Individualizarea modalităţii de executare a pedepsei. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, în cazul recunoaşterii învinuirii cu existenţa acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii

Sentinţă penală 2062 din 10.12.2015


Obiect –  ucidere din culpă (art. 192 alin. 2 Cod penal)

Cuprins pe materii : Drept penal. Infracţiuni contra persoanei. Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Acţiunea civilă.

Index alfabetic :

-Infracţiuni contra persoanei

-Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii

-Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

-Munca în folosul comunităţii

Judecătoria Galaţi, secţia penală, sentinţa penală nr. 2062/10.12.2015

 Rezumat hotărâre  :

Instanţa de fond a fost sesizată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului P.D. pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 2 Cod penal.

Ca situaţie de fapt, din actele dosarului, instanţa de fond a reţinut că la data de 15.08.2014, ora 10.14, lucrătorii din cadrul Serviciului Rutier Galaţi au fost sesizaţi, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN xx, pe raza loc. xxxx, a avut loc un eveniment rutier soldat cu decesul unei persoane (fila nr. 5).

În urma cercetării la faţa locului, s-a stabilit că, accidentul rutier a avut loc în localitatea xxxx, pe DN xx, unde circulaţia se desfăşoară pe două sensuri separate de marcaje simple discontinue. În accident au fost implicate două autovehicule, respectiv auto marca Mercedes cu nr. xxxxxx condus de inculpatul P.D. şi care prezenta avarii la partea din stânga faţă; auto marca VW cu numărul xxxxxx care era condus de persoana vătămată B.I. şi care prezenta avarii multiple pe toată partea stângă.

Ambii conducători auto au fost testaţi alcoolscopic rezultatul fiind negativ.

S-a reţinut că accidentul rutier s-a produs în condiţii de trafic intens, pe un carosabil uscat şi vizibilitate bună. Autoturismul condus de inculpatul P.D. se deplasa pe sensul de mers Independenţa –Galaţi, în spatele unui tir. Ajungând în zona km. …, inculpatul a virat stânga angajându-se în depăşirea tirului. Din sens opus, se deplasa autoturismul condus de B.I. Acesta din urmă a fost surprins de manevra de depăşire, a tras de volan spre dreapta şi a frânat. Cele două autovehicule s-au lovit frontal stânga. Autoturismul condus de B.I. a fost rotit la 900, iar autoutilitara condusă de inculpat şi-a continuat deplasarea pe o distanţă de 92 de m.

În autoturismul condus de persoana vătămată B.I. se aflau, în calitate de pasageri, numiţii B.O., C.M. şi C.F.. Aceştia au suferit vătămări care nu au necesitat internarea.

În urma impactului, numita B.D., de asemenea pasageră în auto cu nr. XXXXXX, a decedat. Conform Raportului de necropsie medico-legală moartea numitei B.D. a fost violentă. Situaţia de fapt astfel reţinută a fost susţinută de declaraţiile persoanei vătămate B.I. precum şi ale martorilor B.O., C.M., C.F. şi E.D..

În faţa instanţei, asistat de apărătorul ales, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul P D a înţeles să se prevaleze de dispoziţiile art. 375 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, arătând că recunoaşte în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care a arătat că le cunoaşte şi că şi le însuşeşte. Instanţa a procedat la audierea inculpatului în acest sens şi, având în vedere poziţia procesuală a acestuia, dar şi probele administrate în cursul urmăririi penale, a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 375 alin.1 şi 2 Cod procedură penală. Totodată inculpatul a arătat că este de acord să efectueze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în situaţia în care instanţa îl va găsi vinovat.

În drept, s-a arătat că fapta inculpatului P.D. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 2 Cod penal.

Instanţa a apreciat că fapta întruneşte toate trăsăturile esenţiale ale unei infracţiuni, respectiv, este prevăzută de legea penală ca infracţiune, este săvârşită cu vinovăţie, este nejustificată şi este imputabilă inculpatului.

Elementul material al infracţiunii este reprezentat de acţiunea inculpatului, intrată în sfera ilicitului penal. Urmare imediată constă în moartea victimei B.D. Rezultatul a avut drept cauză unică acţiunea culpabilă a inculpatului, aşa cum rezultă fără dubiu din mijloacele de probă administrate.

Referitor la latura subiectivă a infracţiunii, instanţa a reţinut că inculpatul a săvârşit fapta din culpă cu prevedere, întrucât deşi a prevăzut posibilitatea producerii unui eveniment rutier soldat cu pierderea de vieţi omeneşti, prin încălcarea regulilor de circulaţie, a considerat totuşi în mod neîntemeiat că acesta nu se va produce.

La individualizarea pedepsei ce a fost aplicată, instanţa, având în vedere dispoziţiile art. 74 alin. 2 Cod penal, a arătat că va ţine seama de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs (moartea unei persoane) ori a altor consecinţe ale infracţiunii (durerea încercată de rudele apropiate ale victimei),  motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului (fără antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier ataşată la fila 46 din dosar), conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal (atitudine de recunoaştere a faptei), nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială precum şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Instanţa a avut în vedere la stabilirea pedepsei limitele prevăzute de art. 192 alin. 2 Cod penal pentru infracţiunea săvârşită (de la 2 la 7 ani închisoare), reduse potrivit art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (de la 1 an şi 4 luni la 4 ani şi 8 luni închisoare). În aceste limite şi având în vedere criteriile analizate, instanţa a aplicat inculpatului o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare, apreciind că această pedeapsă constituie un mijloc apt de îndreptare a inculpatului, astfel încât să se formeze o atitudine corectă faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială, fiind necesară şi proporţională cu scopul urmărit, respectiv prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.

În acelaşi timp, instanţa a apreciat că faţă de persoana inculpatului (care se află la primul contact cu legea penală) şi de atitudinea procesuală a acestuia de recunoaştere a faptei, manifestată în faţa instanţei, că este posibilă îndreptarea sa şi fără executarea pedepsei, fiind însă necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

În consecinţă, în baza art. 91 Cod penal, a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, în referire la art. 91 alin. 4 Cod penal, a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind situațiile care atrag revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere, respectiv săvârșirea unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere și neîndeplinirea cu rea-credință a măsurilor, obligațiilor de supraveghere şi a celor civile stabilite prin prezenta hotărâre. 

În privinţa laturii civile, instanţa a constatat că s-a făcut dovada cheltuielilor în sumă totală de 20000 lei efectuate de B.O. şi B.I. în legătură cu decesul victimei, banii fiind achitaţi pentru înmormântare, pomeniri şi locul de veci.

Având în vedere moartea violentă a victimei, constatată prin concluziile raportului de expertiză medico-legală, relaţia de rudenie existentă între aceasta şi părţile civile (soţul şi respectiv copiii săi), s-a arătat că este evidentă durerea încercată de aceste părţi prin dispariţia neaşteptată a persoanei apropiate din viaţa lor. Suferinţa resimţită de părţile civile B.O. şi B.I. este apreciată de instanţă ca fiind mai intensă, întrucât aceştia au fost de faţă la producerea evenimentului rutier, impactul psihic fiind accentuat în momentul în care rudele victimei constată imediat şi nemijlocit consecinţele evenimentului rutier.

Instanţa a apreciat că suma de 100000 lei pentru fiecare dintre părţile civile B.I. şi B.O. şi suma de 90000 lei pentru fiecare dintre părţile civile B.C şi B.T. compensează durerea încercată în urma decesului victimei.

În consecinţă, în temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală în referire la art. 25 Cod procedură penală, raportat la art.1349, art.1357, art.1358,  art. 1391 din Codul civil şi art. 54 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, instanţa a admis în parte acţiunea civilă şi a obligat pe asigurătorul de răspundere civilă la plata sumelor de 10000 lei, reprezentând daune materiale şi 100000 lei, daune morale, către partea civilă B.O., 10000 lei, reprezentând daune materiale şi 100000 lei, daune morale către partea civilă B.I.

În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală în referire la art. 25 Cod procedură penală, raportat la  art. 1391 din Codul civil şi art. 54 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România a admis în parte acţiunea civilă şi a obligat pe asigurătorul de răspundere civilă la plata sumei de 90000 lei, reprezentând daune morale, către partea civilă B.C şi la plata sumei de 90000 lei, reprezentând daune morale către partea civilă B.T.

Potrivit art. 274 alin. 1 Cod procedură penală instanţa l-a obligat pe inculpatul  P.D. la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Calea de atac

Prin decizia penală nr.XXX/XX.0X.201X a Curţii de Apel Galaţi au fost respinse ca nefondate apelurile declarate de părţile civile B.C., B.I., B.O. şi B.T. şi de partea responsabilă civilmente XXX împotriva sentinţei penale nr.XXX/XX.1X.201X a Judecătoriei Galaţi. Fiecare apelant a fost obligat la plata către stat a câte 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă.

Problema de drept: Individualizarea modalităţii de executare a pedepsei. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, în cazul recunoaşterii învinuirii cu îndeplinirea condiţiei privind existenţa acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, prin raportare la situaţia de fapt stabilită.