Ordinul nr. 14/2011 al c.s.a. Penalităţi de întârziere. Condiţii de acordare.

Decizie 115 din 05.02.2016


Prin sentinţa penală nr. 1892 din 23 septembrie 2015, Judecătoria Botoşani a calificat fapta săvârşită de inculpatul A.B.B.P. ca fiind infracţiunea de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin 1, 2 şi 5 Cod penal  1969.

A condamnat pe inculpatul A.B.B.P., pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 178 alin. 1, 2 şi 5 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 374, 396 alin. 10 Cod procedură penală la pedeapsa de 3 ani închisoare.

A făcut în cauză aplicaţiunea art. 71, 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal 1969.

A obligat inculpatul să plătească părţii civile P.C. suma de 150.000 lei, daune morale, părţii civile P.M. suma de 150.000 lei, daune morale, părţii civile P.C.I. suma de 50.000 lei, daune morale, părţii civile P.A.C. suma de 50.000 lei, daune morale, părţii civile P.C. suma de 150.000 lei, daune morale şi părţii civile P.R. F. suma de 50.000 lei, daune morale.

A obligat inculpatul să plătească aceloraşi părţi civile suma globală de 60.000 lei, daune materiale.

A respins, ca nefondate, restul pretenţiilor civile.

A obligat inculpatul să plătească părţii civile O.C. suma de 150.000 lei, daune morale, părţii civile O.A. suma de 150.000 lei, daune morale şi părţii civile O.M. suma de 20.000 lei, daune morale. A obligat inculpatul să plătească părţii civile O.C. suma de 20.000 lei, daune materiale.

A respins, ca nefondate, restul pretenţiilor civile.

În temeiul art. 41, 49, 50 din Legea 136/1995 a obligat asigurătorul de răspundere civilă SC. … Asigurare Reasigurare SA B. să plătească toate despăgubirile, în locul inculpatului, în limita sumei asigurate.

A obligat inculpatul să plătească statului suma de 2.428 lei, cheltuieli judiciare, în care s-a inclus suma de 1.282 lei, contravaloarea analizelor toxicologice şi a necropsiei, ce se va vira în contul 50414557951 Trezoreria B. pentru Spitalul Judeţean M. B..

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă că, la data de 02.06.2012, ora 0537, organele de poliţie din cadrul Serviciului Rutier B. au fost sesizate prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul că pe D.N. 29 (D.E. 58), raza localităţii H., jud. B., s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme din care a rezultat decesul a două persoane.

În urma sesizării, la faţa locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul I.PJ. Botoşani, cercetările efectuate stabilind că locul producerii accidentului a fost pe raza comunei V., jud. B., pe D.N. 29 (DE. 58), la km 25, respectiv la ieşirea din satul H. către mun. B. La faţa locului au fost găsite vehiculele implicate în accident, respectiv autoturismul marca Audi A4, care a fost găsit poziţionat oblic faţă de acostamentul din partea stângă a drumului, având roata dreapta faţă poziţionată pe spaţiul verde, iar roata stângă faţă pe acostament, pe sensul de deplasare B-H, şi autoturismul marca Opel Vectra, poziţionat aproximativ paralel cu partea carosabilă, pe spaţiul verde din dreapta drumului (direcţia B-H), fiind orientat cu spatele către H. şi faţa spre B. Până la sosirea echipei de cercetare, locul faptei a suferit modificări, constând în intervenţia unui echipaj din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă B, care a acordat primul ajutor inculpatului A.B.B.P., pe care ulterior l-a transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţe „M." B.. De asemenea, la faţa locului a intervenit un echipaj de descarcerare al I.S.U. B. care a scos din autoturism cadavrele victimelor P.V.G., de 18 ani, din municipiul B. şi O.L., de 16 ani, care au fost aşezate pe sol lângă autoturism.

Locul producerii accidentului a fost asigurat şi protejat de către lucrătorii Secţiei Poliţie Rurală C, jud. B, ajunşi primii la faţa locului, care au dirijat circulaţia pe DN 29(D.E. 58) până la sosirea echipei de cercetare. Cu ocazia investigării tehnico-ştiinţifice a locului faptei s-au efectuat activităţi specifice, constând în descrierea locului accidentului şi împrejurimilor, inclusiv a mijloacelor de semnalizare a circulaţiei rutiere, au fost identificate şi fixate urmele şi mijloacele materiale de probă, aspecte ce sunt menţionate în procesul verbal de cercetare la faţa locului întocmit cu acest prilej.

Din primele verificări a reieşit faptul că inculpatul A.B.B.P. în ziua de 02.06.2012, în jurul orei 0530, în timp ce conducea autoturismul la Km 25+10 m., pe raza comunei V, sector de drum în care viteza maximă de deplasare era limitată la 70 km/h, la ieşirea dintr-o curbă deosebit de periculoasă la stânga, marcată şi semnalizată corespunzător, a pierdut controlul direcţiei, intrând în derapaj, a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu partea laterală dreapta faţă a autoturismul cu numărul de înmatriculare AA-xx-xxx, condus regulamentar din sens opus de martorul P.A.S. În urma impactului, autoturismul condus de inculpat a fost proiectat pe spaţiul din partea dreaptă, având în vedere sensul opus de mers.

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa a constatat că părinţii şi fraţii victimei P.V.G. şi părinţii şi fratele victimei O.L. s-au constituit părţi civile în cauză. Astfel, P.M, mama victimei P.V.G. a solicitat a fi despăgubită cu suma de 60.000 lei, daune materiale, dar şi cu suma de 200.000 euro, daune morale. P.C., tatăl victimei, a solicitat a fi despăgubit cu suma de 200.000 euro, daune morale, P.C.I., fratele victimei, a solicitat a fi despăgubit cu suma de 50.000 euro, daune morale, P.A.C., fratele victimei, a solicitat a fi despăgubit cu suma de 50.000 euro, daune morale, iar P.R.F., sora victimei, a solicitat a fi despăgubită cu suma de 50.000 euro, daune morale.

O.C., mama victimei O.L., a solicitat a fi despăgubită cu suma de 20.000 lei, daune materiale, dar şi cu suma de 2.500.000 lei, daune morale, O.A., tatăl victimei, a solicitat a fi despăgubit cu suma de 2.500.000 lei, daune morale, iar O.M.I., fratele victimei, a solicitat a fi despăgubit cu suma de 2.500.000 lei, daune morale.

În ceea ce priveşte daunele materiale, instanţa a constatat că acestea sunt pe deplin dovedite, atât prin documentele depuse, cât şi prin declaraţiile martorilor. Este de înţeles de ce părţile civile nu a putut preconstitui toate probele pentru toate sumele cheltuite, având în vedere motivul acelor cheltuieli, precum şi necesitatea efectuării neaşteptate a cheltuielilor.

În ceea ce priveşte daunele morale, instanţa a ţinut seama că despăgubirile reprezentând daunele morale trebuie să fie rezonabile, aprecierea şi cuantificarea acestora să fie justă şi echitabilă, să corespundă prejudiciului moral real şi efectiv produs victimei şi suferite de aceasta, în aşa fel încât să nu se ajungă la o îmbogăţire fără just temei a celui îndreptăţit să pretindă şi să primească daune morale , dar nici să nu fie derizorii.

Instanţa a considerat că suferinţele psihice ale părţilor civile justifică acordarea acestor despăgubiri, însă nu în cuantumul solicitat de acestea, ci într-un cuantum diminuat, considerat de instanţă ca îndestulător, având în vedere şi practica C.E.D.O. prin care acordarea unui cuantum prea mare al despăgubirilor morale ar echivala cu o dublă condamnare a inculpatului, principala reparaţie morală pentru partea civilă constituind-o însăşi condamnarea inculpatului.

În consecinţă, instanţa a admis în parte, pretenţiile civile vizând daunele morale ale părţilor civile.

În temeiul art. 41, 49, 50 din Legea 136/1995 a obligat partea responsabilă civilmente SC. ... Asigurare Reasigurare SA B. să plătească toate despăgubirile, în locul inculpatului, în limita sumei asigurate.

Împotriva acestei sentinţei au declarat apel inculpatul A.B.B.P., asiguratorul SC … Asigurare-Reasigurare şi părţile civile O.A., O.C. şi O.M.I., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, motivele invocate şi oral de inculpat şi asigurator fiind consemnate în încheierea de şedinţă din 15.01.2016, care face parte integrantă din decizia de faţă.

 În ce le priveşte pe părţile civile O.C., O.A. şi O.M.I, acestea şi-au motivat în scris apelurile, arătând, în esenţă, că în mod greşit prima instanţă nu le-a acordat despăgubirile morale în cuantumul solicitat şi că, pe de altă parte, în mod nelegal nu au fost aplicate prevederile art. 35-37 din Ordinul nr. 14/2011 al C.S.A., întrucât s-au adresat asiguratorului cu o notificare în care au solicitat să fie despăgubite după aprecierea lor, însă acesta nu a formulat nici un răspuns, motiv pentru care datorează penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi începând cu a 91-a zi de la data notificării.

Instanţa de apel, a dispus, printre altele, respingerea apelurilor declarate de părţile civile O.C., O.A. şi O.M.I., ca nefondate.

S-a reţinut, în ce priveşte acordarea penalităţilor de întârziere solicitate de părţile civile apelante, în procent de 0,20% pentru fiecare zi de întârziere că, potrivit art. 36 din Ordinul nr. 14/2011 al C.S.A.:

„ (1) În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA este obligat:

a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând o ofertă de despăgubire justificată, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;

b) fie să notifice părţii prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.

(2) Dacă în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii, asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii.

(3) Asigurătorul RCA poate desfăşura investigaţii privind producerea accidentului, în condiţiile în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetări efectuate de autorităţile publice.

(4) Asigurătorul RCA are obligaţia să comunice în scris asiguratului şi păgubitului intenţia de a desfăşura investigaţii privind producerea accidentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data avizării daunei.

(5) Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.

(6) În situaţia în care dosarul de daună conţine toate elementele necesare stabilirii dreptului la despăgubire şi cuantificării daunei, despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la completarea dosarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat.

(7) Asigurătorul RCA este obligat să elibereze asiguratului/utilizatorului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de relaţii contractuale, sau absenţa acestor daune.

(8) Certificatul privind daunele înregistrate trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii: nume/denumire asigurat, CNP/CUI, datele vehiculului, numărul poliţei de asigurare, perioada de valabilitate, clasa bonus malus aferentă, data producerii evenimentului înregistrat, data plăţii despăgubirii.”

De asemenea, potrivit disp. art.  art. 37 din acelaşi ordin:

„ Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenele prevăzute la art. 36 sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, la suma de despăgubire cuvenită, care se plăteşte de asigurător, se aplică o penalizare de 0,2%, calculată pentru fiecare zi de întârziere.”

Din cuprinsul textelor de lege mai sus citate, rezultă până la evidenţă, faptul că asiguratorul este obligat să răspundă notificării în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, sau să notifice părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii, în situaţia în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetări efectuate de autorităţile publice, obligaţie pe care, dacă o încalcă, îl obligă la plata penalităţilor prevăzute la art. 37 din ordin.

Ori, în speţa de faţă, accidentul care a dat naştere la plata de despăgubiri a făcut obiectul cercetării de către organele judiciare, astfel încât asiguratorului nu-i sunt opozabile dispoziţiile legale invocate de apelanţi, incidente în cauză fiind disp. art. 36 alin.(5) teza a II a din ordinul invocat, în acest caz asiguratorul având obligaţia să achite prejudiciul în termen de 10 zile de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească, termen pe care până la acest moment nu începuse încă să curgă, aşa încât, nu poate datora penalităţi de întârziere.