Încetarea executării obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Sentinţă penală 81 din 30.06.2016


Pe rol judecarea contestaţiei la executare formulată de petentul Serviciul de Probaţiune .privind pe condamnatul B. A..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă condamnatul B. A..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează următoarele:

- obiectul cauzei contestaţie la executare

- procedura de citare legal îndeplinită

- stadiul procesului: contestaţie la executare,

- a fost acvirat dosarul . al J.O., după care,

Se prezintă condamnatul B.A. legitimat de către instanţă.

Instanţa pune în discuţie cererea formulată de către Serviciul de Probaţiune cu privire la încetarea executării obligaţiei condamnatului B. A. de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Condamnatul arată instanţei că este bolnav şi este de acord cu cererea Serviciului de Probaţiune.

Reprezentantul Ministerului Public arată instanţei că este de acord cu cererea Serviciului de Probaţiune.

Instanţa închide dezbaterile şi rămâne în pronunţare.

Luând în examinare sesizarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă . privind încetarea executării obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii stabilită în sarcina inculpatului B. A., în urma analizei actelor dosarului, se constată că, în fapt, prin sentinţa penală nr. . pronunţată de J. O., în dosar nr.  ., rămasă definitivă prin Decizia penală nr.. a C..A. T., în baza art. 485 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. a fost admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria .. cu inculpatul B. A. cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 336 alin 1 Cod Penal, infracţiune ce face obiectul dosarului penal  nr. . al Parchetului de pe lângă Judecătoria ..

Astfel, in baza 336 alin 1 Cod Penal, a fost condamnat inculpatul B. A., la o pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 66 al. 1 lit. a), b), d) cod penal, i s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a alege, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. 1, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi d) Cod penal ,i s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a alege, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe  şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, inculpatul a fost obligat ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune .., la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

f) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, la Primăria ...

În baza art. 93 alin. 2 lit. d) Cod penal, inculpatul are obligaţia să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, s-a atras  atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, inculpat a fost obligat faţă de stat, la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Serviciul de Probaţiune … a solicitat încetarea executării obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii de către condamnatul B. A., ataşând sesizării raportul de evaluare nr.., copia deciziei medicale asupra capacităţii de muncă nr. . eliberată de Casa Judeţeană de Pensii .. – Cabinet Expertiză Medicală .. şi copia Deciziei medicale asupra capacităţii de muncă nr. . emisă de Casa Judeţeană de Pensii . – Cabinet Expertiză Medicală ..

Petentul a întocmit pentru condamnatul B. A. un raport de evaluare, raport în care se comunică situaţia condamnatului şi atitudinea acestuia pe parcursul executării pedepsei.

Potrivit disp. art. 598 alin 1, lit. c Cod Pr. Penală împotriva executării hotărârii penale se poate face contestaţie când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare.

Analizând raportul de evaluare întocmit de către Serviciul de Probaţiune cu privire la condamnatul B. A., instanţa reţine că acesta a respectat pe parcursul executării pedepsei obligaţiile ce i-au fost impuse.

S-a mai arătat în raportul de evaluare că în ceea ce priveşte obligaţia de a presta munca neremunerată în folosul comunităţii, condamnatul B. A. nu o poate executa din motive obiective, astfel, prin Decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. , eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin – Cabinet Expertiză Medicală ., reiese faptul că B. A. are capacitatea de muncă pierdută în totalitate, iar termenul de revizuire a deciziei este stabilit pentru data de ., iar termenul de supraveghere expiră în data de ..

Analizând decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. . din . privind pe B. A instanţa reţine că acesta a fost diagnosticat cu Tulburarea Anxios – Depresivă - Episod sever nepsihotic, Eventraţie abdominală operată cu plasă, Hipertensiune arterială, stadiul I, Obezitate, capacitatea de muncă fiind pierdută în totalitate.

Potrivit dispoziţiilor art.95 cod penal (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de îndreptare.

(2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că menţinerea acestora nu mai este necesară.

Având în vedere că prin sentinţa nr. s-a impus inculpatului obligaţia să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Oraşului . pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, reţinând că potrivit sesizării Serviciului de Probaţiune şi a deciziei medicale asupra capacităţii de muncă nr. ., inculpatul B.A. a fost diagnosticat cu Tulburarea Anxios – Depresivă - Episod sever nepsihotic, Eventraţie abdominală operată cu plasă, Hipertensiune arterială, stadiul I, Obezitate, capacitatea de muncă fiind pierdută în totalitate, văzând şi dispoziţiile art. 598 alin 1, lit. c Cod Pr.. Penală constatând existenta unei piedici la executarea sentinţei penale nr. . pronunţată de J. O., în dosar nr.  ., rămasă definitivă prin Decizia . a C.  A. T., va admite sesizarea consilierului de probaţiune şi va dispune încetarea obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, la Primăria ., astfel cum a fost dispusă prin sentinţa penală nr. .., dată in dosar nr. ...

Văzând şi disp. art 275 alin 3, Cod Pr Penală,

În baza art. 95 Cod Penal, admite sesizarea Serviciului de Probaţiune .. şi constatând problemele de sănătate cu care se confruntă condamnatul B. A., dispune încetarea obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, la Primăria … astfel cum a fost dispusă prin sentinţa penală nr. ., dată in dosar nr. .

În baza disp. art 275 alin 3, Cod Pr Penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.