intemeiata cererea in temeiul art. 598 alin.1 lit. d C.p.p. va admite contestatia la executare formulată de condamnatul M.D..

Va deduce din pedeapsa de 3 ani  si 8 luni închisoare aplicată prin s.p. nr…….. a Judecătoriei Caracal rămasă definitivă prin neapelare la data de 04.06.2007,perioada executată în Italia de la 05.03.2013 pana la 08.03.2013 inclusiv si de la 20.03.2014 pana la 25.09.2014 inclusiv.

Va dispune rectificarea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr……. din 04.06.2007  emis de  Judecătoria Caracal conform prezentei sentinţe.

Va mentine celelalte dispozitii ale s.p nr………. a Judecătoriei Caracal rămasă definitivă prin neapelare la data de 04.06.2007

 Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului din care onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 130 lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE,

În temeiul art. 598 alin.1 lit. d C.p.p. admite contestatia la executare formulată de condamnatul M.D., fiul lui C. şi V., născut la …….., în prezent deţinut în Penitenciarul Craiova.

Deduce din pedeapsa de 3 ani  si 8 luni închisoare aplicată prin s.p. nr.216/21.05.2007 a Judecătoriei Caracal rămasă definitivă prin neapelare la data de 04.06.2007,perioada executată în Italia de la 05.03.2013 pana la 08.03.2013 inclusiv si de la 20.03.2014 pana la 25.09.2014 inclusiv.

Dispune rectificarea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr…… din 04.06.2007  emis de  Judecătoria Caracal conform prezentei sentinţe.

Mentine celelalte dispozitii ale s.p nr…….. a Judecătoriei Caracal rămasă definitivă prin neapelare la data de 04.06.2007.

 Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului din care onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 130 lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de contestatie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 02.02.2016.