Act sexual cu un minor

Hotărâre 44 din 06.03.2015


Dosar nr. 43/308/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

PENAL

SENTINŢA PENALĂ Nr. 44/2015

Şedinţa publică de la 06 Martie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE Vasile Aenoaei

Grefier Gabriela Balind

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public

Procuror: Virginia Marcu

Pe rol judecarea cauzei Penal privind pe inculpat C.I. şi pe parte civilă F. F. D., parte civilă K.M.A., parte civilă R.E., parte civilă B.L., având ca obiect actul sexual cu un minor (art.220 NCP)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică Se prezintă inculpatul în stare de deţinere asistat de avocat Burghelea Bogdan cu delegaţie avocaţială din oficiu şi părţile vătămate F. F. D. asistat de mama F. Julieta, K.M.A.  asistat de tatăl Cercea Marcu, R.E. asistat de mama Iambor Victoria, B.L..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Reprezentanta parchetului şi părţile prezente declară că nu au cereri prealabile de formulat.

Se dă citire actului de sesizare al instanţei.

I se aduc la cunoştinţă inculpatului drepturile, respectiv dreptul de a nu face nicio declaraţie, că ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa, că are posibilitatea să recunoască  faptele pentru care a fost trimis în judecată şi să nu solicite probe noi, judecata cauzei să se facă pe baza probelor de la parchet, iar în acest caz limitele de pedeapsă vor fi reduse cu 1/3 iar in cazul in care este prevăzută pedeapsa amenzii limitele acesteia sunt reduse cu 1.

Inculpatul solicită să  fie judecat pe baza procedurii recunoaşterii vinovăţiei.

Reprezentanta parchetului este de acord cu admiterea cererii inculpatului.

Părţile vătămate lasă la aprecierea instanţei.

Instanţa, în deliberare potrivit prevederilor art. 274 C.p.p,  admite cererea inculpatului de a fi judecat potrivit procedurii simplificate.

Se procedează la ascultarea inculpatului, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Reprezentanta parchetului solicită să se menţină starea de arest preventiv a inculpatului. Solicită să se dispună condamnarea inculpatului la o pedeapsă privativă de libertate cu reducerea limitelor de pedeapsă cu 1/3.

Părţile vătămate lasă la aprecierea instanţei soluţionarea cauzei.

Av. Burghelea, apărătorul inculpatului, solicită să se constate că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor şi a înţeles să uzeze de procedura simplificată, solicită să se dispună reducerea limitelor de pedeapsă cu 1/3, al individualizarea pedepsei să se ţină cont de condiţia lui socială, a fost cadru didactic, nu are antecedente penale. Depune la dosar în circumstanţiere documente profesionale.

Inculpatul având ultimul cuvânt, recunoaşte săvârşirea faptelor şi regretă situaţia creată.

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara, întocmit la data de 14.01.2015 şi înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 43/308/2015, la data de 15.01.2015, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C.I. pentru săvârşirea a 3 infracţiuni de act sexual cu un minor, în formă continuată  şi calificată, prev. de art. 220 al.1 şi 3 C.pen., cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. şi o infracţiune de act sexual cu un minor în formă calificată şi continuată prev. de art. 220 al.1 şi al.2 şi al.4 lit. b C.pen.

În expunerea actului de sesizare a instanţei s-a reţinut că-n cursul lunii septembrie 2014 persoana vătămată F. F. D., în vârstă de 13 ani, a fost la domiciliul numitului C.I., profesor în cadrul Şcolii Generale din satul Ormeniş, comuna Viişoara, pentru a-l ajuta să taie lemne de foc din gospodăria acestuia, după care a fost invitat în imobilul acestuia, unde inculpatul a început să-l pipăie în zona picioarelor, i-a desfăcut fermoarul de la pantaloni şi i-a supt penisul, după care inculpatul l-a îndemnat să-l penetreze anal, însă minorul n-a fost de acord.

Apoi, în vara aceluiaşi an, în timp ce persoana vătămată F. F. D., poreclit Scârţu, în vârstă de 13 ani, era însoţit de martorii Roth Andreas şi Iambor Gabriel, a fost invitat de inculpat  la acesta acasă. Acolo, după ce au fost serviţi cu mâncare şi suc, inculpatul le-a propus  celor trei să întreţină raport sexual oral şi anal cu el. Persoana vătămată a fost de acord şi a avut raport sexual oral cu inculpatul, iar ceilalţi doi un raport anal, partea pasivă fiind inculpatul. Aceste fapte s-au întâmplat încă o dată tot în vară, participanţii fiind aceiaşi.

În luna septembrie 2014, persoana vătămată R.E., poreclit Cota, în anul 2000, în vârstă de 14 ani, a fost trimis de mama lui, acasă la inculpat pentru a xeroxa nişte documente şi acolo, la solicitarea inculpatului, a acceptat ca acesta din urmă să-i sugă penisul, ulterior întreţinând cu inculpatul un raport anal. Apoi, în urmă cu patru sau cinci ani de zile, persoana vătămată B.L., zis nenea, a avut raport sexual cu inculpatul, după care a mai avut de două ori raport sexual oral cu inculpatul, care i-a promis că-i va da bani, însă nu i-a dat nimic.

S-a mai reţinut că persoana vătămată K.M.A., poreclit Ali, născut în anul 1997, a întreţinut aproximativ 11 raporturi sexuale orale cu inculpatul, prima dată fiind în urmă cu 5 ani de zile, când persoana vătămată avea 12 ani, iar inculpatul îi era profesor la şcoală, iar ultima dată în urmă cu două luni de zile. Persoana vătămată Kereki a primit mai multe sume de bani de la inculpat, sume modice cum ar fi 10 lei.

La primul termen de judecată inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor imputate, solicitând aplicarea  dispoziţiilor art. 396 al.10 C.p.p privind procedura simplificată, cerere care a fost admisă.

Analizând întregul material probator administrat în faza de urmărire penală, instanţa constată că starea de fapt reţinută-n rechizitoriu corespunde realităţii.

În drept, faptele inculpatului de a întreţine raporturi sexuale orale sau anale, în mod repetat, cu persoanele vătămate F. F. D., R.E. şi B.L., minori în vârste cuprinse  între 13 şi 18 ani, folosindu-se de influenţa sa asupra acestora, întrunesc elementele constitutive a trei infracţiuni de act sexual cu un minor în formă continuată, prev. de art. 220 al.1 şi 3 C.pen., cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen.

În drept, faptele inculpatului de a întreţine raporturi sexule orale şi anale, în mod repetat, cu persoana vătămată K.M.A., încă din perioada în care acesta avea vârsta de 12 ani, iar inculpatul îi era profesor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată, prev. de art. 220 al.1, al.2 şi al.4 lit. b C.pen., cu aplic. art. 35 al.1 C.pen.

Instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 396 al.10 C.pr.pen. în  privinţa fiecărei infracţiuni.

La individualizarea pedepselor care se vor aplica inculpatului, instanţa va ţine cont de criteriile generale de individualizare a pedepselor prev. de art. 74 C.pen. mai exact de modul de comitere a infracţiunilor, mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru libertatea şi inviolabilitatea sexuală a minorilor, nivelul relativ ridicat de educaţie a inculpatului care era profesor în satul Ormeniş şi în această calitate trebuia să fie un exemplu pentru elevii săi şi copiii din sat şi nu să încalce libertatea şi inviolabilitatea sexuală a acestora abuzând de influenţa sa asupra victimelor,  care avea un ascendent asupra persoanelor vătămate, gravitatea medie a faptelor comise, care indică o periculozitatea medie a inculpatului şi conduita sinceră a inculpatului din faza de judecată.

Prin prisma acestor elemente, instanţa îi va aplica inculpatului pedeapsa de câte 1 an şi 6 luni  închisoare pentru fiecare  infracţiune de act sexual cu un minor în formă continuată şi respectiv 2 ani închisoare pentru  infracţiunea de act sexual cu un minor în formă continuată comisă în dauna persoanei vătămate K.M.A..

În baza art.67 al.2 C.pen. instanţa va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 al.1 lit. a, b, f şi g C.pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale, în cazul fiecărei infracţiunii comise.

În baza art.65 al.1 şi 3 C.pen. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit. a, b, f şi g C.pen., în cazul fiecărei infracţiuni comise.

Având în vedere faptul că infracţiunile au fost săvârşite de inculpat prin acţiuni distincte, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din infracţiuni, instanţa în baza dispoziţiilor art.38 al.1 C.pen. şi art.39 al.1 lit. b C.pen. va dispune că inculpatul să execute pedeapsa închisorii cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din celelalte pedepse, adică 1 an închisoare, deci în final inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare.

Instanţa apreciază că scopul educativ şi preventiv al pedepsei poate fi doar prin privarea de libertate a inculpatului.

În baza art.45 al.3 lit. a C.pen. instanţa va aplica inculpatului pedeapsa complementară rezultantă interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit. a, b, f şi g C.penal, pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 45 al.5 C.penal. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit. a, b, f şi g C.pen.

În baza dispoziţiilor art.399 al.1 C.pr.pen. instanţa va menţine starea de arest a inculpatului şi-n baza art.72 al.1 C.penal, va deduce din pedeapsa aplicată durata  arestării preventive a inculpatului.

Instanţa va lua act că persoanele vătămate F. F. D., R.E., B.L. şi K.M.A. nu s-au constituit părţi civile in cauză.

În baza art.274 al.1 C.pr.pen. instanţa va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

1.În baza art.220 al.1 şi 3  C.pen., cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen. condamnă inculpatul C.I., fiul lui Martin şi Filomenia, născut la data de 26.01.1959, în comuna , judeţ Mureş, domiciliat în comuna , identificat cu CI seria , cetăţean român, necăsătorit, studii superioare, stagiu militar satisfăcut, ocupaţia învăţător, fără antecedente penale, CNP deţinut în Penitenciarul Tg.Mureş, la 1 an şi 6 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată,în dauna persoanei vătămate F. F. D..

În baza art. 67 alin. 2 Cod pen. aplică  inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii  exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b,f şi g Cod penal, pe o perioadă de  2 ani,după executarea pedepsei principale.

În baza art.65 al.1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit. a,b,f şi g C.pen.

2.În baza art.220 al.1 şi 3 C.pen.,cu aplicarea art. 35 al.1C.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen. condamnă acelaşi inculpat la 1 an şi 6 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată, în dauna persoanei vătămate R.E..

În baza art. 67 alin. 2 Cod pen. aplică  inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii  exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b,f şi g Cod penal, pe o perioadă de  2 ani,după executarea pedepsei principale.

În baza art.65 al.1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit. a,b,f şi g C.pen.

3.În baza art.220 al.1 şi 3 C.pen.,cu aplicarea art. 35 al.1C.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen. condamnă acelaşi inculpat la 1 an şi 6 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată, în dauna persoanei vătămate B.L..

În baza art. 67 alin. 2 Cod pen. aplică  inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii  exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b,f şi g Cod penal, pe o perioadă de  2 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art.65 al.1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit a,b,f şi g C.pen.

4.În baza art.220 al.1,2 şi 4 lit.b C.pen.,cu aplicarea art. 35 al.1C.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen. condamnă acelaşi inculpat la 2 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor în formă continuată, în dauna persoanei vătămate K.M.A..

În baza art. 67 alin. 2 Cod pen. aplică  inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii  exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b,f şi g Cod penal, pe o perioadă de  2 ani,după executarea pedepsei principale.

În baza art.65 al.1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit a,b,f şi g C.pen.

În baza art. 38 alin.1 C.pen şi art. 39 alin.1 lit. b C.pen. inculpatul execută pedeapsa  cea mai grea de 2 ani închisoare,la care se adaugă un spor de  1 an  şi 6 luni închisoare,deci inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.45 al.3 lit.a C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii  exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b,f şi g Cod penal, pe o perioadă de  2 ani,după executarea pedepsei principale.

În baza art.45 al.5  C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii  exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b,f şi g Cod penal.

În baza art. 399 al.1 Cod procedura penală menţine starea de arest a inculpatului şi-n baza art. 72 al.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată  durata  arestării preventive a inculpatului , începând cu data de 22.12.2014 şi până la zi.

Ia act că persoanele vătămate F. F. D., R.E., B.L. şi K.M.A. nu s-au constituit părţi civile in cauză.

În baza art.274 al.1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 1000 lei,  cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art.274 al.1 C.pr.pen. onorariul apărătorului din oficiu rămâne în sarcina statului.

Cu apel  în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.03.2015.

Preşedinte,

Vasile Aenoaei

Grefier,

Gabriela Balind

Domenii speta